ການ ນຳ ໃຊ້ພະວິນຍານບໍລິສຸດຄັ້ງ ທຳ ອິດ

ການກ່າວເຖິງພະວິນຍານບໍລິສຸດຄັ້ງ ທຳ ອິດແມ່ນຢູ່ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ຄຳ ພີໄບເບິນ, ກຳ ນົດສະຖານທີ່ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ. ພວກເຮົາເຫັນມັນຢູ່ໃນບັນຊີຂອງການສ້າງໃນປະຖົມມະການ 1: 2 ທີ່ພວກເຮົາອ່ານວ່າ“ດຽວນີ້ແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ພິສູດວ່າມັນບໍ່ມີຮູບຮ່າງແລະເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອແລະມີຄວາມມືດຢູ່ເທິງພື້ນນ້ ຳ ເລິກ; ແລະພະລັງທີ່ຫ້າວຫັນຂອງພຣະເຈົ້າ ກຳ ລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາພື້ນນ້ ຳ”.

ໃນຂະນະທີ່ບັນຊີບໍ່ໄດ້ລະບຸມັນໂດຍສະເພາະ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງທຸກສິ່ງ, ເຊັ່ນໃນປະຖົມມະການ 1: 6-7 ທີ່ພວກເຮົາອ່ານ:“ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:“ ຂໍໃຫ້ພື້ນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລະຫວ່າງນ້ ຳ ແລະໃຫ້ການແບ່ງແຍກເກີດຂື້ນລະຫວ່າງນ້ ຳ ແລະນ້ ຳ.” 7 ຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ ດຳ ເນີນການສ້າງພື້ນທີ່ແລະແບ່ງແຍກນ້ ຳ ທີ່ຄວນຈະເປັນ ດ້ານລຸ່ມຂອງພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວແລະນ້ ຳ ທີ່ຄວນສູງກວ່າບໍລິເວນກວ້າງ. ແລະມັນກໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ”.

ໂຍເຊບ, ໂມເຊແລະໂຢຊວຍ

ປະຖົມມະການ 41: 38-40: ບັນຊີນີ້ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ສະຕິປັນຍາຂອງໂຈເຊັບໄດ້ຖືກຮັບຮູ້,ດັ່ງນັ້ນຟາໂລຈຶ່ງເວົ້າກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພະອົງວ່າ:“ ຜູ້ອື່ນຈະພົບກັບພະວິນຍານຂອງພະເຈົ້າໄດ້ບໍ?” ແລະສະຫລາດຄືກັບທ່ານ. 39 ເຈົ້າຈະປົກຄອງເຮືອນຂອງຂ້ອຍເອງ, ແລະປະຊາຊົນທັງ ໝົດ ຂອງຂ້ອຍຈະເຊື່ອຟັງເຈົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ພຽງແຕ່ເປັນທີ່ຈະໄດ້ throne ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າທ່ານ”. ມັນເປັນການປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູ່ເທິງລາວ.

ໃນອົບພະຍົບ 31: 1-11 ພວກເຮົາເຫັນວ່າບັນຊີແມ່ນກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຫໍເຕັນໃນການອອກຈາກປະເທດເອຢິບ, ໂດຍທີ່ພະເຢໂຫວາໃຫ້ພະວິນຍານບໍລິສຸດຂອງລາວແກ່ຊາວອິດສະລາແອນບາງຄົນ. ນີ້ແມ່ນ ສຳ ລັບ ໜ້າ ວຽກສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ ຕາມຄວາມປະສົງຂອງລາວ, ຍ້ອນວ່າການກໍ່ສ້າງຫໍເຕັນຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍລາວ. ຄຳ ສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນ, "ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໃນປັນຍາແລະໃນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະໃນຄວາມຮູ້ແລະໃນທຸກປະເພດຂອງຝີມື".

ຈົດເຊັນບັນຊີ 11:17 ສືບຕໍ່ພົວພັນກັບພະເຢໂຫວາທີ່ບອກໂມເຊວ່າລາວຈະໂອນວິນຍານບາງຢ່າງທີ່ລາວໄດ້ມອບໃຫ້ໂມເຊກັບຜູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໂມເຊໃນການ ນຳ ພາຊາດອິດສະລາແອນ. "ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງເອົາຈິດວິນຍານບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ເທິງທ່ານໄປວາງໄວ້ເທິງພວກມັນ, ແລະພວກເຂົາຈະຕ້ອງຊ່ວຍທ່ານໃນການແບກພາລະຂອງຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເອົາມັນໄປ, ພຽງແຕ່ທ່ານຜູ້ດຽວ".

ໃນການຢືນຢັນ ຄຳ ຖະແຫຼງຂ້າງເທິງ, ຈົດບັນຊີ 11: 26-29 ໄດ້ບັນທຶກວ່າ “ ດຽວນີ້ມີຊາຍສອງຄົນເຫລືອຢູ່ໃນຄ້າຍ. ຜູ້ ໜຶ່ງ ຊື່ວ່າເອເດດ, ແລະອີກຜູ້ ໜຶ່ງ ຊື່ວ່າດາເດດ. ແລະວິນຍານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງຖິ່ນຖານທັບພວກເຂົາ, ຄືກັບພວກເຂົາຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຂຽນລົງ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອອກໄປທີ່ກະໂຈມ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ ທຳ ໜ້າ ທີ່ເປັນຜູ້ ທຳ ນວາຍຢູ່ໃນຄ້າຍ. 27 ແລະຊາຍ ໜຸ່ມ ຄົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ແລ່ນໄປລາຍງານຕໍ່ໂມເຊໂດຍກ່າວວ່າ,“ ເອເດດດາແລະເມດາດ ກຳ ລັງເປັນຜູ້ ທຳ ນວາຍຢູ່ໃນຄ້າຍ!” 28 ໂຢຊວຍລູກຊາຍຂອງນູ, ລັດຖະມົນຕີໂມເຊຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ໄດ້ຕອບວ່າ: ໂມເຊຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຫ້າມພວກເຂົາ!” 29 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂມເຊໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ,“ ເຈົ້າຮູ້ສຶກອິດສາຂ້ອຍບໍ? ບໍ່, ຂ້ອຍປາດຖະ ໜາ ວ່າປະຊາຊົນຂອງພະເຢໂຫວາທັງ ໝົດ ແມ່ນສາດສະດາ, ເພາະວ່າພະເຢໂຫວາຈະເອົາພະວິນຍານຂອງພະອົງລົງໃສ່ພວກເຂົາ”.

ຕົວເລກ 24: 2 ບັນທຶກບາລາອາມອວຍພອນອິດສະລາເອນພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງພະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. “ ເມື່ອບາລາອາມເງີຍ ໜ້າ ຂຶ້ນແລະເຫັນຊົນເຜົ່າອິດສະລາເອນ ກຳ ລັງຢູ່ໃນຊົນເຜົ່າຂອງລາວ, ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະມາຢູ່ເທິງລາວ”. ນີ້ແມ່ນບັນຊີທີ່ ໜ້າ ສັງເກດໃນນັ້ນປະກົດວ່າເປັນບັນຊີດຽວຂອງບ່ອນທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ເຮັດສິ່ງອື່ນນອກ ເໜືອ ຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈ. (ບາລາອາມມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສາບແຊ່ງອິດສະຣາເອນ).

ພະບັນຍັດ 34: 9 ອະທິບາຍການແຕ່ງຕັ້ງ Joshua ເປັນຜູ້ສືບທອດໂມເຊ,“ ໂຢຊວຍລູກຊາຍຂອງນາງນູໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍວິນຍານແຫ່ງປັນຍາ, ເພາະໂມເຊໄດ້ວາງມືໃສ່ລາວ; ແລະພວກອິດສະລາແອນເລີ່ມຟັງລາວແລະພວກເຂົາກໍ່ເຮັດຕາມທີ່ພະເຢໂຫວາສັ່ງໂມເຊ”. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ລາວເພື່ອ ສຳ ເລັດວຽກງານທີ່ໂມເຊເລີ່ມຕົ້ນ, ຄືການ ນຳ ອິດສະລາເອນເຂົ້າໄປໃນດິນແດນສັນຍາ.

ຜູ້ພິພາກສາແລະກະສັດ

ຜູ້ພິພາກສາ 3: 9-10 ໄດ້ບັນທຶກເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ Othniel ເປັນຜູ້ພິພາກສາເພື່ອຊ່ວຍຊາດອິດສະຣາເອນໃຫ້ພົ້ນຈາກການກົດຂີ່ຂູດຮີດໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງ ຄຳ ສັນຍາ. “ ແລ້ວພະເຢໂຫວາໄດ້ລ້ຽງຜູ້ຊ່ວຍຊາດອິດສະລາເອນຂຶ້ນມາເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ໂອເຊນລູກຊາຍຂອງທ່ານການານ້ອງຊາຍຂອງກາເລ. 10 ຕອນນີ້ພຣະວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ລົງມາເທິງລາວ, ແລະລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຕັດສິນອິດສະລາແອນ”.

ຄົນອື່ນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງດ້ວຍພະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນຜູ້ພິພາກສາແມ່ນເຄເດໂອນ. ຜູ້ພິພາກສາ 6:34 ເລົ່າເຖິງວິທີທີ່ເຄເດໂອນໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດອິດສະຣາເອນຈາກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ, ແຕ່ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ. “ ແລະພະວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ຫຸ້ມລ້ອມກີເດໂອນຈົນວ່າລາວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຂົາຄ້ອນເທົ້າ, ແລະອາບີ - ເອເຊດຢາໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາເຕົ້າໂຮມກັນຕາມລາວ”.

ຜູ້ພິພາກສາ Jepthath, ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊ່ວຍປະຢັດອິດສະຣາເອນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຈາກການກົດຂີ່ຂູດຮີດ. ການໃຫ້ພະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຜູ້ພິພາກສາ 11: 9, “ ຕອນນີ້ພະວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ມາເຖິງເຢບເທ…”.

ຜູ້ພິພາກສາ 13:25 ແລະຜູ້ພິພາກສາ 14 & 15 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈິດວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ພິພາກສາຄົນອື່ນ, ຊື່ແຊມຊັນ. “ ຕໍ່ມາພະວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາເລີ່ມກະຕຸ້ນພະອົງໃນເມືອງມະຫາເດັນ”. ບັນທຶກໃນບົດພິພາກສາເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ພະວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາຊ່ວຍລາວຕໍ່ຕ້ານພວກຟີລິດສະຕິນທີ່ກົດຂີ່ອິດສະລາແອນໃນເວລານີ້ເຊິ່ງ ກຳ ລັງຈະສິ້ນສຸດໃນການ ທຳ ລາຍວິຫານຂອງເມືອງ Dagon.

1 ຊາມູເອນ 10: 9-13 ແມ່ນບັນຊີທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈເຊິ່ງຊາອຶເລບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນກະສັດຊາອຶລໄດ້ກາຍເປັນສາດສະດາໃນເວລາສັ້ນໆ, ໂດຍມີວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາມາຫາລາວ ສຳ ລັບຈຸດປະສົງນີ້ເທົ່ານັ້ນ “ ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນທັນທີທີ່ລາວຫັນບ່າໄປຈາກຊາມູເອນ, ພຣະເຈົ້າເລີ່ມປ່ຽນຫົວໃຈຂອງລາວໃຫ້ເປັນຄົນອື່ນ; ແລະເຄື່ອງ ໝາຍ ທັງ ໝົດ ເຫລົ່ານີ້ເກີດຂື້ນໃນວັນນັ້ນ. 10 ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ອອກຈາກບ່ອນນັ້ນໄປຫາເນີນພູ, ແລະນີ້ມີສາດສະດາກຸ່ມ ໜຶ່ງ ເພື່ອມາພົບເພິ່ນ; ໃນເວລາດຽວກັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດກັບລາວ, ແລະລາວເລີ່ມເວົ້າໃນຖານະເປັນສາດສະດາຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງພວກເຂົາ. …ໃນທີ່ສຸດລາວໄດ້ກ່າວເປັນສາດສະດາແລະມາເຖິງບ່ອນສູງ”.

1 ຊາເມືອນ 16:13 ມີເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການຊົງເຈີມດາວິດເປັນກະສັດ. “ ຕາມນັ້ນ, ຊາມູເອນໄດ້ເອົານ້ ຳ ມັນແລະທາລາວໃນທ່າມກາງອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ. ແລະວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດຕໍ່ດາວິດຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ”.

ຂະນະທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງບັນຊີທັງ ໝົດ ມາຮອດປະຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພະເຢໂຫວາພຽງແຕ່ໃຫ້ພະວິນຍານບໍລິສຸດຂອງພະອົງແກ່ບຸກຄົນທີ່ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນຈຸດປະສົງຂອງພະອົງບໍ່ໄດ້ລົບກວນແລະມັກຈະເປັນເວລາສະເພາະ.

ດຽວນີ້ພວກເຮົາກ້າວຕໍ່ໄປເຖິງເວລາຂອງສາດສະດາ.

ສາດສະດາແລະສາດສະດາ

ບັນຊີຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັງເອລີຢາແລະເອລີຊາໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລະປະຕິບັດສາດສະດາຂອງພຣະເຈົ້າ. 2 ກະສັດ 2: 9 ອ່ານວ່າແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີທີ່ພວກເຂົາຂ້າມເອລີອາຕົວເອງກ່າວກັບເອລີວ່າ:“ ຖາມວ່າຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ ສຳ ລັບເຈົ້າກ່ອນທີ່ຂ້ອຍຈະຖືກເອົາໄປຈາກເຈົ້າ.” ເອລີເຊຄົນນີ້ກ່າວວ່າ:“ ກະລຸນາສອງຄົນນີ້ ພາກສ່ວນໃນວິນຍານຂອງເຈົ້າອາດມາຫາຂ້ອຍ”. ບັນຊີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກີດຂື້ນ.

ຜົນໄດ້ຮັບຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ 2 ກະສັດ 2:15 “ ເມື່ອພວກລູກຊາຍຂອງສາດສະດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງເຢລິໂກໄດ້ເຫັນລາວໄປທາງໃດ, ພວກເຂົາເລີ່ມເວົ້າວ່າ,“ ວິນຍານຂອງເອລີໄດ້ຕົກລົງຢູ່ກັບເອລີ.”

2 ຂ່າວຄາວ 15: 1-2 ບອກພວກເຮົາວ່າອາຊາລິຢາລູກຊາຍຂອງໂອດິກເຕືອນອານາຈັກພາກໃຕ້ຂອງຢູດາແລະກະສັດອາຊາວ່າພວກເຂົາຄວນກັບຄືນມາຫາພະເຢໂຫວາຫຼືລາວຈະອອກຈາກພວກເຂົາໄປ.

2 ຂ່າວຄາວ 20: 14-15 ກ່າວເຖິງພະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ສາດສະດາທີ່ມີຊື່ສຽງ ໜ້ອຍ ເພື່ອລາວຈະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແກ່ກະສັດໂຢຊາຟາດບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ. ດ້ວຍເຫດນີ້ກະສັດແລະກອງທັບຂອງລາວໄດ້ເຊື່ອຟັງພະເຢໂຫວາແລະຢືນຢູ່ແລະເຝົ້າເບິ່ງໃນຂະນະທີ່ພະເຢໂຫວາ ນຳ ຄວາມລອດ ສຳ ລັບຊາວອິດສະລາແອນ. ມັນອ່ານ “ ບັດນີ້ຢາຢາຊີຢາລູກຊາຍຂອງເຊັກຊີລີລູກຊາຍຂອງເບການາຢາລູກຊາຍຂອງເຢຊາອີລູກຊາຍຂອງມາຕານີອາເລຍເຊື້ອສາຍຂອງພວກລູກຊາຍຂອງອາກາບຈິດວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ເຂົ້າມາ ຈະໃຫ້ເຂົາຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງປະຊາຄົມ…. ດ້ວຍເຫດນີ້ພະອົງກ່າວວ່າ:“ ປະຊາຊົນຢູດາແລະພວກເຈົ້າທັງ ໝົດ ໃນເມືອງເຢຣຶຊາເລມແລະກະສັດໂຮຊາຟັດຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່! ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພະເຢໂຫວາໄດ້ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ, 'ຢ່າສູ່ຢ້ານຫລືຢ້ານກົວເພາະວ່າຝູງຊົນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍນີ້; ສຳ ລັບການສູ້ຮົບບໍ່ແມ່ນຂອງເຈົ້າເອງ, ແຕ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ”.

2 ຂ່າວຄາວ 24:20 ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງການກະ ທຳ ທີ່ຊົ່ວຂອງໂຢອາດ, ກະສັດແຫ່ງຢູດາ. ໃນໂອກາດນີ້, ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ປະໂລຫິດເພື່ອເຕືອນໂຈໂຮກກ່ຽວກັບວິທີທີ່ລາວເຮັດຜິດແລະຜົນທີ່ຕາມມາ:ແລະພະວິນຍານຂອງພະເຈົ້າໄດ້ຫຸ້ມລ້ອມທ່ານ Zech, ກະສັດລາຊະບຸດຊາຍຂອງກະສັດເຢຊາຢາດາ, ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຢືນຢູ່ ເໜືອ ປະຊາຊົນແລະກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:“ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, 'ເປັນຫຍັງເຈົ້າ ການເບິ່ງຂ້າມ ຄຳ ສັ່ງຂອງພະເຢໂຫວາຫລາຍເກີນໄປ, ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດບໍ? ເພາະວ່າເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມພະເຢໂຫວາແລ້ວພະອົງຈະປະຖິ້ມເຈົ້າໄປ. '”.

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆໃນທົ່ວເອເຊກຽນໃນພາບນິມິດແລະໃນຖານະເປັນຢູ່ເທິງເອເຊກຽນເອງ. ເບິ່ງເອເຊກຽນ 11: 1,5, ເອເຊກຽນ 1: 12,20 ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ມັນໄດ້ໃຫ້ທິດທາງແກ່ສີ່ສັດທີ່ມີຊີວິດ. ໃນທີ່ນີ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ນຳ ເອົານິມິດຂອງພຣະເຈົ້າມາສູ່ເອເຊກຽນ (ເອເຊກຽນ 8: 3)

Joel 2:28 ແມ່ນ ຄຳ ພະຍາກອນທີ່ມີຊື່ສຽງເຊິ່ງໄດ້ ສຳ ເລັດເປັນຈິງໃນສະຕະວັດ ທຳ ອິດ. “ແລະຫລັງຈາກນັ້ນມັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນວ່າເຮົາຈະໃສ່ວິນຍານຂອງເຮົາໃສ່ເນື້ອຫນັງທຸກຊະນິດ, ແລະລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງເຈົ້າຈະ ທຳ ນາຍຢ່າງແນ່ນອນ. ຄືກັບຜູ້ຊາຍເຖົ້າຂອງເຈົ້າ, ພວກເຂົາຈະຝັນ. ສຳ ລັບຊາຍ ໜຸ່ມ ຂອງພວກເຈົ້າ, ພວກເຂົາຈະເຫັນພາບນິມິດ”. ການກະ ທຳ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມຄຣິສຕະຈັກຕົ້ນ (ກິດຈະການ 2:18).

ມີກາ 3: 8 ມີເກບອກພວກເຮົາວ່າລາວໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເພື່ອ ດຳ ເນີນການສົ່ງ ຄຳ ເຕືອນ,“ຂ້າພະເຈົ້າເອງໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງ, ດ້ວຍວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາ, ແລະດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເພື່ອບອກຢາໂຄບຂອງລາວແລະອິດສະຣາເອນບາບຂອງລາວ”.

ຄຳ ທຳ ນາຍ Messianic

ເອຊາຢາ 11: 1-2 ບັນທຶກ ຄຳ ພະຍາກອນກ່ຽວກັບພະເຍຊູມີພະວິນຍານບໍລິສຸດເຊິ່ງໄດ້ ສຳ ເລັດຕັ້ງແຕ່ການເກີດຂອງພະອົງ. “ແລະມັນຕ້ອງມີກິ່ງງ່າອອກຈາກເຫງົ້າຂອງເຢຊີດ; ແລະອອກຈາກຮາກຂອງມັນອອກດອກຈະອອກຫມາກ. 2 ແລະວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາຕ້ອງຕົກລົງມາເທິງລາວ, ວິນຍານແຫ່ງປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ, ວິນຍານທີ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະດ້ວຍສຸດ ກຳ ລັງ, ວິນຍານແຫ່ງຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຢ້ານ ຢຳ ພະເຢໂຫວາ”. ຄວາມ ສຳ ເລັດຂອງບັນຊີນີ້ມີຢູ່ໃນລູກາ 1:15.

ຄຳ ພະຍາກອນອີກຂໍ້ ໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການເປັນເມຊີໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນເອຊາອີ 61: 1-3 ເຊິ່ງກ່າວວ່າ“ນໍ້າໃຈຂອງພະເຢໂຫວາຜູ້ມີສິດທິສູງສຸດໄດ້ມາຢູ່ເທິງຂ້ອຍເພາະເຫດຜົນທີ່ພະເຢໂຫວາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂ້ອຍໃຫ້ບອກຂ່າວດີກັບຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນ. ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງຂ້າພະເຈົ້າມາຜູກມັດຜູ້ທີ່ມີໃຈແຂງກະດ້າງ, ເພື່ອປະກາດເສລີພາບກັບຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງແລະເປີດຕາໃຫ້ກວ້າງເຖິງແມ່ນນັກໂທດ; 2 ເພື່ອປະກາດປີແຫ່ງຄວາມສຸກຂອງພະເຢໂຫວາແລະວັນແຫ່ງການແກ້ແຄ້ນຈາກພະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ; ເພື່ອປອບໂຍນທຸກຄົນທີ່ເປັນທຸກ”. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອ່ານຄົງຈະຈື່ໄດ້, ພຣະເຢຊູໄດ້ລຸກຢືນຢູ່ໃນ ທຳ ມະສາລາ, ອ່ານຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ນຳ ໃຊ້ມັນເຂົ້າໃນຕົວເອງຕາມທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນລູກາ 4:18

ສະຫຼຸບ

 • ໃນສະ ໄໝ ກ່ອນຄຣິສຕຽນ,
  • ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ພະເຈົ້າເລືອກ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອເຮັດ ສຳ ເລັດວຽກງານສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃຈປະສົງຂອງລາວ ສຳ ລັບອິດສະຣາເອນແລະປົກປ້ອງການມາຂອງພຣະເມຊີອາແລະເພາະສະນັ້ນໃນທີ່ສຸດອະນາຄົດຂອງໂລກມະນຸດຊາດ.
   • ມອບໃຫ້ຜູ້ ນຳ ບາງທ່ານ,
   • ມອບໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ
   • ມອບໃຫ້ກະສັດແຫ່ງອິດສະລາແອນ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ
   • ມອບໃຫ້ແກ່ສາດສະດາທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂອງພະເຈົ້າ

ບົດຂຽນຕໍ່ໄປຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນສະຕະວັດທີ 1.

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.