ໃນສາມບົດຂຽນ ທຳ ອິດຂອງບົດນີ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາລັກສະນະດ້ານປະຫວັດສາດ, ທາງໂລກແລະວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຄຳ ສອນທີ່ບໍ່ມີເລືອດຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ. ໃນບົດທີສີ່, ພວກເຮົາໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີສະບັບ ທຳ ອິດທີ່ພະຍານພະເຢໂຫວາ ກຳ ລັງໃຊ້ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄຳ ສອນທີ່ບໍ່ມີໃນເລືອດຂອງພວກເຂົາ: ປະຖົມມະການ 9: 4.

ໂດຍການວິເຄາະແນວທາງປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະ ທຳ ພາຍໃນສະພາບການໃນພຣະ ຄຳ ພີ, ພວກເຮົາສະຫລຸບວ່າຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄຳ ສອນທີ່ຫ້າມການປົກປ້ອງຊີວິດຜ່ານການຮັກສາທາງການແພດໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ເລືອດຂອງມະນຸດຫລືອະນຸພັນຂອງມັນ.

ບົດຄວາມສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ໄດ້ວິເຄາະສອງຂໍ້ພະ ຄຳ ພີສຸດທ້າຍເຊິ່ງພະຍານພະເຢໂຫວາໃຊ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂການປະຕິເສດທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກເລືອດ: ລະບຽບພວກເລວີ 17:14 ແລະກິດຈະການ 15:29.

ລະບຽບພວກເລວີ 17:14 ແມ່ນອີງໃສ່ກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊ, ໃນຂະນະທີ່ກິດຈະການ 15:29 ແມ່ນກົດ ໝາຍ ຂອງອັກຄະສາວົກ.

ກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊ

ປະມານປະມານ 600 ປີຫລັງຈາກກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເລືອດທີ່ມອບໃຫ້ໂນອາ, ໂມເຊ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ ນຳ ຂອງຊາດຢິວໃນເວລາອົບພະຍົບ, ໄດ້ຮັບລະຫັດກົດ ໝາຍ ໂດຍກົງຈາກພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າເຊິ່ງປະກອບມີກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການ ນຳ ໃຊ້ເລືອດ:

“ ແລະຜູ້ໃດໃນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ, ຫລືຄົນແປກ ໜ້າ ທີ່ມາຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ, ກິນເລືອດທຸກປະເພດ; ເຮົາຈະຕັ້ງ ໜ້າ ຕໍ່ຕ້ານຈິດວິນຍານທີ່ກິນເລືອດຄົນນັ້ນ, ແລະຈະຕັດລາວອອກຈາກບັນດາຜູ້ຄົນຂອງລາວ. ຊີວິດຂອງເນື້ອຫນັງຢູ່ໃນເລືອດ: ແລະເຮົາໄດ້ມອບມັນໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊາເພື່ອເຮັດການຊົດໃຊ້ແທນຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າ: ເພາະວ່າມັນແມ່ນເລືອດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊົດໃຊ້ ສຳ ລັບຈິດວິນຍານ. ເພາະສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບເດັກນ້ອຍອິດສະຣາເອນວ່າ, ບໍ່ມີຄົນໃນພວກທ່ານທີ່ກິນເລືອດ, ແລະຄົນແປກ ໜ້າ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພວກທ່ານບໍ່ກິນເລືອດ. 11 ແລະສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມະນຸດຈະມີເດັກນ້ອຍອິດສະຣາເອນ, ຫລືຄົນແປກ ໜ້າ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບັນດາພວກເຈົ້າ, ເຊິ່ງລ່າສັດແລະຈັບສັດຫລືສັດປີກໃດທີ່ກິນໄດ້; ລາວເຖິງແມ່ນຈະຖອກເລືອດອອກແລະປົກຄຸມມັນດ້ວຍຝຸ່ນ. 12 ສຳ ລັບມັນແມ່ນຊີວິດຂອງເນື້ອ ໜັງ ທັງ ໝົດ; ເລືອດຂອງມັນແມ່ນ ສຳ ລັບຊີວິດ, ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບເດັກນ້ອຍອິດສະລາເອນວ່າ, ພວກເຈົ້າຈະກິນເລືອດທີ່ບໍ່ມີເນື້ອ ໜັງ, ເພາະວ່າຊີວິດຂອງເນື້ອ ໜັງ ທັງ ໝົດ ເປັນເລືອດຂອງມັນ, ຜູ້ໃດທີ່ກິນມັນຈະຖືກຕັດອອກ. ຄົນທຸກຄົນທີ່ກິນອາຫານທີ່ຕາຍດ້ວຍຕົນເອງ, ຫລືສັດທີ່ມີຊີວິດດ້ວຍສັດຮ້າຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເທດ ໜຶ່ງ ໃນປະເທດຂອງທ່ານ, ຫລືຄົນແປກ ໜ້າ, ລາວທັງສອງຄົນຕ້ອງລ້າງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຕົນ, ແລະອາບນ້ ຳ ຕົວເອງ, ແລະມັນຈະເປັນມົນທິນຈົນກ່ວາ ເຖິງແມ່ນວ່າ: ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວຈະສະອາດ. 13 ແຕ່ຖ້າລາວລ້າງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້, ຫຼືອາບນໍ້າເນື້ອ ໜັງ ຂອງລາວ; ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວຈະຮັບຜິດຊອບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວ.” (Leviticus 14: 15-16)

ໃນກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊມີສິ່ງ ໃໝ່ ບໍທີ່ໄດ້ເພີ່ມຫລືປ່ຽນແປງກົດ ໝາຍ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກັບໂນອາ?

ນອກ ເໜືອ ຈາກການກ່າວເຕືອນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຕໍ່ການຫ້າມບໍລິໂພກຊີ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຕຳ ນິ, ແລະ ນຳ ໃຊ້ມັນໃຫ້ທັງຊາວຢິວແລະຊາວຕ່າງດ້າວ, ກົດ ໝາຍ ໄດ້ ກຳ ນົດໃຫ້ເລືອດອອກແລະປົກຄຸມດິນ (ທຽບກັບ 13).

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຄຳ ແນະ ນຳ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕ້ອງຖືກປະຫານຊີວິດ (ທຽບກັບ 14).

ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນເມື່ອສັດໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນສາເຫດ ທຳ ມະຊາດຫລືຖືກສັດປ່າຕາຍຍ້ອນວ່າການແຈກຢາຍເລືອດທີ່ ເໝາະ ສົມຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ກິນຊີ້ນນັ້ນ, ລາວຈະຖືວ່າບໍ່ສະອາດເປັນໄລຍະເວລາ ໜຶ່ງ ແລະຜ່ານຂັ້ນຕອນການ ຊຳ ລະລ້າງ. ການບໍ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະມີໂທດ ໜັກ (ຂໍ້ທີ 15 ແລະ 16).

ເປັນຫຍັງພະເຢໂຫວາຈຶ່ງປ່ຽນກົດ ໝາຍ ໃນເລືອດກັບຊາວອິດສະລາແອນຈາກກົດ ໝາຍ ທີ່ໃຫ້ກັບໂນເອ? ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາ ຄຳ ຕອບຢູ່ໃນຂໍ້ທີ 11:

“ ສຳ ລັບຊີວິດຂອງເນື້ອຫນັງຢູ່ໃນເລືອດ: ແລະເຮົາໄດ້ມອບມັນໃຫ້ເຈົ້າເທິງແທ່ນບູຊາເພື່ອເຮັດການຊົດໃຊ້ແທນຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າ: ເພາະວ່າເລືອດນັ້ນເປັນການໄຖ່ບາບຂອງຈິດວິນຍານ”.

ພະເຢໂຫວາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈ. ດຽວນີ້ລາວມີປະຊາຊົນຮັບໃຊ້ລາວແລະລາວ ກຳ ລັງສ້າງກົດລະບຽບເພື່ອຮັກສາຄວາມ ສຳ ພັນຂອງລາວກັບພວກເຂົາແລະວາງພື້ນຖານ ສຳ ລັບສິ່ງທີ່ຈະມາພາຍໃຕ້ພຣະເມຊີອາ.

ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊ, ເລືອດສັດມີການ ນຳ ໃຊ້ພິທີການ: ການໄຖ່ບາບ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນຂໍ້ທີ 11. ການໃຊ້ເລືອດສັດໃນພິທີການນີ້ເປັນຕົວແທນຂອງການເສຍສະລະການໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດ.

ພິຈາລະນາສະພາບການຂອງບົດທີ 16 ແລະ 17 ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ ນຳ ໃຊ້ເລືອດສັດ ສຳ ລັບພິທີການແລະພິທີ ກຳ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

 1. ວັນທີພິທີ ກຳ
 2. ແທ່ນບູຊາ
 3. ປະໂລຫິດໃຫຍ່
 4. ສັດທີ່ມີຊີວິດທີ່ຈະເສຍສະລະ
 5. ສະຖານທີ່ສັກສິດ
 6. ການຂ້າສັດ
 7. ໄດ້ຮັບເລືອດສັດ
 8. ການໃຊ້ເລືອດສັດຕາມກົດລະບຽບຂອງພິທີ ກຳ

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນ ໜັກ ວ່າຖ້າພິທີ ກຳ ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດ ໝາຍ, ປະໂລຫິດໃຫຍ່ກໍ່ສາມາດຖືກຕັດອອກຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆເພື່ອກິນເລືອດ.

ໂດຍ ຄຳ ນຶງເຖິງສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາອາດຈະຖາມວ່າ ຄຳ ສັ່ງໃນລະບຽບພວກເລວີ 17:14 ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄຳ ສອນທີ່ບໍ່ມີເລືອດຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາແນວໃດ? ມັນຈະປາກົດວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງເວົ້າແບບນັ້ນ? ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສົມທຽບອົງປະກອບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບພວກເລວີ 17 ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ເລືອດເພື່ອການໄຖ່ບາບຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະ ນຳ ໃຊ້ກັບການບໍລິຈາກເລືອດທີ່ຊ່ວຍຊີວິດເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼືບໍ່.

ການໃສ່ເລືອດບໍ່ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງພິທີ ກຳ ສຳ ລັບການໄຖ່ບາບ.

 1. ບໍ່ມີແທ່ນບູຊາ
 2. ບໍ່ມີສັດທີ່ຈະເສຍສະລະ.
 3. ບໍ່ມີການ ນຳ ໃຊ້ເລືອດສັດ.
 4. ບໍ່ມີປະໂລຫິດ.

ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການແພດທີ່ພວກເຮົາເຮັດແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດ.
 2. ບໍລິຈາກເລືອດຂອງມະນຸດຫລືອະນຸພັນ.
 3. ຜູ້ຮັບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພະຍານພະເຢໂຫວາບໍ່ມີພື້ນຖານໃນການຂຽນ ຄຳ ພີໄບເບິນໃນການ ນຳ ໃຊ້ Leviticus 17: 14 ເປັນການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຂົາໃນການຫ້າມການໃສ່ເລືອດ.

ພະຍານພະເຢໂຫວາປຽບທຽບການໃຊ້ເລືອດສັດໃນພິທີທາງສາສະ ໜາ ເພື່ອໄຖ່ບາບກັບການໃຊ້ເລືອດຂອງມະນຸດໃນຂັ້ນຕອນການແພດເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ. ມີ chasm ມີເຫດຜົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ແຍກອອກຈາກການປະຕິບັດສອງຢ່າງນີ້, ເຊັ່ນວ່າມັນບໍ່ມີການພົວພັນກັນລະຫວ່າງພວກມັນ.

ຄົນຕ່າງຊາດແລະເລືອດ

ໂລມໄດ້ໃຊ້ເລືອດສັດໃນການຖວາຍບູຊາຮູບປັ້ນແລະ ສຳ ລັບອາຫານ. ມັນເປັນເລື່ອງ ທຳ ມະດາທີ່ການຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຖືກມັດ, ປຸງແຕ່ງແລະຈາກນັ້ນກໍ່ກິນ. ໃນກໍລະນີທີ່ການຖວາຍເຄື່ອງບູຊານັ້ນ, ທັງເນື້ອ ໜັງ ແລະເລືອດໄດ້ຖວາຍບູຊາແກ່ຮູບບູຊາແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຊີ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ກຳ ແລະເລືອດກໍ່ຖືກປະໂລຫິດ. ການສະເຫລີມສະຫລອງພິທີ ກຳ ແມ່ນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງການນະມັດສະການຂອງພວກເຂົາແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບການກິນຊີ້ນທີ່ເສຍສະລະ, ການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປແລະການມີເພດ ສຳ ພັນ. ຍິງໂສເພນີໃນວັດ, ທັງຊາຍແລະຍິງ, ແມ່ນຈຸດພິເສດຂອງການນະມັດສະການຂອງພວກນອກຮີດ. ໂລມຍັງຈະດື່ມເລືອດຂອງຜູ້ຂ້າທີ່ຖືກຂ້າໃນເວທີທີ່ຄິດວ່າຈະຮັກສາໂລກບ້າ ໝູ ແລະເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນໂຣກເພ້ຍ. ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກ ຈຳ ກັດຕໍ່ຊາວໂລມັນ, ແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງ ທຳ ມະດາໃນບັນດາປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວອິດສະລາແອນສ່ວນໃຫຍ່, ເຊັ່ນຊາວຟີນິກ, ຊາວຮິດຕີ, ຊາວບາບີໂລນແລະຊາວກະເຣັກ.

ພວກເຮົາສາມາດພິຈາລະນາຈາກສິ່ງນີ້ວ່າກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊກັບຂໍ້ຫ້າມຂອງມັນຕໍ່ການກິນເລືອດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊາວຢິວແລະພວກນອກຮີດສ້າງ ກຳ ແພງວັດທະນະ ທຳ ທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ສະ ໄໝ ໂມເຊເປັນຕົ້ນໄປ.

ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍອັກຄະສາວົກ

ປະມານປີ 40 CE, ອັກຄະສາວົກແລະຜູ້ເຖົ້າແກ່ຂອງປະຊາຄົມໃນເຢຣູຊາເລັມ (ລວມທັງອັກຄະສາວົກໂປໂລແລະບານາບາທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ) ໄດ້ຂຽນຈົດ ໝາຍ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາປະຊາຄົມຕ່າງໆຂອງ gentiles ທີ່ມີເນື້ອໃນຕໍ່ໄປນີ້:

ເພາະວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າດີ ສຳ ລັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແລະ ສຳ ລັບພວກເຮົາ, ທີ່ຈະແບກຫາບພາລະອັນໃດທີ່ທ່ານມີຫລາຍກວ່າສິ່ງທີ່ ຈຳ ເປັນເຫລົ່ານີ້; 29ວ່າພວກທ່ານຈະລະເວັ້ນຈາກຊີ້ນທີ່ຖືກຖວາຍບູຊາຮູບປັ້ນ, ແລະຈາກເລືອດ, ແລະຈາກສິ່ງທີ່ແປກ, ແລະຈາກການຜິດຊາຍຍິງ: ຈາກສິ່ງທີ່ຖ້າເຈົ້າຮັກສາຕົວເອງ, ເຈົ້າຈະເຮັດໄດ້ດີ. ໂຊກດີທີ່ທ່ານຈະໄປ.” (ກິດຈະການ 15: 28,29)

ສັງເກດເຫັນວ່າມັນແມ່ນວິນຍານບໍລິສຸດເຊິ່ງ ກຳ ລັງຊີ້ ນຳ ຊາວຄຣິດສະຕຽນເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ສັ່ງສອນຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ລະເວັ້ນຈາກ:

 1. ອາຫານທີ່ ນຳ ມາໃຫ້ຮູບບູຊາ;
 2. ການກິນສັດທີ່ຖືກງ່າມ;
 3. ເລືອດ;
 4. ການຜິດຊາຍຍິງ.

ຢູ່ນີ້ມີສິ່ງ ໃໝ່ ບໍທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊ? ປາກົດຂື້ນ. ຄຳ ວ່າງົດເວັ້ນ” ແມ່ນໃຊ້ໂດຍພວກອັກຄະສາວົກແລະ“ງົດເວັ້ນ” ເບິ່ງຄືວ່າຂ້ອນຂ້າງເປັນສ່ວນຕົວແລະແທ້ໆ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພະຍານພະເຢໂຫວາໃຊ້“ງົດເວັ້ນ” ເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນການປະຕິເສດຂອງພວກເຂົາໃນການໃຊ້ເລືອດຂອງມະນຸດເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການແພດ. ແຕ່ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຍອມຮັບໃນການພິຈາລະນາລ່ວງ ໜ້າ, ການຕີຄວາມ ໝາຍ ສ່ວນຕົວແລະທັດສະນະທີ່ອາດຈະຜິດ, ໃຫ້ພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະ ຄຳ ພີບອກພວກເຮົາດ້ວຍຕົວເອງວ່າພວກອັກຄະສາວົກ ໝາຍ ຄວາມວ່າແນວໃດຈາກທັດສະນະຂອງພວກເຂົາໂດຍ“ງົດເວັ້ນ".

ສະພາບການດ້ານວັດທະນະ ທຳ ໃນປະຊາຄົມຄຣິສຕະຈັກເບື້ອງຕົ້ນ

ດັ່ງທີ່ກ່າວມາແລ້ວ, ການປະຕິບັດທາງສາສະ ໜາ ນອກຮີດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກິນຊີ້ນທີ່ເສຍສະລະໃນການຈັດງານລ້ຽງວິຫານເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການດື່ມເຫຼົ້າແລະການຜິດສິນລະ ທຳ.

ປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງຊາດເຕີບໃຫຍ່ພາຍຫລັງປີ 36 ສ. ສ. ເມື່ອເປໂຕຮັບບັບເຕມາຄົນ ທຳ ອິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຢິວຊື່ໂຄເນເລຍ. ຈາກນັ້ນ, ໂອກາດ ສຳ ລັບປະຊາຊົນບັນດາປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນໄດ້ເປີດກວ້າງແລະກຸ່ມນີ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ (ກິດຈະການ 10: 1-48).

ການຢູ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄຣິສຕຽນຄົນຕ່າງຊາດແລະຊາວຢິວແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານສາສະ ໜາ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຢູ່ ນຳ ກັນເປັນອ້າຍນ້ອງໃນຄວາມເຊື່ອໄດ້ແນວໃດ?

ໃນດ້ານ ໜຶ່ງ ພວກເຮົາມີຊາວຢິວທີ່ມີລະບຽບກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຂົາຈາກໂມເຊຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສາມາດກິນແລະນຸ່ງ, ວິທີການທີ່ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດ, ສຸຂະອະນາໄມຂອງພວກເຂົາ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມແນວທາງຊີວິດຂອງ gentiles ແມ່ນລະເມີດໃນທຸກແງ່ມຸມຂອງກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊ.

ສະພາບການໃນພຣະ ຄຳ ພີຂອງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍອັກຄະສາວົກ

ຈາກການອ່ານບົດທີ 15 ທີ 15 ຂອງປື້ມກິດຈະການ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ຈາກສະພາບການໃນພຣະ ຄຳ ພີແລະປະຫວັດສາດ:

 • ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງອ້າຍນ້ອງຊາວຢິວຄຣິສຕຽນໄດ້ກົດດັນໃຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວຄຣິສຕຽນຄົນຕ່າງຊາດຕັດສິນໃຈຕັດແລະຮັກສາກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊ (ຂໍ້ທີ 1-5).
 • ພວກອັກຄະສາວົກແລະຜູ້ເຖົ້າແກ່ໃນເມືອງເຢຣຶຊາເລມພົບກັນເພື່ອສຶກສາຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງ. ເປໂຕ, ໂປໂລແລະບານາບາໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສິ່ງມະຫັດສະຈັນແລະສັນຍານທີ່ຄຣິສຕຽນຄົນຕ່າງຊາດປະຕິບັດ (v. 6-18).
 • ເປໂຕຖາມ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກົດ ໝາຍ ທີ່ວ່າທັງສອງຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດດຽວນີ້ໄດ້ຖືກບັນທືກໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ (ຂໍ້ທີ 10,11).
 • James ເຮັດບົດສະຫຼຸບສັ້ນໆຂອງການສົນທະນາແລະເນັ້ນ ໜັກ ວ່າຈະບໍ່ເປັນພາລະໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສເກີນສີ່ລາຍການທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຈົດ ໝາຍ ທີ່ທັງ ໝົດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດສາດສະ ໜາ ຂອງຄົນນອກຮີດ (vss. 19-21).
 • ຈົດ ໝາຍ ຖືກຂຽນແລະສົ່ງກັບໂປໂລແລະບານາບາສໄປທີ່ເມືອງ Antioch (vss. 22-29).
 • ຈົດ ໝາຍ ຈະອ່ານຢູ່ Antioch ແລະທຸກຄົນດີໃຈ (vss. 30,31).

ໃຫ້ສັງເກດຂໍ້ພະ ຄຳ ພີໃດທີ່ ກຳ ລັງບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບບັນຫານີ້:

ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງໃນພື້ນຖານວັດທະນະ ທຳ, ການຢູ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄຣິສຕຽນຄົນຕ່າງຊາດແລະຊາວຄຣິສຕຽນຊາວຢິວ ກຳ ລັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງ.

ຊາວຄຣິດສະຕຽນຊາວຢິວ ກຳ ລັງພະຍາຍາມບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ.

ຊາວຄຣິດສະຕຽນຊາວຢິວໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງກົດ ໝາຍ ໂມເຊເພາະວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ.

ຊາວຄຣິດສະຕຽນຊາວຢິວມີຄວາມກັງວົນວ່າຊາວຄຣິດສະຕຽນຄົນຕ່າງຊາດອາດຈະກັບຄືນສູ່ການນະມັດສະການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຫ້າມສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດສາດສະ ໜາ ກິດນອກຮີດ.

ການນະມັດສະການ Idol ໄດ້ຖືກຫ້າມແລ້ວ ສຳ ລັບຊາວຄຣິສ. ນັ້ນແມ່ນໃຫ້. ສິ່ງທີ່ປະຊາຄົມເຢຣູຊາເລັມ ກຳ ລັງເຮັດແມ່ນໄດ້ຫ້າມຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນະມັດສະການປອມ, ການນະມັດສະການທີ່ບໍ່ນັບຖືສາສະ ໜາ, ເຊິ່ງອາດຈະພາໃຫ້ຊາວ gentiles ອອກຈາກພຣະຄຣິດ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຢາໂກໂບເອົາສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການກິນສັດທີ່ຖືກລ້າໆຫລືເນື້ອຫນັງທີ່ໃຊ້ໃນການເສຍສະລະຫລືເລືອດຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບການຜິດຊາຍຍິງ. ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດທັງ ໝົດ ທີ່ຕິດພັນກັບວັດວາອາຮາມແລະພວກເຂົາສາມາດ ນຳ ພາຄຣິສຕະຈັກທີ່ມີຄວາມສຸພາບບູຮານເຂົ້າໄປໃນການນະມັດສະການປອມ.

ຄຳ ວ່າ“ ລະເວັ້ນ” ໝາຍ ຄວາມວ່າແນວໃດ?

ຄຳ ພາສາກະເລັກທີ່ໃຊ້ໂດຍ James ແມ່ນ“apejomai” ແລະຕໍ່ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ `ເຂັ້ມແຂງ ວິທີການ “ ເພື່ອຮັກສາຫ່າງໄກ” or “ ຢູ່ຫ່າງໆ”.

ຄໍາວ່າ apejomai ມາຈາກສອງຮາກເຣັກ:

 • “ Apó”, ວິທີການ ໄກ, ແຍກຕ່າງຫາກ, ປີ້ນກັບກັນ.
 • "ແອັກໂກ້", ວິທີການ ກິນ, ມ່ວນຊື່ນ ຫຼືການນໍາໃຊ້.

ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າ ຄຳ ທີ່ໃຊ້ໂດຍ James ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະ ທຳ ຂອງການກິນຫຼືການບໍລິໂພກໂດຍປາກ.

ດ້ວຍຄວາມຄິດນີ້, ໃຫ້ພິຈາລະນາກິດຈະ ກຳ 15 ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ: 29 ໂດຍໃຊ້ຄວາມ ໝາຍ ເດີມຂອງພາສາກະເຣັກຂອງ "ລະເວັ້ນ":

“ ຢ່າກິນອາຫານທີ່ອຸທິດຕົນຕໍ່ຮູບປັ້ນ, ບໍ່ກິນເລືອດທີ່ສັກສິດກັບຮູບເຄົາລົບ, ບໍ່ກິນຊີ້ນ (ເລືອດທີ່ມີເລືອດ) ທີ່ອຸທິດໃຫ້ແກ່ຮູບເຄົາລົບແລະຢ່າໄປເຮັດຜິດສິນລະ ທຳ ທາງເພດແລະການຄ້າປະເວນີທີ່ສັກສິດ. ຖ້າພີ່ນ້ອງທ່ານເຮັດສິ່ງນີ້, ຈະໄດ້ຮັບພອນ. ກ່ຽວກັບ”.

ຫຼັງຈາກການວິເຄາະນີ້, ພວກເຮົາອາດຈະຖາມວ່າ: ກິດຈະການ 15: 29 ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເລືອດ? ບໍ່ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ດຽວ.

ອົງການຈັດຕັ້ງ ກຳ ລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການກິນເລືອດຂອງສັດເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງພິທີ ກຳ ຂອງພວກນອກຮີດທຽບເທົ່າກັບຂັ້ນຕອນການແພດທີ່ຊ່ວຍຊີວິດທີ່ທັນສະ ໄໝ.

ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍອັກຄະສາວົກຍັງໃຊ້ໄດ້ບໍ່?

ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ. Idolatry ຍັງຖືກກ່າວໂທດ. ການຜິດຊາຍຍິງຍັງຖືກກ່າວໂທດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການກິນເລືອດຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນສະ ໄໝ ຂອງໂນເອ, ຂໍ້ຫ້າມດັ່ງກ່າວໄດ້ເສີມສ້າງຂື້ນໃນປະເທດຊາດອິດສະຣາເອນ, ແລະໄດ້ ນຳ ເອົາກະເປົາກັບເຂົ້າ ໜົມ ທີ່ກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນ, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີພື້ນຖານໃດໆທີ່ຈະແນະ ນຳ ໃຫ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ແຕ່ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າກ່ຽວກັບການກິນເລືອດເປັນອາຫານ, ບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການແພດທີ່ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະງັບ.

ກົດ ໝາຍ ຂອງພຣະຄຣິດ

ພຣະ ຄຳ ພີມີຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການບູຊາຮູບປັ້ນ, ການຜິດຊາຍຍິງ, ແລະການບໍລິໂພກເລືອດເປັນອາຫານ. ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການແພດ, ພວກເຂົາງຽບສະຫລາດ.

ໂດຍໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ ກຳ ນົດທັງ ໝົດ ຂ້າງເທິງນີ້, ຂໍໃຫ້ສັງເກດວ່າຕອນນີ້ພວກເຮົາຢູ່ໃຕ້ກົດ ໝາຍ ຂອງພຣະຄຣິດແລະເປັນການຕັດສິນໃຈໃດໆຂອງຄຣິສຕຽນແຕ່ລະຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນການແພດໃດໆທີ່ລາວອະນຸຍາດຫລືປະຕິເສດແມ່ນເລື່ອງຂອງສະຕິສ່ວນຕົວແລະບໍ່ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ອື່ນ, ໂດຍສະເພາະໃນລັກສະນະຕັດສິນໃດໆ.

ອິດສະຫຼະພາບຂອງພວກເຮົາໃນຄຣິສຕຽນລວມທັງພັນທະຂອງການບໍ່ບັງຄັບທັດສະນະສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ.

ໃນການສະຫລຸບ

ຈົ່ງ ຈຳ ໄວ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າ:

“ ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານີ້, ຜູ້ຊາຍໄດ້ສະລະຊີວິດເພື່ອເພື່ອນຂອງຕົນ”. (ໂຢຮັນ 15:13)

ເນື່ອງຈາກວ່າຊີວິດຢູ່ໃນເລືອດ, ພຣະເຈົ້າທີ່ຊົງຮັກຈະກ່າວໂທດທ່ານບໍວ່າທ່ານບໍລິຈາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ (ເລືອດຂອງມະນຸດ) ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງຍາດພີ່ນ້ອງຫລືເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາ?

ເລືອດເປັນສັນຍາລັກຂອງຊີວິດ. ແຕ່, ສັນຍາລັກນີ້ ສຳ ຄັນກວ່າສັນຍາລັກທີ່ມັນ ໝາຍ ໃສ່ບໍ? ພວກເຮົາຄວນຈະເສຍສະລະຄວາມເປັນຈິງ ສຳ ລັບສັນຍາລັກບໍ? ທຸງຊາດເປັນສັນຍາລັກຂອງປະເທດທີ່ມັນເປັນຕົວແທນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກອງທັບຈະເສຍສະຫຼະປະເທດຂອງພວກເຂົາເພື່ອປົກປັກຮັກສາທຸງຊາດຂອງພວກເຂົາບໍ? ຫຼືພວກເຂົາກໍ່ຈະຈູດທຸງຖ້າຫາກເຮັດແນວນັ້ນພວກເຂົາຈະຊ່ວຍປະຢັດປະເທດຂອງພວກເຂົາ?

ພວກເຮົາຫວັງວ່າບົດຂຽນຊຸດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງພະຍານພະເຢໂຫວາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຫດຜົນຈາກຂໍ້ພະ ຄຳ ພີກ່ຽວກັບບັນຫາເລື່ອງຊີວິດແລະຄວາມຕາຍນີ້ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມຕາບອດຂອງກຸ່ມທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ. ຜູ້ຊາຍ.

3
0
ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
()
x