„Nu var sidstnævnte [berøerne] mere ædle-sindede end dem i Thesalonica, for de modtog ordet med den største iver i sindet og undersøgte dagligt Skriften om, hvorvidt disse ting var sådan.“ Apostelgerninger 17:11 Ovenstående temaskriftsted er ...