Osa 1 tästä sarjasta ilmestyi lokakuun 1, 2014 Vartiotorni. Jos et ole lukenut viestiämme, joka kommentoi ensimmäistä artikkelia, voi olla hyödyllistä tehdä se ennen tämän artikkelin jatkamista.
Tässä keskusteltavana oleva marraskuun numero tarkastelee matematiikkaa, jonka avulla saavuimme 1914: iin Kristuksen läsnäolon alkajana. Käytetään jonkin verran kriittistä ajattelua tutkittaessa sitä nähdäksemmeko olemassa uskoille pyhien kirjoitusten perusta.
Sivun 8 toisessa sarakkeessa Cameron sanoo, "Profetian laajemmassa toteutuksessa Jumalan hallinto keskeytettäisiin tietyllä tavalla seitsemäksi ajaksi."   Kuten edellisessä viestissämme keskusteltiin, ei ole todisteita siitä, että toissijaista täyttymistä olisi. Tämä on valtava oletus. Jopa tuon olettaman myöntäminen vaatii meitä tekemään vielä yhden oletuksen: että seitsemän kertaa eivät ole kuvitteellisia eikä määrittelemättömiä eivätkä silti ole kirjaimellisesti seitsemän vuotta. Sen sijaan meidän on oletettava, että joka kerta viitataan 360 päivän symboliseen vuoteen ja että "päivä vuodelle vuodeksi" -laskentaa voidaan soveltaa riippumattomien ennustusten perusteella, jotka kirjoitettiin vasta lähes 700 vuotta myöhemmin. Lisäksi Cameron sanoo, että täyttymykseen liittyy määrittelemätön keskeytys Jumalan hallitusvallassa. Huomaa, että hän sanoo, että se keskeytyisi "tavallaan". Kuka tekee päätöksen? Varmasti ei Raamattua. Tämä kaikki on seurausta ihmisen deduktiivisesta päättelystä.
Seuraavaksi Cameron sanoo: "Kuten näimme, seitsemän kertaa alkoi, kun Jerusalem tuhoutui 607 BCE" Cameron käyttää ilmausta "kuten näimme" osoittaakseen viittaavansa aiemmin todettuun tosiasiaan. Ensimmäisessä artikkelissa ei kuitenkaan annettu pyhiä kirjoituksia eikä historiallisia todisteita, jotka liittäisivät seitsemän kertaa Jerusalemin tuhoon, eivätkä myöskään linkittäisi tuhoa vuoteen 607 eaa. Joten meidän on tehtävä vielä kaksi oletusta, ennen kuin voimme edetä.
Jos aiomme hyväksyä, että seitsemän kertaa alkaa Jumalan hallinnan keskeytyksestä Israelissa (ei "ihmiskunnan valtakunnassa", kuten Daniel toteaa 4:17, 25 - vielä yksi logiikan harppaus), niin milloin hallitus päättyi ? Oliko se silloin, kun Babylonin kuningas muutti Israelin kuninkaasta vasallikuningaksi? Vai oliko se silloin, kun Jerusalem tuhottiin? Raamattu ei sano mitä. Olettaen jälkimmäisen, milloin se tapahtui? Jälleen kerran Raamattu ei sano. Maallisen historian mukaan Babylon valloitettiin vuonna 539 eaa. Ja Jerusalem tuhottiin vuonna 587 eaa. Joten minkä vuoden me hyväksymme ja minkä hylkäämme. Oletamme historioitsijoiden olevan oikeassa 539: ssä, mutta väärässä 587: ssä. Millä perusteella voimme hylätä yhden päivämäärän ja hyväksyä toisen? Voisimme yhtä helposti hyväksyä 587: n ja laskea eteenpäin 70 vuotta, mutta emme.
Kuten näette, olemme rakentamassa oppiamme jo monien todistamattomien oletusten perusteella.
Sivulla 9 Cameron toteaa tämän "Seitsemän kirjaimellisen ajan on oltava paljon pidempi kuin seitsemän kirjaimellista vuotta". Vahvistaakseen tätä asiaa hän toteaa sitten, "Lisäksi, kuten ajattelimme aikaisemmin, vuosisatoja myöhemmin, kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän ilmoitti, että seitsemän kertaa ei ollut vielä päättynyt." Nyt laitamme sanat Jeesuksen suuhun. Hän ei sanonut mitään sellaista eikä tarkoittanut sitä. Cameron viittaa Jeesuksen sanoihin Jerusalemin tuhoamisesta ensimmäisellä vuosisadalla, ei Danielin päivinä.

”Ja kansakunnat polkevat Jerusalemin, kunnes kansakuntien nimetyt ajat täyttyvät.” (Luuk. 21: 24)

Tämän yksittäisen pyhien kirjoitusten merkitystä tämän opin kudoksessa voi tuskin yliarvioida. Yksinkertaisesti sanottuna mikään aikaelementti ei ole mahdollista ilman Luukkaan 21:24. Koko toissijainen täyttymishypoteesi murenee ilman sitä. Kuten aiot nähdä, yrittää sitoa hänen sanoistaan ​​Jerusalemin polkemisesta saa olettamusten määrän nousemaan.
etunimi, meidän on oletettava, että vaikka hän käyttää yksinkertaista tulevaisuutta ("tallataan"), hän todella tarkoitti käyttää jotain monimutkaisempaa osoittaakseen menneen ja silti jatkuvan tulevaisuuden toiminnan; jotain, "on tallattu ja tullaan jatkossakin tallentamaan".
Toinen, meidän on oletettava, että polkemisella, johon hän viittaa, ei ole mitään tekemistä sen kaupungin tuhoamisen kanssa, jonka hän juuri ennusti. Kaupungin tuho on vain alaviite suuremmassa toteutuksessa, joka saa polkemisen viittaamaan juutalaiskansalle, jolla ei enää ole Jumalaa kuninkaana.
kolmas, meidän on oletettava, että kansojen määrätyt ajat alkoivat siitä, että Jerusalem menetti itsensä hallinnan Jumalan alla. Nämä ”pakanain ajat” olisivat voineet hyvinkin aloittaa Aadamin synnistä tai Nimrodin kapinasta (”mahtava metsästäjä vastustaen Jehovaa” - Ge 10: 9, 10 NWT), kun hän perusti ensimmäisen valtakunnan vastustamaan Jumalaa. Tai he olisivat voineet aloittaa juutalaisten orjuuttamisen faraon alaisuudessa kaikesta tiedämme. Raamattu ei vain sano. Ainoa lauseen käyttö koko Raamatussa löytyy Jeesuksen sanoista, jotka on kirjoitettu Luukkaan 21:24: een. Ei paljon mennä, mutta olemme rakentaneet sen perusteella elämän muuttavan tulkinnan. Yksinkertaisesti sanottuna Raamatussa ei sanota, milloin pakanat alkoivat eikä milloin ne loppuisi. Joten kolmas oletuksemme on todella kaksi. Kutsu sitä 3a ja 3b.
NeljäsMeidän on oletettava, että Jehovan kuninkuus Israelissa päättyi, kun se tuhoutui, eikä vuosia aiemmin, kun Babylonin kuningas valloitti sen ja nimitti kuninkaan palvelemaan vasallina hänen alaisuudessaan.
Viides, meidän on oletettava, että polkeminen lopetti jossakin vaiheessa Israelin kansan ja alkoi soveltaa kristillistä seurakuntaa. Tämä on erityisen ongelmallinen seikka, koska Jeesus kertoo Luukkaan 21:24: ssä, että polkeminen tapahtui varsinaisessa Jerusalemin kaupungissa ja laajennuksessa Israelin kansakunnassa, kun se tuhottiin ja tapahtui vuonna 70. Kristitty seurakunta oli ollut olemassa tuolloin lähes 40 vuoden ajan. Seurakuntaa ei siis tallattu, koska sillä ei ollut kuninkaan. Itse asiassa oma teologiamme myöntää, että sillä oli kuningas. Opetamme, että Jeesus oli hallinnut seurakunnan kuninkaana vuodesta 33 jKr. Joten jossakin vaiheessa 70 eKr. Jälkeen kansakunnat lopettivat kirjaimellisen Israelin kansan polkemisen ja kristillinen seurakunta alkoi olla. Se tarkoittaa, että Jumalan hallinto seurakunnassa lakkasi tuolloin. Milloin se tapahtui?
Kuudes: Vuonna 1914 pakanainajat päättyvät. Tämä on oletus, koska ei ole todisteita siitä, että se tapahtui; ei mitään näkyvää näyttöä siitä, että kansakuntien asema olisi muuttunut millään Raamatun merkityksellisellä tavalla. Kansakunnat jatkoivat hallintaa vuoden 1914 jälkeen aivan kuten ennen. Parafraseeraten veli Russellia, 'heidän kuninkaillaan on vielä päivä.' Sanomme, että pakanain ajat päättyivät, koska silloin Jeesus alkoi hallita taivaasta. Jos on, niin ovatko todisteet tästä säännöstä? Tämä vie meidät lopulliseen oletukseen, joka tarvitaan tukemaan Luukkaan 21:24 käyttöä teologiassamme.
seitsemäs: Jos polkeminen merkitsee kansojen hallinnan loppua Kristuksen seurakunnassa, niin mikä muuttui vuonna 1914? Jeesus oli hallinnut kristillistä seurakuntaa jo vuodesta 33 lähtien. Omat julkaisumme tukevat tätä uskoa. Ennen sitä kristinuskoa käytettiin usein väärin ja vainottiin, mutta se jatkoi valloitusta. Sen jälkeen sitä käytettiin edelleen väärin ja vainottiin, mutta se jatkoi valloitusta. Joten sanomme, että vuonna 1914 perustettu oli messiaaninen valtakunta. Mutta missä on todiste? Jos emme halua, että meitä syytetään asioiden keksimisestä, meidän on esitettävä todisteet muutoksista, mutta vuosien 1913 ja 1914 välillä ei ole mitään muutosta, joka merkitsisi polkemisen päättymistä. Itse asiassa omissa julkaisuissamme sovelletaan Ilmestyksen 2: 11-1: n kahden todistajan ennustetta ajanjaksoon 4 - 1914, mikä osoittaa, että polkeminen jatkui päättymispäivän jälkeen.
Oletusarvio: Opettaminen, että messiaaninen valtakunta alkoi vuonna 1914, herättää meille merkittävän hämmennyksen. Messiaan on hallittava tuhat vuotta. Joten olemme jo vuosisadan ajan hänen hallinnossaan. Siitä on jäljellä vain 1,000 vuotta. Tämän säännön tarkoituksena on tuoda rauhaa, mutta sen ensimmäiset 900 vuotta ovat olleet historian verisimmät. Joten joko hän ei alkanut hallita vuonna 100, tai hän teki ja Raamattu oli väärässä. Ehkä tämä on yksi syy siihen, miksi emme käytä termejä ”1914” ja “messiaaninen valtakunta” samassa lauseessa kuin aikaisemmin. Nyt puhumme vuodesta 1914 ja Jumalan valtakunnasta, joka on paljon yleisempi termi.
Joten ei ole näkyvää eikä pyhien kirjoitusten näyttöä siitä, että Jeesus alkoi hallita näkyvästi taivaissa 1914: ssä. Ei ole todisteita siitä, että kansakuntien nimetyt ajat olisivat päättyneet sinä vuonna. Ei ole todisteita siitä, että Jerusalem - kirjaimellinen tai symbolinen - lakkaaisi polkemasta kyseisenä vuonna.
Mitä meillä on sanottavaa tästä?
Perustelu kirjoituksista todetaan:

Kuten Jeesus osoitti ennustuksessaan, joka viittasi asiainjärjestelmän päättymiseen, kansakunnat “polkivat Jerusalemia, kunnes kansojen määrätyt ajat täyttyivät”. (Luukas 21:24) ”Jerusalem” edusti Jumalan valtakuntaa, koska sen kuninkaiden sanottiin istuvan ”Jehovan kuninkaan valtaistuimella”. (1.Aikakirja 28: 4, 5; Matt. 5:34, 35) Joten pakanoiden hallitukset, joita edustavat villieläimet, 'tallaisivat' Jumalan valtakunnan oikeutta johtaa ihmisasioita ja pitävät itseään kiinni Saatanan vallasta. - Vertaa Luukas 4: 5, 6. (rs s. 96 Päivämäärät)

Onko olemassa todisteita - minkäänlaisia ​​todisteita - siitä, että kansakunnat ovat vuodesta 1914 lähtien lakanneet ”ohjaamasta inhimillisiä asioita” eivätkä ”enää tallata Jumalan valtakunnan oikeutta johtaa ihmisasioita”?
Kuinka monta kättä ja jalkaa meidän on lopetettava tämä musta ritari ennen kuin hän myöntää tappion ja päästetäänkö meidät ohi?
Koska ei ole todisteita siitä, että polkemisen, jolla kaikki riippuu, ei voida osoittaa päättyneen, Cameron häiritsee huomiomme tavalla, jolla kaikki todistajat ovat tottuneet. Hän keskittyy siihen tosiseikkaan, että ensimmäinen maailmansota alkoi vuonna 1914. Onko se profeetallisesti merkittävä? Hän tuntee niin, sillä hän sanoo sivun 9 sarakkeessa 2, "Mitä tulee aikaan, jolloin hän alkaisi hallita taivaassa, Jeesus sanoi:" Kansakunta nousee kansakuntaa vastaan ​​ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja ruokapulan ja maanjäristykset tapahtuvat yhdessä paikassa toisensa jälkeen. ""
Itse asiassa Jeesus ei sanonut, että nämä asiat merkitsisivät hänen läsnäolonsa. Tämä on jälleen yksi väärinkäsitys. Kun häneltä pyydettiin merkkiä, joka osoittaisi, milloin hän alkoi hallita ja loppu tulee, hän käski seuraajiaan olemaan harhaan uskomatta, että sodat, maanjäristykset, nälänhädät ja rutot olivat merkkejä hänen saapumisestaan. Hän aloitti varoittamalla meitä ei uskoa sellaisia ​​asioita olivat todellisia merkkejä. Lue seuraavat rinnakkaiset tilit huolellisesti. Sanooko Jeesus: "Kun näet nämä asiat, tiedä, että minut valtaistuin kuninkaaksi näkymättömästi taivaassa ja että viimeiset päivät ovat alkaneet"?

"4 Vastauksessaan Jeesus sanoi heille: ”Varo, että kukaan ei johda sinua harhaan, 5 sillä monet tulevat nimeni perusteella sanoen: 'Minä olen Kristus' ja harhaan monia. 6 Aiot kuulla sodista ja sotien ilmoituksista. Huomaa, että et ole huolestunut, sillä näiden asioiden on tapahduttava, mutta loppu ei ole vielä. ”(Mt 24: 4-6)

“. . Niinpä Jeesus alkoi kertoa heille: ”Katso, ettei kukaan johda sinua harhaan. 6 Monet tulevat nimeni perusteella sanomalla: "Minä olen hän" ja johtaa harhaan monia. 7 Lisäksi, Kun kuulet sodista ja sotien ilmoituksista, älä hälytä; näiden asioiden on tapahduttava, mutta loppua ei ole vielä.”(Herra 13: 5-7)

“. . "Jos sitten joku sanoo sinulle, 'Katso! Tässä on Kristus 'tai' Katso! Siellä hän on, 'älä usko sitä. 22 Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja syntyy, ja ne tekevät merkkejä ja ihmeitä harhauttaakseen, jos mahdollista, valitut. 23 Varo siis. Olen kertonut sinulle kaiken etukäteen. ”(Herra 13: 21-23)

“. . .Hän sanoi: "Varo, ettet eksy monet tulevat nimeni perusteella sanoen: 'Minä olen hän' ja 'Määräaika on lähellä." Älä seuraa heidän perässään. 9 Älä myöskään pelkää, kun kuulet sodista ja häiriöistä. Näiden asioiden on tapahduttava ensin, mutta loppua ei tapahdu heti. ”” (Lu 21: 8, 9)

Mainitseeko Jeesus edes viimeiset päivät näissä kolmessa rinnakkaisessa kertomuksessa? Sanooko hän, että hänen läsnäolonsa on näkymätön? Itse asiassa hän sanoo päinvastoin Mt 24: 30.
Mieti nyt tätä viimeistä kohtaa.

“. . .Sitten jos joku sanoo sinulle: 'Katso! Tässä on Kristus 'tai' Siellä! ' Älä usko sitä. 24 Väärien Kristusten ja väärät profeetat nousevat ja tekevät suuria merkkejä ja ihmeitä, jotta he voivat harhauttaa mahdollisuuksien mukaan jopa valittuja. 25 Katso! Olen varoittanut sinua. 26 Siksi, jos ihmiset sanovat sinulle: 'Katso! Hän on erämaassa, "älä mene ulos; 'Katso! Hän on sisätiloissa ", älä usko sitä. 27 Sillä aivan kuin salama tulee idästä ja paistaa länteen, niin myös Ihmisen Pojan tulee olemaan. 28 Missä ruho on, kotkat kootaan yhteen. ”(Mt 24: 23-28)

Jakeessa 26 puhutaan näkymättömästä, salaisesta, piilotetusta läsnäolosta. Hän on sisätiloissa tai erämaassa. Molemmat ovat piilossa väkirikkaalta ja tuntevat vain ne, jotka “tuntevat”. Jeesus varoittaa meitä nimenomaan siitä, ettemme usko sellaisiin tarinoihin. Sitten hän kertoo meille, kuinka hänen läsnäolonsa ilmenee.
Olemme kaikki nähneet pilvi-pilvi-salamoita. Sitä voivat havaita kaikki, myös ihmiset sisätiloissa. Salaman valo tunkeutuu kaikkialle. Se ei vaadi selitystä eikä tulkintaa. Kaikki tietävät salaman välkkyvän. Jopa eläimet ovat tietoisia siitä. Se on esimerkki, jonka Jeesus kertoi meille, kuinka Ihmisen Pojan läsnäolo ilmenisi. Tapahtuiko jotain sellaista vuonna 1914? Mitä tahansa??

Yhteenvetona

Kun artikkeli sulkeutuu, Jon sanoo: "Yritän edelleen kietoa pääni tämän ympärille." Sitten hän kysyy: "... miksi tämä on niin monimutkaista."
Syynä siihen, että se on niin monimutkainen, on se, että ohitamme tai kiertämme selkeästi esitettyjä totuuksia saadaksemme lemmikkiteoriasi toimimaan.
Jeesuksen mukaan meillä ei ole oikeutta tietää päivämääriä, jotka Jumala on asettanut omaan lainkäyttövaltaansa. (Säädökset 1: 6,7) Sanomme, emme niin, voimme tietää, koska meillä on erityinen poikkeus. Daniel 12: 4 ennustaa, että "kuljemme" ja "todellisesta tiedosta" tulee runsaasti. Tähän ”todelliseen tietoon” sisältyy tieto päivämääristä, jolloin asiat tapahtuvat. Jälleen yksi oletettu tulkinta, joka on kierretty tarpeidemme mukaan. Se tosiasia, että olemme olleet vääjäämättä väärässä kaikissa profeetallisissa päivämäärissämme, osoittaa, että Apostolien teot 1: 7 ei ole menettänyt voimaansa. Meille ei edelleenkään kuulu Isän asettamien aikojen ja vuodenaikojen tunteminen omassa lainkäyttövallassaan.
Jeesus sanoi, ettei pidä lukea merkkejä sodista ja luonnonkatastrofeista, mutta teemme niin joka tapauksessa.
Jeesus sanoi, etteivät usko ihmisiin, jotka sanovat, että Jeesus on saapunut jollain piilotetulla tai piilotetulla tavalla, mutta sellaiset ihmiset johtavat meitä. (Mt. 24: 23-27)
Jeesus sanoi, että hänen läsnäolonsa olisi nähtävissä kaikille, jopa koko maailmalle; Joten sanomme, se pätee vain meihin, Jehovan todistajiin. Kaikki muut ovat sokeita salamalle, joka välähti vuonna 1914 (Mt. 24: 28, 30)
Tosiasia on, että vuoden 1914 opetuksemme ei ole monimutkaista, se on vain rumaa. Sillä ei ole mitään yksinkertaista viehätystä ja pyhien kirjoitusten harmoniaa, jota olemme odottaneet Raamatun ennustuksista. Siihen sisältyy niin monia oletuksia ja se vaatii meitä tulkitsemaan uudelleen niin monia selkeästi ilmaistuja pyhien kirjoitusten totuuksia, että on hämmästyttävää, että se on säilynyt tähän asti. Se on valhe, joka kuvaa väärin Jeesuksen selkeää opetusta ja Jehovan tarkoitusta. Valhe, jota käytetään Herramme auktoriteetin anastamiseen tukemalla ajatusta siitä, että johtajuutemme on nimetty jumalallisesti hallitsemaan meitä.
Se on opetus, jonka aika on jo kauan kulunut. Se heiluttaa kuin satavuotias mies, jota tuetaan kaksoiskepillä indoktrinaatiota ja pelottelua, mutta pian nämä tapit pudotetaan sen alta. Entä ne meistä, jotka olemme uskoneet ihmisiin?

Meleti Vivlon

Artikkelit kirjoittanut Meleti Vivlon.
    37
    0
    Haluaisitko ajatuksiasi, kommentoi.x