“ ເຈົ້າຕ້ອງ…ປະກາດເສລີພາບໃນແຜ່ນດິນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນເມືອງ.” - ພວກເລວີ 25:10

[ຈາກ ws 12/19 p.8 ສຶກສາມາດຕາ 50: ວັນທີ 10 ກຸມພາ - 16 ກຸມພາ 2020]

ບົດຂຽນການສຶກສາໃນອາທິດນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະມາຮອດວັກ 12 ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຖືກແນະ ນຳ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄິດຂອງຈູມມະລີທີ່ບໍ່ມີຕົວຢ່າງໃນພຣະ ຄຳ ພີ.

ອີງຕາມບົດຄວາມຂອງຫໍສັງເກດການ (w15 3/15 ໜ້າ 17)[i] ພວກເຂົາສັນຍາວ່າຈະບໍ່ຊອກຫາປະເພດແລະປະເພດຕໍ່ຕ້ານເຊິ່ງໃນຫຼັກການແນ່ນອນມັນຍັງໃຊ້ກັບສັນຍາລັກ.

ມັນສາມາດເປັນອິດສະຫຼະຈາກບາບແລະຄວາມຕາຍໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ພຣະ ຄຳ ພີສັນຍາວ່ານີ້.

ມັນສາມາດເປັນອິດສະຫຼະຈາກ ຄຳ ສອນປອມບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ພຣະ ຄຳ ພີສັນຍາວ່ານີ້.

ເສລີພາບຖືກປະກາດເມື່ອໃດ?

ໃນປີ Jubilee ຕິດຕາມມາດ້ວຍຊາດອິດສະຣາເອນ, ຂ້າທາດທຸກຄົນໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍໃນຕົ້ນປີ Jubilee.

ສະນັ້ນ, ມັນສາມາດເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮູ້ໄດ້ວ່າອີງຕາມບົດຮຽນການສຶກສາຂອງຫໍສັງເກດການບາງຄົນຖືກປ່ອຍຕົວ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Jubilee ສັນຍາລັກ ໃນປີ 30 ກ່ອນຄ. ສ., ບາງປີໃນປີ 33CE, ບາງຄົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຖືກເຈີມຈົນເຖິງເວລາ ກຳ ນົດປະມານໃນຕອນທ້າຍຂອງສະຕະວັດ ທຳ ອິດ, ແລະບາງປີຕັ້ງແຕ່ປີ 1874 ເປັນຕົ້ນມາແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອແຜ່ລາມໃນໄລຍະເວລາ 1,000 ປີເລີ່ມຕົ້ນຫລັງສົງຄາມອາລະມະເຄນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິທີ Jubilee ບູຮານເຮັດວຽກ.

ຖ້າຫາກວ່າມີສັນຍາລັກ Jubilee ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 30 BC (ແລະນີ້ແມ່ນ ຄຳ ຖາມທີ່ມີຄວາມສົງໃສສູງ) ເມື່ອພຣະເຢຊູອ່ານ ຄຳ ພະຍາກອນຈາກເອຊາຢາ, ມັນຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລານັ້ນແລະ ນຳ ໃຊ້ກັບຜູ້ຄົນທັນທີທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ ກຳ ນົດຂອງມັນ.

ຂໍ້ອ້າງອີງວັກ 12“ລາວໄດ້ຮັບເອົາພວກເຂົາເປັນລູກຊາຍຂອງລາວເພື່ອວ່າໃນເວລາຕໍ່ມາພວກເຂົາຈະຖືກປຸກໃຫ້ຄືນມາສະຫວັນເພື່ອປົກຄອງກັບພະເຍຊູ. (ໂລມ 8: 2, 15-17)”. ຂໍ້ພະ ຄຳ ພີທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ບໍ່ໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະປົກຄອງກັບພະຄລິດ. ອ່ານໂຢຮັນ 8:21 ອີກສອງສາມຂໍ້ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ເຖິງໂຢຮັນ 8:36 ເຊິ່ງກ່າວເຖິງໃນວັກ 11 ກ່າວວ່າ, "ເພາະສະນັ້ນ, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ:" ຂ້ອຍຈະໄປ, ແລະເຈົ້າຈະຊອກຫາຂ້ອຍ, ແລະເຈົ້າຈະຕາຍໃນບາບຂອງເຈົ້າ. ບ່ອນທີ່ຂ້ອຍໄປເຈົ້າບໍ່ສາມາດມາ”. ລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າ 'ເຈົ້າບໍ່ສາມາດມາ ໃນປະຈຸບັນ ແຕ່ທ່ານສາມາດຖ້າທ່ານກັບໃຈ '.

ຖ້າຈິງ “ ເຄື່ອງບູຊາທີ່ເປັນສັນຍາລັກເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນຈາກການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕິດຕາມພະຄລິດໃນປີ 33 ສ. ສ. ຈະສິ້ນສຸດລົງພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການປົກຄອງພັນປີຂອງພະເຍຊູ” ບົນພື້ນຖານອັນໃດໃນຂໍ້ພະ ຄຳ ພີທີ່ກ່າວມານີ້? ໃນຖານະເປັນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໄລຍະເວລາໃດ ໜຶ່ງ ຫຼືໄລຍະເວລາ Jubilee ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຖືກສ້າງຂື້ນໃນການເປີດເຜີຍ 20 ແລະ 1 ໂກຣິນໂທ 15:24 ນອກ ເໜືອ ຈາກການປົກຄອງພັນປີຂອງພຣະຄຣິດ, ມັນຕ້ອງແນ່ນອນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການອ່ານສະພາບການ (ລູກາ 4: 18,21) ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າສັນຍະລັກສະນະດັ່ງກ່າວເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 30 ກ່ອນຄ. ສ. ໃນທີ່ສຸດລູກາ 4 ເວົ້າວ່າ“ ພະວິນຍານຂອງພະເຢໂຫວາສະຖິດຢູ່ເທິງຂ້ອຍເພາະວ່າລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂ້ອຍໃຫ້ປະກາດຂ່າວດີແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ລາວໄດ້ສົ່ງຂ້ອຍອອກໄປປະກາດຂ່າວໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຖືກຈັບແລະເປັນການເບິ່ງເຫັນຄົນຕາບອດ. ເພື່ອສົ່ງຄົນທີ່ອໍ້ໄປດ້ວຍການປ່ອຍຕົວ”. ການປະກາດການປ່ອຍຕົວໃນເວລານັ້ນແມ່ນຄືກັບການສົ່ງຄົນທີ່ຖືກຂັງອອກໄປດ້ວຍການປ່ອຍຕົວໃນປີ 30 ກ່ອນຄ. ສ. ອີງຕາມລູກາ 4:21, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ:ມື້​ນີ້ ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີນີ້ທີ່ທ່ານຫາກໍ່ໄດ້ຍິນ ແມ່ນບັນລຸຜົນ”. ນັ້ນຈະລວມມີ "ເພື່ອສົ່ງຄົນທີ່ອໍ້ໄປດ້ວຍການປ່ອຍຕົວ".

ຫຍໍ້ ໜ້າ 14 ຈາກນັ້ນອ້າງວ່າ:“ຄິດເຊັ່ນກັນກ່ຽວກັບພະພອນຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມຫຼັກຖານທີ່ຍາວນານ. ພະເຍຊູກ່າວວ່າ:“ ເຈົ້າຈະຮູ້ຄວາມຈິງແລະຄວາມຈິງຈະປົດປ່ອຍເຈົ້າ.” (ໂຢຮັນ 8:32)”.

ໂອ້ຍ, irony ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງຂໍທີ່ນີ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກການລວບລວມຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຕົກເປັນທາດຂອງການລວບລວມຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນ, ໃນຄັ້ງນີ້, ຕາມການສິດສອນຂອງອົງການສຶກສາ. ເຊັ່ນ ຄຳ ສອນທີ່ວ່າມີພຽງແຕ່ ຈຳ ນວນ ໜ້ອຍ (ຜູ້ຖືກເຈີມ) ທີ່ມີ ຈຳ ນວນສູງສຸດເຖິງ 144,000 ຄົນໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍໂດຍລາງວັນສັນຍາລັກທີ່ມີຄວາມຍາວເກືອບ 2,000 ປີ. ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກການສິດສອນທີ່ວ່າໃນລະດັບຕ່ ຳ ສຸດ, ຫຼາຍລ້ານຄົນຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ລໍຖ້າອີກ 1,000 ປີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກສັນຍາລັກ Jubilee ທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້.

(ກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປທີ່ລິ້ງ ສຳ ລັບການກວດສອບພຣະ ຄຳ ພີເຕັມຮູບແບບຂອງວິຊາຕ່າງໆຂອງ ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ, ຝູງຊົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, Gid Jerusalem ຕົກຢູ່ໃນ 607BCE?, ແລະ ມັດທາຍ 24.)

ວັກທີ 16 ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:“ໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງພັນປີ, ພະເຍຊູແລະຜູ້ຮ່ວມປົກຄອງຈະຊ່ວຍຍົກສູງມະນຸດໃຫ້ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານທີ່ສົມບູນແບບ”. ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍໆຄັ້ງກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໃນບົດຂຽນຕ່າງໆໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ການອ້າງເອົາເວລາດົນນານນີ້ເພື່ອບັນລຸຄວາມສົມບູນແບບ (ເຖິງພັນປີ ສຳ ລັບຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ອາມາເຄໂດນ) ບໍ່ມີພື້ນຖານອັນແຂງແກ່ນໃນພຣະ ຄຳ ພີແລະອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ແມ່ນການເວົ້າແລະການຄາດເດົາ.

ໃນຂະນະທີ່ບົດສຶກສາຈົບລົງດ້ວຍສາມວັກທີ່ບໍ່ພໍໃຈຂອງການລະງັບ, ຂໍໃຫ້ເຮົາທົບທວນຄືນສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າ ຄຳ ພີໄບເບິນເວົ້າກ່ຽວກັບການປົດປ່ອຍບາບແລະຄວາມຕາຍທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້.

ທັງ ໝົດ ຂອງໂຣມ 8 ແມ່ນມີຄຸນຄ່າຕໍ່ການອ່ານແລະການຄຶດຕຶກຕອງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຮົາເນັ້ນເຖິງໂຣມ 8:11:

"ຖ້າດຽວນີ້ວິນຍານຂອງພຣະອົງທີ່ໄດ້ປຸກພຣະເຢຊູເຈົ້າໃຫ້ຟື້ນຄືນຈາກຕາຍຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກພຣະເຢຊູຄຣິດຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວຍັງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມະຕະຂອງເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ໂດຍຜ່ານວິນຍານຂອງພຣະອົງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ."

ນີ້ແມ່ນຈຸດ ທຳ ອິດຂອງພວກເຮົາ: ພຣະເຈົ້າຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຕະ

ໂລມ 8: 14-15 ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:

“ ສຳ ລັບທຸກຄົນທີ່ຖືກ ນຳ ພາໂດຍວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ, ນີ້ແມ່ນພວກລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ. 15 ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຈິດວິນຍານຂອງການເປັນຂ້າທາດເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບວິນຍານແຫ່ງການລ້ຽງດູເປັນລູກຊາຍ”.

ຖ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມປະຕິບັດ ໝາກ ຜົນຂອງພຣະວິນຍານ, ພວກເຮົາແມ່ນລູກຂອງພຣະເຈົ້າແທນທີ່ຈະເປັນເດັກນ້ອຍຂອງພະຍາມານ. (ໂຢຮັນ 8:44). ມັນຍັງເວົ້າອີກວ່າ“ ທຸກຄົນທີ່ຖືກ ນຳ ພາຫລື ນຳ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ”. ສິ່ງນີ້ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ຄຳ ເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູໃນໂຢຮັນ 6: 44,65 ວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດມາຫາພຣະເຢຊູໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພຣະບິດາຂອງພຣະອົງຊົງຊັກ ນຳ ເຂົາເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກປຸກໃຫ້ຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍ, ບໍ່ແມ່ນໃນເວລາອື່ນ.

2 ໂກຣິນໂທ 1: 22-23 ການກ່າວເຖິງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນສັນຍາລັກຂອງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດເມື່ອກ່າວວ່າ:

“ ແຕ່ຜູ້ທີ່ຮັບປະກັນວ່າທ່ານແລະພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະຄຣິດແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຊົງເຈີມພວກເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າ. 22 ລາວຍັງໄດ້ປະທັບຕາຂອງພວກເຮົາແລະໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສັນຍາລັກຂອງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ, ນັ້ນແມ່ນວິນຍານ, ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ”. (ເບິ່ງ 2 ໂກຣິນໂທ 5: 5, ເອເຟໂຊ 1:14).

ນີ້ແມ່ນຈຸດທີສອງຂອງພວກເຮົາ: ອີງຕາມການ Romans, token ແມ່ນສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາໃນອະນາຄົດເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.

Romans 8:23 ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າເມື່ອມັນເວົ້າວ່າ:

"ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາເອງກໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີຜົນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄືວິນຍານ, ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍ່ຮ້ອງຄາງຢູ່ໃນຕົວເອງ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລໍຄອຍຢ່າງຈິງຈັງໃນການລ້ຽງດູເປັນລູກຊາຍ, ການປົດປ່ອຍຈາກຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄ່າໄຖ່".

ຂໍໃຫ້ສັງເກດວ່າຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີກ່າວເຖິງການກະ ທຳ ຂອງການລ້ຽງດູເປັນລູກໃນອະນາຄົດ, ໃນເວລາທີ່ການ ນຳ ໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຄ່າໄຖ່.

ຈຸດທີສາມ: ທພະອົງໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງແທ້ຈິງໃນອະນາຄົດເມື່ອມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ.

ໃນໂຢຮັນ 6:40 ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກຜູ້ຟັງທຸກຄົນ:

"ເພາະນີ້ແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງຂ້ອຍ, ວ່າທຸກຄົນທີ່ເຫັນພຣະບຸດແລະສະແດງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງຄວນມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ, ແລະຂ້ອຍຈະຄືນພຣະຊົນໃນວັນສຸດທ້າຍ". (ໂຢຮັນ 10: 24-28).

ໂລມ 6:23 ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ:"

ສຳ ລັບຄ່າຈ້າງທີ່ບາບຈ່າຍແມ່ນຄວາມຕາຍ, ແຕ່ຂອງປະທານທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ແມ່ນຊີວິດນິລັນດອນໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.”

ບົດດຽວກັນນີ້ຍັງໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາອີກວ່າໂດຍການຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູພວກເຮົາຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມບາບໃນແງ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກ ຈຳ ກັດໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງວັນພຽງແຕ່ບາບ, ຄວາມຕາຍ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຟື້ນຄືນຊີວິດຕະຫຼອດໄປ.

ບາງທີພວກເຮົາສາມາດສະຫຼຸບພາກນີ້ກັບຄາລາເຕຍ 5: 4-5 ເຊິ່ງເຕືອນເຮົາ:

“ ທ່ານຖືກແຍກອອກຈາກພຣະຄຣິດ, ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຖືກປະກາດວ່າເປັນຄົນຊອບ ທຳ ໂດຍກົດ ໝາຍ; ເຈົ້າໄດ້ ໜີ ຈາກຄວາມກະລຸນາທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຂອງພະອົງ. 5 ສຳ ລັບພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາດ້ວຍຈິດໃຈ ກຳ ລັງລໍຖ້າຄວາມຫວັງ ສຳ ລັບຄວາມຊອບ ທຳ ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກສັດທາ”.

ໃນການສະຫລຸບ

ແທນທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເອງຫລາຍເກີນໄປກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາສັນຍາລັກທີ່ເປັນສັນຍາລັກໃນພຣະ ຄຳ ພີ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຮົາດີກວ່າເກົ່າໂດຍການເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈິດໃຈເພື່ອສະແດງ ໝາກ ຜົນຂອງພຣະວິນຍານບໍ? (ຄາລາຊີ 5: 22-23)

ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາຖືກຈັບຈາກ“ ອ້າຍນ້ອງປອມ ນຳ ເຂົ້າມາຢ່າງງຽບໆ, ຜູ້ທີ່ລັກລອບເຂົ້າໄປສອດແນມເພື່ອອິດສະລະພາບຂອງພວກເຮົາທີ່ພວກເຮົາມີໃນສະຫະພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຂ້າພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ” (ຄາລາເຕຍ 2: 4).

ໂດຍວິທີນີ້ພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນເສັ້ນເສລີພາບທີ່ແທ້ຈິງທຸກຄັ້ງທີ່ພະເຍຊູ ນຳ ເອົາອະລະມະເຄໂດນ.

ພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ ຄຳ ສຸດທ້າຍແກ່ຢາໂກໂບ 1: 25-27:

“ ແຕ່ຜູ້ທີ່ແນມເບິ່ງກົດ ໝາຍ ທີ່ສົມບູນແບບທີ່ມີເສລີພາບແລະຜູ້ທີ່ຄົງຢູ່ໃນ [ມັນ], ເພາະວ່າລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຟັງທີ່ບໍ່ລືມ, ແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານ, ຈະມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດ [ ມັນ]. 26 ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ເບິ່ງຄືວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ນະມັດສະການຢ່າງເປັນທາງການແລະບໍ່ໄດ້ກອດລີ້ນຂອງລາວ, ແຕ່ສືບຕໍ່ຫລອກລວງຫົວໃຈຂອງລາວ, ຮູບແບບການນະມັດສະການຂອງຊາຍຄົນນີ້ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ຮູບແບບຂອງການນະມັດສະການທີ່ສະອາດແລະບໍ່ມີຂອບເຂດຈາກມຸມມອງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາແມ່ນນີ້: ເພື່ອເບິ່ງແຍງເດັກ ກຳ ພ້າແລະແມ່ ໝ້າຍ ໃນຄວາມຍາກ ລຳ ບາກຂອງພວກເຂົາ, ແລະຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ພົ້ນຈາກໂລກນີ້”.

____________________________________________

[i] "ຖ້າການຕີຄວາມ ໝາຍ ດັ່ງກ່າວເບິ່ງຄືວ່າໄກເກີນໄປ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ມະນຸດບໍ່ສາມາດຮູ້ວ່າບັນຊີໃດໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນແມ່ນເງົາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນ. ຫຼັກສູດທີ່ຊັດເຈນກວ່ານີ້ແມ່ນ: ບ່ອນທີ່ພຣະ ຄຳ ພີສອນວ່າບຸກຄົນ, ເຫດການ, ຫລືວັດຖຸໃດ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ທຳ ມະດາຂອງສິ່ງອື່ນ, ພວກເຮົາຍອມຮັບເຊັ່ນນັ້ນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຈະບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະມອບ ໝາຍ ຄຳ ຮ້ອງສະ ໝັກ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນໃດ ໜຶ່ງ ຫຼືບັນຊີຖ້າວ່າບໍ່ມີພື້ນຖານໃນພຣະ ຄຳ ພີສະເພາະ ສຳ ລັບການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ." (w15 3 / 15 p. 17)

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.