“ ຂ້ອຍໄດ້ແລ່ນໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.” - 2 ຕີໂມເຕ 4: 7, ທ. ປ

[ຈາກ ws 04/20 p.26 ມິຖຸນາ 29 - 5 ກໍລະກົດ 2020]

ອີງຕາມການສະແດງຕົວຢ່າງ, ຈຸດສຸມຂອງບົດຄວາມແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດຊະນະການແຂ່ງຂັນເພື່ອຊີວິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະປະສົບກັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຂອງອາຍຸສູງຫລືພະຍາດທີ່ອ່ອນແອ.

ວັກ ທຳ ອິດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຖາມວ່າມີໃຜຢາກແລ່ນແຂ່ງທີ່ຍາກ, ໂດຍສະເພາະຕອນຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຫຼືເມື່ອຍ. ດີ, ຄຳ ຕອບ ສຳ ລັບສິ່ງນັ້ນແມ່ນຂື້ນກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງແທ້ໆ. ຖ້າພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບໂອລິມປິກທີ່ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 4 ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນນັກກີລາໂລກອາດຈະຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ (ໃນເວລາຂອງທ່ານເອງຊອກຫາ Emil Zatopek ໃນງານກິລາໂອລິມປິກ Helsinki ປີ 1952). ເຖິງແມ່ນວ່າ ສຳ ລັບພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຕ້ອງການແຂ່ງຂັນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ ສຳ ຄັນ. ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ ສຳ ຄັນບໍ? ແມ່ນແລ້ວ, ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອຊີວິດ.

ຈະເປັນແນວໃດສະພາບການຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆຂອງໂປໂລໃນ 1 ຕີໂມເຕ 4: 7?

ໂປໂລ ກຳ ລັງຈະຖືກປະຫານຊີວິດໃນຖານະເປັນ Martyr ໃນຂະນະທີ່ຖືກຂັງຢູ່ໃນ Rome:

“ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ ກຳ ລັງຖອກເທລົງ ເໝືອນ ດັ່ງເຄື່ອງດື່ມດື່ມ, ແລະເຖິງເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະອອກໄປໃກ້ແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການຕໍ່ສູ້ທີ່ດີ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສິ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາສັດທາໄວ້. ບັດນີ້ມີມົງກຸດແຫ່ງຄວາມຊອບ ທຳ ສຳ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ, ເຊິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ພິພາກສາທີ່ຊອບ ທຳ ຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ຂ້າພະເຈົ້າໃນວັນນັ້ນ - ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ ສຳ ລັບຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ ສຳ ລັບທຸກຄົນທີ່ປາຖະ ໜາ ທີ່ການປະກົດຕົວຂອງທ່ານ. " - 1 ຕີໂມເຕ 4: 6-8 (ສະບັບສາກົນໃຫມ່)

ສິ່ງໃດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອັກຄະສາວົກໂປໂລສາມາດສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນນັ້ນ? ໃຫ້ພວກເຮົາກວດກາເບິ່ງວ່າພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາ ຄຳ ຕອບຕໍ່ ຄຳ ຖາມນີ້ໄດ້ແນວໃດໃນການສຶກສາໃນອາທິດນີ້.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 2 ເວົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າອັກຄະສາວົກໂປໂລກ່າວວ່າຄລິດສະຕຽນແທ້ທຸກຄົນແມ່ນແຂ່ງກັນ. ເຮັບເລີ 12: 1 ຖືກກ່າວເຖິງ. ແຕ່ໃຫ້ເຮົາອ່ານຂໍ້ທີ 1 ເຖິງ 3.

"ດັ່ງນັ້ນ, ເພາະວ່າພວກເຮົາມີພະຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຖິ້ມນ້ ຳ ໜັກ ທຸກຢ່າງແລະບາບທີ່ຕິດຕົວມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ງ່າຍ, ແລະຂໍໃຫ້ພວກເຮົາແລ່ນແຂ່ງຂັນກັນດ້ວຍຄວາມອົດທົນ 2 ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາແນມເບິ່ງໄປທີ່ຫົວ ໜ້າ ຕົວແທນແລະສົມບູນແບບແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ, ຄືພຣະເຢຊູ. ເພາະຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ລາວ, ລາວໄດ້ອົດທົນທໍລະມານທໍລະມານ, ທໍລະມານຄວາມອັບອາຍ, ແລະໄດ້ນັ່ງຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ. 3 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈົ່ງພິຈາລະນາຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ອົດທົນກັບ ຄຳ ເວົ້າທີ່ໂຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວຈາກຄົນບາບທີ່ຕໍ່ຕ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ອິດເມື່ອຍແລະຍອມແພ້”

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະເວົ້າວ່າແມ່ນຈຸດ ສຳ ຄັນໃນຖ້ອຍ ຄຳ ຂອງໂປໂລຂ້າງເທິງນີ້ໃນເວລາເວົ້າກັບຄຣິສຕຽນກ່ຽວກັບການຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນ?

 • ພວກເຮົາຖືກອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍບັນດາພະຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍ
 • ພວກເຮົາຄວນຖີ້ມນ້ ຳ ໜັກ ທຸກຢ່າງແລະບາບທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາວຸ້ນວາຍງ່າຍ
 • ພວກເຮົາຄວນ ດຳ ເນີນການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຄວາມອົດທົນ
 • ພວກເຮົາຄວນເບິ່ງ ຢ່າງຕັ້ງໃຈ [ກ້າຫານຂອງພວກເຮົາ] ທີ່ເປັນຕົວແທນແລະເປັນຜູ້ສົມບູນແບບຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຢຊູ
 • ເພື່ອຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ລາວ, ລາວໄດ້ອົດທົນທໍລະມານກັບເສົາທໍລະມານ
 • ພິຈາລະນາຢ່າງໃກ້ຊິດຜູ້ທີ່ໄດ້ອົດທົນກັບ ຄຳ ເວົ້າທີ່ໂຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວຈາກຄົນບາບຕໍ່ຕ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່ອິດເມື່ອຍແລະຍອມແພ້

ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີນີ້ມີພະລັງຫລາຍເມື່ອພິຈາລະນາຫົວຂໍ້ສະເພາະນີ້ແລະພວກເຮົາຈະກັບມາເວົ້າເຖິງແຕ່ລະດ້ານໃນຕອນທ້າຍຂອງການທົບທວນຄືນນີ້.

ເຊື້ອຊາດແມ່ນຫຍັງ?

ຫຍໍ້ ໜ້າ 3 ກ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

“ ບາງຄັ້ງໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຈາກເກມທີ່ຈັດຢູ່ໃນປະເທດເກຣັກບູຮານເພື່ອສອນບົດຮຽນທີ່ ສຳ ຄັນ. (1 ໂກລິນໂທ 9: 25-27; 2 ຕີໂມ. 2: 5) ໃນຫລາຍໆໂອກາດລາວໄດ້ໃຊ້ການແລ່ນຄືກັບຂັ້ນໄດເພື່ອສະແດງເຖິງແນວທາງຊີວິດຂອງຄລິດສະຕຽນ. (1 ໂກລິນໂທ 9:24; ຄາລາຊີ 2: 2; ຟີລິບ 2:16) ບຸກຄົນ ໜຶ່ງ ເຂົ້າ“ ເຊື້ອຊາດ” ນີ້ເມື່ອລາວອຸທິດຕົວໃຫ້ແກ່ພະເຢໂຫວາແລະຮັບບັບເຕມາ (1 ເປ. 3:21) ລາວຂ້າມເສັ້ນໄຊຊະນະເມື່ອພະເຢໂຫວາມອບລາງວັນຊີວິດຕະຫຼອດໄປໃຫ້ລາວ.” [ກ້າຫານຂອງພວກເຮົາ]

ການທົບທວນຄືນຂອງ 1 ເປໂຕ 3:21 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເຮັດໄດ້ ບໍ່ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄຳ ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການອຸທິດຕົວແລະການຮັບບັບເຕມາເຊິ່ງມີຢູ່ໃນຂໍ້ 3.

ພຣະ ຄຳ ພີກ່າວຢ່າງລຽບງ່າຍວ່າການບັບຕິສະມາເຊິ່ງເປັນ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາຂອງສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ແນ່ນອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄຣິສຕຽນ. ໂປໂລບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງອຸທິດຕົນເອງແລະຮັບບັບຕິສະມາກ່ອນພວກເຮົາຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນນີ້. ເນື່ອງຈາກການອຸທິດຕົວເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວການແຂ່ງຂັນເລີ່ມຕົ້ນແທ້ໆເມື່ອເຮົາຕັດສິນໃຈເປັນສາວົກຂອງພະຄລິດ.

ຫລັງຈາກໄດ້ມີຊີວິດຢູ່, ລາວໄດ້ໄປປະກາດກັບວິນຍານທີ່ຖືກກັກຂັງ - 20 ຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງດົນນານມາແລ້ວໃນເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ລໍຖ້າຢ່າງອົດທົນໃນວັນເວລາຂອງໂນອາໃນຂະນະທີ່ເຮືອຖືກສ້າງ. ໃນນັ້ນມີພຽງສອງສາມຄົນເທົ່ານັ້ນ, ແປດຄົນ, ໄດ້ຖືກບັນທືກຜ່ານທາງນໍ້າ, 21 ແລະນ້ ຳ ນີ້ສະແດງເຖິງການບັບຕິສະມາເຊິ່ງປະຈຸບັນຊ່ວຍທ່ານເຊັ່ນກັນ - ບໍ່ແມ່ນການ ກຳ ຈັດຄວາມເປິເປື້ອນອອກຈາກຮ່າງກາຍແຕ່ເປັນ ຄຳ ສັນຍາທີ່ມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. - 1 ເປໂຕ 3: 19-21 (ສະບັບສາກົນໃຫມ່)

ສຳ ລັບການສົນທະນາທີ່ລະອຽດກວ່າກ່ຽວກັບການຮັບບັບເຕມາເບິ່ງບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້

https://beroeans.net/2020/05/10/are-you-ready-to-get-baptized/

https://beroeans.net/2020/05/03/love-and-appreciation-for-jehovah-lead-to-baptism/

ຫຍໍ້ ໜ້າ 4 ຊີ້ແຈງສາມຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງການແລ່ນແຂ່ງທາງໄກແລະການ ດຳ ລົງຊີວິດຄຣິສຕຽນ.

 • ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
 • ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ເສັ້ນ ສຳ ເລັດຮູບ
 • ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍຕາມທາງ

ສອງສາມວັກຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກນັ້ນກວດເບິ່ງແຕ່ລະສາມຈຸດໂດຍລະອຽດ.

ປະຕິບັດຕາມວິຊາທີ່ຖືກຕ້ອງ

ວັກ 5 ກ່າວວ່ານັກແລ່ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດທີ່ວາງໄວ້ໂດຍຜູ້ຈັດງານເຫດການ. ຄ້າຍຄືກັນເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມແນວທາງຂອງຄລິດສະຕຽນເພື່ອຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຊີວິດຕະຫຼອດໄປ.

ວັກນັ້ນອ້າງເຖິງຂໍ້ພະ ຄຳ ພີສອງຂໍ້ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄຳ ເວົ້ານັ້ນ:

"ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້ອຍບໍ່ຖືວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍເອງບໍ່ມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຍັງຕໍ່ຂ້ອຍ, ຖ້າຂ້ອຍສາມາດເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ແລະວຽກຮັບໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ, ເພື່ອເປັນພະຍານຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບຂ່າວດີກ່ຽວກັບຄວາມກະລຸນາທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຂອງພຣະເຈົ້າ". - ກິດຈະກໍາ 20: 24

"ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ທ່ານໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຫລັກສູດນີ້, ເພາະວ່າແມ່ນແຕ່ພຣະຄຣິດໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານເພື່ອທ່ານ, ຍັງເປັນແບບຢ່າງ ສຳ ລັບທ່ານທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະອົງຢ່າງໃກ້ຊິດ." - 1 Peter 2: 21

ພຣະ ຄຳ ພີທັງສອງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົນທະນານີ້. ບາງທີ 1 ເປໂຕ 2:21 ຍິ່ງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ ຄຳ ສັບໃນເຮັບເລີ 12: 2 ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ພິຈາລະນາໃນຕອນຕົ້ນຂອງການທົບທວນຄືນນີ້.

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບ ຄຳ ສັບໃນກິດຈະການ? ຂໍ້ພະ ຄຳ ພີນີ້ຍັງ ເໝາະ ສົມເພາະພະເຍຊູເປັນສູນກາງການໃຊ້ຊີວິດຂອງລາວໃນການປະຕິບັດສາດສະ ໜາ ກິດຂອງລາວແລະດັ່ງນັ້ນນັ້ນຄວນຈະເປັນແນວທາງທີ່ ໜ້າ ສັນລະເສີນ ສຳ ລັບເຮົາທີ່ຈະຕິດຕາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເວົ້າເລື່ອງນີ້ດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນຢ່າງແນ່ນອນ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າຄວາມພະຍາຍາມທີ່ແປກໆອີກເພື່ອສຸມໃສ່ພະຍານກ່ຽວກັບວຽກປະຕູ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ທ່ານພິຈາລະນາວັກ 16 ຕໍ່ມາໃນບົດທົບທວນນີ້.

ມີຂໍ້ພະ ຄຳ ພີອື່ນໆອີກຫຼາຍຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົນທະນານີ້ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມຂອງວາລະສານນີ້. ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຄິດເຖິງຢາໂກໂບ 1:27 ເຊິ່ງກ່າວເຖິງ "ຮູບແບບຂອງການນະມັດສະການທີ່ສະອາດແລະບໍ່ມີຂອບເຂດຈາກມຸມມອງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາແມ່ນສິ່ງນີ້: ເພື່ອເບິ່ງແຍງເດັກ ກຳ ພ້າແລະແມ່ ໝ້າຍ ໃນຄວາມຍາກ ລຳ ບາກຂອງພວກເຂົາ, ແລະຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ພົ້ນຈາກໂລກ." ພະເຍຊູເບິ່ງແຍງແມ່ ໝ້າຍ ແລະເດັກ ກຳ ພ້າບໍ? ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສົງ​ໃສ. ພະເຍຊູເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບເຮົາທຸກຄົນ.

ຮັກສາໄວ້ແລະຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງ

ວັກ 8 ເຖິງ 11 ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ດີທີ່ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຜິດພາດຂອງເຮົາຫຼືຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ເຮົາສະດຸດແຕ່ແທນທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາສຸມໃສ່ແລະຮັກສາລາງວັນໄວ້ໃນໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ຮັກສາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແລ່ນ

ຫຍໍ້ ໜ້າ 14 ຍັງເວົ້າເຖິງຈຸດດີ: “ ໂປໂລຕ້ອງປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ນອກ ເໜືອ ຈາກການຖືກໃສ່ຮ້າຍແລະຂົ່ມເຫັງຈາກຄົນອື່ນ, ບາງຄັ້ງລາວຮູ້ສຶກອ່ອນແອແລະລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ລາວເອີ້ນວ່າ“ ໜາມ ໃນເນື້ອ ໜັງ.” (2 ໂກລິນໂທ 12: 7) ແຕ່ແທນທີ່ຈະຖືວ່າການທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນເປັນເຫດຜົນຂອງການຍອມແພ້, ລາວເຫັນວ່າມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະເພິ່ງອາໄສພະເຢໂຫວາ.” ຖ້າພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໂປໂລແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ອື່ນໆຂອງພະເຈົ້າເຊິ່ງເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ“ຟັງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພະຍານ” ພວກເຮົາຈະສາມາດຮຽນແບບໂປໂລແລະອົດທົນກັບການທົດລອງຕ່າງໆ.

ຫຍໍ້ ໜ້າ 16 ກ່າວວ່າ:

"ຫລາຍຄົນທີ່ມີອາຍຸຫລາຍແລະຄົນທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງກໍາລັງແລ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງສູ່ຊີວິດ. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກນີ້ດ້ວຍ ອຳ ນາດຂອງຕົນເອງ. ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພະລັງຂອງພະເຢໂຫວາໂດຍການຟັງການປະຊຸມຄລິດສະຕຽນຜ່ານສາຍໂທລະສັບຫຼືເບິ່ງການປະຊຸມຜ່ານທາງວິດີໂອ. ແລະເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກສ້າງການສ້າງສາວົກໂດຍການເປັນພະຍານຕໍ່ທ່ານ ໝໍ, ພະຍາບານ, ແລະຍາດພີ່ນ້ອງ.”

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິໃນການເບິ່ງການປະຊຸມດ້ວຍການຖ່າຍທອດວິດີໂອແລະການປະກາດກັບທ່ານ ໝໍ ແລະພະຍາບານ, ສິ່ງນັ້ນຈະເປັນຈຸດສຸມຂອງພະເຍຊູບໍເມື່ອພົບຄົນປ່ວຍແລະຄົນພິການ? ບໍ່. ລາວຈາກທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງວຽກຮັບໃຊ້, ແຕ່ທຸກຄັ້ງທີ່ລາວພົບຄົນທຸກຍາກ, ຄົນປ່ວຍ, ຫລືຄົນຂາເປື້ອນ, ລາວຈະລ້ຽງພວກເຂົາ, ຮັກສາແລະໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ພວກເຂົາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການກະ ທຳ ຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະເຢໂຫວາສັນລະເສີນ (ເບິ່ງມັດທາຍ 15: 30-31). ພວກເຮົາຈະເປັນພະຍານທີ່ມີພະລັງຫລາຍກວ່າຖ້າພວກເຮົາສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍແລະຄວາມຫ່ວງໃຍຕໍ່ຜູ້ສູງອາຍຸແລະຄົນເຈັບປ່ວຍຫລາຍກ່ວາຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຂົາປະກາດ. ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສຸຂະພາບທີ່ດີສາມາດໃຊ້ໂອກາດທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າຄຸນລັກສະນະອັນດີເລີດຂອງພະເຢໂຫວາປາກົດໃນການກະ ທຳ ຂອງພວກເຮົາເອງແລະບອກພວກເຂົາກ່ຽວກັບ ຄຳ ສັນຍາ ສຳ ລັບອະນາຄົດເມື່ອພວກເຮົາມາຢ້ຽມຢາມຄົນທີ່ຂັດສົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເມື່ອຄົນອື່ນເຫັນວິທີທີ່ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດວຽກທີ່ດີ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະສັນລະເສີນພະເຢໂຫວາ (ໂຢຮັນ 13:35).

ຂໍ້ຫຍໍ້ ໜ້າ 17 ຫາ 20 ຍັງໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ດີບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການຈັດການກັບຂໍ້ ຈຳ ກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມກັງວົນໃຈ, ຫຼືໂລກຊຶມເສົ້າ.

ສະຫຼຸບ

ໂດຍລວມແລ້ວ, ບົດຂຽນໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ດີບາງຢ່າງ. ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຈັດລະບຽບຂອງ Organizational ໃນວັກ 16.

ການຂະຫຍາຍອອກໄປໃນເຮັບເຣີ 12: 1-3 ຈະໄດ້ເພີ່ມຄວາມເລິກຕື່ມອີກໃຫ້ກັບບົດຂຽນ.

ໂປໂລອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອຈະ ດຳ ເນີນການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຄວາມອົດທົນ:

 • ສຸມໃສ່ການຟັງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພະຍານ. ນັກແລ່ນໄລຍະໄກມັກຈະແລ່ນເປັນກຸ່ມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ກຳ ນົດຈັງຫວະ. ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຮຽນແບບ“ ຈັງຫວະ” ຄວາມເຊື່ອຂອງນັກແລ່ນຄຣິສຕຽນອື່ນໆໃນການແຂ່ງຂັນຊີວິດ.
 • ພວກເຮົາຄວນຖີ້ມທຸກສິ່ງທີ່ ໜັກ ແລະບາບທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ນັກແລ່ນມາຣາທອນມັກຈະໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫຼາຍເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສິ່ງທີ່ມີນໍ້າ ໜັກ. ພວກເຮົາຄວນຫລີກລ້ຽງທຸກສິ່ງທີ່ຈະກີດຂວາງຫລືເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຊ້າໃນຫລັກສູດຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາ.
 • ເບິ່ງທີ່ຫົວ ໜ້າ ຕົວແທນແລະຜູ້ທີ່ດີເລີດກວ່າສັດທາຂອງເຮົາ, ຄືພຣະເຢຊູ. ພະເຍຊູເປັນນັກແລ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍມີໃນການແຂ່ງຂັນຊີວິດ. ຕົວຢ່າງຂອງລາວແມ່ນສົມຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແລະຮຽນແບບ. ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວິທີທີ່ລາວສາມາດຈັດການກັບການເຍາະເຍີ້ຍແລະການຂົ່ມເຫັງຈົນເຖິງຄວາມຕາຍ, ແລະຍັງສະແດງຄວາມຮັກທີ່ລາວສະແດງຕໍ່ມະນຸດຊາດ, ພວກເຮົາຈະສາມາດອົດທົນໄດ້.

9
0
ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
()
x