ການຄືນດີກ່ຽວກັບ ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີຂອງດານີເອນ 9: 24-27 ດ້ວຍປະຫວັດສາດໂລກ

ການສ້າງຕັ້ງຮາກຖານ ສຳ ລັບການແກ້ໄຂ - ສືບຕໍ່ (2)

 

E.      ການກວດສອບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສຳ ລັບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງກົງກັບ ຄຳ ພະຍາກອນໃນດານີເອນ 9:25 ດ້ວຍ ຄຳ ຫລື ຄຳ ສັ່ງທີ່ກົງກັບຂໍ້ ກຳ ນົດ.

ດຳ ລັດຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ທີ່ມີລະບຽບຕາມ ລຳ ດັບແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

E.1.  Ezra 1: 1-2: 1, ລ. ມst ປີແຫ່ງການ Cyrus

“ ແລະໃນປີ ທຳ ອິດຂອງຊີຣຶເຊກະສັດແຫ່ງເປີເຊຍ, ຄຳ ເວົ້າຂອງພະເຢໂຫວາຈາກປາກຂອງເຢເຣມີອາດຈະ ສຳ ເລັດ, ພະເຢໂຫວາໄດ້ກະຕຸ້ນຈິດໃຈຂອງຊີຣຶເຊກະສັດແຫ່ງເປີເຊຍຈົນເຮັດໃຫ້ສຽງຮ້ອງໄຫລຜ່ານໄປທົ່ວອານາຈັກຂອງລາວແລະ ໃນລາຍລັກອັກສອນ, ໂດຍກ່າວວ່າ:

2 “ ກະສັດຊີຣຶເຊກະສັດແຫ່ງເປີເຊຍໄດ້ກ່າວວ່າ, 'ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າແຫ່ງຟ້າສະຫວັນໄດ້ມອບພະລາດຊະອານາຈັກທັງ ໝົດ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແລະພະອົງເອງໄດ້ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສ້າງເຮືອນຢູ່ເມືອງເຢຣຶຊາເລມເຊິ່ງຢູ່ໃນຢູດາ. 3 ຜູ້ໃດທີ່ຢູ່ໃນບັນດາເຈົ້າຂອງທຸກຄົນຂອງລາວ, ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຂອງລາວພິສູດວ່າລາວຢູ່ກັບລາວ. ສະນັ້ນໃຫ້ລາວໄປເຖິງເຢຣູຊາເລັມເຊິ່ງຢູ່ໃນຢູດາແລະ ສ້າງເຮືອນຂອງພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າແຫ່ງອິດສະລາແອນຄືນ ໃໝ່- ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ທີ່ຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 4 ສຳ ລັບຜູ້ໃດທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກທຸກບ່ອນທີ່ລາວອາໄສຢູ່ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ, ໃຫ້ຜູ້ຊາຍໃນສະຖານທີ່ຂອງລາວຊ່ວຍລາວດ້ວຍເງິນແລະ ຄຳ, ພ້ອມດ້ວຍສິນຄ້າແລະສັດປະ ຈຳ ບ້ານພ້ອມດ້ວຍການສະ ເໜີ ດ້ວຍຄວາມສະ ໝັກ ໃຈ ສຳ ລັບເຮືອນຂອງ [ແທ້ຈິງ ] ພະເຈົ້າເຊິ່ງຢູ່ເມືອງເຢຣຶຊາເລມ”.

ຂໍໃຫ້ສັງເກດວ່າມີທັງ ຄຳ ເວົ້າຈາກພະເຢໂຫວາຜ່ານທາງວິນຍານຂອງລາວເພື່ອປຸກລະດົມ Cyrus ແລະ ຄຳ ສັ່ງຈາກ Cyrus ເພື່ອສ້າງວິຫານຄືນ ໃໝ່.

 

E.2.  ຮາກາ 1: 1-2: 2nd ປີຂອງ Darius

Haggai 1: 1-2 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນ "ປີທີສອງຂອງກະສັດ Darius, ໃນເດືອນທີຫົກ, ໃນມື້ ທຳ ອິດຂອງເດືອນ, ຄຳ ເວົ້າຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍສາດສະດາ Haggai ….”. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊາວຢິວເລີ່ມການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານຄືນ ໃໝ່, ແລະຜູ້ຕໍ່ຕ້ານຂຽນຈົດ ໝາຍ ເຖິງ Darius I ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຢຸດວຽກ.

ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ເວົ້າຈາກພະເຢໂຫວາຜ່ານສາດສະດາຂອງລາວ Haggai ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງວິຫານຄືນ ໃໝ່.

E.3.  Ezra 6: 6-12: 2, ລ. ມnd ປີຂອງ Darius

Ezra 6: 6-12 ບັນທຶກ ຄຳ ຕອບທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Darius the Great ກັບເຈົ້າແຂວງທີ່ຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ. “ ບັດນີ້ທາຕາທາເປັນຜູ້ປົກຄອງ ເໜືອ ແມ່ນ້ ຳ, ເຊດໂບໂບແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ, ເຈົ້າແຂວງທີ່ຢູ່ ເໜືອ ແມ່ນ້ ຳ, ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກບ່ອນນັ້ນ. 7 ຂໍໃຫ້ວຽກງານຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພະເຈົ້າຜູ້ດຽວ. ຜູ້ປົກຄອງຊາວຢິວແລະພວກຜູ້ເຖົ້າແກ່ຂອງຊາວຢິວຈະສ້າງເຮືອນຫລັງນັ້ນຄືນ ໃໝ່. 8 ແລະໂດຍຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີ ຄຳ ສັ່ງວ່າເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດກັບຜູ້ສູງອາຍຸຊາວຢິວເຫລົ່ານີ້, ເພື່ອສ້າງເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າຄືນ ໃໝ່; ແລະຈາກຄັງເງິນຂອງກະສັດທີ່ເກັບພາສີເກີນຂອບເຂດແມ່ນ້ ຳ ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຮ່າງກາຍທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນທັນທີນີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງ. ".

ເລື່ອງນີ້ບັນທຶກ ຄຳ ເວົ້າຂອງ Darius King ໃຫ້ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານປ່ອຍໃຫ້ຊາວຢິວຢູ່ຄົນດຽວ, ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ ດໍາເນີນການຕໍ່ ການກໍ່ສ້າງວັດ.

 

E.4.  ເນເຫມີ 2: 1-7: 20th ປີຂອງ Artaxerxes

“ ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນນີຊານ, ໃນປີທີ XNUMX ຂອງກະສັດອາໂລດຊີເຊ, ເຫລົ້າແວງນັ້ນແມ່ນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ລາວ, ແລະຂ້ອຍກໍໄດ້ເອົາເຫລົ້າແວງນັ້ນໄປໃຫ້ກະສັດ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເກີດຂື້ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ລາວ. 2 ສະນັ້ນກະສັດກ່າວກັບຂ້ອຍວ່າ:“ ເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ສະບາຍໃຈໃນເວລາທີ່ເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ? ນີ້ບໍ່ມີຫຍັງນອກຈາກຄວາມມືດມົວຂອງຫົວໃຈ.” ໃນຕອນນີ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຢ້ານຫຼາຍ.

3 ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບກະສັດວ່າ:“ ຂໍໃຫ້ກະສັດພະອົງມີຊີວິດຢູ່ຕະຫຼອດໄປ! ເປັນຫຍັງບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃບ ໜ້າ ຂອງຂ້ອຍກາຍເປັນຄວາມເມົາມົວເມື່ອເມືອງ, ເຮືອນຂອງບ່ອນຝັງສົບຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກ ທຳ ລາຍ, ແລະປະຕູເມືອງຂອງມັນຖືກເຜົາຜານດ້ວຍໄຟ?” 4 ຈາກນັ້ນກະສັດໄດ້ກ່າວກັບຂ້ອຍວ່າ: "ທ່ານ ກຳ ລັງຊອກຫາຫຍັງເພື່ອຮັບປະກັນ?" ດຽວນີ້ຂ້ອຍໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າແຫ່ງສະຫວັນ. 5 ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບກະສັດວ່າ:“ ຖ້າວ່າກະສັດເບິ່ງຄືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີແລະຖ້າວ່າຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າດີກ່ອນທ່ານ, ວ່າເຈົ້າຈະສົ່ງຂ້ອຍໄປຢູດາ, ເມືອງທີ່ຝັງສົບຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້ອຍ, ເພື່ອຂ້ອຍຈະສ້າງມັນຄືນ ໃໝ່. " 6 ເມື່ອກະສັດກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ກົງສຸນໃຫຍ່ຂອງລາວໄດ້ນັ່ງຢູ່ຂ້າງລາວ: "ການເດີນທາງຂອງເຈົ້າຈະຢູ່ດົນປານໃດແລະເຈົ້າຈະກັບມາເມື່ອໃດ?" ສະນັ້ນມັນເບິ່ງຄືວ່າດີຕໍ່ ໜ້າ ກະສັດທີ່ລາວຄວນສົ່ງຂ້ອຍໄປ, ເມື່ອຂ້ອຍໃຫ້ເວລາທີ່ລາວໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ.

7 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ກະສັດວ່າ:“ ຖ້າເບິ່ງຄືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີ, ກະລຸນາສົ່ງຈົດ ໝາຍ ໄປຫາບັນດາເຈົ້າເມືອງທີ່ຢູ່ ເໜືອ ແມ່ນ້ ຳ, ເພື່ອພວກເຂົາຈະປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍຜ່ານໄປຈົນກວ່າຂ້ອຍຈະມາເຖິງຢູດາ; 8 ພ້ອມທັງຈົດ ໝາຍ ເຖິງ Aʹsaph ຜູ້ຮັກສາສວນສາທາລະນະທີ່ເປັນຂອງກະສັດ, ເພື່ອລາວຈະໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອກໍ່ສ້າງດ້ວຍໄມ້ປະຕູຂອງ Castle ເຊິ່ງເປັນເຮືອນ, ແລະ ສຳ ລັບ ກຳ ແພງເມືອງແລະ ສຳ ລັບເຮືອນທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ ຂ້ອຍຕ້ອງເຂົ້າ.” ສະນັ້ນກະສັດຈຶ່ງໄດ້ມອບ [ໃຫ້ພວກເຂົາ] ໃຫ້ຂ້ອຍ, ຕາມມືອັນດີຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ອຍທີ່ມີຕໍ່ຂ້ອຍ”.

ເລື່ອງນີ້ບັນທຶກ ຄຳ ເວົ້າຂອງກະສັດອາເຣຊາເຊດ ສຳ ລັບເຈົ້າເມືອງທີ່ຢູ່ ເໜືອ ແມ່ນ້ ຳ ເພື່ອສະ ໜອງ ວັດສະດຸ ສຳ ລັບ ກຳ ແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມ.

E.5.  ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ“ ອອກໄປຈາກ ຄຳ”

ຄຳ ຖາມທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ຄຳ ຕອບແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນສາມ ຄຳ ວ່າ "ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ" ຫຼື ເໝາະ ສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງ ຄຳ ພະຍາກອນໃນດານີເອນ 9:25 ເຊິ່ງກ່າວວ່າ "ແລະທ່ານຄວນຮູ້ແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ [ນັ້ນ] ຈາກການອອກ ຄຳ ສັບເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນ / ກັບຄືນແລະສ້າງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່ ຈົນເຖິງເມຊີຜູ້ ນຳ”.

ທາງເລືອກແມ່ນລະຫວ່າງ:

 1. ພະເຢໂຫວາຜ່ານຊີຣຶເຊໃນລາວ 1st ປີ, ເບິ່ງ Ezra 1
 2. ພະເຢໂຫວາຜ່ານ Haggai ໃນ Darius 2nd ປີເບິ່ງ Haggai 1
 3. Darius I ໃນລາວ 2nd ປີເບິ່ງ Ezra 6
 4. Artaxerxes ໃນລາວ 20th ປີ, ເບິ່ງເນເຫມີ 2

 

E.5.1.        ບໍ່ ດຳ ລັດຂອງຊີຣຶເຊປະກອບມີການສ້າງເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່ ບໍ?

ໃນການກວດກາຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງດານີເອນ 9: 24-27 ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີການສະແດງເຖິງຄວາມ ສຳ ພັນລະຫວ່າງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຄວາມເສີຍຫາຍຂອງເຢຣູຊາເລັມແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການກໍ່ສ້າງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ ທຳ ນາຍໄວ້. ດຳ ລັດຂອງຊີຣຶສໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີດຽວກັນທີ່ດານຽນໄດ້ໃຫ້ ຄຳ ພະຍາກອນນີ້ຫຼືປີຕໍ່ມາ. ສະນັ້ນ, ນ້ ຳ ໜັກ ທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ລັດຖະ ດຳ ລັດຂອງຊີ ຣຳ ທີ່ປະຕິບັດຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນີ້ແມ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນສະພາບການຂອງດານີເອນ 9

ປະກົດວ່າລັດຖະ ດຳ ລັດຂອງຊີຣຶເຊປະກອບມີການສາມາດສ້າງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່. ການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານຄືນ ໃໝ່ ແລະການເອົາຊັບສົມບັດທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາພາຍໃນວັດຈະເປັນອັນຕະລາຍຖ້າວ່າບໍ່ມີ ກຳ ແພງເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະບໍ່ມີບ້ານເຮືອນທີ່ອາໃສຢູ່ກັບຜູ້ຊາຍກໍ່ສ້າງ ກຳ ແພງແລະປະຕູຮົ້ວ. ສະນັ້ນ, ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລັດຖະ ດຳ ລັດກໍ່ໄດ້ປະກອບມີເມືອງດັ່ງກ່າວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງການບັນຍາຍແມ່ນພຣະວິຫານ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງບັງເອີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ເອເຊດຣາເຊ refers: refers a ໝາຍ ເຖິງກະສັດອາເຣຕາເຊເຊັດຜູ້ທີ່ປົກຄອງກ່ອນກະສັດຄິດວ່າເປັນ Darius ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໄດ້ລະບຸວ່າເປັນ Darius ກະສັດແຫ່ງເປີເຊຍໃນພຣະ ຄຳ ພີນັ້ນ. ຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຊາວຢິວບາງສ່ວນກ່າວວ່າ:ພວກເຮົາ ກຳ ລັງເຮັດໃຫ້ກະສັດຮູ້, ຖ້າເມືອງນັ້ນຄວນສ້າງ ໃໝ່ ແລະ ກຳ ແພງເມືອງກໍ່ສ້າງ ສຳ ເລັດ, ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີສ່ວນໃດໆນອກ ເໜືອ ຈາກແມ່ນ້ ຳ ຂອງ”. ຜົນໄດ້ຮັບຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ Ezra 4: 20 “ ຕອນນັ້ນວຽກງານຢູ່ໃນວິຫານຂອງພະເຈົ້າເຊິ່ງຢູ່ໃນເມືອງເຢຣຶຊາເລມຢຸດເຊົາ; ແລະມັນຍັງສືບຕໍ່ຢຸດເຊົາໄປຈົນເຖິງປີທີສອງຂອງການປົກຄອງຂອງກະສັດດາລິຢາກະສັດຂອງ Persia”.

ຂໍໃຫ້ສັງເກດວິທີທີ່ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານສຸມໃສ່ການສ້າງເມືອງແລະຝາເຮືອນ ໃໝ່ ເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານໃນພຣະວິຫານຢຸດເຊົາ. ຖ້າພວກເຂົາພຽງແຕ່ຈົ່ມກ່ຽວກັບການສ້າງພຣະວິຫານຄືນ ໃໝ່, ກະສັດຄົງຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຢຸດວຽກທັງໃນວັດແລະນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ. ໃນຂະນະທີ່ ຄຳ ບັນຍາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ສຸມໃສ່ແບບ ທຳ ມະຊາດກ່ຽວກັບເລື່ອງການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານ, ບໍ່ມີການກ່າວເຖິງສະເພາະຂອງເມືອງ. ມັນຍັງບໍ່ມີເຫດຜົນວ່າຈຸດສຸມຂອງການຮ້ອງທຸກຕໍ່ການກໍ່ສ້າງເມືອງຈະຖືກລະເລີຍຈາກກະສັດແລະພຽງແຕ່ວຽກງານໃນພຣະວິຫານຢຸດຕິລົງ.

ມັນຍັງຄວນຈະໄດ້ຮັບຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າໃນຈົດຫມາຍຮ້ອງທຸກໂດຍຜູ້ຄັດຄ້ານທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ Ezra 4: 11-16 ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຍົກເອົາປະເດັນທີ່ວ່າມີພຽງແຕ່ການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານຄືນ ໃໝ່ ເທົ່ານັ້ນແລະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສຳ ລັບເມືອງ. ແນ່ນອນ, ພວກເຂົາອາດຈະຍົກບັນຫາຂຶ້ນມາຖ້າວ່າເປັນແນວນັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການເວົ້າທີ່ວ່າກະສັດອາດຈະສູນເສຍລາຍໄດ້ຈາກພາສີຈາກເຂດຢູດາແລະວ່າຊາວຢິວອາດຈະກາຍເປັນຄົນກະບົດຖ້າຖືກອະນຸຍາດຕໍ່ໄປ.

Ezra 5: 2 ບັນທຶກວິທີທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງວິຫານຂື້ນ ໃໝ່ ໃນ 2nd ປີຂອງ Darius. “2 ຕອນນັ້ນກະສັດເຊບືລເບລູກຊາຍຂອງເຊເລັດແລະອີຊຸຊາມລູກຊາຍຂອງເຢຊາອາຊາໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະເລີ່ມກໍ່ສ້າງເຮືອນຂອງພະເຈົ້າທີ່ຢູ່ເມືອງເຢຣຶຊາເລມ; ແລະກັບພວກເຂົາມີສາດສະດາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ພວກເຂົາ”.

Haggai 1: 1-4 ຢືນຢັນສິ່ງນີ້. “ ໃນປີທີສອງຂອງກະສັດດາລິຢາ, ໃນເດືອນຫົກ, ໃນມື້ ທຳ ອິດຂອງເດືອນ, ພະ ຄຳ ຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜູ້ ທຳ ນວາຍກະສັດກາກາໄດ້ເວົ້າເຖິງເຊເຣເບໂບລູກຊາຍຂອງເຊລາເຮລັດ ຜູ້ປົກຄອງຢູດາແລະຕໍ່ໂຢຊວຍລູກຊາຍຂອງເຢຊາອາຊາດາປະໂລຫິດກ່າວວ່າ:

2 “ ພະເຢໂຫວາແຫ່ງກອງທັບໄດ້ກ່າວວ່າ 'ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ:“ ເວລາຍັງບໍ່ມາຮອດເວລາຂອງເຮືອນຂອງພະເຢໂຫວາ ສຳ ລັບ [ທີ່ຈະສ້າງ].'”

3 ແລະຖ້ອຍ ຄຳ ຂອງພະເຢໂຫວາໄດ້ສືບຕໍ່ມາໂດຍສາດສະດາຮາກາຢາກ່າວວ່າ: 4 "ມັນເປັນເວລາ ສຳ ລັບຕົວທ່ານເອງທີ່ຈະອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ເປັນກະດານຂອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ເຮືອນນີ້ເສຍ?".

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ມັນອາດຈະເປັນການກໍ່ສ້າງທັງ ໝົດ ໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມເຊັ່ນກັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ Haggai ເວົ້າວ່າຊາວຢິວໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ມີກະດານ, ໃນສະພາບການຂອງ Ezra 4 ມັນເບິ່ງຄືວ່າອາດຈະເປັນວ່າເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ອ້າງອີງ, ແມ່ນຕົວຈິງຢູ່ນອກເຢຣູຊາເລັມ.

ແທ້ຈິງແລ້ວ, Haggai ແມ່ນເວົ້າກັບຊາວຢິວທີ່ຖືກເນລະເທດທັງ ໝົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ອາດຈະຢູ່ເຢຣູຊາເລັມ, ເຊິ່ງລາວບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໂດຍສະເພາະ. ຍ້ອນວ່າຊາວຢິວຄົງຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງປອດໄພພໍທີ່ຈະຕັ້ງເຮືອນຂອງພວກເຂົາຖ້າບໍ່ມີຝາຫລືຢ່າງ ໜ້ອຍ ກໍ່ມີການປ້ອງກັນອ້ອມຮອບເມືອງເຢຣູຊາເລັມ, ການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນວ່າສິ່ງນີ້ອ້າງເຖິງເຮືອນທີ່ສ້າງຢູ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ມີ ກຳ ແພງນ້ອຍອື່ນໆ, ບ່ອນທີ່ການລົງທືນຕົກແຕ່ງຂອງພວກເຂົາ ຈະມີການປົກປ້ອງບາງຢ່າງ.

ຄຳ ຖາມອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃນເວລາຕໍ່ມາກ່ວາ Cyrus ເພື່ອສ້າງພຣະວິຫານແລະເມືອງອີກບໍ? ບໍ່ອີງຕາມດານີເອນ 6: 8 "ບັດນີ້, ກະສັດເອີຍ, ຂໍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງລັດຖະບັນຍັດແລະເຊັນລາຍລັກອັກສອນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນປ່ຽນແປງ, ອີງຕາມກົດ ໝາຍ ຂອງເດຍແລະເປີເຊຍ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ". ກົດ ໝາຍ ຂອງຄົນເມດີແລະເປີເຊຍບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ພວກເຮົາມີການຢັ້ງຢືນເລື່ອງນີ້ໃນເອເຊເທເຣ 8: 8. ນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ Haggai ແລະ Zechariah ຫມັ້ນໃຈວ່າດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປົກຄອງຂອງກະສັດອົງ ໃໝ່, Darius, ພວກເຂົາສາມາດກະຕຸ້ນຊາວຢິວທີ່ກັບຄືນມາໃຫ້ຟື້ນຟູການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານແລະເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່.

ນີ້ແມ່ນຜູ້ສະ ໝັກ ຂັ້ນຕົ້ນ.

ທັງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມແລະວິຫານເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ໃໝ່ ຕາມ ຄຳ ເວົ້າຂອງຊີຣຶເຊແລະພະເຢໂຫວາຍຶດເອົາຊີຣຶເຊ. ຕໍ່ໄປເມື່ອເມືອງແລະພຣະວິຫານເລີ່ມຕົ້ນສ້າງ ໃໝ່ ວິທີການສາມາດມີ ຄຳ ສັ່ງໃນອະນາຄົດໃນການກໍ່ສ້າງແລະບູລະນະປະຕິສັງຂອນ, ເມື່ອໄດ້ຮັບ ຄຳ ສັ່ງແລ້ວ. ຄຳ ເວົ້າຫລື ຄຳ ສັ່ງໃດໆໃນອະນາຄົດຈະຕ້ອງມີການບູລະນະສ້ອມແປງບາງສ່ວນຂອງພຣະວິຫານແລະສ້າງບາງສ່ວນຂອງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່.

E.5.2.        ມັນອາດຈະແມ່ນພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານຮາກາໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຮາກາ 1: 1-2?

 Haggai 1: 1-2 ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບ "ພະ ຄຳ ຂອງພະເຢໂຫວາ” ທີ່ “ ເກີດຂື້ນໂດຍສາດສະດາຮາກາກີ້ຕໍ່ກະສັດ Zerubbabel ລູກຊາຍຂອງ ^ Shealtiel, ຜູ້ປົກຄອງຢູດາແລະໂຢຊວຍ [Jeshua] ລູກຊາຍຂອງ Jehozadak ປະໂລຫິດໃຫຍ່”. ໃນຮາກາ 1: 8 ຊາວຢິວໄດ້ຖືກບອກວ່າໃຫ້ເອົາໄມ້ທ່ອນມາ, “ ແລະສ້າງເຮືອນ [ພະວິຫານ], ເພື່ອຂ້ອຍຈະມີຄວາມສຸກກັບມັນແລະຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດທີ່ພະເຢໂຫວາໄດ້ກ່າວ”. ບໍ່ມີການກ່າວເຖິງການສ້າງສາຫຍັງອີກ, ພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກັບວຽກທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນມາແລ້ວ, ແຕ່ດຽວນີ້ຍັງບໍ່ມີຕົວຕົນ.

ສະນັ້ນ, ຄຳ ເວົ້າຂອງພະເຢໂຫວານີ້ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.

E.5.3.        ມັນອາດຈະເປັນຄໍາສັ່ງຂອງ Darius ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ Ezra 6: 6-7?

 Ezra 6: 6-12 ບັນທຶກ ຄຳ ສັ່ງໂດຍ Darius ໃຫ້ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການສ້າງພຣະວິຫານແລະໃນຄວາມເປັນຈິງເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອລາຍໄດ້ຈາກພາສີແລະການສະ ໜອງ ສັດເພື່ອການເສຍສະລະ. ຖ້າບົດຂຽນຖືກກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ພວກເຮົາພົບວ່າໃນລາວ 2nd ປີຂອງ Kingship, Darius ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄໍາສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ, ບໍ່ແມ່ນຄໍາສັ່ງກັບຊາວຢິວໃນການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຳ ສັ່ງກໍຄືຜູ້ຕໍ່ຕ້ານແທນທີ່ຈະສາມາດຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານແລະເຢຣູຊາເລັມໄດ້, ແທນທີ່ພວກເຂົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂໍ້ທີ 7 ອ່ານ “ ໃຫ້ວຽກຂອງພະເຈົ້າຜູ້ດຽວ”, i ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນສືບຕໍ່. ບັນຊີບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ "ຊາວຢິວຄວນກັບຄືນໄປຢູດາແລະກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານແລະເມືອງເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່."

ສະນັ້ນ, ຄຳ ສັ່ງ Darius (I) ນີ້ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມີເງື່ອນໄຂເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້.

E.5.4.        ບໍ່ແມ່ນລັດຖະ ດຳ ລັດຂອງ Artaxerxes ສຳ ລັບເນເຫມີຢາແມ່ນຜູ້ສະ ໝັກ ທີ່ດີຫຼືດີກ່ວານີ້ບໍ?

ນີ້ແມ່ນຜູ້ສະ ໝັກ ທີ່ມັກທີ່ສຸດ ສຳ ລັບຫຼາຍໆຄົນ, ເພາະວ່າເວລາ ກຳ ນົດໃກ້ກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຢ່າງ ໜ້ອຍ ໃນແງ່ຂອງປະຫວັດສາດໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະ ໝັກ ທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ບັນຊີໃນເນເຫມີ 2 ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມ ຈຳ ເປັນໃນການກໍ່ສ້າງເຢຣູຊາເລັມ ໃໝ່, ແຕ່ຈຸດ ສຳ ຄັນທີ່ຄວນສັງເກດແມ່ນວ່າມັນແມ່ນ ຄຳ ຮ້ອງຂໍຂອງເນເຫມີ, ບາງສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ການສ້າງ ໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງກະສັດຫລື ຄຳ ສັ່ງທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂດຍກະສັດ, ອາອີຕາໄຊເສດ.

ບັນຊີດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນກະສັດພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແລະຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການຕອບສະ ໜອງ ຕາມ ຄຳ ຂໍຂອງທ່ານ. ບໍ່ມີ ດຳ ລັດໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ, ເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດແລະສິດ ອຳ ນາດໃນການກວດກາວຽກງານ ສຳ ເລັດຮູບເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວ (ໂດຍ Cyrus). ເປັນວຽກທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເມື່ອກ່ອນ, ແຕ່ວ່າໄດ້ຖືກຢຸດ, ເລີ່ມຕົ້ນ ໃໝ່, ແລະຈາງຫາຍໄປອີກຄັ້ງ.

ມີຫລາຍຈຸດທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ຄວນສັງເກດຈາກບັນທຶກພຣະ ຄຳ ພີ.

 • ໃນດານີເອນ 9:25 ດານີເອນໄດ້ຖືກບອກໃຫ້ຖ້ອຍ ຄຳ ທີ່ຈະບູລະນະແລະສ້າງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່. ແຕ່ເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໃໝ່ ດ້ວຍຮູບສີ່ຫລ່ຽມມົນແລະຫລັງຄາແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ມີເວລາບໍ່ຮອດ ໜຶ່ງ ປີລະຫວ່າງເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ Artaxerxes ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ກຳ ແພງແລະ ສຳ ເລັດຮູບ. ມັນບໍ່ແມ່ນໄລຍະເວລາເທົ່າກັບ“ ຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ”.
 • ໃນຊາກາລີ 4: 9 ພະເຢໂຫວາກ່າວກັບຜູ້ ທຳ ນວາຍຊາກາວ່າ“ ມືຂອງ Zerubbabel ໄດ້ວາງຮາກຖານຂອງເຮືອນຫລັງນີ້, [ເບິ່ງ Ezra 3: 10nd ປີທີ່ຈະກັບມາ] ແລະມືຂອງພະອົງເອງຈະ ສຳ ເລັດລົງ.” Zerubbabel, ເພາະສະນັ້ນ, ໄດ້ເຫັນພຣະວິຫານສ້າງ ສຳ ເລັດໃນ 6th ປີຂອງ Darius.
 • ໃນບັນຊີຂອງເນເຫມີ 2 ເຖິງ 4 ພຽງແຕ່ຝາແລະປະຕູເທົ່ານັ້ນທີ່ກ່າວເຖິງ, ບໍ່ແມ່ນວັດ.
 • ໃນ Nehemiah 6: 10-11 ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພະຍາຍາມຫລອກລວງ Nehemiah ເຂົ້າໄປໃນການປະຊຸມໃນວິຫານແລະແນະ ນຳ ວ່າປະຕູຂອງມັນສາມາດຖືກປິດເພື່ອປົກປ້ອງລາວໃນຄືນ, ລາວປະຕິເສດມັນບົນພື້ນຖານຂອງ "ມີໃຜແດ່ຄືຂ້ອຍທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນວັດແລະອາໄສຢູ່ໄດ້?ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າພຣະວິຫານໄດ້ ສຳ ເລັດແລະເຮັດວຽກແລະດັ່ງນັ້ນສະຖານທີ່ສັກສິດ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກບວດສາມາດແລະຄວນຈະຖືກປະຫານຊີວິດຍ້ອນການເຂົ້າໄປ.

ຄໍາສັບຂອງ Artaxerxes (I?) ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມີຄຸນນະພາບເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.

 

ພວກເຮົາໄດ້ກວດເບິ່ງຜູ້ສະ ໝັກ XNUMX ຄົນ ສຳ ລັບ ຕຳ ແໜ່ງ “ ຄຳ ສັບຫລື ຄຳ ສັ່ງອອກໄປ” ແລະພົບວ່າຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີສະບັບດຽວເຮັດໃຫ້ ດຳ ລັດຂອງຊີຣຶຊໃນລາວ 1st ປີທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳ ລັບການເລີ່ມຕົ້ນ 70 ປີ. ມີຫຼັກຖານທາງພະ ຄຳ ພີແລະປະຫວັດສາດເພີ່ມເຕີມທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນແທ້ບໍ? ກະລຸນາພິຈາລະນາສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

E.6.  ຄຳ ພະຍາກອນຂອງເອຊາຢາໃນເອຊາຢາ 44:28

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ແລະສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ພຣະ ຄຳ ພີໄດ້ ທຳ ນາຍໄວ້ຕໍ່ໄປນີ້ໃນເອຊາຢາ 44:28. ຢູ່ທີ່ນັ້ນເອຊາອີໄດ້ບອກລ່ວງ ໜ້າ ວ່າຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ: “ ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ກ່າວເຖິງຊີຣຶເຊວ່າ 'ພະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງຂ້ອຍແລະທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຍິນດີທີ່ພະອົງຈະເຮັດໃຫ້ ສຳ ເລັດ'; ແມ່ນແຕ່ໃນ ຄຳ ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບກຸງເຢລູຊາເລັມວ່າ, 'ນາງຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໃໝ່, ແລະຈາກວິຫານວ່າ,' ເຈົ້າຈະໄດ້ວາງຮາກຖານຂອງເຈົ້າໄວ້. '” .

ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງວ່າພະເຢໂຫວາໄດ້ເລືອກເອົາຊີຣຶເຊເປັນຜູ້ທີ່ໃຫ້ ຄຳ ເວົ້າໃນການກໍ່ສ້າງເມືອງເຢຣູຊາເລັມແລະວິຫານ.

E.7.  ຄຳ ພະຍາກອນຂອງເອຊາຢາໃນເອຊາຢາ 58:12

ເອຊາອີ 58:12 ອ່ານ “ ແລະໃນຕົວຢ່າງຂອງພວກທ່ານມະນຸດຈະສ້າງສະຖານທີ່ທີ່ຖືກ ທຳ ລາຍເປັນເວລາດົນນານ; ທ່ານຈະຍົກສູງບົດບາດພື້ນຖານຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ເນື່ອງ. ແລະຕົວຈິງແລ້ວທ່ານຈະຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ສ້ອມແປງຊ່ອງຫວ່າງ, ເປັນຜູ້ຟື້ນຟູເສັ້ນທາງທີ່ຈະອາໄສຢູ່”.

ຄຳ ພະຍາກອນຂອງເອຊາອີນີ້ ກຳ ລັງກ່າວວ່າພະເຢໂຫວາຈະລົງມືກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ຖືກ ທຳ ລາຍໃນເມື່ອກ່ອນ. ສິ່ງນີ້ອາດ ໝາຍ ເຖິງພະເຈົ້າຍ້າຍຊີຣຶເຊເພື່ອເຮັດຕາມຄວາມປາດຖະ ໜາ ຂອງລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກ່າວເຖິງພຣະເຈົ້າທີ່ດົນໃຈສາດສະດາຂອງລາວຄື Haggai ແລະ Zechariah ເພື່ອກະຕຸ້ນຊາວຢິວໃຫ້ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານແລະເຢຣູຊາເລັມເຄື່ອນໄຫວອີກຄັ້ງ. ພະເຈົ້າຍັງສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ເນເຫມີໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກຢູດາກ່ຽວກັບສະພາບຂອງ ກຳ ແພງເມືອງເຢຣຶຊາເລມ. ເນເຫມີຢາແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າ (ເນເຫມີ 1: 5-11) ແລະຢູ່ໃນ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ ສຳ ຄັນສູງ, ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄວາມປອດໄພຂອງກະສັດ. ຕຳ ແໜ່ງ ດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດຂໍແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້ອມແປງ ກຳ ແພງ. ໂດຍວິທີນີ້, ພຣະເຈົ້າຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງນີ້, ຖືກເອີ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ “ ຜູ້ສ້ອມແປງຊ່ອງຫວ່າງ”.

E.8.  ຄຳ ພະຍາກອນຂອງເອເຊກຽນໃນເອເຊກຽນ 36: 35-36

“ ແລະປະຊາຊົນຈະເວົ້າຢ່າງແນ່ນອນວ່າ:“ ດິນແດນທີ່ຖືກ ທຳ ລາຍໄປກາຍເປັນຄືກັບສວນເອເດນ, ແລະເມືອງທີ່ຖືກເປ່ເພແລະບ່ອນທີ່ຖືກພັງທະລາຍແລະຖືກ ທຳ ລາຍ; ພວກເຂົາໄດ້ອາໄສຢູ່.” 36 ແລະບັນດາປະຊາຊາດທີ່ຈະຖືກປະໄວ້ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າເຮົາເອງພະເຢໂຫວາໄດ້ສ້າງສິ່ງທີ່ພັງທະລາຍລົງ, ເຮົາໄດ້ປູກສິ່ງທີ່ຖືກ ທຳ ລາຍໄປ. ພະເຢໂຫວາເອງໄດ້ເວົ້າແລະຂ້ອຍໄດ້ເຮັດມັນແລ້ວ”.

ຂໍ້ພະ ຄຳ ພີນີ້ຍັງບອກພວກເຮົາວ່າພະເຢໂຫວາຈະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການກໍ່ສ້າງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

E.9.  ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເຢເຣມີໃນເຢເຣມີ 33: 2-11

"4 ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຂອງອິດສະລາແອນໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບບັນດາເຮືອນຂອງເມືອງນີ້ແລະກ່ຽວກັບເຮືອນຂອງກະສັດຢູດາທີ່ຖືກທັບລົງຍ້ອນເຫດການລ້ອມລ້ອມແລະດ້ວຍດາບ. …. 7 ແລະເຮົາຈະ ນຳ ເອົາຊະເລີຍຢູດາແລະພວກອິດສະຣາເອນທີ່ເປັນຊະເລີຍກັບຄືນມາ, ແລະຂ້ອຍຈະສ້າງພວກເຂົາຄືກັນກັບຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ... 11ພວກເຂົາຈະ ນຳ ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາຂອບຄຸນພະວິຫານຂອງພະເຢໂຫວາ, ເພາະວ່າເຮົາຈະ ນຳ ເອົາແຜ່ນດິນທີ່ເປັນຊະເລີຍກັບຄືນມາຄືກັບຕອນເລີ່ມຕົ້ນ. '

ຂໍໃຫ້ສັງເກດພະເຢໂຫວາກ່າວວ່າ he ຈະເອົາກັບຄືນຜູ້ຖືກຈັບ, ແລະ he ຈະສ້າງເຮືອນແລະ ໝາຍ ເຖິງການສ້າງພຣະວິຫານຄືນ ໃໝ່.

E.10.  Daniels ການອະທິຖານເພື່ອການໃຫ້ອະໄພໃນນາມຂອງຊາວຢິວທີ່ເນລະເທດໃນດານີເອນ 9: 3-21

"16ໂອ້ພະເຢໂຫວາ, ຂໍຈົ່ງກະລຸນາຕາມຄວາມກະ ທຳ ແຫ່ງຄວາມຊອບ ທຳ ທຸກຢ່າງຂອງເຈົ້າ, ຂໍໃຫ້ຄວາມໂກດແຄ້ນແລະຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງເຈົ້າຫັນຈາກເມືອງເຢຣຶຊາເລມ, ພູເຂົາບໍລິສຸດຂອງເຈົ້າ; ເພາະວ່າຍ້ອນບາບຂອງພວກເຮົາແລະຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ, ເຢຣູຊາເລັມແລະປະຊາຊົນຂອງເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ມັກ ຕຳ ນິຕິຕຽນຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ."

ນີ້ໃນຂໍ້ທີ 16 ດານຽນອ້ອນວອນຂໍ ສຳ ລັບພະເຢໂຫວາ "ຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ຈະຫັນກັບຈາກເມືອງເຢຣູຊາເລັມຂອງທ່ານ", ເຊິ່ງປະກອບມີຝາ.

17 ແລະບັດນີ້, ໂອ້ພະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ຟັງ ຄຳ ອະທິຖານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານແລະ ຄຳ ອ້ອນວອນຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ໃບ ໜ້າ ຂອງທ່ານສ່ອງສະຫວ່າງຢູ່ໃນພະວິຫານຂອງທ່ານທີ່ຖືກ ທຳ ລາຍ, ເພາະເຫັນແກ່ພະເຢໂຫວາ.

ຕໍ່ໄປນີ້ໃນຂໍ້ທີ 17 ດານຽນອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພະເຢໂຫວາຫັນ ໜ້າ ຫຼືເຫັນອົກເຫັນໃຈ“ສ່ອງສະຫວ່າງຂອງພະວິຫານຂອງເຈົ້າທີ່ຖືກ ທຳ ລາຍ” ວັດ.

ໃນຂະນະທີ່ດານຽນຍັງອະທິຖານເພື່ອສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແລະທູນຂໍພະເຢໂຫວາ“ຢ່າລໍຊ້າເພື່ອປະໂຫຍດຂອງທ່ານເອງ” (ຂໍ້ທີ 19), ທູດສະຫວັນຄາບລຽນໄດ້ມາເຖິງດານີເອນແລະໄດ້ໃຫ້ ຄຳ ພະຍາກອນ 70 ປີແກ່ລາວ. ເປັນຫຍັງພະເຢໂຫວາຈຶ່ງຊັກຊ້າອີກ 20 ປີຕໍ່ປີ 2nd ປີຂອງ Darius ເປີເຊຍຫຼືແມ້ກະທັ້ງຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າສໍາລັບດານີເອນ, ແລະອີກ 57 ປີຢູ່ເທິງຂອງນັ້ນ (ລວມ 77 ປີ) ຈົນເຖິງ 20 ປີth ປີຂອງ Artaxerxes ຂ້າພະເຈົ້າ (ປີໂດຍອີງໃສ່ວັນທີທາງໂລກ), ແລະວັນທີທີ່ດານີເອນສາມາດຢູ່ເພື່ອເບິ່ງບໍ? ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄຳ ສັ່ງຂອງ Cyrus ແມ່ນເຮັດໃນປີນັ້ນ (1st ປີຂອງ Darius the Mede) ຫຼືປີຕໍ່ໄປ (ຖ້າວ່າ 1st ປີທີ່ຊີຣຶຊນັບນັບຈາກການຕາຍຂອງ Darius the Mede ຫຼາຍກ່ວາການຫຼຸດລົງຂອງບາບີໂລນ) ທີ່ດານີເອນຈະມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອເບິ່ງແລະຟັງ ຄຳ ຕອບຕໍ່ ຄຳ ອະທິຖານຂອງລາວ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ດານີເອນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເວລາ ສຳ ລັບການປະຕິບັດຄວາມເສີຍຫາຍຂອງໄພພິບັດ (ສັງເກດ ຄຳ ນາມພາສາ) ຂອງເຢຣູຊາເລັມເປັນເວລາເຈັດສິບປີໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ໄລຍະເວລາຂອງຄວາມເສີຍຫາຍຈະບໍ່ຢຸດຖ້າການກໍ່ສ້າງ ໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນ.

E.11. ໂຍເຊບປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດຂອງຊີຣຶເຊໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ

Josephus, ຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນສະຕະວັດ ທຳ ອິດຂອງ AD, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງສົງໃສເລີຍວ່າລັດຖະ ດຳ ລັດຂອງ Cyrus ໄດ້ ກຳ ນົດການກໍ່ສ້າງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຄືນ ໃໝ່, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວັດ: [i]

 “ ໃນປີ ທຳ ອິດຂອງຊີຣຶຊ, …ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະຕຸ້ນຈິດໃຈຂອງ Cyrus, ແລະເຮັດໃຫ້ລາວຂຽນເລື່ອງນີ້ໄປທົ່ວອາຊີ: -“ ກະສັດ Cyrus ກ່າວດັ່ງນັ້ນ; ນັບຕັ້ງແຕ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດ ອຳ ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າລາວແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ປະເທດຊາດອິດສະລາເອນນະມັດສະການ; ເພາະວ່າລາວໄດ້ບອກຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍສາດສະດາ, ແລະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄວນສ້າງລາວຂຶ້ນທີ່ເຢຣູຊາເລັມ, ໃນແຂວງຢູເດ.”  (ຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຊາວຢິວ ປື້ມ XI, ໝວດ ທີ 1, ວັກ 1) [ii].

"ເລື່ອງນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັບ Cyrus ໂດຍການອ່ານປື້ມທີ່ເອຊາຢາປະໄວ້ໃຫ້ລາວກ່ຽວກັບ ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງລາວ…ຕາມນັ້ນເມື່ອ Cyrus ອ່ານເລື່ອງນີ້, ແລະຍ້ອງຍໍ ອຳ ນາດອັນສູງສົ່ງ, ຄວາມປາຖະ ໜາ ແລະຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ດຶງດູດໃຫ້ລາວເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້; ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວຢິວທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດທີ່ຢູ່ໃນບາບີໂລນ, ແລະກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າທ່ານຍອມໃຫ້ພວກເຂົາອອກໄປເພື່ອກັບໄປປະເທດຂອງພວກເຂົາ, ແລະກໍ່ສ້າງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຂອງພວກເຂົາ ໃໝ່, ແລະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ. " (ຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຊາວຢິວ ປື້ມ XI. ບົດທີ 1, ຂໍ້ 2) [iii].

“ ເມື່ອຊີຣຶເຊໄດ້ກ່າວຂໍ້ນີ້ຕໍ່ຊົນຍິດສະລາເອນ, ຜູ້ປົກຄອງຂອງສອງເຜົ່າຂອງຢູດາແລະເບັນຢາມິນ, ພ້ອມດ້ວຍພວກເລວີແລະປະໂລຫິດ, ໄດ້ເລັ່ງເຂົ້າໄປເມືອງເຢຣູຊາເລັມ, ແຕ່ພວກເຂົາຫຼາຍຄົນຢູ່ບາບີໂລນ…ສະນັ້ນພວກເຂົາປະຕິຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ແລະໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາທີ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ; ຂ້າພະເຈົ້າ ໝາຍ ຄວາມວ່າເລື່ອງນີ້ສ້າງຂື້ນ ໃໝ່ ໃນເມືອງຂອງພວກເຂົາ, ແລະການຟື້ນຟູການປະຕິບັດວັດຖຸບູຮານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນະມັດສະການຂອງພວກເຂົາ… ຂອງຊາວຢິວທີ່ອາໃສຢູ່ໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກະລຸນາກັບຄືນປະເທດຂອງພວກເຂົາ, ແລະກໍ່ສ້າງເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃໝ່, ແລະສ້າງວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເຢຣູຊາເລັມ. " (ຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຊາວຢິວ ປື້ມ XI. ບົດທີ 1, ຂໍ້ 3) [iv].

E.12. ການອ້າງອີງ ທຳ ອິດແລະການ ຄຳ ນວນຂອງ Daniel's Prophecy

ເອກະສານອ້າງອີງປະຫວັດສາດ ທຳ ອິດທີ່ພົບແມ່ນເອກະສານ. ຊາວເຜົ່າເອເດນແມ່ນສາສະ ໜາ ຂອງຊາວຢິວແລະບາງທີເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບຊຸມຊົນຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາທີ່ Qumran ແລະຜູ້ຂຽນ ໜັງ ສືທະເລຕາຍ. ເລື່ອນ ໜັງ ສືທະເລຕາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນລົງວັນທີປະມານ 150 ບີຊີໃນປື້ມບັນທຶກຂອງ Levi ແລະເອກະສານ Pseudo-Ezekiel (4Q384-390).

"Essenes ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຈັດສິບອາທິດຂອງດານີເອນໃນການກັບມາຈາກ Exile, ເຊິ່ງພວກເຂົາລົງວັນທີໃນ Anno Mundi 3430, ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຄາດວ່າໄລຍະເວລາເຈັດສິບອາທິດຫລື 490 ປີຈະ ໝົດ ອາຍຸໃນ AM 3920, ເຊິ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງ 3 BC ແລະ AD 2. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາຂອງອິດສະຣາເອນ (ບຸດດາວິດ) ໄດ້ສຸມໃສ່ກ່ອນ ໜ້າ 7 ປີ, ອາທິດສຸດທ້າຍ, ຫລັງຈາກ 69 ອາທິດ. ການຕີລາຄາຂອງພວກເຂົາເຈັດສິບອາທິດແມ່ນພົບເຫັນຄັ້ງ ທຳ ອິດໃນພຣະ ຄຳ ພີມໍລະດົກຂອງ Levi ແລະເອກະສານ Pseudo-Ezekiel (4 Q 384 )390), ຊຶ່ງອາດຈະ ໝາຍ ຄວາມວ່າມັນໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ກ່ອນປີ 146 ກ່ອນຄ. ສ.” [v]

ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຫຼັກຖານທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນ ທຳ ອິດກ່ຽວກັບ ຄຳ ພະຍາກອນຂອງດານຽນແມ່ນອີງໃສ່ການກັບຈາກການຖືກເນລະເທດ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະຖືກລະບຸດ້ວຍ ຄຳ ປະກາດຂອງຊີຣຶເຊ.

 

ພວກເຮົາ, ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກນອກ ເໜືອ ຈາກການສະຫລຸບວ່າ ດຳ ລັດໃນ 1st ປີຂອງ Cyrus ປະຕິບັດທັງຄໍາພະຍາກອນຂອງເອຊາຢາ 44 ແລະດານີເອນ 9. ເພາະສະນັ້ນ, ການ 1st ປີຂອງ Cyrus ຕ້ອງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາໃນພຣະ ຄຳ ພີ.

ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຢ່າງ.

 1. ຖ້າ 69 ອາທິດແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນໃນ 1st ປີແຫ່ງການ Cyrus, ຫຼັງຈາກນັ້ນປີ 539 ກ່ອນຄ. ສ. ຫຼືປີ 538 ກ່ອນຄ. ສ. ເປັນວັນທີ່ໄວເກີນໄປ ສຳ ລັບວັນທີ 1st ປີ (ແລະການຫຼຸດລົງຂອງບາບີໂລນ).
 2. ມັນຕ້ອງມີປະມານ 455 ປີກ່ອນຄ. ສ. ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 29 AD. ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບາງປີ 82-84 ປີ.
 3. ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະວັດສາດຂອງໂລກເປີເຊຍໃນປະຈຸບັນຕ້ອງຖືກຕ້ອງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.[vi]
 4. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບາງທີອາດມີຄວາມ ສຳ ຄັນ, ໃນການສືບສວນທີ່ໃກ້ຊິດກວ່ານີ້ມີຫຼັກຖານທາງໂບຮານຄະດີຫຼືປະຫວັດສາດທີ່ຍາກຫຼາຍ ສຳ ລັບບາງກະສັດໃນໄລຍະຕໍ່ມາຜູ້ທີ່ສົມມຸດວ່າໄດ້ໃກ້ຊິດກັບການຕົກຂອງຈັກກະພັດເປີເຊຍກັບ Alexander the Great.[vii]

 

F.      ບົດສະຫຼຸບຊົ່ວຄາວ

ບົດບັນທຶກເປີເຊຍສ່ວນບົດເລື່ອງທີ່ຖືກຈັດຂື້ນໃນປະຈຸບັນຈະຕ້ອງຜິດຖ້າພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ຄຳ ພະຍາກອນຂອງດານຽນແລະປື້ມຂອງເອເຊດແລະເນເຫມີຢາຢ່າງຖືກຕ້ອງເພາະວ່າພະເຍຊູເປັນຄົນດຽວໃນປະຫວັດສາດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຄຳ ພະຍາກອນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຜູ້ເປັນເມຊີໄດ້.

ສຳ ລັບຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດແລະ ຄຳ ພີໄບເບິນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພະເຍຊູເປັນຜູ້ດຽວໃນປະຫວັດສາດຜູ້ທີ່ໄດ້ ສຳ ເລັດແລະຈະສາມາດປະຕິບັດ ຄຳ ພະຍາກອນຕ່າງໆແລະອ້າງເປັນກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນພຣະເມຊີອາ,ເຮົາຈະພິສູດໄດ້ແນວໃດເມື່ອພະເຍຊູຂຶ້ນເປັນກະສັດ?"[viii]

ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ພິຈາລະນາລາຍການອື່ນໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈປະວັດສາດດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະ ຄຳ ພີ.

 

ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃນພາກທີ 5 ….

 

[i] ຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຊາວຢິວ ໂດຍ Josephus (ທ້າຍປີ 1st ນັກປະຫວັດສາດສະຕະວັດທີ) ປື້ມທີ XI, ໝວດ ທີ 1, ວັກ 4. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[ii] ຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຊາວຢິວ ໂດຍ Josephus (ທ້າຍປີ 1st ນັກປະຫວັດສາດສະຕະວັດທີ) ປື້ມທີ XI, ໝວດ ທີ 1, ວັກ 1. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[iii] ຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຊາວຢິວ ໂດຍ Josephus (ທ້າຍປີ 1st ນັກປະຫວັດສາດສະຕະວັດທີ) ປື້ມທີ XI, ໝວດ ທີ 1, ວັກ 2. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[iv] ຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຊາວຢິວ ໂດຍ Josephus (ທ້າຍປີ 1st ນັກປະຫວັດສາດສະຕະວັດທີ) ປື້ມທີ XI, ໝວດ ທີ 1, ວັກ 3. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[v] ຄຳ ອ້າງທີ່ໄດ້ມາຈາກ“ອາຍຸເຈັດສິບອາທິດຂອງດານຽນເປັນ ຄຳ ພະຍາກອນຂອງເມຊີບໍ? ພາກທີ 1” ໂດຍ J Paul Tanner, Bibliotheca Sacra 166 (ເມສາ - ມິຖຸນາ 2009): 181-200”.  ເບິ່ງ pg 2 & 3 ຂອງ PDF ທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້:  https://www.dts.edu/download/publications/bibliotheca/DTS-Is%20Daniel’s%20Seventy-Weeks%20Prophecy%20Messianic.pdf

ສຳ ລັບການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼັກຖານທີ່ສົມບູນກວ່າ, ເບິ່ງ Roger Beckwith, "Daniel 9 ແລະວັນທີຂອງການສະເດັດມາຂອງເມຊີໃນ Essene, Hellenistic, Pharisaic, Zealot ແລະ Christian Christian Computation," Revue de Qumran 10 (ເດືອນທັນວາ 1981): 521 42. https://www.jstor.org/stable/pdf/24607004.pdf?seq=1

[vi] 82-84 ປີ, ເພາະວ່າ Cyrus 1st ປີ (ເໜືອ ບາບີໂລນ) ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າປີ 539 ກ່ອນຄ. ສ. ຫລືປີ 538 ກ່ອນຄ. ສ. ປີສາດໃນໂລກ, ຂື້ນກັບວ່າການປົກຄອງໄລຍະສັ້ນຂອງດາລິຊຜູ້ປົກຄອງໄດ້ປັບທັດສະນະຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີຣິດ 1st ປີ. ມັນແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ Cyrus 1st ປີແຫ່ງການປົກຄອງ Medo-Persia. ນັ້ນແມ່ນປະມານ 22 ປີກ່ອນ.

[vii] ເຫດຜົນທີ່ມີບັນຫາບາງຢ່າງໂດຍມີຄວາມແນ່ນອນໃນການມອບ ໝາຍ ຈາລຶກແລະແທັບເລັດໃຫ້ກະສັດໂດຍສະເພາະທີ່ມີຊື່ດຽວກັນດັ່ງນັ້ນການໃຫ້ຂໍ້ສະຫລຸບນີ້ຈະຖືກສະແດງອອກໃນພາກຕໍ່ມາຂອງຊຸດນີ້.

[viii] ເບິ່ງບົດຂຽນ“ພວກເຮົາສາມາດພິສູດໄດ້ແນວໃດວ່າພະເຍຊູກາຍເປັນກະສັດ?”. ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້. https://beroeans.net/2017/12/07/how-can-we-prove-when-jesus-became-king/

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
  3
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x