ສະ​ບາຍ​ດີ​ທຸກ​ຄົນ. ຊື່ຂອງຂ້ອຍຊື່ Eric Wilson. ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ Pickets Beroean. ໃນວິດີໂອຊຸດນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ກວດກາວິທີຕ່າງໆໃນການລະບຸການນະມັດສະການແທ້ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ມາດຖານທີ່ອົງການຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາວາງອອກ. ເນື່ອງຈາກວ່າມາດຖານເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ໂດຍພະຍານເພື່ອຍົກເລີກສາສະ ໜາ ອື່ນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຍຸຕິ ທຳ ທີ່ຈະວັດແທກອົງການທີ່ເອີ້ນວ່າ JW.org ໂດຍເດີ່ນດຽວກັນ, ທ່ານຈະເຫັນດີ ນຳ ບໍ?

ໂດຍສະເພາະໃນປະສົບການຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍໄດ້ພົບວ່າເມື່ອປະຕິບັດກັບພະຍານທີ່ແທ້ຈິງ, ການບໍ່ປະຕິບັດມາດຖານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຍັງເລີຍ. ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວເບິ່ງຄືວ່າ, ຖ້າສາສະ ໜາ ອື່ນປະຕິບັດມາດຖານເຫຼົ່ານີ້, ພິສູດວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາເຮັດແນວນັ້ນ, ມັນພຽງແຕ່ພິສູດວ່າມີບາງສິ່ງທີ່ພະເຢໂຫວາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂ. ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກແບບນັ້ນ? ເພາະວ່າ, ພວກເຮົາແມ່ນສາສະ ໜາ ແທ້.

ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງກັບແນວຄິດແບບນີ້ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ເຫດຜົນ.

ກະລຸນາເຂົ້າໃຈວ່າມາດຖານທີ່ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໃຊ້ແມ່ນມາດຖານທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງພະຍານພະເຢໂຫວາ. ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໃຊ້ໄມ້ວັດແທກຂອງພວກເຂົາ, ແລະມາຮອດປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.

ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ,“ ຢ່າຕັດສິນເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ຖືກຕັດສິນ; ເພາະວ່າດ້ວຍການພິພາກສາທີ່ທ່ານ ກຳ ລັງພິພາກສາ, ທ່ານຈະຖືກຕັດສິນ, ແລະດ້ວຍມາດຕະການທີ່ທ່ານ ກຳ ລັງວັດແທກ, ພວກເຂົາຈະວັດແທກທ່ານ.” (ມັດທາຍ 7: 1, 2)

ຈາກນີ້ຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະໃຊ້ມາດຖານທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອ ກຳ ນົດວ່າແມ່ນໃຜເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ? ໃຜເປັນຜູ້ນະມັດສະການແທ້?

ພະຍານເຊື່ອວ່າຄວາມຈິງໃນການນະມັດສະການມີຄວາມ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ, ແຕ່ແທ້ຈິງ, ໃຜມີຄວາມຈິງທັງ ໝົດ? ແລະເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ, ສິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຮັບພຣະເຈົ້າບໍ? ໂປໂລໄດ້ບອກຊາວໂກຣິນໂທວ່າ“ ຖ້າຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຄວາມລັບອັນສັກສິດແລະຄວາມຮູ້ທັງ ໝົດ …ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກ, ຂ້ອຍບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ.” ສະນັ້ນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ 100% ໃນຄວາມຈິງບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນຂອງການນະມັດສະການແທ້. ຄວາມ​ຮັກ​ແມ່ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ຄວາມຈິງແກ່ທ່ານວ່າຄວາມ ສຳ ຄັນ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມມີ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະປາດຖະ ໜາ ມັນ. ພະເຍຊູບອກຜູ້ຍິງສະມາລີວ່າຜູ້ທີ່ນະມັດສະການແທ້ຈະນະມັດສະການພະບິດາ in ວິນຍານແລະ in ຄວາມຈິງ, ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍວິນຍານແລະດ້ວຍຄວາມຈິງດັ່ງທີ່ ຄຳ ພີໄບເບິນສະບັບແປໂລກ ໃໝ່ ຜິດພາດໃຫ້ John 4: 23, 24.

ໃນປະໂຫຍກທີ່ລຽບງ່າຍນີ້, ພະເຍຊູເວົ້າຫຼາຍ. ທຳ ອິດ, ການນະມັດສະການນັ້ນແມ່ນມາຈາກພຣະບິດາ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ນະມັດສະການອະທິປະໄຕທົ່ວໂລກ - ຄຳ ສັບທີ່ບໍ່ພົບໃນພຣະ ຄຳ ພີ, ແຕ່ແມ່ນພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ນະມັດສະການແທ້ແມ່ນລູກຂອງພະເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອນຂອງພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ສອງ, ພຣະວິນຍານຢູ່ໃນພວກເຂົາ. ພວກເຂົາໄຫວ້“ ດ້ວຍວິນຍານ”. ຜູ້ນະມັດສະການແທ້ສາມາດເປັນສິ່ງອື່ນນອກ ເໜືອ ຈາກຜູ້ຖືກເຈີມວິນຍານໂດຍວິທີໃດ? ພະວິນຍານຂອງພະເຈົ້າຊີ້ ນຳ ແລະກະຕຸ້ນເຂົາເຈົ້າ. ມັນປ່ຽນແປງພວກມັນແລະສ້າງ ໝາກ ຜົນທີ່ເປັນທີ່ພໍໃຈຈາກພຣະບິດາ. (ເບິ່ງຄາລາເຕຍ 5:22, 23) ອັນທີສາມ, ເຂົາເຈົ້ານະມັດສະການ“ ດ້ວຍຄວາມຈິງ”. ບໍ່ ກັບ ຄວາມຈິງຄືກັບວ່າມັນເປັນຂອງຄອບຄອງ - ບາງສິ່ງບາງຢ່າງນອກ ເໜືອ ຈາກພວກເຂົາ - ແຕ່ວ່າ in ຄວາມຈິງ. ຄວາມຈິງສະຖິດຢູ່ໃນຄຣິສຕຽນ. ເມື່ອມັນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຕັມໄປ, ມັນຈະຂັບໄລ່ຄວາມຕົວະແລະຄວາມຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ. ທ່ານຈະຊອກຫາມັນ, ເພາະວ່າທ່ານຮັກມັນ. ສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດຮັກຄວາມຈິງ. ໂປໂລກ່າວກ່ຽວກັບຜູ້ຕໍ່ຕ້ານກ່າວວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້“ ກຳ ລັງຈະຖືກແກ້ແຄ້ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບ” - ໂດຍກ່າວເຖິງ - ຮັກ ແຫ່ງຄວາມຈິງເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ. " (2 ເທຊະໂລນີກ 2:10)“ ຄວາມຮັກແຫ່ງຄວາມຈິງ.”

ສະນັ້ນດຽວນີ້, ສຸດທ້າຍ, ໃນວິດີໂອຊຸດນີ້, ພວກເຮົາມາເຖິງ ໜຶ່ງ ມາດຖານທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ເປັນວິທີການ ໜຶ່ງ ສຳ ລັບທຸກຄົນທີ່ຈະຮູ້ວ່າສາວົກແທ້ຂອງລາວແມ່ນໃຜ.

“ ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ ຄຳ ສັ່ງ ໃໝ່ ແກ່ພວກເຈົ້າທີ່ພວກເຈົ້າຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ; ຄືກັນກັບວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັກທ່ານ, ທ່ານຍັງຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ໂດຍສິ່ງນີ້ທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າເຈົ້າເປັນສາວົກຂອງເຮົາ - ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມຮັກໃນທ່າມກາງພວກເຈົ້າ.” (John 13: 34, 35)

ຄວາມຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນລະບຸວ່າພວກເຮົາເປັນສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງ; ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກໃດໆ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູທີ່ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ.

ສັງເກດວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າທ່ານມີສາດສະ ໜາ ແທ້ໂດຍຄວາມຮັກຂອງທ່ານ. ເຈົ້າອາດເຄີຍປະສົບກັບປະຊາຄົມທີ່ມີຄວາມຮັກແທ້ໆໃນຊີວິດເຈົ້າ. ນັ້ນ ໝາຍ ຄວາມວ່າອົງກອນທົ່ວໂລກມີຄວາມຮັກບໍ? ວ່າອົງການຈັດຕັ້ງທົ່ວໂລກແມ່ນຄວາມຈິງບໍ? ອົງກອນສາມາດມີຄວາມຮັກໄດ້ບໍ? ຜູ້ຄົນ - ບຸກຄົນ - ສາມາດມີຄວາມຮັກ, ແຕ່ເປັນອົງກອນບໍ? ບໍລິສັດ? ໃຫ້ຂອງບໍ່ໄດ້ໄປເກີນກວ່າສິ່ງທີ່ຂຽນ. ຄວາມຮັກລະບຸສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດ - ບຸກຄົນ!

ມາດຖານດຽວນີ້ - "ຄວາມຮັກໃນບັນດາຕົວທ່ານເອງ" - ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການກວດກາ, ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະເຮັດແບບນັ້ນໃນວິດີໂອທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງຊຸດນີ້.

ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນ: ຄວາມຮັກສາມາດປອມແປງໄດ້, ຢ່າງ ໜ້ອຍ ໃນລະດັບໃດ ໜຶ່ງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຮູ້ສິ່ງນີ້ແລະໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າສາດສະດາປອມແລະພຣະຄຣິດປອມຈະເກີດຂື້ນແລະເຮັດເຄື່ອງ ໝາຍ ແລະສິ່ງມະຫັດສະຈັນຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກຜິດເຂົ້າໃຈຜິດ. (ມັດທາຍ 24:24) ພະອົງຍັງກ່າວວ່າ“ ຈົ່ງເຝົ້າລະວັງຕົວະຜູ້ປະກາດຂ່າວປອມທີ່ມາຫາເຈົ້າໃນຝູງແກະແຕ່ພາຍໃນພວກເຂົາເປັນ ໝາ ທີ່ບໍ່ດີ.” (ມັດທາຍ 7:15, 16)

ໝາ ປ່າທີ່ບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້ຊອກຫາທີ່ຈະກິນ, ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ໝົດ ພວກເຂົາປອມຕົວເປັນແກະອື່ນໆ. ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຊາວໂກຣິນໂທກ່ຽວກັບຄົນດັ່ງກ່າວເມື່ອລາວກ່າວວ່າ:“ ຊາຕານເອງກໍ່ປອມຕົວເອງເປັນທູດສະຫວັນແຫ່ງຄວາມສະຫວ່າງ. ມັນບໍ່ມີຫຍັງພິເສດຫຍັງເລີຍຖ້າລັດຖະມົນຕີຂອງລາວຍັງເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີແຫ່ງຄວາມຊອບ ທຳ.” (2 ໂກລິນໂທ 11:14, 15)

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະເຫັນເສື້ອຜ້າຂອງແກະໄປຫາ ໝາ ປ່າພາຍໃນໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ແນວໃດຜ່ານການປອມຕົວຂອງຄວາມຊອບ ທຳ ທີ່ລັດຖະມົນຕີຂອງຊາຕານ?

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ: "ພວກເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກ ໝາກ ຜົນຂອງພວກເຂົາ." (ມັດທາຍ 7: 16)

ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ: "ແຕ່ຈຸດສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາຈະເປັນໄປຕາມຜົນງານຂອງພວກເຂົາ." (2 Corinthians 11: 15)

ລັດຖະມົນຕີເຫລົ່ານີ້ປະກົດວ່າເປັນຄົນຊອບ ທຳ ແຕ່ນາຍຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນພຣະຄຣິດ. ພວກເຂົາປະມູນການປະມູນຂອງຊາຕານ.

ໃນ ຄຳ ສັບທົ່ວໄປ, ພວກເຂົາສາມາດເວົ້າລົມກັນໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຍ່າງໄປມາ. ຜົນງານຂອງພວກເຂົາ, ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຫັນອອກ, ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຜະລິດ, ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.

ໃນສະ ໄໝ ພະເຍຊູຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພວກສະ ໝຽນ, ຟາລິຊຽນແລະຜູ້ ນຳ ຊາວຢິວ. ພວກເຂົາເປັນລັດຖະມົນຕີຂອງພະຍາມານ. ພະເຍຊູເອີ້ນພວກເຂົາວ່າເດັກນ້ອຍຂອງຊາຕານ. (ໂຢຮັນ 8:44) ເຊັ່ນດຽວກັບ ໝາ ປ່າທີ່ຫາຍາກ, ພວກມັນໄດ້ ທຳ ລາຍ“ ເຮືອນຂອງຍິງ ໝ້າຍ”. (ມາລະໂກ 12:40) ແຮງຈູງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກແຕ່ຄວາມໂລພ. Greed ສໍາລັບພະລັງງານແລະຄວາມໂລບເພື່ອເງິນ.

ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້ປົກຄອງຫຼືປົກຄອງອົງການທາງໂລກຂອງພະເຢໂຫວາເຊິ່ງແມ່ນຊາດອິດສະລາແອນ. (ຂ້ອຍໃຊ້ ຄຳ ສັບທີ່ພະຍານຈະຮັບຮູ້ແລະຍອມຮັບ.) ຜູ້ນະມັດສະການແທ້ຕ້ອງອອກມາຈາກອົງການນັ້ນເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນເມື່ອພະເຢໂຫວາ ທຳ ລາຍກອງທັບໂດຍໃຊ້ກອງທັບໂລມັນໃນປີ 70 ສ. ສ. ພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເມື່ອອົງການທີ່ຢູ່ເທິງໂລກນີ້ ໝົດ ໄປ, ຊາຕານເຊິ່ງເປັນທູດສະຫວັນປອມທີ່ຫຼອກລວງ - ໄດ້ຫັນໄປສົນໃຈກຸ່ມປະຊາຄົມຄຣິສຕຽນຕໍ່ໄປ. ລາວໃຊ້ລັດຖະມົນຕີຄົນອື່ນທີ່ປອມແປງຄວາມຊອບ ທຳ ເພື່ອຫຼອກລວງປະຊາຄົມ. ນີ້ແມ່ນວິທີການຂອງລາວຫຼຸດລົງມາຫຼາຍສະຕະວັດແລ້ວແລະລາວກໍ່ບໍ່ ກຳ ລັງຈະປ່ຽນແປງມັນດຽວນີ້. ເປັນຫຍັງ, ເມື່ອມັນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີ?

ເພື່ອເຮັດຕາມ ຄຳ ເວົ້າຂອງພະເຍຊູຕໍ່ການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ, ໃນຄຣິສຕະຈັກຄຣິສຕຽນພວກເຮົາຈະມີລັດຖະມົນຕີຫລືຜູ້ເຖົ້າແກ່ສອງປະເພດ. ບາງຄົນຈະເປັນຄົນຊອບ ທຳ ແລະບາງຄົນຈະ ທຳ ທ່າວ່າເປັນຄົນຊອບ ທຳ ເທົ່ານັ້ນ. ບາງຄົນຈະເປັນ ໝາ ທີ່ນຸ່ງຄືແກະ.

ເມື່ອເຮົາເບິ່ງທີ່ຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາພວກເຂົາປະກົດວ່າເປັນຄົນຊອບ ທຳ. ບາງທີພວກເຂົາອາດຈະເປັນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຊາຍທີ່ຊອບ ທຳ ແລະຄົນຊົ່ວບໍ່ໄດ້ປອມຕົວເປັນລັດຖະມົນຕີແຫ່ງຄວາມຊອບ ທຳ ກໍ່ປະກົດຄືກັນໃນຕອນ ທຳ ອິດ. ຖ້າພວກເຮົາສາມາດໄຈ້ແຍກພວກເຂົາຈາກກັນແລະກັນໂດຍການເບິ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະບໍ່ຕ້ອງການກົດລະບຽບຂອງພຣະເຢຊູໃນການຮັບຮູ້ພວກມັນໂດຍ ໝາກ ໄມ້ຂອງພວກເຂົາ.

ພະເຍຊູກ່າວເຖິງ ໝາກ ໄມ້ຫຍັງແດ່? ລາວໃຫ້ພວກເຮົາມີວິທີງ່າຍໆໃນການວັດແທກແຮງຈູງໃຈທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ຊາຍໃນລູກາ 16: 9-13. ຢູ່ທີ່ນັ້ນພະອົງກ່າວເຖິງວິທີທີ່ຜູ້ຊາຍບໍລິຫານເງິນທີ່ຖືກມອບ ໝາຍ ໃຫ້ພວກເຂົາ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ຊອບ ທຳ. ເງິນທີ່ຕົນເອງບໍ່ຊອບ ທຳ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ລາວກ່າວເຖິງພວກເຂົາວ່າ "ຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ຊອບທໍາ". ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຄວາມຊອບ ທຳ. ພວກມັນຍັງສາມາດໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ.

ມັນອາດຈະເປັນທີ່ສົນໃຈໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າບາງວິດີໂອທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂື້ນໃນເວບໄຊທ໌ Webinar 2016 ເຊິ່ງໄດ້ລວບລວມເອົາບັນດາພະແນກບັນຊີຕ່າງໆຂອງບັນດາສາຂາ JW.org ທົ່ວໂລກ. ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງການ ສຳ ມະນາ, ອ້າຍທີ່ ດຳ ເນີນການ ດຳ ເນີນຄະດີ, Alex Reinmuller, ຍັງອ້າງເຖິງລູກາ 16: 9-13.

ໃຫ້ທ່ານຟັງໃນ.

ໜ້າ ສົນໃຈ. ໃນການອ້າງເຖິງລູກາ 16:11,“ ລາວໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຄະນະ ກຳ ມະການບໍລິຫານພະຍານພະເຢໂຫວາວ່າ“ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຊັບສົມບັດທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ? ສະນັ້ນ, ລາວ ກຳ ລັງເວົ້າວ່າສິ່ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ກັບວິທີທີ່ຄະນະ ກຳ ມະການຈັດການຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ ທີ່ບໍລິຈາກໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ.

ຫນຶ່ງອາດຈະສົມມຸດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດວຽກທີ່ດີ, ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ປະກາດກັບພວກເຮົາໃນປີ 2012 ວ່າພວກເຂົາແມ່ນຂ້າໃຊ້ຜູ້ສັດຊື່ແລະສະຫຼາດທີ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພຣະເຢຊູ. ສະນັ້ນມັນຈະ ໝາຍ ຄວາມວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ພວກເຂົາໃນສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຈິງ, ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້“ ພິສູດຕົນເອງທີ່ສັດຊື່ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ.”

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວອີກວ່າ,“. . ແລະຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ພິສູດຕົວເອງວ່າທ່ານຊື່ສັດໃນສິ່ງທີ່ເປັນຂອງຄົນອື່ນ, ໃຜຈະເອົາຫຍັງໃຫ້ທ່ານ? (ລູກາ 16:12)

ຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງເຊື່ອວ່າສິ່ງນີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມເປັນຈິງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມ Losch, ຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນປີ 1919 ໃນໄລຍະຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ, ແລະໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ດີດັ່ງກ່າວທີ່ສັດຊື່ໃນການພົວພັນກັບພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ 'ມອບບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫ້ແກ່ຕົວເອງ'; ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນບັນດາຊັບສິນຂອງພະເຍຊູທັງ ໝົດ. ຖ້າສິ່ງນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ Gerrit Losch ກຳ ລັງຫລອກລວງພວກເຮົາ.

ຍ້ອນກັບໄປຕອນທີ່ຂ້ອຍປະກາດຢູ່ປະເທດໂຄລົມເບຍ, ອາເມລິກາໃຕ້, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈໃນວິທີທີ່ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈພະຍານໃນການຈັດການເງິນທີ່ບໍລິຈາກ. ຕະຫລອດອາເມລິກາໃຕ້, ຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງຈາກເມືອງ ໜຶ່ງ ໄປອີກເມືອງ ໜຶ່ງ, ອາຄານ ທຳ ອິດທີ່ທ່ານເຫັນໃນໄລຍະທາງທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປໃນເມືອງແມ່ນສະເຫມີໄປເປັນໂບດ. ມັນເປັນອາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ທີ່ງົດງາມທີ່ສຸດໃນສະຖານທີ່. ຄົນທຸກຍາກອາດຈະອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຖ່ອມຕົວ, ແຕ່ໂບດກໍ່ໃຫຍ່ສະ ເໝີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງດ້ວຍແຮງງານແລະເງິນຈາກຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂບດກາໂຕລິກ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາຫ້າມປະໂລຫິດບໍ່ໃຫ້ແຕ່ງງານ, ເພື່ອວ່າເມື່ອລາວຕາຍ, ຊັບສິນຈະບໍ່ໄປຮັບມໍລະດົກຂອງລາວ, ແຕ່ຈະຢູ່ກັບສາດສະ ໜາ ຈັກ.

ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍຮູ້ສຶກຍິນດີທີ່ຈະບອກຜູ້ທີ່ຂ້ອຍປະກາດກັບພະຍານພະເຢໂຫວາບໍ່ຄືແນວນັ້ນ. ພວກເຮົາມີຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກທີ່ຈຽມຕົວແລະຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນຂອງປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນບໍ່ແມ່ນຂອງອົງການ. ອົງການດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນອານາຈັກອະສັງຫາລິມະສັບເຊັ່ນໂບດກາໂຕລິກ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮວບຮວມຄວາມຮັ່ງມີນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນໂດຍການໄດ້ຮັບທີ່ດິນແລະການກໍ່ສ້າງອາຄານໃຫຍ່ແລະລາຄາແພງ.

ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງແລ້ວແຕ່ຕອນນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ມີສິ່ງປ່ຽນແປງບໍ?

ອີງຕາມກອງປະຊຸມ 2016 Webinar, ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ພຽງແຕ່ ສຳ ລັບອົງການແມ່ນການບໍລິຈາກໂດຍສະ ໝັກ ໃຈທີ່ມາຈາກຜູ້ຈັດພິມ.

ທ່ານກ່າວວ່າ,“ ອົງການຂອງພະເຢໂຫວາແມ່ນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສະເພາະ ໂດຍການບໍລິຈາກດ້ວຍຄວາມສະ ໝັກ ໃຈ.” ຖ້າສິ່ງນີ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຖ້າມັນຫັນອອກວ່າມີແຫລ່ງລາຍໄດ້ອີກ, ໜຶ່ງ ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບຈາກອັນດັບແລະເອກະສານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍ່ມີ ຄຳ ຕົວະເຊິ່ງຈະເປັນສັນຍານຂອງການກະ ທຳ ທີ່ບໍ່ສັດຊື່ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ.

ໃນ 2014, ຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ໜ້າ ປະຫຼາດໃຈ. ພວກເຂົາຍົກເລີກເງິນກູ້ທັງ ໝົດ ໃນລາຊະອານາຈັກ.

Stephen Lett ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈິນຕະນາການວ່າທະນາຄານເຮັດສິ່ງດຽວກັນ; ຈາກນັ້ນລາວໄດ້ຮັບຮອງກັບພວກເຮົາວ່າມີພຽງແຕ່ໃນອົງການຂອງພະເຢໂຫວາເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້. ໃນການເວົ້າແນວນີ້, ລາວ ກຳ ລັງເຮັດໃຫ້ພະເຢໂຫວາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈັດຕຽມນີ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ມັນບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເປັນເລື່ອງຮ້າຍແຮງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງພະເຢໂຫວາກັບມັນກໍ່ຈະເປັນການ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ.

ແມ່ນ Lett ບອກຄວາມຈິງທັງ ໝົດ ໃຫ້ພວກເຮົາແລະບໍ່ມີຫຍັງນອກ ເໜືອ ຈາກຄວາມຈິງ, ຫລືລາວ ກຳ ລັງປ່ອຍສິ່ງຕ່າງໆອອກມາເພື່ອ ນຳ ພາພວກເຮົາໄປສູ່ເສັ້ນທາງສວນ?

ຈົນກ່ວາການປ່ຽນແປງນີ້, ທຸກໆຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນ. ຕ້ອງການຂາຍຫ້ອງໂຖງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ທີ່ຜູ້ປະກາດຈະລົງຄະແນນສຽງວ່າຈະຂາຍຫລືບໍ່. ໃນປີ 2010, ຜູ້ຕາງ ໜ້າ ອົງການຈັດຕັ້ງພະຍານພະເຢໂຫວາໄດ້ພະຍາຍາມຂາຍຫໍປະຊຸມແຫ່ງອານາຈັກ Menlo Park ໃນລັດ California. ຄະນະຜູ້ເຖົ້າແກ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຜູ້ປະກາດ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານແລະຖືກຂົ່ມຂູ່ຈາກການຖືກຕັດ ສຳ ພັນ. ນີ້ມີອິດທິພົນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ. ໃນທີ່ສຸດຜູ້ເຖົ້າແກ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກ, ປະຊາຄົມຖືກຍຸບໄປ, ຜູ້ປະກາດຖືກສົ່ງໄປບ່ອນອື່ນ, ແລະບາງຄົນກໍ່ຖືກຕັດ ສຳ ພັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຫ້ອງໂຖງໄດ້ຖືກຂາຍແລະເງິນທັງ ໝົດ, ລວມທັງເງິນຝາກປະຢັດທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີທະນາຄານຂອງປະຊາຄົມ, ໄດ້ຖືກຍຶດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ອົງການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຖືກຟ້ອງພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ RICO ທີ່ພົວພັນກັບຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບການຂັງຂັງ. ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນແອ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສີ່ປີຕໍ່ມາ, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍການ ຈຳ ນອງທັງ ໝົດ. ການຈ່າຍເງິນທີ່ເອີ້ນວ່າການຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າການປະກອບສ່ວນແບບສະ ໝັກ ໃຈ. ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປີດທາງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດຖືເອົາຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ສຳ ນັກງານໃຫຍ່ທັງ ໝົດ ນັບ ໝື່ນ ແຫ່ງທົ່ວໂລກ. ນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດແລ້ວ.

ຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງ ກຳ ລັງຫຼີ້ນດ້ວຍ ຄຳ ເວົ້າ. ຂໍ້ເທັດຈິງເປີດເຜີຍວ່າເງິນກູ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກຢ່າງແທ້ຈິງ. ການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດປະເພດຄືນ ໃໝ່ ເທົ່ານັ້ນ. ຈົດ ໝາຍ ລັບທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ອົງການຜູ້ເຖົ້າແກ່ທີ່ແນະ ນຳ ການຈັດການນີ້ມີສາມ ໜ້າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານຈາກເວທີ. ໜ້າ ທີສອງໄດ້ຊີ້ ນຳ ໃຫ້ອົງການຜູ້ເຖົ້າແກ່ສະ ເໜີ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ສຳ ລັບການບໍລິຈາກປະ ຈຳ ເດືອນ, (ແລະນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ໂຕເນີ້ງ) "ຢ່າງ​ຫນ້ອຍ" ຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າກັບການ ຊຳ ລະເງິນກູ້ຄັ້ງກ່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາຄົມທີ່ບໍ່ມີເງິນກູ້ທີ່ຍັງຄ້າງຄາໄດ້ຖືກມຸ້ງໄປຍັງໃຫ້ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາເງິນຕາປະ ຈຳ ເດືອນ. ພວກເຂົາສືບຕໍ່ຫາເງິນດຽວກັນເຂົ້າ - ແລະຫຼາຍກວ່າເກົ່າ - ແຕ່ດຽວນີ້ມັນຖືກຈັດປະເພດບໍ່ແມ່ນເປັນການຈ່າຍເງິນກູ້, ແຕ່ເປັນການບໍລິຈາກ.

ບາງຄົນອາດໂຕ້ຖຽງວ່າການບໍລິຈາກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການບໍລິຈາກດ້ວຍຄວາມສະ ໝັກ ໃຈແລະບໍ່ມີປະຊາຄົມໃດໆທີ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງແບບເກົ່າ, ພວກເຂົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ປະ ຈຳ ເດືອນຫລືປະສົບກັບການກັກເກັບເງິນຄືນ. ທັດສະນະນັ້ນ ເໝາະ ສົມກັບຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ມາບໍ?

ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນນີ້, ຜູ້ດູແລ ໝວດ ວົງຈອນໄດ້ຮັບ ກຳ ລັງເພີ່ມຂື້ນ. ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດແຕ່ງຕັ້ງແລະລົບລ້າງຜູ້ເຖົ້າແກ່ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນແບບນີ້ທັງ ໝົດ“ ຍາວແຂນ” ຈາກ ສຳ ນັກງານສາຂາ. ຜູ້ດູແລ ໝວດ ຈະໃຊ້ ອຳ ນາດ ໃໝ່ ຂອງລາວກົດດັນປະຊາຄົມເພື່ອ“ ບໍລິຈາກດ້ວຍຄວາມສະ ໝັກ ໃຈ” ບໍ? ຜູ້ເຖົ້າແກ່ທີ່ມີບັນຫາຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ທາງດີບໍ? ອົງການຈັດຕັ້ງພຽງແຕ່ຈະຂາຍແລະຂາຍຊັບສິນໃດກໍ່ຕາມທີ່ມັນຕ້ອງການບໍ?

ກ່ຽວກັບ ຄຳ ຖາມຂອງ Lett: "ທ່ານສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບທະນາຄານບອກເຈົ້າຂອງເຮືອນວ່າເງິນກູ້ທັງ ໝົດ ຂອງພວກເຂົາຖືກຍົກເລີກແລະພວກເຂົາຄວນຈະສົ່ງເຂົ້າທະນາຄານໃນແຕ່ລະເດືອນເທົ່າທີ່ພວກເຂົາສາມາດຈ່າຍໄດ້?" ພວກເຮົາສາມາດຕອບໄດ້ຢ່າງປອດໄພວ່າ "ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດນຶກພາບໄດ້!" ສິ່ງທີ່ທະນາຄານຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາການຈັດການແບບນີ້. ເງິນເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ, ແຕ່ດຽວນີ້ເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ, ແລະເຈົ້າຂອງເຮືອນກ່ອນແມ່ນພຽງແຕ່ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ.

ແຕ່ມັນບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ອົງການດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍເຕັມ; ແມ່ນແຕ່ຊັບສິນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການກູ້ຢືມຈາກສາຂາ - ຊັບສິນຈ່າຍຄ່າໂດຍການບໍລິຈາກຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ການບອກຄວາມຈິງບາງສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຜິດໃນການສະຫລຸບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ເປັນຄົນຊອບ ທຳ ໃນສິ່ງທີ່ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ ບໍ?

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກປະຊາຄົມເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕໍ່ພວກເຂົາ. ບໍ່ມີມະຕິຕົກລົງໃດໆທີ່ຖືກອ່ານອອກມາອະທິບາຍວ່າມີຫຍັງເກີດຂື້ນແລະສິ່ງທີ່ຮ້ອງຂໍການຮັບຮອງຈາກປະຊາຄົມຕ່າງໆ.

ຊັບສິນບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວທີ່ຖືກຍຶດໄດ້ທັງ. ຈຳ ນວນເງິນທີ່ຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກປະຕິບັດ. ເງິນທີ່ມອບໃຫ້ແລະຍອດເກີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ ດຳ ເນີນງານປະ ຈຳ ເດືອນແມ່ນຈະຖືກສົ່ງໄປ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຈຳ ນວນເງິນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຫຍ່ຫລວງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ Lett ພະຍາຍາມເອົາ ຄຳ ພີໄບເບິນປັ່ນປ່ວນໄປສູ່ສິ່ງນີ້.

ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການສັງເກດວ່າລາວຮັກສາຂໍ້ມູນຈາກໂກຣິນໂທ, ແຕ່ບັນຊີນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຊີຂອງການບໍລິຈາກປະ ຈຳ ເດືອນເປັນປະ ຈຳ. ບັນຊີນີ້ແມ່ນການຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ວິກິດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແລະປະຊາຄົມຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍແລະມີເງິນທຶນຢ່າງເສລີແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະຖອດຖອນບົດຮຽນເຖິງຄວາມ ໜັກ ໜ່ວງ ຂອງຜູ້ທີ່ ກຳ ລັງປະສົບຄວາມທຸກໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ. ນັ້ນແມ່ນມັນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຮັບຮອງ ສຳ ລັບ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາປະ ຈຳ ເດືອນທີ່ ຈຳ ເປັນໃນທຸກໆປະຊາຄົມ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເທົ່າທຽມກັນນີ້ດີດີໃນເວລານັ້ນ. ມັນແມ່ນພື້ນຖານ ສຳ ລັບການກວດສອບສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເອີ້ນວ່າ“ ການຈັບເງິນສົດ”. ນີ້ແມ່ນສະຖານະການທີ່ປົກກະຕິ, ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຖືກເຮັດຊ້ ຳ ອີກຫລາຍພັນຄັ້ງ: ມີໂບດ ໜຶ່ງ ທີ່ມີເງິນປະມານ 80,000 ໂດລາທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ໃນການປູພື້ນບ່ອນຈອດລົດຂອງພວກເຂົາແລະເຮັດການສ້ອມແປງທີ່ ຈຳ ເປັນຫຼາຍຕໍ່ພາຍໃນຫ້ອງໂຖງ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ ນຳ ໃຫ້ພວກເຂົາຈັດແບ່ງງົບປະມານແລະລໍຖ້າໃຫ້ຄະນະ ກຳ ມະການອອກແບບທ້ອງຖິ່ນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃໝ່ ເພື່ອຈັດການການສ້ອມແປງ.

(ການຈັດການ LDC ແທນການຈັດການຄະນະ ກຳ ມະການກໍ່ສ້າງລະດັບພາກພື້ນ (RBC) ທີ່ຜ່ານມາ. RBCs ແມ່ນ ໜ່ວຍ ງານທີ່ເປັນເອກະລາດເຄິ່ງ ໜຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ LDCs ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ສຳ ນັກງານສາຂາ.)

ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ການສ້ອມແປງບໍ່ເຄີຍເກີດຂື້ນ. ແທນທີ່ຈະ, LDC ກຳ ລັງພິຈາລະນາຂາຍຫ້ອງໂຖງແລະບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ເຜີຍແຜ່ເດີນທາງໄກໄປເມືອງອື່ນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ.

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນເອກະລັກ - ຜູ້ເຖົ້າແກ່ບໍ່ຍອມຮັບເງິນແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມຈາກ Circuit Overseer - ຜູ້ທີ່ສາມາດລົບລ້າງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ ໜຶ່ງ ຕາມໃຈປະສົງ - ພວກເຂົາຖືກ "ຊັກຊວນ" ໃຫ້ໂອນເງິນຂອງປະຊາຄົມ.

"ໂດຍສິ່ງນີ້ທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າເຈົ້າເປັນສາວົກຂອງເຮົາ - ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມຮັກໃນທ່າມກາງພວກເຈົ້າ." (John 13: 35)

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ອິດທິພົນທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບແລະການບີບບັງຄັບເພື່ອເອົາສິ່ງທີ່ເປັນຂອງຄົນອື່ນ, ທ່ານມີການອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກ, ການກະ ທຳ ທີ່ມີສັດທາຫລືຄວາມຊອບ ທຳ ບໍ?

ພວກເຂົາເວົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ເຮັດ.

ພວກເຮົາຈະບໍ່ອ້ອນວອນ, ການຮ້ອງຟ້ອງຫຼືການຂໍເງິນ. ລາວເວົ້າເລື່ອງນີ້ໃນວິດີໂອທີ່ລາວເຮັດແບບນັ້ນ.

ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ການບີບບັງຄັບໃດໆ. ລາວເວົ້າແນວນີ້, ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຊີ້ ນຳ, ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ, ແຕ່ໃຫ້ອົງການຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທຸກຄົນສົ່ງເງິນເພີ່ມເຕີມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ບັນທຶກໄວ້? ຖ້າພວກເຂົາພຽງແຕ່ຂໍໃຫ້ພວກອ້າຍເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້, ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຜິດໃນການຂໍເງິນ - ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ລາວບອກວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫລືບໍ່? ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖາມ, ພວກເຂົາໄດ້ມຸ້ງໄປ, ເຊິ່ງນອກ ເໜືອ ຈາກການຊັກຊວນເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ບັງຄັບ. ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງຍາກ ສຳ ລັບຄົນພາຍນອກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້, ແຕ່ຜູ້ເຖົ້າແກ່ໄດ້ເຕືອນສະ ເໝີ ວ່າຄະນະ ກຳ ມະການແມ່ນຊ່ອງທາງການສື່ສານຂອງພະເຈົ້າ, ສະນັ້ນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມທິດທາງ ໝາຍ ຄວາມວ່າຜູ້ ໜຶ່ງ ກຳ ລັງຕໍ່ຕ້ານການ ນຳ ພາຂອງວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ເຖົ້າແກ່ໄດ້ຖ້າຜູ້ໃດຕໍ່ຕ້ານການຊີ້ ນຳ ຂອງພຣະເຈົ້າດັ່ງທີ່ສະພາບໍລິຫານສະແດງອອກ.

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄ່າເຊົ່າ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມ JW ທີ່ໃຊ້ ສຳ ລັບການປະຊຸມວົງຈອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບສອງເທົ່າແລະບາງຄັ້ງກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທົ່າ. ວົງຈອນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສາມາດຈ່າຍ ສຳ ລັບການຂຶ້ນຄ່າເຊົ່າທີ່ສູງເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ, ແລະການປະຊຸມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການຂາດແຄນ $ 3,000. ຫລັງຈາກການຊຸມນຸມ, ຈົດ ໝາຍ ໄດ້ອອກໄປຫາສິບປະຊາຄົມໃນວົງຈອນເຕືອນພວກເຂົາວ່າມັນເປັນ“ ສິດທິພິເສດ” ຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດແຄນແລະຊີ້ ນຳ ພວກເຂົາໃຫ້ສົ່ງເງິນແຕ່ລະ 300 ໂດລາ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ ເໝາະ ສົມກັບ ຄຳ ອະທິບາຍຂອງການບໍລິຈາກດ້ວຍຄວາມສະ ໝັກ ໃຈແບບບໍ່ມີປະສົບການ. ໂດຍວິທີທາງການ, ນີ້ແມ່ນຫໍປະຊຸມໃນເມື່ອກ່ອນເປັນເຈົ້າຂອງວົງຈອນແຕ່ປະຈຸບັນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອົງການ.

ລັດຖະມົນຕີຄົນ ໜຶ່ງ ອ້າງວ່າຕົນເປັນຄົນຊອບ ທຳ ແລະຊື່ສັດ, ແຕ່ເວົ້າອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກອື່ນ, ລາວບໍ່ໄດ້ສະແດງໂດຍວຽກຂອງລາວວ່າລາວຖືກປອມຕົວເປັນສິ່ງທີ່ລາວບໍ່ແມ່ນບໍ?

 • ຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກ 14,000 ຈຳ ເປັນໃນທົ່ວໂລກ.
 • ຫ້ອງໂຖງຊະນິດ 3,000 Kingdom ທີ່ຈະສ້າງໃນໄລຍະເດືອນ 12 ຕໍ່ໄປ, ແລະທຸກໆປີຫຼັງຈາກນັ້ນ.
 • ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ສູງນີ້ກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໃນກອງປະຊຸມ ສຳ ມະນາກ່ຽວກັບບັນຊີພຽງແຕ່ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຕໍ່ມາ.

 • ພະເຢໂຫວາເລັ່ງວຽກນີ້.
 • ພວກເຮົາພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຈັບລົດເຂັນ.
 • ພວກເຮົາ ກຳ ລັງປະສົບກັບ "ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ".

ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ ໜ້າ ສັງເກດ, ແຕ່ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມີໃຫ້ພວກເຂົາໃນເວລານັ້ນ.

ໃນສອງຕາຕະລາງນີ້ຈາກ 2014 ແລະ 2015 ປື້ມປະ ຈຳ ປີທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຈຳ ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ລະນຶກໄດ້ຫຼຸດລົງເກືອບ 100,000 ແລະອັດຕາການເຕີບໂຕຫຼຸດລົງ 30% ຈາກ 2.2% (ເກືອບວ່າລົດທີ່ມີຄວາມໄວໃນສະຖານທີ່ ທຳ ອິດ) ເປັນພຽງແຕ່ຊ້າລົງເຖິງ 1.5% ເຊິ່ງເກືອບວ່າ ໜ້ອຍ ກວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂລກ ອັດຕາ. ພວກເຂົາເວົ້າໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະພະເຢໂຫວາເລັ່ງວຽກງານເມື່ອປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບ 30% ການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນການຂະຫຍາຍຕົວແລະອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ miniscule?

ຖ້າຫາກວ່າການຕັດຂາດຈາກຄວາມເປັນຈິງຍັງບໍ່ປາກົດຂື້ນເທື່ອ, ໃຫ້ພິຈາລະນາເລື່ອງນີ້:

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໃນກອງປະຊຸມເວັບໄຊທ໌້, ລາວໄດ້ກ່າວຂໍ້ນີ້:

ສິ່ງນີ້ໄດ້ເວົ້າໃນກອງປະຊຸມ ສຳ ມະນາດຽວກັນກັບຜູ້ຊົມດຽວກັນ. ບໍ່ມີໃຜເຫັນຄວາມຂັດແຍ້ງກັນບໍ?

ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ພວກນີ້ແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກມອບ ໝາຍ ໃຫ້ຈັດການກັບເງິນທີ່ບໍລິຈາກຫຼາຍລ້ານ! ເພື່ອຈະຊື່ສັດແລະຊອບ ທຳ, ຄົນ ໜຶ່ງ ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດກ່ຽວກັບຂໍ້ເທັດຈິງ? ໂອ້, ແຕ່ມັນກໍ່ຍິ່ງດີຂື້ນ…ຫລືຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ຄືກັບວ່າກໍລະນີອາດຈະເປັນ.

ເຂົາເຈົ້າບອກເຮົາວ່າພະເຢໂຫວາ ກຳ ລັງເລັ່ງວຽກນີ້. ວ່າພະເຢໂຫວາອວຍພອນວຽກງານ. ວ່າພວກເຮົາ ກຳ ລັງປະເຊີນກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະອັດຕາການບໍລິຈາກສູງທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າບອກພວກເຮົາວ່າ:

ໜຶ່ງ ປີກ່ອນ, ທ່ານ Lett ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການເລັ່ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ ສຳ ລັບການກໍ່ສ້າງຫໍປະຊຸມ 3,000 ຫ້ອງໃນ ໜຶ່ງ ປີເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂາດແຄນຫ້ອງໂຖງ 14,000 ທີ່ ຈຳ ເປັນໃນເວລານັ້ນ - ບໍ່ໄດ້ ຄຳ ນຶງເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດ. ມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ? ມັນເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ລະເຫີຍເກືອບຕະຫຼອດຄືນ? ພາຍໃນຫົກເດືອນຂອງການສົນທະນາດັ່ງກ່າວ, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດການຫຼຸດຜ່ອນພະນັກງານທົ່ວໂລກ 25%. ພວກເຂົາກ່າວວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຂາດເຂີນເງິນທຶນ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງເຫລົ່ານີ້ ຈຳ ເປັນໃນສະ ໜາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການ ສຳ ມະນາກ່ຽວກັບເວບໄຊທ໌ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການຂີ້ຕົວະ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕົວະກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ?

ອັນດັບ ໜຶ່ງ, ການກໍ່ສ້າງໄດ້ຢຸດສະງັກລົງຢ່າງແນ່ນອນ. ແທນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຫໍປະຊຸມ 3,000 ຫ້ອງໃນປີ ທຳ ອິດ, ພວກເຂົາໄດ້ປັກທຸງຊັບສິນ ຈຳ ນວນດຽວກັນນີ້ເພື່ອຂາຍ. ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ?

ມີເວລາ ໜຶ່ງ, ບໍ່ແມ່ນວ່າດົນນານມາແລ້ວ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ວາລະສານປະສົມປະສານຂອງວາລະສານແລະການປຸກລະດົມ! ເພີ່ມຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ ສ່ວນສີ່ຂອງ a ຕື້- ມັນຖືກຕ້ອງ, ພັນລ້ານ - ສະບັບ ສຳ ເນົາທຸກໆເດືອນໂດຍມີສີ່ ໜ້າ ທີ່ມີ 32 ໜ້າ ອອກມາທຸກໆເດືອນ. ຕອນນີ້ພວກເຮົາມີຫົກບັນຫາ 16-page ປີ!

ສ່ວນຫຼຸດໃນພະນັກງານທົ່ວໂລກ; ອັດຕານິຍົມຂອງຊັ້ນຂອງຜູ້ບຸກເບີກພິເສດ; slashing ຂອງການພິມຈາກ firehose ກັບ trickle ໄດ້; ແລະການຢຸດເຊົາຫລືຍົກເລີກການກໍ່ສ້າງເກືອບທັງ ໝົດ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນເຂົາເຈົ້າອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈັບລົດຮົບໄດ້ຍ້ອນວ່າພະເຢໂຫວາເລັ່ງວຽກນີ້.

ພວກນີ້ແມ່ນພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກມອບ ໝາຍ ດ້ວຍເງິນຂອງເຈົ້າ.

ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການເລັ່ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນແມ່ນສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ເປັນຄວາມຈິງທີ່ທ່ານ Lett ເວົ້າເຖິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ລາວໄດ້ກ່າວ.

ການຄົ້ນຫາທາງອິນເຕີເນັດແບບງ່າຍໆຈະເປີດເຜີຍວ່າອົງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນສານຫລາຍລ້ານໂດລາ, ຄ່າປັບ ໃໝ ຫລາຍລ້ານໂດລາ ສຳ ລັບການດູ ໝິ່ນ ສານ, ພ້ອມທັງຄ່າເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນອກສານເພື່ອຈັດການກັບການຕົກລົງມາຈາກ ທົດສະວັດທີ່ລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຄຳ ສັ່ງຂອງ Roman 13: 1-7 ເພື່ອລາຍງານເຣຶ່ອງຕໍ່ ອຳ ນາດການປົກຄອງທີ່ສູງກວ່າແລະ ຄຳ ສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຈະຈັດການກັບຜູ້ນ້ອຍ. (John 13: 34, 35; ລູກາ 17: 1, 2)

ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການຫລອກລວງສາທາລະນະທີ່ເພີ່ມຂື້ນທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການປະພຶດຜິດໃນຫລາຍທົດສະວັດຂອງອົງການຂອງຄະດີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ. ມື້ແຫ່ງການຄິດໄລ່ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ມາຮອດແລ້ວກັບການ ດຳ ເນີນຄະດີທີ່ຍັງຄ້າງຄາແລະຄວາມຝັນຮ້າຍຂອງການພົວພັນສາທາລະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກອາກາດຂ່າວໃນປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ອັງກິດ, ໂຮນລັງ, ເດນມາກແລະສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດ ໝັ້ນ ໃຈໄດ້, ອົງການໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບ ໃໝ ແລະຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ສານປະຊາຊົນໄດ້ຈ່າຍເປັນ ຈຳ ນວນຫຼາຍລ້ານໂດລາແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນບັນຫາຂອງການບັນທຶກສາທາລະນະ. ນີ້ແມ່ນການ ນຳ ໃຊ້ເງິນທີ່ຊອບ ທຳ ເພື່ອບໍລິຈາກເພື່ອການປະກາດຂ່າວດີໃນທົ່ວໂລກບໍ? ພວກເຮົາຖືກບອກວ່າເງິນທີ່ຖືກບໍລິຈາກແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ວຽກງານຂອງລາຊະອານາຈັກ.

ການຈ່າຍຄ່າປັບ ໃໝ ສຳ ລັບການບໍ່ເຊື່ອຟັງພົນລະເຮືອນແລະກິດຈະ ກຳ ທາງອາຍາບໍ່ສາມາດຖືວ່າເປັນການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ວຽກງານຂອງລາຊະອານາຈັກ. ອົງການໄດ້ໄປບ່ອນໃດເພື່ອຈະໄດ້ຮັບທຶນເພີ່ມເຕີມ, ເພາະວ່າແຫຼ່ງທຶນພຽງແຕ່ຂອງຕົນແມ່ນການບໍລິຈາກດ້ວຍຄວາມສະ ໝັກ ໃຈ?

Alex Reinmuller ເບິ່ງຄືວ່າ ກຳ ລັງຊອກຫາ ຄຳ ສັບອື່ນແທນທີ່ສຸດກ່ອນທີ່ລາວຈະລົງທືນໃສ່“ ລາຍໄດ້” ສຳ ລັບລາຍໄດ້ທີ່ການຂາຍ 3,000 ຊັບສິນຈະສ້າງຜົນໄດ້ຮັບ. ດຽວນີ້, ຖ້າອົງການຕ້ອງການຢາກຂາຍຫ້ອງການ Brooklyn, ນັ້ນແມ່ນຄວາມກັງວົນຂອງມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວຽກງານຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງຫໍພະລາຊະອານາຈັກ ຈຳ ນວນ 14,000 ແຫ່ງທີ່ທ່ານ Lett ກ່າວວ່າມີຄວາມ ຈຳ ເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນໃນປີ 2015. ຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າກ່ອນການລິເລີ່ມຍົກເລີກການກູ້ຢືມເງີນຂັ້ນປະ ຈຳ ປີ 2014, ແຕ່ລະປະຊາຄົມມີເຈົ້າຂອງຫໍປະຊຸມຂອງຕົນເອງແລະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຂາຍ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ການຄວບຄຸມໄດ້ຖືກຂັງຈາກປະຊາຄົມຕ່າງໆ. ລາຍງານຍັງສືບຕໍ່ມາຢູ່ໃນປະຊາຄົມຕ່າງໆເຊິ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຄຳ ປຶກສາຫລືບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການເຕືອນລ່ວງ ໜ້າ, ໄດ້ຖືກບອກວ່າຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກຂອງພວກເຂົາຖືກຂາຍແລ້ວແລະຕອນນີ້ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ໄປຫ້ອງໂຖງໃນເມືອງໃກ້ຄຽງຫລືເຂດອື່ນໆຂອງເມືອງ. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ສຳ ລັບຫຼາຍໆຄົນ, ທັງໃນເວລາເດີນທາງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຊ້ເຊື້ອໄຟ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ເກືອບບໍ່ສາມາດຈັດການປະຊຸມໄດ້ທັນເວລາຫລັງຈາກອອກຈາກວຽກ, ດຽວນີ້ພົບກັບຕົວເອງຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາມາຊ້າ.

ສະຖານະການກັບຫ້ອງໂຖງເອີຣົບ ໜຶ່ງ ແມ່ນປົກກະຕິ. ພີ່ນ້ອງຊາຍຄົນ ໜຶ່ງ ບໍລິຈາກທີ່ດິນດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ແນ່ນອນວ່າປະຊາຄົມຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການກໍ່ສ້າງຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກ. ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນໆໄດ້ບໍລິຈາກເວລາ, ຄວາມສາມາດ, ແລະເງິນທີ່ຫາຍາກເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການເປັນຈິງ. ຫ້ອງໂຖງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສະເພາະແຕ່ເງິນທຶນສ່ວນຕົວ. ບໍ່ມີການຢືມເງິນໃດໆຈາກສາຂາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມື້ ໜຶ່ງ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງເຫລົ່ານີ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກສູ່ຖະ ໜົນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພາະວ່າ LDC ໄດ້ເຫັນວ່າຫ້ອງໂຖງສາມາດສ້າງ ກຳ ໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບ.

ເລື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ອານາຈັກເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ? ເງິນນີ້ໄປໃສ? ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປະຈຸບັນປະຕິເສດທີ່ຈະເປີດເຜີຍພາສີລາຍໄດ້ຂອງລາວ. ມັນເບິ່ງຄືວ່າຂາດຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ພາຍໃນ ສຳ ນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການ. ຖ້າເງິນທຶນຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງຊອບ ທຳ ແລະຊື່ສັດ, ເປັນຫຍັງ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດບັງກະແຈກກະຈາຍ?

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເປັນຫຍັງພາກຂ່າວຂອງ JW.org ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຖືກຈ່າຍເປັນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ?

ຖ້າອົງກອນຕ້ອງການເງິນເພື່ອຈ່າຍຄ່າບາບທີ່ຜ່ານມາ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ສັດຊື່ແລະຊື່ສັດກັບພີ່ນ້ອງ? ແທນທີ່ຈະຂາຍຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເປັນຫຍັງພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບສາລະພາບແລະຂໍການໃຫ້ອະໄພ, ແລະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ເຜີຍແຜ່ໃນການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄະດີແລະຄ່າປັບ ໄໝ ສູງ? ອະນິຈາ, ການຂັດແຍ້ງແລະການກັບໃຈບໍ່ໄດ້ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງມັນ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາໄດ້ລໍ້ລວງອ້າຍນ້ອງດ້ວຍເລື່ອງບໍ່ຈິງ, ເຊື່ອງເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປ່ຽນແປງແລະບໍ່ສົມຄວນກັບເງິນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີສິດ. ເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ບໍລິຈາກໃຫ້ພວກເຂົາ, ແຕ່ຖືກເອົາໄປ.

ກັບໄປເມື່ອ The Watchtower ຖືກພິມ ຈຳ ໜ່າຍ ຄັ້ງ ທຳ ອິດ, ສະບັບທີສອງຂອງວາລະສານກ່າວວ່າ:

“ ຫໍສັງເກດການຂອງສີໂອນ ’ມີ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ, ພະເຢໂຫວາໃຫ້ຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ, ແລະໃນຂະນະນີ້ມັນຈະບໍ່ອ້ອນວອນຂໍຮ້ອງຜູ້ຊາຍເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ. ເມື່ອຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ: 'ຄຳ ແລະເງິນທັງ ໝົດ ຂອງພູເຂົາເປັນຂອງຂ້ອຍ,' ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນທີ່ ຈຳ ເປັນ, ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າມັນຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຈະໂຈະການພິມເຜີຍແຜ່. "

ດີ, ເວລານັ້ນໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ. ຖ້າພະເຢໂຫວາອວຍພອນວຽກນີ້ແທ້ໆບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຂາຍຊັບສົມບັດເພື່ອຫາລາຍໄດ້. ຖ້າພະເຢໂຫວາບໍ່ອວຍພອນວຽກນີ້ເຮົາຄວນບໍລິຈາກບໍ? ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຫລົ່ານີ້ເຮັດໄດ້ບໍ?

ພະເຍຊູກ່າວວ່າ,“ ເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກຄົນພວກນີ້ດ້ວຍ ໝາກ ຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.” ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ຊາຍຈະຖືກປອມຕົວເປັນລັດຖະມົນຕີແຫ່ງຄວາມຊອບ ທຳ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮູ້ຈັກພວກເຂົາໂດຍວຽກງານຂອງພວກເຂົາ. ພະເຍຊູບອກພວກເຮົາວ່າຖ້າຜູ້ຊາຍບໍ່ສາມາດຊື່ສັດແລະຊອບ ທຳ ກັບຊັບສົມບັດທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ ທີ່ຖືກມອບ ໝາຍ ໃຫ້ - ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດ - ລາວຈະບໍ່ສາມາດໄວ້ວາງໃຈກັບສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາແຕ່ລະຄົນຄວນຄິດກ່ຽວກັບການອະທິຖານ.

Meleti Vivlon

ບົດຂຽນໂດຍ Meleti Vivlon.

  ອ່ານແບບນີ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານ:

  English简体中文DanskNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItaliano日本語한국어ພາສາລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийEspañolKiswahiliSvenskaதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

  ໜ້າ ຕ່າງໆຂອງຜູ້ຂຽນ

  ທ່ານສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາອອກໄດ້ບໍ?

  ຫົວຂໍ້

  ບົດຂຽນໂດຍເດືອນ

  11
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x