“ ສິ່ງໃດກີດຂວາງຂ້ອຍຈາກການຮັບບັບເຕມາ?” - ກິດຈະການ 8:36

[ຈາກ ws 03/20 p.2 ພຶດສະພາ 04 - 10 ພຶດສະພາ]

ວັກ 1: ທ່ານຕ້ອງການຮັບບັບຕິສະມາໃນຖານະເປັນສານຸສິດຂອງພຣະຄຣິດ! ຄວາມຮັກແລະຄວາມກະຕັນຍູໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຫຼາຍຄົນເລືອກສິ່ງນັ້ນ.”

ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ເວົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຍົກຍ້ອງແລະຄວາມຮັກຄວນເປັນປັດໃຈທີ່ກະຕຸ້ນເຈົ້າໃຫ້ເຮັດການເລືອກນັ້ນ.

ຈາກນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກນັກຂຽນໃຫ້ພິຈາລະນາຕົວຢ່າງຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ພະລາຊິນີແຫ່ງເອທິໂອເປຍ.

ໃຫ້ກັບຄືນໄປເທື່ອ ໜຶ່ງ ແລ້ວພະຍາຍາມຈື່ສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນເຈົ້າໃຫ້ຮັບບັບເຕມາ.

ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງບໍທີ່ວ່າ ສຳ ລັບຄົນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍໃນ Christendom ແລະໃນບັນດາພະຍານພະເຢໂຫວາ, ຄວາມ ສຳ ພັນໃນຄອບຄົວ, ມິດຕະພາບແລະຄວາມກົດດັນທາງສັງຄົມອື່ນໆກໍ່ອາດຈະມີບົດບາດເຊັ່ນກັນ?

ການສະແດງຕົວຢ່າງຕໍ່ບົດຄວາມຂອງອາທິດນີ້ກ່າວວ່າຕໍ່ໄປນີ້:

“ ບາງຄົນທີ່ຮັກພະເຢໂຫວາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະຮັບບັບເຕມາເປັນພະຍານພະອົງ. ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກແບບນັ້ນ, ບົດຄວາມນີ້ຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ທົບທວນບາງສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮັບບັບເຕມາ.”

ຫົວຂໍ້ຫຼັກໆໃດທີ່ຈະຖືກພິຈາລະນາໃນບົດຄວາມນີ້?

 • ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາໂດຍຜ່ານການສ້າງຂອງພະອົງ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮູ້ຄຸນຄ່າ ຄຳ ພີໄບເບິນພະ ຄຳ ຂອງພະເຈົ້າ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກພະເຍຊູແລະຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າຕໍ່ພະເຢໂຫວາຈະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກຄອບຄົວຂອງພະເຢໂຫວາ
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮູ້ຄຸນຄ່າແລະ ນຳ ໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງພະເຢໂຫວາ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ອົງການຂອງພະເຢໂຫວາ
 • ຊ່ວຍຄົນອື່ນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກພະເຢໂຫວາ.

ການເປີດໃຈຢ່າງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຮົາເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກບົດຄວາມຂອງອາທິດນີ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ກະຕຸ້ນເຮົາໃຫ້ຮັບບັບເຕມາ.

ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງວັດແທກ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ໃຫ້ໄວ້ໃນບົດຄວາມທຽບໃສ່ຕົວຢ່າງຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຊາວເອທິໂອເປຍ.

ບັນຊີແມ່ນຢູ່ໃນກິດຈະການ 8. ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາທຸກຂໍ້ຈາກຂໍ້ 26, 40, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສະພາບການດັ່ງນີ້:

"26 ບັດນີ້ທູດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຟີລິບວ່າ,“ ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນແລະໄປທາງໃຕ້ໄປທາງໃຕ້ຈາກທາງເຢຣູຊາເລັມໄປເຂດກາຊາ.” ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທະເລຊາຍ. 27 ແລະລາວໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະໄປ. ແລະມີຄົນເອທິໂອເປຍຜູ້ເປັນຄົນອີສານ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສານຂອງນາງ Candace, ລາຊິນີຊາວເອທິໂອເປຍຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຊັບສົມບັດທັງ ໝົດ ຂອງນາງ. ລາວໄດ້ມານະຄອນເຢຣູຊາເລັມເພື່ອນະມັດສະການ 28 ແລະ ກຳ ລັງກັບມາ, ນັ່ງຢູ່ໃນລົດຮົບຂອງລາວ, ແລະລາວ ກຳ ລັງອ່ານສາດສະດາເອຊາຢາ. 29 ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຟີລິບ,“ ຈົ່ງຂ້າມແລະເຂົ້າໄປໃນລົດຮົບນີ້.” 30 ດັ່ງນັ້ນຟີລິບຈຶ່ງແລ່ນໄປຫາລາວແລະໄດ້ຍິນລາວອ່ານເອຊາຢາຜູ້ ທຳ ນວາຍແລະຖາມວ່າ,“ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຈົ້າ ກຳ ລັງອ່ານຢູ່ບໍ?” 31 ແລະລາວເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີຄົນແນະ ນຳ ຂ້ອຍ?" ແລະລາວໄດ້ເຊື້ອເຊີນຟີລິບໃຫ້ມານັ່ງ ນຳ ລາວ. 32 ບັດນີ້ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເພິ່ນ ກຳ ລັງອ່ານຢູ່ນີ້ແມ່ນ:

“ ຄືກັບແກະໂຕ ໜຶ່ງ ທີ່ມັນຖືກ ນຳ ໄປສູ່ການຂ້າແລະຄືກັບແກະໂຕ ໜຶ່ງ ກ່ອນທີ່ໂຕແກະຂອງມັນຈະງຽບສະນັ້ນລາວຈຶ່ງບໍ່ເປີດປາກຂອງລາວ. 33 ໃນຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ທີ່ ໜ້າ ອັບອາຍຂອງລາວຖືກປະຕິເສດລາວ. ຜູ້ໃດສາມາດພັນລະນາຄົນລຸ້ນລາວ? ເພາະຊີວິດຂອງລາວຖືກເອົາໄປຈາກແຜ່ນດິນໂລກ.”

34ແລະຜູ້ອາວຸໂສໄດ້ເວົ້າກັບຟີລິບວ່າ, "ຂ້ອຍຖາມເຈົ້າວ່າ, ຜູ້ ທຳ ນວາຍເວົ້າເລື່ອງນີ້ກ່ຽວກັບຕົວເອງຫລືຜູ້ອື່ນບໍ?" 35ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຟີລິບໄດ້ເປີດປາກ, ແລະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີນີ້, ລາວໄດ້ບອກຂ່າວດີກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູໃຫ້ລາວ. 36ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ ກຳ ລັງເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງພວກເຂົາໄປນ້ ຳ, ແລະຜູ້ບ່າວເວົ້າວ່າ,“ ເບິ່ງແມ! ສິ່ງໃດກີດຂວາງຂ້ອຍຈາກການຮັບບັບເຕມາ?” 38ແລະພຣະອົງໄດ້ສັ່ງລົດຮົບໃຫ້ຢຸດ, ແລະພວກເຂົາທັງສອງລົງໄປໃນນ້ ຳ, ຟີລິບແລະນາງເອກ, ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ລາວ. 39ແລະເມື່ອພວກເຂົາຂຶ້ນມາຈາກນ້ ຳ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຟີລິບໄປ, ແລະນາງສາວຄົນນັ້ນບໍ່ເຫັນລາວອີກຕໍ່ໄປ, ແລະເດີນໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. 40ແຕ່ຟີລິບໄດ້ພົບເຫັນຕົວເອງຢູ່ Azotus, ແລະໃນຂະນະທີ່ລາວຜ່ານໄປລາວໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໄປທົ່ວທຸກເມືອງຈົນກວ່າລາວຈະມາເຖິງເມືອງ Caesarea. - (ກິດຈະການ 8: 26 - 40) English Standard Version

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການທົບທວນຄືນຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອສະທ້ອນເຖິງຂໍ້ທີ່ກ່າວມານັ້ນ;

 • ເທວະດາຕົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ປະກົດຕົວໃຫ້ຟີລິບແລະສັ່ງລາວໃຫ້ໄປທາງທິດໃຕ້: ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ສັ່ງສອນອັນສູງສົ່ງ. ເອກະສານອ້າງອີງເຖິງ "ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ" ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງນີ້ໄດ້ຖືກລົງໂທດໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 • ຊາວເອທິໂອເປຍ Eunuch ອາດຈະແມ່ນຄົນຢິວຫລືຄົນທີ່ເປັນຄົນຢິວແຕ່ວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາຄົບຫາກັບຄລິດສະຕຽນ.
 • ໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄຳ ເວົ້າຂອງເອຊາຢາທີ່ຟີລິບໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ລາວຟັງແລະວິທີທີ່ພວກເຂົາ ນຳ ໃຊ້ກັບພຣະເຢຊູ
 • Eunuch ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ ດຳ ເນີນການຮັບບັບເຕມາໃນມື້ດຽວກັນ:
  • ບໍ່ມີໄລຍະເວລາໃດໆທີ່ລາວຕ້ອງການເພື່ອພິສູດຕົວເອງ
  • ລາວບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສັ່ງສອນຫລືອະທິບາຍຄວາມເຊື່ອຂອງລາວຕໍ່ໃຜ
  • ບໍ່ມີເຫດການຫລືເວທີສົນທະນາໃດໆທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບລາວທີ່ຈະຮັບບັບຕິສະມາ
  • ບໍ່ມີຫຼັກຖານຫຍັງທີ່ລາວ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກກັບ Phillip ແລະປະກອບເອກະສານທີ່ ກຳ ນົດໄວ້
  • ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດທີ່ລາວຕ້ອງໄດ້ຕອບ ຈຳ ນວນ ຄຳ ຖາມທີ່ຕັ້ງໂດຍ Phillip
  • ລາວເລີ່ມປະກາດກັບຄົນອື່ນຫລັງຈາກລາວຮັບບັບເຕມາແລະບໍ່ແມ່ນກ່ອນ
  • Phillip ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລາວເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະເພາະໃດຫນຶ່ງຫຼືຮັບຮູ້ຮ່າງກາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ“ ຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງ”

ຄຳ ເວົ້າໃນວັກ 2 ມີຄວາມຈິງບາງຕອນເມື່ອເວົ້າວ່າ:“ແຕ່ເປັນຫຍັງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຈຶ່ງເດີນທາງໄປເມືອງເຢຣຶຊາເລມ? ເພາະວ່າລາວໄດ້ສ້າງຄວາມຮັກຕໍ່ພະເຢໂຫວາມາແລ້ວ. ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດ? ລາວຫາກໍນະມັດສະການພະເຢໂຫວາໃນເມືອງເຢຣຶຊາເລມ. "

ນັກຂຽນບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍສິ່ງທີ່ລາວ ໝາຍ ຄວາມວ່າໂດຍ“ນະມັດສະການພະເຢໂຫວາໃນເມືອງເຢຣຶຊາເລມ”. ຖ້າລາວ ກຳ ລັງນະມັດສະການຕາມປະເພນີຂອງຊາວຢິວ (ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ວ່າ ຄຳ ທີ່ຢູ່ໃນເອຊາຢາໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເຢຊູ) ແລ້ວນີ້ກໍ່ຈະເປັນການນະມັດສະການແບບບໍ່ມີປະໂຫຍດເພາະວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິເສດສາດສະ ໜາ ຢິວ.

ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຄົນຟາຣີຊາຍແລະຊາວຢິວທັງ ໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມແລະປະຕິເສດພຣະເຢຊູໄດ້ "ສ້າງຄວາມຮັກຕໍ່ພະເຢໂຫວາແລ້ວ". ພວກເຮົາອາດຈະສະຫລຸບໄດ້ວ່າລາວໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮັກຕໍ່ພະເຢໂຫວາ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຈິງທີ່ທູດສະຫວັນສັ່ງໃຫ້ Phillip ໄປຫາລາວແລະຍັງອີງໃສ່ຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງລາວທີ່ຈະຮັບບັບຕິສະມາທັນທີຫລັງຈາກລາວໄດ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີ. ເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າທູດສະຫວັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ປາຖະ ໜາ ໃນຊາຍຄົນນີ້.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 3 ກ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພະເຢໂຫວາສາມາດກະຕຸ້ນເຈົ້າໃຫ້ຮັບບັບເຕມາ. ແຕ່ຄວາມຮັກຍັງອາດຈະກີດຂວາງທ່ານຈາກການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ແນວໃດ? ໃຫ້ສັງເກດພຽງແຕ່ບາງຕົວຢ່າງ. ເຈົ້າອາດຈະຮັກຄອບຄົວແລະ ໝູ່ ເພື່ອນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງເຈົ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະເຈົ້າອາດກັງວົນວ່າຖ້າເຈົ້າຮັບບັບເຕມາເຂົາເຈົ້າຈະກຽດຊັງເຈົ້າ”

ຫລາຍຄອບຄົວໄດ້ຖືກປະຕິເສດຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າເປັນຄວາມຈິງ. ຄວາມ ສຳ ພັນໃນຄອບຄົວແລະ ໝູ່ ເພື່ອນມັກຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະ ດຳ ເນີນບາດກ້າວທີ່ກ້າຫານດັ່ງກ່າວ.

ຫຼັກສູດນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບພະຍານພະເຢໂຫວາ. ຖ້າເຈົ້າເປີດເຜີຍທັດສະນະຂອງເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບ ຄຳ ສອນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ຄຳ ພີໄບເບິນທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນບັນດາພະຍານພະເຢໂຫວາ, ພວກເຂົາຈະເປັນຄົນ ທຳ ອິດທີ່ໂຍນເຈົ້າໄປແລະຍົກເລີກເຈົ້າ.

ຫ້ອງ“ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ?” ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ການຕີຄວາມຂອງນັກຂຽນວ່າປະເພດດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລູກາ 8 ແມ່ນຫຍັງ?

ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ອຸປະມາເລື່ອງຜູ້ຫວ່ານເມັດມີຢູ່ໃນລູກາ 8 ຈາກຂໍ້ທີ 4:

4ແລະເມື່ອມີຝູງຊົນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ ກຳ ລັງເຕົ້າໂຮມກັນແລະຜູ້ຄົນຈາກເມືອງຕ່າງໆມາຫາພຣະອົງ, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໃນ ຄຳ ອຸປະມາວ່າ, 5“ ມີຜູ້ ໜຶ່ງ ອອກໄປຫວ່ານເມັດພືດຂອງລາວ. ແລະໃນຂະນະທີ່ລາວຫວ່ານ, ບາງຄົນໄດ້ລົ້ມລົງຕາມເສັ້ນທາງແລະຖືກຢຽບຍ່ ຳ ໄວ້, ແລະນົກໃນອາກາດໄດ້ກືນກິນມັນ. 6ແລະບາງເມັດກໍລົ້ມລົງເທິງຫີນ, ແລະເມື່ອມັນໃຫຍ່ຂື້ນ, ມັນຫ່ຽວແຫ້ງໄປ, ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມ. 7ແລະບາງເມັດກໍຕົກຢູ່ໃນບັນດາ ໜາມ, ແລະ ໜາມ ກໍເຕີບໃຫຍ່ພ້ອມກັບມັນ. 8ແລະບາງເມັດກໍຕົກຢູ່ໃນດິນດີແລະເຕີບໃຫຍ່ແລະໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ຮ້ອຍເທົ່າ.” ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງກ່າວສິ່ງເຫລົ່ານີ້, ທ່ານໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ, "ຜູ້ທີ່ມີຫູຈະຕ້ອງໄດ້ຍິນ, ຈົ່ງຟັງ." - (ລູກາ 8: 4-8) English Standard Version

ຄວາມ ໝາຍ ຂອງເມັດພັນ:“ດຽວນີ້ ຄຳ ອຸປະມາແມ່ນເລື່ອງນີ້: ແກ່ນແມ່ນ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າ. (ລູກາ 8: 4-8) English Standard Version

ດິນທີ່ຖືກທັບຖົມ

ຫໍສັງເກດການ“ບຸກຄົນນີ້ຫາເວລາ ໜ້ອຍ ໃນການກະກຽມ ສຳ ລັບການສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນ. ລາວມັກຈະເລີກການສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນຫຼືຂາດການປະຊຸມຍ້ອນວ່າລາວຫຍຸ້ງວຽກອື່ນ.”

ພຣະເຢຊູໃນລູກາ 8:12:“ຜູ້ທີ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນ; ເມື່ອນັ້ນຜີມານຮ້າຍມາແລະເອົາຖ້ອຍ ຄຳ ອອກຈາກໃຈຂອງພວກເຂົາ, ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ເຊື່ອແລະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ. "

ດິນຫີນ

ຫໍສັງເກດການ“ບຸກຄົນນີ້ຍອມໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫຼືການຕໍ່ຕ້ານຈາກມິດສະຫາຍຫຼືຄອບຄົວຂອງລາວປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລາວເຊື່ອຟັງພະເຢໂຫວາແລະ ດຳ ເນີນຊີວິດຕາມມາດຕະຖານຂອງພະອົງ.”

ພຣະເຢຊູໃນລູກາ 8:13:“ແລະຄົນທີ່ຢູ່ເທິງຫີນແມ່ນຜູ້ທີ່, ເມື່ອໄດ້ຍິນພຣະ ຄຳ, ໄດ້ຮັບມັນດ້ວຍຄວາມສຸກ. ແຕ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມີຮາກ; ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອໃນໄລຍະ ໜຶ່ງ, ແລະໃນເວລາແຫ່ງການທົດສອບຈະ ໝົດ ໄປ.”

ດິນທີ່ມີ ໜາມ

ຫໍສັງເກດການ“ຄົນນີ້ມັກສິ່ງທີ່ເຂົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາ, ແຕ່ລາວຮູ້ສຶກວ່າມີເງິນແລະຊັບສິນຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກແລະປອດໄພ. ລາວມັກຈະພາດການໄປສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນສ່ວນຕົວເພາະວ່າລາວ ກຳ ລັງເຮັດວຽກຫຼື ກຳ ລັງມີການພັກຜ່ອນບາງຢ່າງ.”

ພຣະເຢຊູໃນລູກາ 8:14:“ແລະ ສຳ ລັບສິ່ງທີ່ຕົກຢູ່ໃນບັນດາ ໜາມ, ພວກມັນແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນ, ແຕ່ເມື່ອເດີນໄປໃນທາງຂອງພວກເຂົາພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມ ລຳ ບາກຍ້ອນຄວາມລະມັດລະວັງ, ຄວາມຮັ່ງມີແລະຄວາມສຸກຂອງຊີວິດ, ແລະ ໝາກ ໄມ້ຂອງພວກມັນບໍ່ໃຫຍ່ເລີຍ.”

ດິນດີ

ຫໍສັງເກດການ“ບຸກຄົນນີ້ສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນເປັນປະ ຈຳ ແລະພະຍາຍາມ ນຳ ໃຊ້ສິ່ງທີ່ລາວຮຽນ. ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງລາວໃນຊີວິດແມ່ນການເຮັດໃຫ້ພະເຢໂຫວາພໍໃຈ. ເຖິງວ່າຈະມີການທົດລອງແລະການຕໍ່ຕ້ານ, ແຕ່ລາວຍັງຄົງບອກຄົນອື່ນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາ.”

ພຣະເຢຊູໃນລູກາ 8:15:“ສຳ ລັບສິ່ງນັ້ນຢູ່ໃນດິນດີ, ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນພຣະ ຄຳ, ຍຶດ ໝັ້ນ ໃນຫົວໃຈທີ່ສັດຊື່ແລະດີ, ແລະເກີດ ໝາກ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ.”

ການອ້າງອິງຂ້າມ

ລູກາ 8: 16 “ ບໍ່ມີໃຜໄຕ້ໂຄມໄຟແລະປົກມັນໄວ້ໃນເຕົ້າຫລືວາງມັນໄວ້ໃຕ້ຕຽງ. ແທນທີ່ຈະ, ລາວຕັ້ງມັນໃສ່ໂຄມໄຟ, ສະນັ້ນຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຈະເຫັນແສງສະຫວ່າງ. "

Romans 2: 7 “ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ອົດທົນໃນການເຮັດທີ່ດີສະແຫວງຫາລັດສະ ໝີ ພາບ, ກຽດຕິຍົດ, ແລະຄວາມເປັນອະມະຕະ, ພຣະອົງຈະໃຫ້ຊີວິດນິລັນດອນ.”

ລູກາ 6:45ຄົນດີອອກຈາກຊັບສົມບັດທີ່ດີໃນຫົວໃຈຂອງລາວອອກມາຈາກສິ່ງທີ່ດີ; ແລະຄົນຊົ່ວອອກຈາກຊັບສົມບັດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນຫົວໃຈຂອງລາວ ນຳ ສິ່ງທີ່ຊົ່ວອອກມາ, ເພາະວ່າປາກຂອງລາວເວົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຫົວໃຈ”

ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີມີຄວາມຈະແຈ້ງແລະຕີຄວາມ ໝາຍ ດ້ວຍຕົນເອງ. ຍ້ອນວ່າພະເຍຊູບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດິນປະເພດຕ່າງໆ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເພີ່ມການຕີຄວາມຂອງພວກເຮົາເອງໃສ່ ຄຳ ເຫຼົ່ານີ້. ການອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ທີ 15 ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຈຸດສຸມຂອງຕົວຢ່າງຂອງພະເຍຊູ. ໂດຍສະເພາະ, ເມື່ອກ່າວເຖິງລູກາ 6:45 ພວກເຮົາເຫັນວ່າຈຸດສຸມແມ່ນແທ້ໆກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າດິນທີ່ດີນັ້ນ ໝາຍ ເຖິງຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈທີ່ດີແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເກີດ ໝາກ ໃນພວກເຂົາ.

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງນັກຂຽນໃນການເພີ່ມການຕີລາຄາຂອງລາວແມ່ນອີກວິທີ ໜຶ່ງ ໃນການ ນຳ ເອົາແນວຄິດຂອງຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃນການຄິດໃນ ຄຳ ສອນຂອງ JW. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເອກະສານອ້າງອີງເຖິງ“ເຖິງວ່າຈະມີການທົດລອງແລະການຕໍ່ຕ້ານ, ແຕ່ລາວຍັງຄົງບອກຄົນອື່ນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາ.” ເປັນອີກວິທີ ໜຶ່ງ ຂອງການກະຕຸ້ນພະຍານໃຫ້ໃຊ້ເວລາປະກາດ ສຳ ລັບອົງການ.

ຄວາມຮັກທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ

ຫຍໍ້ ໜ້າ 4 ກ່າວວ່າ“ເມື່ອເຈົ້າຮັກພະເຢໂຫວາຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໃດເຈົ້າຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງໃດຫລືຜູ້ໃດຂັດຂວາງເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຮັບໃຊ້ພະອົງ” ນີ້ຄວນຈະເປັນຄວາມຈິງເຖິງແມ່ນວ່າອົງການຈະກາຍເປັນຜູ້ສະດຸດໃນການນະມັດສະການຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າທ່ານສະແດງການສະຫງວນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄຳ ສອນຂອງ JW, ທ່ານອາດຈະຖືກຕິດສະຫຼາກວ່າເປັນຜູ້ປະຖິ້ມ.

ວັກ 5 ບອກພວກເຮົາວ່າໃນວັກຕໍ່ໄປນີ້ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດ“ຮັກພະເຢໂຫວາດ້ວຍສຸດໃຈສຸດຈິດສຸດຄວາມຄິດແລະສຸດ ກຳ ລັງຂອງພວກເຮົາ” ດັ່ງທີ່ພະເຍຊູສັ່ງໃນມາລະໂກ 12:30.

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາໂດຍຜ່ານການສ້າງຂອງພະອົງ -ຈຸດ ສຳ ຄັນໃນວັກ 6 ແມ່ນວ່າເມື່ອເຮົາຄິດຕຶກຕອງກ່ຽວກັບສິ່ງເນລະມິດສ້າງຕ່າງໆຄວາມນັບຖືຂອງເຮົາຕໍ່ພະເຢໂຫວາຈະເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 7 ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະຍານຮູ້ສຶກວ່າພະເຢໂຫວາໃສ່ໃຈພວກເຂົາໂດຍສ່ວນຕົວຜູ້ຂຽນກ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ທີ່ຈິງເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຍ້ອນວ່າພະເຢໂຫວາກ່າວວ່າ“ ຂ້ອຍໄດ້ດຶງເຈົ້າມາຫາຂ້ອຍ.” (ເຢເຣມີ 31: 3) ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ພະເຢໂຫວາສົນໃຈຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພະອົງມີຫຼັກຖານສະແດງວ່າມີພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນກັບພະຍານພະເຢໂຫວາເທົ່ານັ້ນບໍ? ເລື່ອງນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນພະຍານບໍ?

ຜູ້ທີ່ຖ້ອຍ ຄຳ ໃນເຢເຣມີຢາໄດ້ກ່າວເຖິງ?

"ໃນເວລານັ້ນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວວ່າ," ຂ້ອຍຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຄອບຄົວອິດສະຣາເອນທັງ ໝົດ, ແລະພວກເຂົາຈະເປັນປະຊາຊົນຂອງເຮົາ. " ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວດັ່ງນີ້:“ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນດາບຈະລອດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ; ເຮົາຈະມາພັກຜ່ອນໃຫ້ອິດສະຣາເອນ.” ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວແກ່ພວກເຮົາໃນອະດີດ, ໂດຍກ່າວວ່າ:“ ຂ້ອຍໄດ້ຮັກເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຮັກອັນເປັນນິດ; ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດຶງດູດທ່ານດ້ວຍຄວາມເມດຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. (Jeremiah 31: 1-3) English Standard Version

ເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີພຽງແຕ່ ນຳ ໃຊ້ກັບຊາວອິດສະລາແອນເທົ່ານັ້ນ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ຄຣິສຕຽນຍຸກປະຈຸບັນຫລືພະຍານພະເຢໂຫວາເພາະຄວາມຈິງນັ້ນ. ການຮຽກຮ້ອງໃດໆທີ່ ຄຳ ເວົ້າເຫລົ່ານີ້ ນຳ ໃຊ້ກັບກຸ່ມຄົນໃນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນການໃຊ້ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານເຊື່ອວ່າການສຶກສາກັບພະຍານພະເຢໂຫວາແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຮຽກຮ້ອງອັນສູງສົ່ງ.

ວັກ 8 ມີ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ດີຫຼາຍເຊິ່ງສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໄດ້. ໃກ້ຊິດກັບພະເຢໂຫວາໂດຍການເວົ້າກັບພະອົງໂດຍການອະທິດຖານ. ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວທາງຕ່າງໆຂອງລາວໂດຍການສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນພະ ຄຳ ຂອງພະອົງ.

ວັກ 9 ເວົ້າ “ ພຽງແຕ່ ຄຳ ພີໄບເບິນເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາແລະຈຸດປະສົງຂອງພະອົງ ສຳ ລັບເຈົ້າ.” ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ມີພະລັງ. ເປັນຫຍັງເຈົ້າອາດຖາມວ່າເປັນຫຍັງພະຍານພະເຢໂຫວາຈຶ່ງສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນພຽງຄົນດຽວໃນ“ ຄວາມຈິງ”? ເປັນຫຍັງຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງອ້າງວ່າພວກເຂົາເປັນໂຄສົກຂອງພະເຈົ້າທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ຢູ່ເທິງໂລກ? ຫຼັກຖານທີ່ມາຈາກ ຄຳ ພີໄບເບິນທີ່ວ່າພວກເຂົາສາມາດຕີຄວາມ ໝາຍ ແລະປ່ຽນການຕີຄວາມຂອງ ຄຳ ສັບຕ່າງໆໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນເມື່ອ "ແສງສະຫວ່າງຂອງພວກເຂົາສົດໃສ"? ພະຍານສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ເຄີຍອ້າງວ່າພະເຢໂຫວາເວົ້າກັບຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງໂດຍກົງເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍຜ່ານ ຄຳ ອະທິບາຍທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ບາງຢ່າງພວກເຂົາສາມາດອ້າງວ່າພວກເຂົາມີສິດຜູກຂາດໃນການເປີດເຜີຍແລະການຕີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການໃນພຣະ ຄຳ ພີແລະໂລກ.

ວິທີການນີ້ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄຳ ຖາມໃນໃຈຂອງຂ້ອຍຕະຫຼອດປີນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ແປກໃຈ. ການເປີດເຜີຍຈາກສະຫວັນນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ? ບໍ່ມີໃຜໃນບັນດາ ຕຳ ແໜ່ງ ແລະພະຍານພະຍານທີ່ມີຄວາມຄິດແນວໃດ. ສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນກໍ່ຄືການຕັ້ງ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນແມ່ນບໍ່ມີຜົນກັບການ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ ໃນສາຍຕາຂອງອົງການ.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 10 ສຸດທ້າຍກ່າວເຖິງພະເຍຊູຄລິດເປັນອີກເຫດຜົນ ໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຄວນອ່ານ ຄຳ ພີໄບເບິນ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນ, ພະເຍຊູເປັນພື້ນຖານທີ່ການຮັບບັບເຕມາທັງ ໝົດ ສຳ ລັບຄລິດສະຕຽນແມ່ນຖືກຕ້ອງ.

ວັກ 11 “ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກພະເຍຊູແລະຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພະເຢໂຫວາຈະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ຍ້ອນຫຍັງ? ເພາະວ່າພະເຍຊູສະທ້ອນຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງພໍ່ທີ່ດີເລີດ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຍຊູຫຼາຍເທົ່າໃດເຈົ້າກໍ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະຮູ້ຈັກພະເຢໂຫວາຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.” ນີ້ແມ່ນບາງທີອາດມີເຫດຜົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະເຍຊູສົນໃຈໃນການສົນທະນານີ້. ບໍ່ມີຕົວຢ່າງໃດທີ່ດີກວ່າຄວາມຮັກຂອງພະເຈົ້າ ໝາຍ ຄວາມວ່າພະເຍຊູໄດ້ເຊື່ອຟັງຈົນເຖິງຕາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພະເຢໂຫວາ ສຳ ເລັດ. ພະເຍຊູສະທ້ອນຄຸນລັກສະນະຂອງພະເຢໂຫວາຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໆທີ່ເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ (ໂກໂລດ 1:15). ບັນຫາໃຫຍ່ແມ່ນວ່າອົງການດັ່ງກ່າວສຸມໃສ່ການພະຍາຍາມສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮັກພະເຢໂຫວາ, ແຕ່ຢູ່ຂ້າງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບວິທີເຮັດແນວນັ້ນ.

ວັກ 13 “ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກຄອບຄົວຂອງພະເຢໂຫວາ. ຄອບຄົວແລະເພື່ອນເກົ່າທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຢາກອຸທິດຕົວໃຫ້ແກ່ພະເຢໂຫວາ. ພວກເຂົາອາດຈະຕໍ່ຕ້ານທ່ານ. ພະເຢໂຫວາຈະຊ່ວຍເຈົ້າໂດຍການຈັດຫາຄອບຄົວຝ່າຍວິນຍານ. ຖ້າເຈົ້າຢູ່ໃກ້ຄອບຄົວຝ່າຍວິນຍານນັ້ນເຈົ້າຈະພົບກັບຄວາມຮັກແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ.” ອີກ ຄຳ ຖາມ ໜຶ່ງ ທີ່ຄົນເຮົາຄວນຖາມກໍ່ຄືໃນຄວາມ ໝາຍ ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຂົາ“ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖື”. ມັນອາດຈະແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະບາງທີພວກເຂົາອາດຈະເປັນຂອງຕົວຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນ ຄຳ ສອນຫລາຍກວ່າຫລັກການໃນພຣະ ຄຳ ພີ? ເຫດຜົນຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕໍ່ຕ້ານແມ່ນຫຍັງ? ເຫດຜົນຂອງພວກເຂົາອາດຈະເປັນເພາະວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ JWs ບໍ່ຍອມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບນິກາຍຄຣິສຕຽນອື່ນໆບໍ?

ເມື່ອນັກຂຽນເວົ້າ, ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກ“ ຄອບຄົວຂອງພະເຢໂຫວາ” ໃນຄວາມ ໝາຍ ທີ່ແທ້ຈິງຄືຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກ“ພະເຢໂຫວາ [ພະຍານ]” [ກ້າຫານຂອງພວກເຮົາ].

ຫຍໍ້ ໜ້າ 15 ເສີມສ້າງ ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງອົງການເປັນໂຄສົກຂອງພະເຈົ້າໂດຍກ່າວວ່າ“ບາງຄັ້ງບາງຄາວເຈົ້າອາດຮູ້ສຶກວ່າມັນຍາກທີ່ຈະຮູ້ວິທີ ນຳ ໃຊ້ຫຼັກການໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນທີ່ເຈົ້າ ກຳ ລັງຮຽນຢູ່. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພະເຢໂຫວາໃຊ້ອົງການຂອງພະອົງເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເອກະສານທີ່ອີງໃສ່ ຄຳ ພີໄບເບິນເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ສິ່ງທີ່ຖືກຈາກສິ່ງທີ່ຜິດ.” ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສຳ ລັບການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວຢູ່ໃສ? ຫຼັກຖານສະແດງທີ່ວ່າພະເຢໂຫວາໃຊ້ອົງກອນ ໜຶ່ງ ຫຼືອົງການໃດ ໜຶ່ງ ສຳ ລັບເລື່ອງນັ້ນຢູ່ໃສ? ພະຍານຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ປຽບທຽບທຸກກຸ່ມສາສະ ໜາ, ຄວາມເຊື່ອແລະຮູບແບບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຈະເວົ້າໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນບໍ? ຄຳ ຕອບງ່າຍໆແມ່ນບໍ່! ພະຍານມີການສົນທະນາທີ່ ຈຳ ກັດຫຼາຍກັບຕົວຫານອື່ນໆເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມປ່ຽນຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນ JWs ແລະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼືຟັງການສົນທະນາຫຼືພິທີທາງສາດສະ ໜາ ໃດໆທີ່ບໍ່ແມ່ນພະຍານ.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 16 ກ່າວວ່າ“ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ອົງການຂອງພະເຢໂຫວາ ພະເຢໂຫວາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຊາຊົນຂອງພະອົງໃຫ້ເປັນປະຊາຄົມຕ່າງໆ; ພະເຍຊູລູກຊາຍຂອງພະອົງເປັນຫົວ ໜ້າ ປົກຄອງພວກເຂົາທັງ ໝົດ. (ເອເຟ. 1:22; 5:23) ພະເຍຊູໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກເຈີມກຸ່ມນ້ອຍໆໃຫ້ເປັນຜູ້ ນຳ ໃນການຈັດຕັ້ງວຽກທີ່ພະອົງຕ້ອງການເຮັດໃນທຸກມື້ນີ້. ພະເຍຊູກ່າວເຖິງຜູ້ຊາຍກຸ່ມນີ້ວ່າ“ ຂ້າໃຊ້ຜູ້ສັດຊື່ແລະສຸຂຸມ” ແລະເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈິງຈັງໃນການລ້ຽງດູແລະປົກປ້ອງທ່ານທາງຝ່າຍວິນຍານ. (ມັດທາຍ 24: 45-47)”.

ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງທີ່ ທຳ ມະດາ, ພວກເຮົາມີຄວາມ ໝາຍ ທີ່ຈະຈິນຕະນາການວ່າພະເຢໂຫວານັ່ງຢູ່ບ່ອນນັ້ນແລະຈັດແຈງຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປໃນປະຊາຄົມນ້ອຍໆບໍ? ຄົນເຮົາບໍ່ເຄີຍຄາດຫວັງວ່າ CEO ຂອງບໍລິສັດຈະຈັດຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າໃນແຕ່ລະກຸ່ມຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ນັກຂຽນຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພະເຢໂຫວາຫຍຸ້ງໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະມີຜູ້ເຜີຍແຜ່ ຈຳ ນວນເທົ່າໃດໃນປະຊາຄົມ. ແຕ່ມັນມີຈຸດປະສົງອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ຄືການພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກແຍກກັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງທົ່ວໂລກໂຮມຊຸມນຸມກັນເພື່ອໃຫ້ຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກຖືກຂາຍອອກ.

ທັງຂໍ້ພະ ຄຳ ພີທີ່ກ່າວເຖິງບໍ່ໄດ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂໍ້ອ້າງໃດໆທັງ ໝົດ ນີ້. ສຳ ລັບການສົນທະນາທີ່ຄົບຖ້ວນກວ່າກ່ຽວກັບມັດທາຍ 24 ອີງໃສ່ບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້:

https://beroeans.net/2013/07/01/identifying-the-faithful-slave-part-1/

https://beroeans.net/2013/07/26/identifying-the-faithful-slave-part-2/

https://beroeans.net/2013/08/12/identifying-the-faithful-slave-part-3/

https://beroeans.net/2013/08/31/identifying-the-faithful-slave-part-4/

ສະຫຼຸບ

ບາງທີອາດຈະເປັນຄືກັບຂ້ອຍໃນຈຸດນີ້ເຈົ້າອາດຈະລືມຕົວຈິງແລ້ວວ່າຫົວຂໍ້ຂອງບົດຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ຄວາມຮັກແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ນຳ ໄປສູ່ການບັບຕິສະມາ. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ ສຳ ລັບການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ມີ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດໃນບົດຄວາມທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາ. ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມຮັກຕໍ່ພະເຢໂຫວາຜ່ານ ທຳ ມະຊາດ, ການອະທິຖານ, ແລະ ຄຳ ພີໄບເບິນແລະການຄຶດຕຶກຕອງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ, ບໍ່ມີການກ່າວເຖິງເລື່ອງການບັບຕິສະມາຫຼາຍປານໃດນອກ ເໜືອ ຈາກ Eunuch ໃນຕອນຕົ້ນຂອງການສົນທະນາ. ບົດຄວາມຕໍ່ໄປຈະຈັດການກັບວ່າຜູ້ ໜຶ່ງ ພ້ອມແລ້ວບໍທີ່ຈະຮັບບັບເຕມາ. ພວກເຮົາຈະທົບທວນບົດຄວາມນັ້ນແລະຈາກນັ້ນຈະພິຈາລະນາບາງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພະ ຄຳ ພີຈາກ ຄຳ ພີໄບເບິນກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງທີ່ ສຳ ຄັນນີ້.