ບົດຂຽນນີ້ຖືກສົ່ງໂດຍ Stephanos

ຕົວຕົນຂອງຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ໃນປື້ມບັນທຶກຂອງການເປີດເຜີຍໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາເປັນເວລາດົນນານ. ທິດສະດີຫຼາຍສະບັບໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີບ່ອນໃດໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນແມ່ນ ຄຳ ນິຍາມທີ່ຈະແຈ້ງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບນີ້, ມັນອາດຈະແມ່ນການສົນທະນານີ້ຈະ ດຳ ເນີນຕໍ່ໄປ. ບົດຂຽນນີ້ຄວນພິຈາລະນາວ່າເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົນທະນາແລະບໍ່ມີທ່າທາງວ່າຈະສິ້ນສຸດມັນ.

ຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ 12 ເທື່ອໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນ, ທັງ ໝົດ ແມ່ນຢູ່ໃນປື້ມຂອງພະນິມິດ. ການສະແດງອອກໃນພາສາກະເຣັກແມ່ນ εἴκοσιεἴκοσιτέσσαρεςπρεσβύτεροι (Transliteration: hoi eikosi tessaras presbyteroi). ທ່ານຈະພົບເຫັນການສະແດງອອກນີ້ຫຼືການລະເມີດຂອງມັນຢູ່ໃນ ຄຳ ປາກົດ 4: 4, 10; 5: 5, 6, 8, 11, 14; 7: 11, 13; 11: 16; 14: 3; 19: 4.

ທິດສະດີທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ໂດຍ JW.org ແມ່ນວ່າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ແມ່ນ 144.000 "ຜູ້ຖືກເຈີມຂອງຄຣິສຕະຈັກຄຣິສຕະຈັກ, ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດແລະ ດຳ ລົງ ຕຳ ແໜ່ງ ສະຫວັນທີ່ພະເຢໂຫວາໄດ້ສັນຍາກັບພວກເຂົາ" (re p.77). ສາມເຫດຜົນ ສຳ ລັບ ຄຳ ອະທິບາຍນີ້ແມ່ນໃຫ້:

 1. ຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ໃສ່ມົງກຸດ (Re 4: 4). ຜູ້ຖືກເຈີມຖືກສັນຍາຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຈະໄດ້ຮັບມົງກຸດ (1Co 9: 25);
 2. ຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງ (Re 4: 4), ເຊິ່ງສາມາດສອດຄ່ອງກັບຄໍາສັນຍາຂອງພະເຍຊູຕໍ່ປະຊາຄົມ Laodicean 'ທີ່ຈະນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງຂອງລາວ' (Re 3: 21);
 3. ຈໍານວນ 24 ຖືກຖືວ່າເປັນການອ້າງອີງເຖິງ 1 ພົງສາວະດານ 24: 1-19, ບ່ອນທີ່ເວົ້າເຖິງກະສັດດາວິດຈັດຕັ້ງປະໂລຫິດໃນພະແນກ 24. ຜູ້ຖືກເຈີມຈະຮັບໃຊ້ເປັນປະໂລຫິດໃນສະຫວັນ (1Pe 2: 9).

ເຫດຜົນທັງ ໝົດ ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄົນ 24 ເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນທັງກະສັດແລະປະໂລຫິດ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແນວຄິດວ່າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ເປັນຜູ້ຖືກເຈີມທີ່ມີຄວາມຫວັງໃນສະຫວັນ, ເພາະວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນກະສັດ - ປະໂລຫິດ (Re 20: 6) .

ສາຍເຫດຜົນນີ້ມີພຽງພໍທີ່ຈະດຶງດູດການສະຫລຸບທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຕົວຕົນຂອງຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24? ມັນຈະປາກົດວ່າມີການໂຕ້ຖຽງຫຼາຍຢ່າງທີ່ ທຳ ລາຍພື້ນຖານຂອງການຕີຄວາມນີ້.

Argument 1 - ເພງທີ່ສວຍງາມ

ກະລຸນາອ່ານ ຄຳ ປາກົດ 5: 9, 10. ໃນຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີເຫຼົ່ານີ້ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບບົດເພງທີ່ບັນດາສັດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ 4 ແລະຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ຮ້ອງເພື່ອລູກແກະ, ເຊິ່ງແມ່ນພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮ້ອງ:

"ທ່ານມີຄ່າຄວນທີ່ຈະເອົາເລື່ອນແລະເປີດປະທັບຕາຂອງທ່ານ, ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຖືກຂ້າ, ແລະໂດຍການໂລຫິດຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຖ່ໃຫ້ຄົນຈາກພຣະເຈົ້າຈາກທຸກໆຊົນເຜົ່າແລະທຸກພາສາແລະຜູ້ຄົນແລະຊາດ, 10 ແລະທ່ານໄດ້ສ້າງອານາຈັກແລະປະໂລຫິດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ພຣະເຈົ້າ, ແລະພວກເຂົາຈະປົກຄອງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.” (Re 5: 9, 10 ESV[i])

ສັງເກດການໃຊ້ພະຍັນຊະນະ:“ ແລະທ່ານໄດ້ເວົ້າແລ້ວ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ອານາຈັກແລະປະໂລຫິດ ຂອງພວກເຮົາ ພຣະເຈົ້າ, ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຂໍ້ຄວາມຂອງເພງນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຈີມແລະສິດທິພິເສດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ. ຄຳ ຖາມແມ່ນ: ຖ້າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຖືກເຈີມ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອ້າງເຖິງຕົວເອງໃນບຸກຄົນທີສາມ - "ພວກເຂົາ" ແລະ "ພວກເຂົາ"? ຄົນ ທຳ ອິດບໍ່ແມ່ນ - "ພວກເຮົາ" ແລະ "ພວກເຮົາ" - ແມ່ນ ເໝາະ ສົມກວ່າບໍ? ຫຼັງຈາກທີ່ທັງ ໝົດ, ຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ອ້າງອີງໃສ່ຕົວເອງໃນບຸກຄົນ ທຳ ອິດໃນຂໍ້ດຽວກັນນີ້ (10) ເມື່ອພວກເຂົາເວົ້າວ່າ "ພະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ". ດັ່ງນັ້ນປາກົດຂື້ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮ້ອງເພງກ່ຽວກັບຕົວເອງ.

ການໂຕ້ຖຽງ 2 - ການນັບນັບຖື

ກະລຸນາເບິ່ງການເປີດເຜີຍ 5. ການຕັ້ງຄ່າໃນບົດນີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງ: ໂຢຮັນເຫັນຄົນ 1 ພະເຈົ້າ = ຄົນ 1, ລູກແກະ 1 = ຄົນ 1 ແລະຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ 4 = ບຸກຄົນ 4. ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຄິດວ່າຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ 24 ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຫ້ອງຮຽນທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມໃດ ໜຶ່ງ ຫຼືວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ຄົນ 24 ເທົ່ານັ້ນບໍ? ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນກຸ່ມຜູ້ຖືກເຈີມທີ່ເປັນສັນຍາລັກ, ແຕ່ວ່າຜູ້ຖືກເຈີມ 24 ທີ່ມີຕົວຕົນເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫວັງໃນສະຫວັນ, ມັນຈະມີຄວາມ ໝາຍ ບໍ? ຄຳ ພີໄບເບິນບໍ່ໄດ້ບອກວ່າບາງຄົນທີ່ຖືກເຈີມຈະມີສິດພິເສດຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ. ຜູ້ ໜຶ່ງ ສາມາດໂຕ້ຖຽງວ່າພວກອັກຄະສາວົກອາດຈະຢູ່ໃນ ຕຳ ແໜ່ງ ພິເສດກັບພະເຍຊູ, ແຕ່ບໍ່ມີການອ້າງອີງໃດໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ 24 ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບກຽດທີ່ມີຕໍາແຫນ່ງພິເສດຢູ່ທາງຫນ້າຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ແມ່ນຄົນ 24 ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຜູ້ຖືກເຈີມເປັນຊັ້ນບໍ?

ການໂຕ້ຖຽງ 3 - Daniel 7

ມີປື້ມ ຄຳ ພີໄບເບິນສະເພາະທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ໜັງ ສືພະນິມິດຄື: ປື້ມຂອງດານຽນ. ພຽງແຕ່ຄິດເຖິງຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງປື້ມສອງຫົວນີ້. ເພື່ອກ່າວເຖິງພຽງສອງຢ່າງ: ທູດສະຫວັນ ນຳ ຂ່າວສານ, ແລະສັດທີ່ ໜ້າ ຢ້ານກົວລຸກຂື້ນຈາກທະເລ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນກໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະປຽບທຽບກັບພະນິມິດບົດທີ 4 ແລະ 5 ກັບ Daniel ບົດ 7.

ລັກສະນະ ສຳ ຄັນຂອງປຶ້ມທັງສອງນີ້ແມ່ນພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າ. ໃນການເປີດເຜີຍ 4: 2 ລາວຖືກບັນຍາຍວ່າເປັນ "ຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງ", ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນດານີເອນ 7: 9 ລາວແມ່ນ "ຄົນເກົ່າແກ່ຂອງວັນເວລາ", ໄດ້ນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງຂອງລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງສັງເກດເຫັນວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຂອງລາວຂາວເທົ່າກັບຫິມະ. ບັນດາທູດສະຫວັນອົງອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັບທູດສະຫວັນບາງຄັ້ງຖືກພັນລະນາວ່ານຸ່ງເສື້ອຂາວ. (John 20: 12) ດັ່ງນັ້ນສີນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ສະເພາະ ສຳ ລັບມະນຸດໃນອະດີດໃນ ຕຳ ແໜ່ງ ທາງສະຫວັນ (ພະນິມິດ 7: 9).

ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວໃນສະຫວັນ. ໃນການເປີດເຜີຍ 5: 6 ພວກເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູຄຣິດຢືນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນລູກແກະທີ່ຖືກຂ້າ. ໃນດານີເອນ 7: 13 ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກບັນຍາຍວ່າ“ ເປັນຄືກັບລູກຊາຍຂອງມະນຸດ, ແລະລາວໄດ້ມາຮອດສະ ໄໝ ບູຮານແລະຖືກ ນຳ ສະ ເໜີ ຕໍ່ ໜ້າ ພຣະອົງ”. ຄຳ ອະທິບາຍທັງສອງຢ່າງຂອງພະເຍຊູໃນສະຫວັນກ່າວເຖິງບົດບາດຂອງພະອົງໃນຖານະເປັນມະນຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນການເສຍສະລະເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ ສຳ ລັບມະນຸດຊາດ.

ພຣະບິດາແລະພຣະບຸດບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງເທົ່ານັ້ນ. ໃນການເປີດເຜີຍ 5: 11 ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບ "ທູດສະຫວັນ ຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍ, ນັບ ຈຳ ນວນຫລາຍພັນລ້ານຄົນຂອງຂ້ອຍນັບຫລາຍພັນຄົນ". ຄ້າຍຄືກັນນີ້, ໃນດານີເອນ 7: 10 ພວກເຮົາພົບວ່າ:“ ໜຶ່ງ ພັນພັນຄົນໄດ້ຮັບໃຊ້ລາວ, ແລະອີກ ໜຶ່ງ ພັນພັນພັນຄົນໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ລາວ.” ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈແທ້ໆ!

ຜູ້ຖືກເຈີມທີ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເປັນກະສັດ - ເປັນກະສັດກັບພຣະເຢຊູໃນອານາຈັກຂອງລາວຍັງຖືກກ່າວເຖິງຢູ່ໃນທັງສອງພະນິມິດ 5 ແລະ Daniel 7, ແຕ່ໃນທັງສອງກໍລະນີນີ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຫັນໃນສະຫວັນ! ໃນການເປີດເຜີຍ 5 ພວກເຂົາຖືກກ່າວເຖິງໃນເພງ (ຂໍ້ທີ 9-10). ໃນດານີເອນ 7: 21, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜູ້ບໍລິສຸດຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີສົງຄາມຄ່າຈ້າງແຮງງານທີ່ມີສັນຍາລັກ. Da 7: 26 ເວົ້າກ່ຽວກັບເວລາໃນອະນາຄົດໃນເວລາທີ່ເຂົາໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມແລະ 27 ເວົ້າກ່ຽວກັບສິດ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ທີ່ຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ບໍລິສຸດເຫລົ່ານີ້.

ບຸກຄົນອື່ນໆກໍ່ມີການສະແດງໃນພາບນິມິດເທິງສະຫວັນຂອງດານຽນແລະໂຢຮັນ. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວໃນການເປີດເຜີຍ 4: 4, ມີຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ທີ່ຖືກບັນຍາຍມານັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງ. ຕອນນີ້ກະລຸນາເບິ່ງດານີເອນ 7: 9 ເຊິ່ງເວົ້າວ່າ: "ເມື່ອຂ້ອຍເບິ່ງ, ບັນດາບັນດາກະສັດຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດວາງ". ຜູ້ທີ່ໄດ້ນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງເຫຼົ່ານີ້? ຂໍ້ຕໍ່ໄປກ່າວວ່າ, "ສານໄດ້ນັ່ງໃນການພິພາກສາ".

ສານນີ້ຍັງຖືກກ່າວເຖິງໃນຂໍ້ທີ 26 ຂອງບົດດຽວກັນ. ສານນີ້ປະກອບດ້ວຍພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫຼືມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນອື່ນບໍ? ກະລຸນາສັງເກດວ່າພະເຢໂຫວາພະເຈົ້ານັ່ງຢູ່ທ່າມກາງບັນລັງໃນຂໍ້ທີ 9 - ກະສັດຕັ້ງຢູ່ເປັນອັນດັບ ທຳ ອິດ - ຫຼັງຈາກນັ້ນສານໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃນຂໍ້ທີ 10. ເນື່ອງຈາກພະເຍຊູຖືກພັນລະນາແຍກຕ່າງຫາກວ່າ“ ຜູ້ ໜຶ່ງ ຄືກັບລູກຊາຍ”, ລາວບໍ່ໄດ້ປະກອບສານນີ້, ແຕ່ຢູ່ນອກສານນັ້ນ. ໃນ ທຳ ນອງດຽວກັນ, ສານບໍ່ໄດ້ລວມເອົາ“ ຜູ້ບໍລິສຸດ” ໃນດານີເອນ 7 ຫຼືປະຊາຊົນທີ່ເຮັດເຂົ້າໃນອານາຈັກຂອງປະໂລຫິດໃນພະນິມິດທີ 5 (ເບິ່ງການໂຕ້ຖຽງ 1).

ຄຳ ວ່າ "ຜູ້ເຖົ້າແກ່" ແມ່ນຫຍັງ? presbyteroi), ໝາຍ ຄວາມວ່າ? ໃນພຣະກິດຕິຄຸນ ຄຳ ສັບນີ້ໃຊ້ກັບຜູ້ຊາຍສູງອາຍຸຂອງສັງຄົມຢິວ. ໃນຫລາຍໆຂໍ້, ຜູ້ເຖົ້າແກ່ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງພ້ອມໆກັນກັບພວກປະໂລຫິດໃຫຍ່ (ຕົວຢ່າງ: Matthew 16: 21; 21: 23; 26: 47). ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນປະໂລຫິດຕົນເອງ. ໜ້າ ທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ? ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນເວລາຂອງໂມເຊ, ການຈັດແຈງຂອງຜູ້ເຖົ້າແກ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສານທ້ອງຖິ່ນ (ຕົວຢ່າງ: Deuteronomy 25: 7). ຢ່າງ ໜ້ອຍ ໃນໃຈຂອງທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບົບຕຸລາການຂອງຊາວຢິວ, ຄຳ ວ່າ "ສານ" ແມ່ນມີການແລກປ່ຽນກັບ "ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່". ກະລຸນາສັງເກດວ່າພຣະເຢຊູ, ທັງໃນການເປີດເຜີຍ 5 ແລະ Daniel 7, ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຫລັງຈາກສານໄດ້ນັ່ງ!

ການຂະຫນານລະຫວ່າງ Daniel 7 ແລະ Revelation 5 ແມ່ນມີຄວາມໂດດເດັ່ນແລະ ນຳ ໄປສູ່ການສະຫລຸບວ່າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ໃນ ໜັງ ສືພະນິມິດແມ່ນສິ່ງດຽວກັນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນ Daniel 7. ໃນພາບນິມິດທັງສອງ, ພວກເຂົາກ່າວເຖິງກຸ່ມສະຫວັນ, ສານຂອງຜູ້ເຖົ້າແກ່, ເຊິ່ງນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງອ້ອມຮອບພຣະເຈົ້າ.

ການໂຕ້ຖຽງ 4 - ໃກ້ກັບໃຜ?

ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ເຫຼົ່ານີ້ຖືກກ່າວເຖິງ, ພວກເຂົາຈະເຫັນໃນບ່ອນນັ່ງທີ່ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຕັ້ງຢູ່. ໃນແຕ່ລະຕົວຢ່າງ, ຍົກເວັ້ນໃນການເປີດເຜີຍ 11, ພວກມັນຍັງຖືກ ນຳ ມາພ້ອມກັບສັດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ 4. ບັນດາສັດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ 4 ເຫຼົ່ານີ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນ cherubs, ຄໍາສັ່ງພິເສດຂອງທູດສະຫວັນ (Ezekiel 1: 19; 10: 19). ຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າຢືນຢູ່ໃນ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະຄຣິດເຊັ່ນຄົນ 144.000 ຜູ້ທີ່“ ຢູ່ກັບລາວ” (Re 14: 1). ຂໍ້ດຽວກັນນີ້ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ບໍ່ສາມາດຮ້ອງເພງດຽວກັນກັບຄົນ 144.000, ສະນັ້ນພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເປັນຄົນດຽວກັນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ຢູ່ໃກ້ໆກັບພະເຈົ້າເອງເພື່ອຮັບໃຊ້ລາວ.

ແຕ່ວ່າຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບການໂຕ້ຖຽງທີ່ກ່າວເຖິງໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດຄວາມນີ້ແລະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສະຫລຸບວ່າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ແມ່ນຜູ້ຖືກເຈີມ? ກະລຸນາພິຈາລະນາການໂຕ້ຖຽງຕໍ່ໄປ.

ການໂຕ້ຖຽງ 5: Thrones Symbolizing Authority

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບບັນດາພະທີ່ຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ນັ່ງຢູ່? ຊາວໂກໂລຊາຍ 1: 16 ກ່າວວ່າ“ ສຳ ລັບລາວ, ທຸກສິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ໃນສະຫວັນແລະໃນໂລກ, ສາມາດເບິ່ງເຫັນແລະເບິ່ງເຫັນໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ພະນັນ ຫລື ອຳ ນາດ, ອຳ ນາດການປົກຄອງ, ອຳ ນາດການປົກຄອງ - ທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍພຣະອົງແລະເພື່ອພຣະອົງ.” ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຢູ່ໃນສະຫວັນມີຊັ້ນ ລຳ ດັບທີ່ ອຳ ນາດໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ. ນີ້ແມ່ນແນວຄິດທີ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກບັນຊີອື່ນໆໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, Daniel 10: 13 ໝາຍ ເຖິງທູດສະຫວັນ Michael ວ່າ“ ໜຶ່ງ ໃນບັນດາຫົວ ໜ້າ ໃຫຍ່ (ພາສາເຮັບເຣີ: sar). ຈາກນີ້ມັນປອດໄພທີ່ຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຢູ່ໃນສະຫວັນມີ ຄຳ ສັ່ງຂອງເຈົ້ານາຍ, ຜູ້ປົກຄອງສິດ ອຳ ນາດ. ເນື່ອງຈາກທູດສະຫວັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກບັນຍາຍວ່າເປັນເຈົ້ານາຍ, ມັນຈຶ່ງ ເໝາະ ສົມທີ່ພວກເຂົາຈະນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງ.

Argument 6: ເຮືອນຍອດທີ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ

ຄຳ ພາສາກະເລັກແປວ່າ“ ມົງກຸດ” ແມ່ນ στέφανος (ແປວ່າ: stephanos). ຄຳ ນີ້ມີຄວາມ ໝາຍ ຫຼາຍ. ມົງກຸດຊະນິດນີ້ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຮັດມົງກຸດ, ເພາະ ຄຳ ພາສາກະເຣັກທີ່ສະແດງເຖິງສະຖານະພາບນັ້ນແມ່ນ διαδήμα (diadema). ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ຄຳ ວ່າ HELPS stephanos ເປັນ:“ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, wreath (garland), ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຊະນະໃນເກມກິລາວັດຖຸບູຮານ (ເຊັ່ນກິລາໂອລິມປິກ); ມົງກຸດແຫ່ງໄຊຊະນະ (ທຽບກັບຜ້າອ້ອມ,“ ມົງກຸດລາຊະວົງ”).

ບັນດາທູດສະຫວັນທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Michael ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນການໂຕ້ຖຽງ 5 ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີ ອຳ ນາດທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ກຳ ລັງຂອງຕົນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ ກຳ ລັງຂອງຜີປີສາດ. ທ່ານພົບບັນຊີທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງສົງຄາມດັ່ງກ່າວໃນ Daniel 10: 13, 20, 21 ແລະການເປີດເຜີຍ 12: 7-9. ມັນເປັນການປອບໂຍນທີ່ໄດ້ອ່ານວ່າພວກກະສັດທີ່ຈົງຮັກພັກດີໄດ້ພົ້ນຈາກສົງຄາມດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ຊະນະ. ພວກເຂົາສົມຄວນທີ່ຈະໃສ່ມົງກຸດທີ່ເປັນຂອງຜູ້ຊະນະ, ເຈົ້າເຫັນດີບໍ?

ການໂຕ້ຖຽງ 7: ຈໍານວນ 24

ຈໍານວນ 24 ສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງຕົວເລກຂອງຜູ້ເຖົ້າແກ່, ຫຼືມັນອາດຈະເປັນຕົວແທນ. ມັນສາມາດພົວພັນກັບບັນຊີໃນ 1 ພົງສາວະດານ 24: 1-19, ຫຼືບໍ່. ໃຫ້ສົມມຸດວ່າຕົວເລກນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບບາງລະດັບກັບ 1 ພົງສາວະດານ 24. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະໂລຫິດບໍ?

ກະລຸນາສັງເກດວ່າ 1 ພົງສາວະດານ 24: 5 ອະທິບາຍເຖິງ ໜ້າ ທີ່ຂອງພວກເຂົາໃນວິທີນີ້:“ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ແລະເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທີ່ສັກສິດຂອງພະເຈົ້າ” ຫລື“ ເຈົ້ານາຍຂອງພະວິຫານ, ແລະເຈົ້ານາຍຂອງພະເຈົ້າ”. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຄຳ ພາສາເຫບເລີ“sar” ຖືກ ນຳ ໃຊ້. ການເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ການຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານ ສຳ ລັບພຣະເຈົ້າ. ຄຳ ຖາມຈະກາຍເປັນ: ການຈັດການເທິງແຜ່ນດິນໂລກເປັນແບບຢ່າງຂອງການຈັດຕຽມໃນສະຫວັນຫລືແມ່ນທາງອື່ນບໍ? ນັກຂຽນຊາວເຮັບເຣີສັງເກດເຫັນວ່າພຣະວິຫານທີ່ມີປະໂລຫິດແລະການເສຍສະລະຂອງມັນແມ່ນເງົາຂອງຄວາມເປັນຈິງໃນສະຫວັນ (Heb 8: 4, 5). ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າການຈັດການຢູ່ໃນໂລກບໍ່ສາມາດພົບເຫັນ ໜຶ່ງ ໃນ ໜຶ່ງ ໃນສະຫວັນ. ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າຜູ້ທີ່ຖືກເຈີມທັງ ໝົດ ເປັນປະໂລຫິດໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະເຂົ້າໄປໃນບໍລິສຸດທີ່ສຸດ, ເຊັ່ນສະຫວັນ (Heb 6: 19). ໃນສະ ໄໝ ພຣະວິຫານໃນອິດສະຣາເອນມີພຽງແຕ່ປະໂລຫິດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນນີ້ ໜຶ່ງ ຄັ້ງໃນປີ! (Heb 9: 3, 7). ໃນ“ ການຈັດຕຽມຕົວຈິງ” ພະເຍຊູບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂລຫິດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນການເສຍສະລະ (Heb 9: 11, 12, 28). ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງອະທິບາຍຕື່ມອີກວ່າໃນ“ ການຈັດແຈງເງົາ” ​​ນີ້ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີ (Le 16: 6).

ມັນຫນ້າສັງເກດວ່າເຮັບເລີໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທີ່ສວຍງາມກ່ຽວກັບຄວາມຫມາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຈັດການພຣະວິຫານ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການອ້າງອີງເຖິງການແບ່ງແຍກປະໂລຫິດຂອງ 24.

ໂດຍບັງເອີນ, ຄຳ ພີໄບເບິນກ່າວເຖິງໂອກາດ ໜຶ່ງ ທີ່ທູດສະຫວັນເຮັດບາງສິ່ງທີ່ເຕືອນເຮົາກ່ຽວກັບ ໜ້າ ທີ່ຂອງປະໂລຫິດໃຫຍ່. ໃນເອຊາຢາ 6: 6 ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບທູດສະຫວັນພິເສດ, ໜຶ່ງ ໃນ seraphim, ທີ່ເອົາຖ່ານຫີນທີ່ເຜົາຜານຈາກແທ່ນບູຊາ. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຊັ່ນນີ້ແມ່ນວຽກງານຂອງປະໂລຫິດໃຫຍ່ (Le 16: 12, 13). ໃນນີ້ພວກເຮົາມີທູດສະຫວັນທີ່ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນປະໂລຫິດ. ທູດສະຫວັນນີ້ຢ່າງຊັດເຈນບໍ່ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຜູ້ຖືກເຈີມ.

ດັ່ງນັ້ນການອ້າງອີງຕົວເລກດຽວຕໍ່ ຄຳ ສັ່ງຂອງປະໂລຫິດແມ່ນບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ແນ່ນອນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມ ສຳ ພັນລະຫວ່າງບັນຊີໃນພົງສາວະດານແລະພະນິມິດ. ຖ້າຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ອ້າງອີງເຖິງ 1 ພົງສາວະດານ 24, ພວກເຮົາອາດຖາມຕົວເອງວ່າ: ຖ້າພະເຢໂຫວາຢາກໃຫ້ພວກເຮົາແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບ ຄຳ ສັ່ງຂອງທູດສະຫວັນທີ່ຮັບໃຊ້ລາວໃນສານຊັ້ນສູງຂອງສະຫວັນ, ລາວຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ແນວໃດ? ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ລາວຈະໃຊ້ຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນໂລກດຽວກັນທີ່ລາວເຄີຍໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍສິ່ງຕ່າງໆໃນສະຫວັນ?

ສະຫຼຸບ

ທ່ານໄດ້ສະຫລຸບຫຍັງຫຼັງຈາກພິຈາລະນາຫຼັກຖານນີ້? ຜູ້ເຖົ້າແກ່ 24 ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຖືກເຈີມບໍ? ຫຼືພວກເຂົາເປັນທູດສະຫວັນທີ່ມີ ຕຳ ແໜ່ງ ພິເສດໃກ້ກັບພະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ? ການໂຕ້ຖຽງກັນໃນພະ ຄຳ ພີຫຼາຍຂໍ້ສະແດງເຖິງເລື່ອງສຸດທ້າຍ. ມັນ ສຳ ຄັນບໍທີ່ຄົນ ໜຶ່ງ ສາມາດຖາມໄດ້? ຢ່າງຫນ້ອຍການສຶກສານີ້ໄດ້ນໍາເອົາຂະຫນານທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍກັບຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຮົາ, ຄືລະຫວ່າງ Daniel 7 ແລະ Revelation 4 ແລະ 5. ບາງທີພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຈາກສົມຜົນນີ້. ໃຫ້ຂອງຮັກສາທີ່ສໍາລັບບົດຄວາມອື່ນ.

_______________________________________

[i] ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນທາງອື່ນ, ທຸກໆ ຄຳ ພີໄບເບິນອ້າງອີງແມ່ນສະບັບພາສາອັງກິດສະບັບ (ESV)

Meleti Vivlon

ບົດຂຽນໂດຍ Meleti Vivlon.
  5
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x