“ ການບັບຕິສະມາ…ດຽວນີ້ ກຳ ລັງຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ລອດ.” - 1 ເປໂຕ 3:21

 [ຈາກ ws 03/20 p.8 ພຶດສະພາ 11 - 17 ພຶດສະພາ]

 

"ການບັບຕິສະມາ, ເຊິ່ງກົງກັບສິ່ງນີ້, ດຽວນີ້ຍັງຊ່ວຍປະຢັດທ່ານ (ບໍ່ແມ່ນໂດຍການ ກຳ ຈັດຄວາມສົກກະປົກຂອງເນື້ອ ໜັງ, ແຕ່ໂດຍການທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ດີ), ໂດຍການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ."

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີໃນອາທິດນີ້.

ການລ້າງພິທີຢິວເປັນສັນຍາລັກຂອງການ ຊຳ ລະລ້າງຈາກບາບແຕ່ພຽງແຕ່ບັນລຸການ ຊຳ ລະລ້າງຈາກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ.

ການຮັບບັບເຕມາບັນລຸໄດ້ຫລາຍກວ່າການລ້າງພິທີ; ການຮັບບັບເຕມາເຮັດໃຫ້ມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ສະອາດເມື່ອເຮົາສະແດງຄວາມເຊື່ອໃນຄ່າໄຖ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເຮືອໃນສະ ໄໝ ຂອງໂນເອຊ່ວຍຊີວິດ 8 ຄົນ (ຂໍ້ 20), ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດນິລັນດອນ. ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມລອດນິລັນດອນ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຄວາມນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງວ່າພວກເຂົາພ້ອມແລ້ວ ສຳ ລັບການຮັບບັບຕິສະມາຫລືບໍ່. ໃຫ້ພວກເຮົາທົບທວນບົດຄວາມແລະເບິ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກນັກຂຽນແລະຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ກ່າວມາ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ກ່ຽວກັບການອຸທິດແລະວິທີການ BAPTISM

ການອຸທິດແມ່ນຫຍັງ?

ອີງຕາມວັກ 4 ເມື່ອເຮັດການອຸທິດຕົວເຈົ້າເຂົ້າຫາພະເຢໂຫວາໃນການອະທິດຖານແລະບອກລາວວ່າເຈົ້າຈະໃຊ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ພະອົງຕະຫຼອດໄປ. ມັດທາຍ 16:24 ຖືກກ່າວເຖິງເປັນຂໍ້ພະ ຄຳ ພີສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສຳ ລັບ ຄຳ ເວົ້ານີ້.

ມັດທາຍ 16:24 ອ່ານວ່າ:

ຈາກນັ້ນພະເຍຊູກ່າວກັບສາວົກຂອງພະອົງວ່າ: "ຖ້າຜູ້ໃດຢາກມາຕາມເຮົາ, ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນປະຕິເສດຕົນເອງແລະເອົາເສົາທໍລະມານຂອງຕົນແລະຕິດຕາມຂ້ອຍໄປ."

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຜູ້ທີ່ເປັນ ຮັບບັບຕິສະມາ ທ່ານກ່າວວ່າຄວນຈະຮັບເອົາເສົາທໍລະມານຂອງພວກເຂົາແລະຕິດຕາມພຣະອົງ “ ໃຜກໍ່ຕາມ”.

ຍັງບໍ່ມີການກ່າວເຖິງພວກອັກຄະສາວົກທີ່ຮັບບັບຕິສະມາຢູ່ບ່ອນໃດໃນພຣະ ຄຳ ພີ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າພຣະເຢຊູສາມາດໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພວກເຂົາເອງຖ້າທ່ານພິຈາລະນາ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ຄົນທຸກຊາດທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນມັດທາຍ 28: 19,20.

ໃນມັດທາຍ 4: 18-22 ພະເຍຊູພຽງແຕ່ເຊີນອ້າຍ Peter, Andrew ແລະອ້າຍນ້ອງສອງຄົນ, James ແລະ John ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຫາປາທັງ ໝົດ ໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ. ມັນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຮັບບັບຕິສະມາກ່ອນຫລືອຸທິດຕົນເອງ.

ຄຳ ພີໄບເບິນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະອຸທິດຕົວເອງກ່ອນຮັບບັບເຕມາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຊອກຫາ ຄຳ ວ່າ“ ການອຸທິດ” ໃນການແປສ່ວນໃຫຍ່, ທ່ານຈະບໍ່ພົບ ຄຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັບຕິສະມາ.

ການອຸທິດແລະການອຸທິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ກັນແລະກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນ ສະບັບສາກົນໃຫມ່ 1 ຕີໂມເຕ 5:11 ກ່າວວ່າ:

“ ສຳ ລັບແມ່ ໝ້າຍ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ຢ່າໃສ່ຊື່ເຫລົ່ານັ້ນ. ເມື່ອຄວາມປາຖະ ໜາ ທາງວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າເອົາຊະນະການອຸທິດຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ພຣະຄຣິດ, ເຂົາເຈົ້າຢາກແຕ່ງງານ.”

ໃນ New Living Translation, ພຣະ ຄຳ ພີກ່າວວ່າ:

“ ແມ່ ໝ້າຍ ໜຸ່ມ ບໍ່ຄວນຢູ່ໃນບັນຊີ, ເພາະວ່າຄວາມປາຖະ ໜາ ທາງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາຈະເອົາຊະນະຄວາມອຸທິດຕົນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະຄຣິດແລະພວກເຂົາຈະຕ້ອງການແຕ່ງງານ ໃໝ່. "

ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນການອຸທິດຫລືການອຸທິດຕົນຕໍ່ພຣະຄຣິດທັງກ່ອນແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາຮັບບັບຕິສະມາ. ຄຳ ພີໄບເບິນບໍ່ໄດ້ງຽບກ່ຽວກັບວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການກ່ອນການຮັບບັບເຕມາ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງພິຈາລະນາຕົວຢ່າງຂອງເອທິໂອເປຍທີ່ເຮົາໄດ້ສົນທະນາໃນການທົບທວນອາທິດແລ້ວນີ້ໃນກິດຈະການ 8: 26-40: https://beroeans.net/2020/05/03/love-and-appreciation-for-jehovah-lead-to-baptism/

ວັກ 5

“ ການອຸທິດຕົວກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບບັບເຕມາແນວໃດ? ການອຸທິດຕົນຂອງທ່ານແມ່ນສ່ວນຕົວແລະສ່ວນຕົວ; ມັນແມ່ນລະຫວ່າງເຈົ້າແລະພະເຢໂຫວາ. ການບັບຕິສະມາແມ່ນສາທາລະນະ; ມັນຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ຄົນອື່ນ, ຕາມປົກກະຕິຢູ່ຫໍປະຊຸມຫລືຫໍປະຊຸມໃຫຍ່. ເມື່ອເຈົ້າຮັບບັບເຕມາເຈົ້າສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າເຈົ້າໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ແກ່ພະເຢໂຫວາແລ້ວ. * ດັ່ງນັ້ນການຮັບບັບເຕມາຂອງເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເຈົ້າຮັກພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈສຸດຈິດສຸດຄວາມຄິດແລະສຸດແຮງແລະເຈົ້າຕັ້ງໃຈຮັບໃຊ້ພະອົງຕະຫຼອດໄປ.”

ວັກແມ່ນຖືກຕ້ອງເມື່ອກ່າວເຖິງວ່າການອຸທິດສ່ວນຕົວເປັນສ່ວນຕົວແລະສ່ວນຕົວ. ແນວໃດກໍຕາມການຮັບບັບເຕມາຕ້ອງເປັນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ ໜ້າ ສາທາລະນະແລະໃນການປະຊຸມໃຫຍ່ບໍ? ມີຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ຈະບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເຮົາຮັກພະເຢໂຫວາໂດຍການຮັບບັບເຕມາບໍ?

ໃນກິດຈະການ 8: 36, ຄົນຢູໄນເຕັດເວົ້າງ່າຍໆກັບ Phillip:“ ເບິ່ງແມ, ນ້ ຳ ນີ້! ສິ່ງໃດກີດຂວາງຂ້ອຍຈາກການຮັບບັບເຕມາ?” ບໍ່ມີເຫດການຫລືເວທີສົນທະນາໃດໆທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບລາວທີ່ຈະຮັບບັບຕິສະມາ.

ພະເຍຊູຍັງໄດ້ໃຫ້ການວັດແທກທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຮົາຈະເຫັນວ່າມີຄົນນະມັດສະການຫຼືຮັກພະເຢໂຫວາແທ້ໆ. ລູກາ 6: 43-45

43“ ຕົ້ນໄມ້ດີບໍ່ເກີດດອກບໍ່ດີ, ແລະຕົ້ນໄມ້ບໍ່ດີຈະເກີດ ໝາກ ບໍ່ດີ. 44ຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ ໝາກ ຂອງມັນ. ຜູ້ຄົນບໍ່ເອົາ ໝາກ ເດືອຍຈາກຕົ້ນ ໜາມ, ຫລື ໝາກ ອະງຸ່ນມາຈາກທ່ອນພັນ. 45ຄົນດີເອົາສິ່ງທີ່ດີອອກຈາກສິ່ງດີໆທີ່ເກັບໄວ້ໃນໃຈຂອງຕົນ, ແລະຄົນຊົ່ວກໍ່ເອົາສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍອອກມາຈາກສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເກັບໄວ້ໃນໃຈຂອງລາວ. ສຳ ລັບປາກເວົ້າສິ່ງທີ່ຫົວໃຈເຕັມໄປດ້ວຍ.” - ສະບັບສາກົນສະບັບ ໃໝ່

ຄົນທີ່ຮັກພະເຢໂຫວາແລະແນວທາງຂອງພະອົງຢ່າງແທ້ຈິງຈະສະແດງ ໝາກ ຜົນຂອງພະວິນຍານ (ຄາລາຊີ 5: 22-23)

ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ພະເຢໂຫວາຍົກເວັ້ນໂດຍການປະພຶດຂອງເຮົາ. ພຣະ ຄຳ ພີໃນ 1 ເປໂຕ 3:21 ກ່າວວ່າການບັບຕິສະມາແມ່ນ “ ການທູນຂໍຕໍ່ພະເຈົ້າ ສຳ ລັບສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ດີ” ບໍ່ແມ່ນການປະກາດສາທາລະນະຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ.

ຕູ້:

“ ສອງ ຄຳ ຖາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຄຳ ຕອບໃນວັນຮັບບັບເຕມາຂອງເຈົ້າ

ທ່ານໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງທ່ານແລ້ວ, ໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ກັບພະເຢໂຫວາແລະຍອມຮັບເອົາແນວທາງແຫ່ງຄວາມລອດຂອງລາວໂດຍທາງພະເຍຊູຄລິດບໍ?

ເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍວ່າການຮັບບັບເຕມາຂອງເຈົ້າລະບຸວ່າເຈົ້າເປັນພະຍານພະເຢໂຫວາ ໜຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງການຂອງພະເຢໂຫວາ?”

ບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດໃດໆທີ່ຈະຕອບ ຄຳ ຖາມເຫຼົ່ານີ້. ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ວ່າຜູ້ຕິດຕາມພະຄລິດໃນສະຕະວັດ ທຳ ອິດຖືກຖາມ ຄຳ ຖາມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການມີພະຍານຂອງພະເຢໂຫວາ. ການສະແດງຄວາມເຊື່ອໃນຄ່າໄຖ່ຂອງພະເຍຊູແມ່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ແທ້ຈິງ ສຳ ລັບຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ຈະຮັບບັບເຕມາແລະແມ່ນແຕ່ໃນເວລານັ້ນບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດທີ່ມີສິດ ອຳ ນາດໃນການຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານສາມາດຮັບບັບເຕມາໄດ້ຫລືບໍ່ໂດຍອີງຕາມ ຄຳ ຕອບທີ່ທ່ານໃຫ້ພວກເຂົາ.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 6 ແລະ 7 ມີເຫດຜົນທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງການຮັບບັບເຕມາຈຶ່ງ ຈຳ ເປັນ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກຂໍ້ຄວາມໃນ 1 ເປໂຕ 3:21

ວັກ 8“ຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າມີຕໍ່ພະເຢໂຫວາຕ້ອງເປັນພື້ນຖານ ສຳ ລັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົ້າທີ່ຈະຮັບບັບເຕມາ”

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ. ຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າມີຕໍ່ພະເຢໂຫວາຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ຕິດກັບພະເຢໂຫວາເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບບັບເຕມາແລ້ວກໍຕາມ. ຄືກັນກັບຄວາມຮັກຂອງຄູ່ຮັກທີ່ແຕ່ງງານຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕິດຢູ່ກັບພວກເຂົາຫລັງຈາກມື້ແຕ່ງງານຂອງເຈົ້າ.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 10 - 16 ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຈິງພື້ນຖານທີ່ຄົນເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຮັບບັບເຕມາເຊັ່ນ: ຊື່ພະເຢໂຫວາ, ພະເຍຊູແລະຄ່າໄຖ່ພ້ອມທັງພະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດກ່ອນ BAPTISM

ຄວາມຄິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນວັກ 17 ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນການຮັບບັບເຕມາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ ສຳ ພັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາກັບພະເຢໂຫວາແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີ. ສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນພຣະ ຄຳ ພີແມ່ນ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ວ່າ: “ ເຈົ້າມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ປະກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະເລີ່ມຕົ້ນປະກາດກັບປະຊາຄົມ.”  ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລະບຸໃນການທົບທວນໃນອາທິດຜ່ານມາ, ໂດຍອີງໃສ່ການບັບຕິສະມາຂອງນາງອີ, ບໍ່ມີຂັ້ນຕອນການມີຄຸນສົມບັດຢ່າງເປັນທາງການ ສຳ ລັບການບັບຕິສະມາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄົນຢູໄນເຕັດເລີ່ມຕົ້ນປະກາດຫລັງຈາກຮັບບັບເຕມາແລ້ວ. ເງື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະ ສົມນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະຍານທັງ ໝົດ ຈະປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ສັ່ງຂອງອົງການເພື່ອປະກາດຕາມປະຕູເຮືອນເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຮັບບັບເຕມາ.

ຄຳ ຖາມທີ່ຖືກຖາມກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ ສຳ ລັບການເປັນຜູ້ປະກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະ ສຳ ລັບການຮັບບັບເຕມາແມ່ນຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າແກ່ປອບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບ ຄຳ ສອນຂອງອົງກອນກ່ຽວກັບບາງປະເດັນ ສຳ ຄັນທີ່ພວກເຂົາຖືວ່າເປັນພື້ນຖານໃນການເປັນພະຍານພະເຢໂຫວາ.

 ຫຍໍ້ ໜ້າ 20 ສະຫຼຸບຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຂັ້ນຕອນການຮັບບັບເຕມາແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບອົງການ; ໃນຖານະເປັນຄລິດສະຕຽນທີ່ໄດ້ຮັບບັບເຕມາແລ້ວ, ທ່ານໄດ້ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ 'ພີ່ນ້ອງ.'”  ແມ່ນແລ້ວຜົນທີ່ການຮັບບັບເຕມາ ສຳ ລັບເຈົ້າໃນຖານະເປັນພະຍານພະເຢໂຫວາແມ່ນການໃຫ້ເຈົ້າເປັນເຈົ້າໃນອົງການແທນທີ່ຈະມີຄວາມ ສຳ ພັນສ່ວນຕົວກັບພະຄລິດ.

ສະຫຼຸບ

ບົດຂຽນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ພະຍານເຊື່ອວ່າມີຂັ້ນຕອນໃນການຂຽນ ຄຳ ພີໄບເບິນເມື່ອຄົນເຮົາຮັບບັບເຕມາ. ນອກນັ້ນຍັງມີແນວຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມພະ ຄຳ ພີວ່າການຮັບບັບເຕມາເປັນການປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ຄົນອື່ນກ່ຽວກັບການອຸທິດຕົວຂອງເຈົ້າ. ຄຳ ສອນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກພຣະ ຄຳ ພີ. ເນື່ອງຈາກວ່າພຣະ ຄຳ ພີບໍ່ງຽບກ່ຽວກັບການອຸທິດຕົນແລະຂັ້ນຕອນທີ່ ນຳ ໄປສູ່ການຮັບບັບຕິສະມາ, ການບັບຕິສະມາຍັງເປັນການຕັດສິນໃຈສ່ວນຕົວແລະບໍ່ມີໃຜຄວນບັງຄັບແນວຄິດຂອງຕົນເອງວ່າຄວນຈະເຮັດແນວໃດໃນເວລາໃດຫລືວິທີໃດ.

 

14
0
ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
()
x