ການຄືນດີກ່ຽວກັບ ຄຳ ທຳ ນາຍຂອງເມຊີຂອງດານີເອນ 9: 24-27 ດ້ວຍປະຫວັດສາດໂລກ

ການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍ

ບົດສະຫຼຸບຂອງການຄົ້ນພົບຈົນເຖິງວັນທີ

ໃນການສືບສວນມາລາທອນຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນໃນພຣະ ຄຳ ພີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ວິທີແກ້ໄຂນີ້ໄດ້ວາງຈຸດສຸດທ້າຍຂອງປີ 69 29 in AD ໃນປີ AD Jesus AD AD comm ເມື່ອພະເຍຊູເລີ່ມຕົ້ນກະຊວງ.
 • ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເຮັດໃຫ້ສາເຫດຂອງການຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແລະຂອງຂວັນໃຫ້ຢຸດເຊົາ, ໃນເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງເຈັດໃນປີ 33 AD ກັບພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຖືກຕັດ, ຖືກຂ້າ, ເພື່ອມະນຸດຊາດທັງປວງ.
 • ວິທີແກ້ໄຂນີ້ໄດ້ວາງຈຸດສຸດທ້າຍຂອງເຈັດຄົນສຸດທ້າຍໃນປີ 36 AD ດ້ວຍການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງໂຄເນເລຍຄົນຕ່າງຊາດ.
 • ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ວາງ 1st ປີແຫ່ງການ Cyrus ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປີ 455 BC ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຈັດເຈັດເຈັດ 49 ປີ.
 • ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ວາງປີທີ 32 ຂອງ Darius aka Ahasuerus, aka Artaxerxes ໃນປີ 407 BC ກ່ອນສິ້ນສຸດເຈັດເຈັດປີຂອງ 49 ປີໂດຍ Nehemiah ກັບມາບາບີໂລນກັບ ກຳ ແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຟື້ນຟູ. (ເນເຫມີ 13: 6)
 • ດັ່ງນັ້ນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຈຶ່ງໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ສຳ ລັບດານຽນແລະພະເຢໂຫວາທີ່ຈະແບ່ງປັນ ຄຳ ພະຍາກອນອອກເປັນ 7 ປີເຈັດສິບຫົກສິບສອງປີ. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 4)
 • ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເຮັດໃຫ້ອາຍຸທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ສຳ ລັບ Mordecai, Esther, Ezra, ແລະ Nehemiah ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບການຕີຄວາມທາງໂລກແລະສາດສະ ໜາ, ເຊິ່ງທັງບໍ່ສົນໃຈຫລືອະທິບາຍເຖິງອາຍຸທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນກັບ“ ຄົນອື່ນຂອງ Mordecai, Ezra, Nehemiah, ຫລືບັນຊີ ຄຳ ພີໄບເບິນແມ່ນຜິດ ”. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 1,2,3)
 • ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຍັງໃຫ້ ຄຳ ອະທິບາຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ສຳ ລັບການສືບທອດກະສັດເປີເຊຍໃນພຣະ ຄຳ ພີ. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 5,7)
 • ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈການສືບທອດຖານະປະໂລຫິດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ສຳ ລັບໄລຍະເວລາຂອງຈັກກະພັດເປີເຊຍທີ່ເຫັນດີ ນຳ ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີ. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 6)
 • ວິທີແກ້ໄຂນີ້ໃຫ້ ຄຳ ອະທິບາຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ສຳ ລັບລາຍຊື່ນັກບວດສອງຄົນ. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 8).
 • ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ Darius ຂ້ອຍກາຍເປັນຄົນທີ່ເອີ້ນຫລືຮູ້ຈັກຫຼືເອົາຊື່ Artaxerxes ຫຼືຖືກເອີ້ນວ່າ Artaxerxes ຈາກລາວ 7th ປີແຫ່ງການປົກຄອງເປັນຕົ້ນໄປໃນບັນຊີຈາກ Ezra 7 ເປັນຕົ້ນໄປແລະເນເຫມີຢາ. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 9)
 • ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ Ahasuerus ຂອງປື້ມ Esther ເພື່ອອ້າງອີງໃສ່ Darius I ເຊັ່ນກັນ. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 1,9)
 • ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກເກືອບທັງ ໝົດ ຂອງສິ່ງທີ່ Josephus ຂຽນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກໆສິ້ນ, ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ສອງສາມຊິ້ນເທົ່ານັ້ນ. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 10)
 • ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຍັງໃຫ້ການແກ້ໄຂທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການຕັ້ງຊື່ຂອງກະສັດເປີເຊຍໃນປື້ມຂອງ Apocrypha. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 11)
 • ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຍັງໃຫ້ການແກ້ໄຂທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການຕັ້ງຊື່ຂອງກະສັດເປີເຊຍໃນພາສາ Septuagint. (ເບິ່ງບັນຫາ / ວິທີແກ້ໄຂ 12)

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມ ສຳ ເຣັດ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອຄິດໄລ່, ຊຶ່ງເປັນການສືບທອດສືບທອດຂອງກະສັດເປີເຊຍ.

ສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອ, ຈາກປີທີ່ຕິດຕາມການເສຍຊີວິດຂອງ Darius I ໃນລາວ 36 ປີth ປີ, ເຊິ່ງໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແມ່ນ 402 BC, ເຖິງ 330 BC ເມື່ອ Alexander ເອົາຊະນະກະສັດ Darius ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍແລະກາຍເປັນກະສັດຂອງ Persia, ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງ ເໝາະ ສົມກັບ 156 ປີເປັນ 73 ປີ (ແລະ 6 ກະສັດຖ້າເປັນໄປໄດ້) ໂດຍບໍ່ຂັດກັບສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຖ້າເປັນໄປໄດ້ທຸກຢ່າງ. ຄິວຂອງ Rubik ຍັກໃຫຍ່ຂອງການແຂ່ງລົດ!

ສິ້ນສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງລົດ

ມັນໄດ້ຮັບຜົນ ສຳ ເລັດແນວໃດ?

ໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການສືບສວນຂອງຜູ້ຂຽນແລະການຂຽນພາກສ່ວນທີ່ຜ່ານມາຂອງຜົນໄດ້ຮັບໃນຊຸດນີ້, ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຕ້ອງມີມາຮອດປີ 455 ກ່ອນຄ. ສ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນຍັງປາກົດຂື້ນວ່າມັນຕ້ອງເປັນອັນດັບ 1st ປີຂອງ Cyrus ແທນປີ 20th ປີຂອງ Artaxerxes I. ຜົນໄດ້ຮັບ, ລາວໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດບາງສະຖານະການທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຈຸດສຸດທ້າຍໃນບົດສະຫຼຸບຂອງຜົນການຄົ້ນພົບຂ້າງເທິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີສະຖານະການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໃນເວລານັ້ນແລະມັນກໍ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ.

ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນຈາກ Eusebius[i] ແລະ Africanus[ii] ແລະ Ptolemy[iii] ແລະນັກປະຫວັດສາດບູຮານອື່ນໆກ່ຽວກັບຄວາມຍາວປົກຄອງຂອງກະສັດເປີເຊຍແລະບັນດາກະສັດເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ກ່າວເຖິງໂດຍໂຈເຊັບສ, ພາສາເປີເຊຍນັກກະວີຟິລິບປິນ[iv], ແລະ Herodotus ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ. ມັນເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ຜົນຜະລິດແລະສະແດງຮູບແບບທັງ ໝົດ ທີ່ມີ ຄຳ ອະທິບາຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈາກສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບບັນທຶກ ຄຳ ພີໄບເບິນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຍໍ້ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອອກມາຈາກການສືບສວນໂດຍນັກປະຫວັດສາດອື່ນໆ.

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈວ່າເປີເຊຍ Poet Ferdowsi ມີພຽງແຕ່ Kings ເຖິງ Darius II ແລະຍົກເວັ້ນ Xerxes.

Josephus ຍັງມີພຽງແຕ່ Kings ເຖິງ Darius II ເທົ່ານັ້ນແຕ່ລວມທັງ Xerxes. Herodotus ມີພຽງແຕ່ກະສັດເຖິງ Artaxerxes I. (ມັນເຊື່ອວ່າ Herodotus ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນໄລຍະການປົກຄອງຂອງ Artaxerxes I ຫຼືຕົ້ນໃນການປົກຄອງຂອງ Darius II.)

ຖ້າ Darius I (the Great) ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫລາຍຫລືປ່ຽນຊື່ຂອງລາວໃຫ້ເປັນ Artaxerxes, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທັງ ໝົດ ວ່າກະສັດເປີເຊຍຄົນອື່ນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນບັນດານັກປະຫວັດສາດໃນພາຍຫລັງທັງໃນປະຫວັດສາດເກົ່າແກ່ແລະໃນປີ 20th ແລະ 21st ສັດຕະວັດແລ້ວ.

ການປຽບທຽບຂອງຄວາມຍາວປົກຄອງຈາກນັກປະຫວັດສາດບູຮານ

Herodotus ຄ. 430 ກ່ອນຄ. ສ Ctesias ຄ. 398 ກ່ອນຄ. ສ Diodorus 30 BC Josephus 75 AD ໂພທິລີ 150 AD Clement ຂອງ Alexandria c. 217 AD Manetho / Sextus Julius Africanus c.220 AD Manetho / Eusebius ຄ. 330 AD Sulpicus Severus c.400 AD ນັກຂຽນພາສາເປີເຊຍ Firdusi (931-1020 AD)
Cyrus II (ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່) 29 30 ແມ່ນ​ແລ້ວ 9

(ບາບີໂລນ)

30 31 ແມ່ນ​ແລ້ວ
Cambyses II 7.5 18 6 8 19 6 3 9 ແມ່ນ​ແລ້ວ
Magi 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Darius ຂ້າພະເຈົ້າ (ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່) 36 - 9+ 36 46 36 36 36 ແມ່ນ​ແລ້ວ
Xerxes I ແມ່ນ​ແລ້ວ - 20 28 + 21 26 21 21 21
Artabanos 0.7
Artaxerxes (I) ແມ່ນ​ແລ້ວ 42 40 7+ 41 41 41 40 41 ແມ່ນ​ແລ້ວ
Xerxes II 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Sogdianos 0.7 0.7 0.7 0.7
Darius II 35 19 ແມ່ນ​ແລ້ວ 19 8 19 19 19 ແມ່ນ​ແລ້ວ
Artaxerxes II 43 46 42 62
Artaxerxes III 23 21 2 6 23
Asses (Artaxerxes IV) 2 3 4
Darius III 4 4 6
ຈໍານວນທັງຫມົດ 73 126 145 50 + 209 212 134 137 244

ດັ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງວິທີແກ້ໄຂທີ່ນັກປະຫວັດສາດແຕກຕ່າງກັນສະ ເໜີ ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີ. ອຳ ນາດການປົກຄອງທາງໂລກແລະສາດສະ ໜາ ໃນປະຈຸບັນນີ້ມັກຈະຮັບຮອງເອົາເລື່ອງກ່ຽວກັບປະວັດສາດຂອງ Ptolemy.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຄືນດີບັນຫາໃຫຍ່ນີ້, ໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກຄືນຈາກການຕົກຂອງຈັກກະພັດເປີເຊຍເຖິງ Alexander the Great of Macedonia ໃນປີ 330BC, ຕໍ່ Darius I ເຊິ່ງກົດລະບຽບຂອງລາວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 403 BC ກັບ Cyrus ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 455 BC.

ພວກເຮົາພົບເຫັນດັ່ງນັ້ນ:

 • Darius III ກັບ 4 ປີ, (ຄວາມຍາວປົກຄອງອີງຕາມ Ptolemy ແລະ Manetho ອີງຕາມ Julius Africanus), ຄົນສຸດທ້າຍຂອງ Persia, ຜູ້ທີ່ປົກຄອງໃນຊ່ວງເວລາຂອງການກ້າວຫນ້າຂອງ Alexander the Great ເຂົ້າໄປໃນ Empire ເປີເຊຍ.
 • Asses (Artaxerxes IV) ກັບ 2 ປີ. (ປົກຄອງຄວາມຍາວຕາມ Ptolemy).

ຕໍ່ໄປ:

 • Artaxerxes III ຖືກປະຕິບັດໃຫ້ມີການປົກຄອງເປັນເວລາ 2 ປີ. (ຄວາມຍາວປົກຄອງອີງຕາມ Manetho ແລະ Julius Africanus, ມີອີກ 19 ປີໃນການເປັນກະສັດປົກຄອງປະເທດເອຢິບຫລືເປັນຜູ້ປົກຄອງຮ່ວມກັນ)
 • Darius II ດ້ວຍການປົກຄອງຂອງ 19 ປີຕາມທີ່ໄດ້ໃຫ້ຢູ່ສະ ເໝີ ໂດຍຊາວອາຟຣິກາ, Eusebius, ແລະ Ptolemy.

ນີ້ລວມທັງ ໝົດ 21 ປີທີ່ນາງ Ptolemy ໄດ້ມອບໃຫ້ Artaxerxes III. ນີ້ໄດ້ໃຫ້ຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຂັ້ມແຂງວ່າອາດຈະເປັນ Ptolemy ມີຄວາມຍາວປົກຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສຳ ລັບ Artaxerxes III. (ຕົວເລກຂອງ Ptolemy ອາຍຸ 21 ປີ ສຳ ລັບ Artaxerxes ເຄີຍປະກົດຕົວຢ່າງສະຫງ່າງາມແລະບັງເອີນເທົ່າກັບຄວາມຍາວຂອງການປົກຄອງຂອງ Xerxes. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງຄະນິດສາດຂອງສິ່ງນີ້ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມ ທຳ ມະຊາດຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ເລີຍ).

ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດແມ່ນວ່າ Ptolemy ໄດ້ສະແດງຄວາມຍາວຂອງການປົກຄອງບາງທີອາດຈະໃຊ້ Xerxes. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເລືອກອື່ນອາດຈະມີທັງການປົກຄອງແບບປົກຄອງດ້ວຍການປົກຄອງພຽງ 2 ປີໂດຍ Artaxerxes III ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ Darius II ຫຼືວ່າ Darius (II) ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼືປ່ຽນຊື່ຂອງລາວມາເປັນ Artaxerxes (III), ອາດຈະ ໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບ ຄຳ ພີໄບເບິນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ Darius (I) ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Artaxerxes (I).

ຕໍ່ໄປ:

 • Artaxerxes Secular ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າດ້ວຍຄວາມຍາວປົກຄອງຂອງ 41 ປີທີ່ໄດ້ຍົກເລີກອາດີດ Artaxerxes II (ສຳ ລັບຄວາມຍາວປົກຄອງຂອງ Artaxerxes I ອີງຕາມ Ptolemy.

ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ Artaxerxes ຂ້ອຍປົກຄອງ, ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີທີ 6 ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ Darius I, ຊ່ອງຫວ່າງ 5 ປີ (ການແກ້ໄຂຂອງ Artaxerxes ຂອງ Ezra 7 ຕໍ່ໄປແລະເນເຫມີຢາ). ມັນບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງ ສຳ ລັບການປົກຄອງທັງ ໝົດ ຂອງ Xerxes 21 ປີ.

ສິ້ນສຸດທ້າຍ:

 • Xerxes ໄດ້ຖືກເພີ່ມດ້ວຍຄວາມຍາວປົກຄອງຂອງ 21 ປີ, 16 ປີເປັນຜູ້ປົກຄອງຮ່ວມກັບພໍ່ຂອງລາວ Darius, ແລະ 5 ປີເປັນຜູ້ປົກຄອງ sole.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃກ້ຕອນຕົ້ນຂອງຊຸດຂອງພວກເຮົາ, ນັກວິຊາການບາງຄົນເຊື່ອວ່າມີຫຼັກຖານທີ່ Xerxes ຮ່ວມປົກຄອງກັບພໍ່ຂອງລາວ Darius ເປັນເວລາ 16 ປີ. ຖ້າ Xerxes ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຮ່ວມກັບ Darius ແລະການເສຍຊີວິດຂອງ Darius, ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປົກຄອງຫຼັງຈາກນັ້ນນີ້ກໍ່ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເປັນແນວນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? Xerxes ຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງພຽງຜູ້ດຽວ ສຳ ລັບ 5 ປີສຸດທ້າຍຂອງການປົກຄອງຂອງລາວກ່ອນທີ່ຈະຖືກສືບທອດໂດຍລູກຊາຍຂອງທ່ານ Artaxerxes.

Ptolemy ໃຫ້ Artaxerxes ຂ້ອຍປົກຄອງຄວາມຍາວເປັນ 41 ປີແລະ Artaxerxes II ປົກຄອງຄວາມຍາວເປັນ 46 ປີ. ສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ 5 ປີ. ອີງຕາມວິທີການນັບ Artaxerxes ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າໄດ້ຄອບຄອງ 41 ປີຄົນດຽວຫຼືອາດຈະເປັນ 46 ປີລວມທັງການປົກຄອງເປັນເວລາ 5 ປີກັບພໍ່ຂອງລາວ Xerxes ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງພໍ່ຕູ້ Darius I. ນີ້ອາດຈະເປັນຄວາມສັບສົນຕໍ່ມາໂດຍນັກປະຫວັດສາດ ເຊັ່ນ Ptolemy ກ່ຽວກັບການປົກຄອງຂອງ Artaxerxes ຕ່າງໆ. ດ້ວຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ຄວາມຍາວປົກຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳ ລັບ Artaxerxes, Ptolemy ສາມາດສົມມຸດວ່າສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມວ່າ Artaxerxes I ແລະ Artaxerxes II ແມ່ນກະສັດຕ່າງກັນແທນທີ່ຈະເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວກັນ.

ບົດສະຫຼຸບຂອງຄວາມແຕກຕ່າງກັບວິທີແກ້ໄຂທາງໂລກ:

 1. Xerxes ຂ້ອຍມີການປົກຄອງຮ່ວມກັບ Darius I ເປັນເວລາ 16 ປີ.
 2. Artaxerxes II ການປົກຄອງຂອງ 46 ປີອີງຕາມ Ptolemy ຖືກລຸດລົງເປັນການຊໍ້າຊ້ອນຂອງ Artaxerxes I.
 3. ການປົກຄອງຂອງ Artaxerxes III ແມ່ນສັ້ນລົງຈາກ 21 ເຖິງ 2 ປີຫຼືມີການປົກຄອງຮ່ວມກັນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ 19 ປີ.
 4. Asses ຫຼື Artaxerxes IV ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ 3 ປີຂອງ Manetho ມາເປັນການປົກຄອງແບບຜູກພັນກັບ Ptolemy 2 ປີຫລື 1 ປີກັບການຄວບຄຸມ 2 ປີ.
 5. ການດັດປັບທັງ ໝົດ ແມ່ນ 16 + 46 + 19 + 1 = 82 ປີ.

ການປັບຕົວທັງ ໝົດ ນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍມີພື້ນຖານທີ່ດີແລະອະນຸຍາດໃຫ້ ຄຳ ພະຍາກອນໃນ ຄຳ ພະຍາກອນໃນດານີເອນ 9: 24-27 ຖືກຕ້ອງແລະຍັງຄົງປ່ອຍໃຫ້ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດທັງ ໝົດ ທີ່ຮູ້ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກຕ້ອງ. ໃນວິທີນີ້ພວກເຮົາສາມາດຮັກສາຄວາມຈິງຂອງຖ້ອຍ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້ໃນໂລມ 3: 4, ເຊິ່ງອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ“ແຕ່ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າພົບຄວາມຈິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຈະຖືກພົບເຫັນຄົນຕົວະ”.

13. ບັນຫາການຈາລຶກໂລກ - ວິທີແກ້ໄຂ

ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດໃນຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການຈາລຶກ A3P ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການສືບທອດເພື່ອໃຫ້ກົງກັບແຜ່ນຈາລຶກກໍ່ຍັງຄົງຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງ Artaxerxes II.

ແຜ່ນຈາລຶກ A3P ອ່ານ “ ກະສັດອົງຍິ່ງໃຫຍ່ Artaxerxes [III], ກະສັດແຫ່ງກະສັດ, ກະສັດໃນບັນດາປະເທດ, ກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າເປັນບຸດຂອງກະສັດ Artaxerxes [II Mnemon]. Artaxerxes ແມ່ນລູກຊາຍຂອງກະສັດ Darius [II Nothus]. Darius ແມ່ນລູກຊາຍຂອງກະສັດ Artaxerxes [ຂ້ອຍ]. Artaxerxes ແມ່ນລູກຊາຍຂອງກະສັດ Xerxes. Xerxes ແມ່ນລູກຊາຍຂອງກະສັດ Darius [ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່]. Darius ແມ່ນລູກຊາຍຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Hystaspes. Hystaspes ແມ່ນລູກຊາຍຂອງຜູ້ຊາຍຊື່ Arsames, ການ Achaemenid. " [v]

ສັງເກດຕົວເລກທີ່ມີວົງເລັບ [III] ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນການຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງນັກແປ, ເພາະວ່າການຈາລຶກແລະບັນທຶກຕົ້ນສະບັບບໍ່ໃຫ້ ໝາຍ ເລກແກ່ກະສັດໃນການລະບຸພວກເຂົາຈາກກະສັດເກົ່າ. ນີ້ແມ່ນການເພີ່ມເຕີມທີ່ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລະບຸງ່າຍຂຶ້ນ.

ສຳ ລັບວິທີແກ້ໄຂນີ້ແຜ່ນຈາລຶກ A3P ຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈໃນການອ່ານ“ກະສັດອົງຍິ່ງໃຫຍ່ Artaxerxes [IV], ກະສັດຂອງກະສັດ, ກະສັດຂອງປະເທດ, ກະສັດຂອງແຜ່ນດິນໂລກນີ້, ກ່າວວ່າ: ຂ້ອຍເປັນບຸດຂອງກະສັດ Artaxerxes [III]. Artaxerxes ແມ່ນລູກຊາຍຂອງກະສັດ Darius [II Nothus]. Darius ແມ່ນລູກຊາຍຂອງກະສັດ Artaxerxes [II Mnemon]. Artaxerxes ແມ່ນລູກຊາຍຂອງກະສັດ Xerxes. Xerxes ແມ່ນລູກຊາຍຂອງກະສັດ Darius [ຍິ່ງໃຫຍ່, ຍັງ Longimanus]. Darius ແມ່ນລູກຊາຍຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Hystaspes. Hystaspes ແມ່ນລູກຊາຍຂອງຜູ້ຊາຍຊື່ Arsames, ການ Achaemenid. "

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ການປຽບທຽບຂອງການຕີຄວາມ ໝາຍ ທັງສອງຢ່າງທີ່ ເໝາະ ສົມກັບຂໍ້ຄວາມຂອງແຜ່ນຈາລຶກ.

ຈາລຶກ - ລາຍຊື່ກະສັດ ວຽກມອບ ໝາຍ ທາງໂລກ ການມອບ ໝາຍ ໂດຍວິທີແກ້ໄຂນີ້
Artaxerxes III (Asses) IV
Artaxerxes II (ໝາກ ມິນ) III (Asses)
Darius II (Nothus) II (Nothus)
Artaxerxes ຂ້ອຍ (Longimanus) ຂ້ອຍ (Mnemon)
Xerxes I I
Darius I ຂ້ອຍ (ນອກຈາກ Artaxerxes, Longimanus)

14​. Sanballat - ຫນຶ່ງ, ສອງຫຼືສາມ?

Sanballat the Horonite ປາກົດຢູ່ໃນບັນທຶກ ຄຳ ພີໄບເບິນໃນເນເຫມີ 2:10 ໃນປີ 20th ປີຂອງ Artaxerxes, ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວິທີແກ້ໄຂນີ້ວ່າເປັນ Darius the Great. ເນເຫມີ 13:28 ລະບຸວ່າ ໜຶ່ງ ໃນບັນດາລູກຊາຍຂອງ Joiada ລູກຊາຍຂອງມະຫາປະໂລຫິດໃຫຍ່ແມ່ນລູກເຂີຍຂອງ Sanballat the Horonite. ເຫດການນີ້ໄດ້ເກີດຂື້ນໃນຂະນະທີ່ຕໍ່ມາຫລັງຈາກເນເຫມີຢາໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ Artaxerxes (Darius the Great) ໃນກະສັດ 32nd ປີ. ບາງທີສອງຫຼືສາມປີຕໍ່ມາ.

ພວກເຮົາພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງລູກຊາຍຂອງລາວ Delaiah ແລະ Shelemiah ໃນ Elephantine Papyri ພ້ອມກັບ Jehohanan ເປັນປະໂລຫິດໃຫຍ່.

ການລວບລວມຂໍ້ມູນຄວາມຈິງຈາກວັດ Elephantine Papyri ພວກເຮົາພົບເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

“ ເຖິງ Bagohi [ເປີເຊຍ] ຜູ້ປົກຄອງຢູດາ, ຈາກພວກປະໂລຫິດທີ່ຢູ່ໃນປ້ອມປາການຊ້າງ. Vidranga, ຫົວຫນ້າ [ເຈົ້າຂອງປະເທດເອຢິບໃນເມື່ອບໍ່ມີ Arsames] ກ່າວວ່າ, ໃນປີ 14 ຂອງກະສັດດາລິເຊ [II?]:“ ທຳ ລາຍວິຫານຂອງພະເຈົ້າ YHW ຊຶ່ງຢູ່ໃນປ້ອມປາການຊ້າງ”. ເສົາເຮືອນແລະປະຕູໂຂງທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນປະຕູ, ປະຕູຢືນ, ທ່ອນທອງເຫລືອງຂອງປະຕູເຫລົ່ານັ້ນ, ຫລັງຄາເຮືອນໄມ້ໄຜ່, ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຖືກເຜົາດ້ວຍເຕົາໄຟ, ຄຳ ແລະເງິນແມ່ນຖືກລັກ. ເມືອງ Cambyses [ລູກຊາຍຂອງ Cyrus] ໄດ້ ທຳ ລາຍວັດວາອາຮາມແຕ່ບໍ່ແມ່ນວັດ YHW. ພວກເຮົາຂໍອະນຸຍາດຈາກ ໂຢຮັນ ປະໂລຫິດໃຫຍ່ໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມໃນການກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານດັ່ງທີ່ເຄີຍສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຖະຫວາຍອາຫານ, ທູບ, ແລະຖວາຍບູຊາຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊາຂອງ YHW ພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ບອກລູກຊາຍຂອງ Delaiah ແລະ Shelemiah ຂອງເຈົ້າເມືອງ Sanballat ຂອງແຂວງຊາມາເຣຍ. [ລົງວັນທີ 20] ເດືອນ Marheshvan, ປີ 17 ຂອງກະສັດ Darius [II?].” [ວົງເລັບສະແດງຂໍ້ມູນອະທິບາຍ ສຳ ລັບຈຸດປະສົງຂອງສະພາບການ].

"ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັບແຕ່ເດືອນ Tammuz, ປີທີ 14 ຂອງກະສັດ Darius ແລະຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ພວກເຮົານຸ່ງເສື້ອຜ້າແລະຖືສິນອົດເຂົ້າ; ເມຍຂອງພວກເຮົາຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນແມ່ ໝ້າຍ; (ພວກເຮົາ) ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຕົວເຮົາເອງດ້ວຍນ້ ຳ ມັນແລະຢ່າດື່ມເຫລົ້າແວງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈາກນັ້ນ (ເວລາ) ແລະຈົນເຖິງ (ນີ້) ມື້, ປີ 17 ຂອງກະສັດດາລິເຊ”. [vi]

ໃນການແກ້ໄຂທີ່ແນະ ນຳ, ກະສັດ Darius ຂອງ Papyri ອາດຈະແມ່ນ Darius II, ບໍ່ດົນກ່ອນການຕົກຂອງເປີເຊຍກັບ Alexander the Great.

ວິທີແກ້ໄຂທີ່ ໜ້າ ເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ, ແລະ ເໝາະ ສົມກັບຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຮູ້ກັນ, ແມ່ນວ່າມີ Sanballat ສອງຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • Sanballat [I] - ຖືກພິສູດໃນເນເຫມີ 2:10. ສົມມຸດວ່າມີອາຍຸປະມານ 35 ປີໃນ 20 ປີth ປີຂອງ Artaxerxes (Darius I) ໃນຂະນະທີ່ລາວເປັນເຈົ້າຄອງ, ລາວຈະມີອາຍຸປະມານ 50 ປີໃນ Nehemiah 13: 28, ປະມານ 33 ປີrd ປີຂອງ Darius I / Artaxerxes. ນີ້ຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຊາຍຄົນ ໜຶ່ງ ຂອງ Joiada ເປັນລູກເຂີຍຂອງ Sanballat ໃນເວລານີ້.
 • Sonball ທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງຂອງ Sanballat - ຖ້າພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຊາຍທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ເກີດມາຈາກ Sanballat [ຂ້ອຍ] ຕອນອາຍຸ 22 ປີ, ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ Sanballat [II] ເກີດມາຈາກລູກຊາຍທີ່ບໍ່ມີຊື່ໃນອາຍຸ 21/22.
 • Sanballat [II] - ແມ່ນໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນໃນຈົດ ໝາຍ ຂອງຊ້າງທີ່ລົງວັນທີ 14th ປີແລະ 17th ປີຂອງ Darius.[vii] ເອົາ Darius ເປັນ Darius II ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ Sanballat [II] ມີອາຍຸ 60 ປີໃນຕົ້ນ 70 ຂອງລາວໃນເວລານີ້ແລະຕາຍຜູ້ສູງອາຍຸປະມານ 82, 7 ເດືອນເຂົ້າໄປໃນເຂດອ້ອມແອ້ມເມືອງ Alexander ຂອງ Great. ມັນຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຊາຍທີ່ຊື່ຂອງລາວຊື່ Delaiah ແລະ Shemeliah ມີອາຍຸເຖົ້າແກ່ (ໃນໄວ 40 ປີ) ເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ໜ້າ ທີ່ບໍລິຫານຈາກພໍ່ຂອງພວກເຂົາຕາມທີ່ຈົດ ໝາຍ ແນະ ນຳ.

ບໍ່ມີຂໍ້ເທັດຈິງໃດໆທີ່ຜູ້ຂຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າມັນຈະຂັດກັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ແນະ ນຳ ນີ້.

ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ໄດ້ມາຈາກບົດຂຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ "ໂບຮານຄະດີແລະບົດເລື່ອງຕ່າງໆໃນຍຸກເປີເຊຍ, ສຸມໃສ່ Sanballat” [viii], ແຕ່ການຕີຄວາມ ໝາຍ ໄດ້ຖືກລະເລີຍ, ແລະຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມີຢູ່ໃນກອບກອບແກ້ໄຂທີ່ແນະ ນຳ.

15​. ຫຼັກຖານສະແດງເມັດ Cuneiform - ມັນຂັດກັບວິທີແກ້ໄຂນີ້ບໍ?

ບໍ່ມີຢາເມັດ cuneiform ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນ ສຳ ລັບ Artaxerxes III, Artaxerxes IV, ແລະ Darius III. ພວກເຮົາຕ້ອງອີງໃສ່ນັກປະຫວັດສາດບູຮານ ສຳ ລັບໄລຍະເວລາການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຈາກຕາຕະລາງກ່ອນ ໜ້າ ນີ້, ມັນມີຄວາມຍາວແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃດໆທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແມ້ກະທັ້ງເມັດເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຖືກມອບ ໝາຍ ໃຫ້ Artaxerxes I, II, ແລະ III ແມ່ນເຮັດໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການພິສູດຍ້ອນວ່າກະສັດບໍ່ໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າໃນເວລາເປີເຊຍ. ການມອບ ໝາຍ ຂອງແທັບເລັດແມ່ນຍັງຖືກເຮັດເປັນປະ ຈຳ ໂດຍອີງໃສ່ເຫດຜົນຂອງ chtoology ຂອງ Ptolemy. ນັກວິຊາການ, ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນອ້າງວ່າເມັດ cuneiform ເຫຼົ່ານີ້ຢືນຢັນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງ Ptolemy, ແຕ່ນີ້ແມ່ນຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງວົງຈອນທີ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ.

ລະບົບ ໝາຍ ເລກຂອງ King ເຊັ່ນ: I, II, III, IV, ແລະອື່ນໆແມ່ນການເພີ່ມເຕີມທີ່ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລະບຸງ່າຍຂຶ້ນ.

ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຂຽນຜູ້ຂຽນບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກຖານສະແດງເມັດ cuneiform ທີ່ຈະຂັດກັບວິທີແກ້ໄຂນີ້. ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1[ix] ແລະເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2[X] ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ສະຫຼຸບ

ວິທີແກ້ໄຂນີ້ໄດ້ປະເມີນແລະສືບສວນປີສຸດທ້າຍຂອງຊຸມປີ 70. ມັນຍັງໄດ້ຢັ້ງຢືນປີເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຈັດປີສຸດທ້າຍ. ເຮັດວຽກກັບຄືນໄປບ່ອນຕັ້ງແຕ່ປີນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທັງ ໝົດ ກໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະເປັນປີທີ່ສິ້ນສຸດ 7 ປີແລະເລີ່ມຕົ້ນ 62 ປີ. ຜູ້ສະ ໝັກ ຮັບເລືອກຕັ້ງທີ່ ຄຳ ສັ່ງ / ຄຳ ສັບ / ດຳ ລັດເລີ່ມຕົ້ນໄລຍະ 70 ປີຖືກປະເມີນຜົນແລະຂໍ້ສະຫລຸບໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີໄດ້ຖືກແຕ້ມ. ໂດຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ XNUMX ປີທີ່ ສຳ ຄັນນີ້, ຫຼັກຖານອື່ນໆກໍ່ໄດ້ຖືກປັບເຂົ້າໃນກອບໂຄງຮ່າງນີ້.

ໃນໄລຍະການເດີນທາງທີ່ຍາວໄກນີ້ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວິທີແກ້ໄຂ ສຳ ລັບ 13 ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ກ່າວມາ, ສ້າງຂື້ນໂດຍການຕີຄວາມ ໝາຍ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ໃນເວລາທີ່ເຮັດ ສຳ ເລັດ (ເດືອນພຶດສະພາປີ 2020) ຜູ້ຂຽນບໍ່ໄດ້ລະເລີຍ, ຫຼືພົບເຫັນຫຼືໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບເລື່ອງໃດໆ ຂໍ້ເທັດຈິງ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບການແກ້ໄຂທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າມັນອາດຈະບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງ ໃໝ່ ໃນໄລຍະເວລາອັນແນ່ນອນ, ແຕ່ປະຈຸບັນວິທີແກ້ໄຂໂດຍລວມແມ່ນຖືວ່າພິສູດເກີນຄວາມສົງໄສທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນປັດຈຸບັນ.

ໃນການເຂົ້າເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຄວາມຊື່ສັດຂອງບັນທຶກ ຄຳ ພີໄບເບິນໄດ້ອີງໃສ່ແລະບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໄດ້ໃຊ້ ຄຳ ພີໄບເບິນເພື່ອຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງມັນເອງ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຄົ້ນຫາ ຄຳ ອະທິບາຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກ່ຽວກັບຂໍ້ເທັດຈິງທາງປະຫວັດສາດທີ່ຮູ້ຈັກເຊິ່ງ ເໝາະ ສົມກັບບັນຊີ ຄຳ ພີໄບເບິນທີ່ໄດ້ເກີດຂື້ນ, ແທນທີ່ຈະຖືປະຫວັດສາດໂລກເປັນພື້ນຖານແລະພະຍາຍາມໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບບັນທຶກ ຄຳ ພີໄບເບິນ.

ໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ເຫດຜົນ ສຳ ລັບການແຍກ ຄຳ ພະຍາກອນຂອງພຣະເມຊີອາເປັນ 7 ປີແລະ 62 ປີເຈັດສິບສອງເຈັດເຈັດແລະເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ເຈັດປີລ້ວນແຕ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ຄຳ ພະຍາກອນດັ່ງກ່າວຍັງຖືກພິຈາລະນາໃນສະພາບການໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນແທນທີ່ຈະຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ນີ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງດານຽນໄດ້ຮັບ ຄຳ ພະຍາກອນນີ້ໃນເວລາທີ່ລາວຢູ່, ໃນປີ 1st ປີຂອງ Darius the Mede, ຄື:

 • ເພື່ອຢັ້ງຢືນຈຸດຈົບຂອງຄວາມເສີຍຫາຍ
 • ເພື່ອຄອຍຖ້າເມຊີ
 • ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອຂອງດານຽນເພາະວ່າລາວຈະເຫັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄລຍະເວລາຂອງສາດສະດານີ້

ດານີເອນຍັງຄຸ້ນເຄີຍກັບ 70 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ເມືອງບາບີໂລນ, ແລະ 49 ປີຂອງການ ທຳ ລາຍເມືອງເຢຣູຊາເລັມແລະການ ທຳ ລາຍຂອງພຣະວິຫານແລະການປ່ອຍປີ Jubilee. ເພາະສະນັ້ນ, 49 ປີທີ່ຈະສ້າງເຢຣູຊາເລັມແລະພຣະວິຫານຂື້ນ ໃໝ່ ຈະຖືກເຂົ້າໃຈໂດຍດານຽນ, ຄືກັບໄລຍະການ ທຳ ນາຍທັງ ໝົດ ຂອງຊ່ວງເວລາໃຫຍ່ກວ່າ 70 ປີຈົນກ່ວາໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາທີ່ຊາວຢິວຈະມີໂອກາດຢຸດຕິການລະເມີດຂອງພວກເຂົາ.

ໄລຍະເວລາຂອງການກັບຄືນຂອງ Ezra ແລະການຟື້ນຟູ ໜ້າ ທີ່ແລະການເສຍສະລະຂອງ Levitical ຫລັງຈາກທີ່ພຣະວິຫານສ້າງ ສຳ ເລັດແລ້ວດຽວນີ້ຍັງມີຄວາມ ໝາຍ ສົມບູນ, ພ້ອມດ້ວຍສິ່ງອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ.

ຜູ້ອ່ານຍັງອາດຈະສົງໄສວ່າວິທີແກ້ໄຂນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ສຳ ລັບບົດສະຫຼຸບທີ່ຖືກແຕ້ມໄວ້ໃນຊຸດ “ ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ”[xi], ເຊິ່ງຈັດການກັບເຫດການແລະ ຄຳ ທຳ ນາຍກ່ຽວກັບການເນລະເທດກັບບາບີໂລນ. ຄຳ ຕອບກໍ່ຄືມັນປ່ຽນໄປ none ຂອງບົດສະຫຼຸບທີ່ຖືກແຕ້ມ. ການປ່ຽນແປງທີ່ພຽງແຕ່ຈະມີຄວາມ ຈຳ ເປັນກໍ່ຄືການດັດແກ້ປີທີ່ແນະ ນຳ ໃນປະຕິທິນຈູລຽນໂດຍການຫລຸດຜ່ອນພວກມັນໂດຍປີ 82, ຍ້າຍປີ 539 ກ່ອນຄ. ສ. ເປັນປີ 456 ກ່ອນຄ. ສ. ຫລືປີ 455 ກ່ອນຄ. ສ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ຄຳ ພະຍາກອນຂອງເມຊີຍັງເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບຂອງ“ການເດີນທາງຂອງການຄົ້ນພົບຜ່ານເວລາ”. ຊື່ວ່າການຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງການອະທິບາຍຂອງດານຽນກ່ຽວກັບຄວາມຝັນຂອງເນບູກາດເນັດຊາເຈັດເທື່ອວ່າມີຄວາມ ສຳ ເລັດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ໂດຍສະເພາະກັບວັນເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ 607 BC ຫລືວັນສິ້ນສຸດຂອງປີ 1914 AD.

ສຸດທ້າຍແລະ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ, ຈຸດປະສົງຂອງການສືບສວນແມ່ນປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ. ຄືວ່າ, ການແກ້ໄຂທີ່ແນະ ນຳ ໄດ້ພິສູດແລະໃຫ້ຫຼັກຖານວ່າພະເຍຊູເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນ ຄຳ ພະຍາກອນຂອງດານຽນຈາກດານີເອນ 9: 24-27.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 - ຫຼັກຖານ Cuneiform ທີ່ມີຢູ່ ສຳ ລັບບັນດາກະສັດເປີເຊຍ

ແຫຼ່ງຂອງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ Babylonian Chronology 626 BC - AD75 ໂດຍ Richard A. Parker ແລະ Waldo H Dubberstein 1956 (4th ການພິມປີ 1975). ສຳ ເນົາອອນລາຍມີທີ່: https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/babylon/downloads/babylonian_chronology_pd_1956.pdf

ໜ້າ 14-19 ຂອງປື້ມ, ໜ້າ 28-33 ຂອງ pdf

ຫມາຍເຫດ:

ສົນທິສັນຍາວັນທີແມ່ນ: ເດືອນ (ເລກໂຣມັນ) / ວັນ / ປີ.

Acc = ປີຮັບຮອງ, ໝາຍ ເຖິງປີ 0.

? = ອ່ານບໍ່ໄດ້ຫລືຂາດຫລືມີ ຄຳ ຖາມ.

VI2 = 2nd ເດືອນ 6, ເປັນເດືອນທີ່ລະຫວ່າງປີ (LEAP ເດືອນໃນປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິ)

Cyrus

ຫນ້າທໍາອິດ: ຄັ້ງທີ VII / 16 / Acc Babylon ຕົກລົງ (Nabunaid Chronicle)

ສຸດທ້າຍ: V / 23/9 Borsippa (VAS v 42)

ເມືອງ Cambyses

ຫນ້າທໍາອິດ: VI / 12 / Acc Babylon (Strassmaier, ເມືອງ Cambyses, ອັນດັບ 1)

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ: I / 23/8 Shahrinu (Stassmaier, ເມືອງ Cambyses, ສະບັບເລກທີ 409)

Bardiya

ທຳ ອິດ: XII / 14 / ?? ເຄື່ອງຂຽນຈາລຶກ Behistun 11 (ໂດຍ Darius I)

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ: VII / 10 / ?? ເຄື່ອງຂຽນຈາລຶກ Behistun 13 (ໂດຍ Darius I)

Darius ຂ້າພະເຈົ້າ

ຫນ້າທໍາອິດ: XI / 20 / Acc Sippar (Strassmaier, Darius, ອັນດັບ 1)

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ: ຄັ້ງທີ VII / 17 ຫຼື 27/36 Borsippa (V AS IV 180)

Xerxes

ຫນ້າທໍາອິດ: VIII ຫຼື XII / 22 / Acc Borsippa (V AS v 117)

ສຸດທ້າຍ: V / 14? - 18? / 21 BM32234

Artaxerxes I

ຫນ້າທໍາອິດ: III / - / 1 PT 4 441 [Cameron]

ສຸດທ້າຍ: XI / 17/41 Tarbaaa (ດິນເຜົາ, BE IX 109)

Darius II

ຫນ້າທໍາອິດ: XI / 4 / acc Babylon (Clay, BE X 1)

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ: VI2/ 2/16 Ur (Figulla, UET IV 93)

ບໍ່ມີເມັດ ສຳ ລັບປີ 17-19 ຂອງ Darius II

Artaxerxes II

ບໍ່ມີແທັບເລັດ ສຳ ລັບການເຂົ້າເຖິງ Artaxerxes II

ຫນ້າທໍາອິດ: II / 25/1 Ur (Figulla, UET IV 60)

ສຸດທ້າຍ: VIII / 10/46? ບາບີໂລນ (V AS VI 186; ຕົວເລກປີເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍແຕ່ອ່ານວ່າ "46" ໂດຍ Arthur Ungad)

Artaxerxes III

ບໍ່ມີຢາເມັດຄູນປະດັບປະຈຸບັນ

Asses / Artaxerxes IV

ບໍ່ມີຢາເມັດຄູນປະດັບປະຈຸບັນ

Darius III

ບໍ່ມີຢາເມັດຄູນປະດັບປະຈຸບັນ

ຫຼັກຖານ Cuneiform ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍ 5 ປີໃນບາບີໂລນ

ກົດລະບຽບ Ptolemaic Canon 4 ປີໃນປະເທດເອຢິບ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 - Chronology ຂອງ Egypt ສຳ ລັບໄລຍະເວລາ Achaemenid [Medo-Persian]

ເຖິງແມ່ນວ່າມີ, ໜຶ່ງ ສ່ວນຂອງການແຂ່ງລົດທີ່ຖືກປະໄວ້ຈົນສຸດທ້າຍ. ເຫດຜົນທີ່ມັນຖືກປ່ອຍໃຫ້ຈົນເຖິງທີ່ສຸດກໍ່ຄືວ່າຫົວຂໍ້ຂອງການປົກຄອງເປີເຊຍທີ່ປົກຄອງອີຢີບບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນພຣະ ຄຳ ພີ.

ຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາຫລາຍສົມຄວນໃນການຄົ້ນຄ້ວາສະຫລຸບແມ່ນວ່າຍັງມີຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຍາກຫຼາຍ ສຳ ລັບການຄົບຫາກົດລະບຽບເປີເຊຍທີ່ປົກຄອງປະເທດເອຢິບຫລືຄວາມຈິງໃດໆຂອງ Pharoah ທ້ອງຖິ່ນ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງວັນທີທີ່ມອບໃຫ້ຊາບເປີເຊຍເປັນຜູ້ປົກຄອງໃນນາມຂອງກະສັດເປີເຊຍ, ແມ່ນອີງໃສ່ບົດປະຫວັດສາດ Ptolemaic ຂອງກະສັດເປີເຊຍຫຼາຍກວ່າເອກະສານອ້າງອີງ papyri ຫຼື cuneiform. ຄືກັນກັບກະສັດ / ພະລາຊາຂອງລາຊະວົງເອຢິບໃນວັນທີ 28th, 29th ແລະ 30th.

ຫໍສະ ໝຸດ ເປີເຊຍ

 • Aryandes: - ຈັດຕັ້ງແຕ່ປີ 5 ຂອງ Cambyses II ຫາປີ 1 ຂອງ Darius I.
 • Aryandes: - ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ Darius I ໃນລາວ 5th

ໄດ້ຈັດການຈົນຮອດປີ 27 ຂອງ Darius I?

 • Pheredates: - ຖືກຕັດສິນເປັນເວລາ 11 ປີບໍ?

ຈາກປີ 28? ຂອງ Darius ຂ້າພະເຈົ້າເຖິງປີ 18? ຂອງ Xerxes I (= Darius I, 36 +2 ປີ)?

 • Achaemenes: - ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນເວລາ 27 ປີບໍ?

ຈາກ 19th - 21st ຂອງ Xerxes? ແລະ 1st - 24th ປີ Artaxerxes [II]?

 • Arsames: - ຖືກຕັດສິນເປັນເວລາ 40 ປີບໍ?

ຈາກ 25th Artaxerxes [II] ເຖິງ 3rd ປີ Artaxerxes IV ບໍ?

ອອກຈາກວັນທີທັງ ໝົດ ນີ້, ມີພຽງແຕ່ວັນທີນັ້ນ ຂີດກ້ອງ ມີຄວາມແນ່ນອນ. ບັນທຶກວັນທີ / ວັນທີຮັກແມ່ນຢ້ານກົວຈາກໄລຍະນີ້. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫໍສະ ໝຸດ ເປີເຊຍທົ່ວໄປແລະອີຢີບໂດຍສະເພາະ

http://www.iranicaonline.org/articles/achaemenid-satrapies ຕ່ ຳ ກວ່າ 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.

ພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ 27

ປະຫວັດສາດໂລກທີ່ເປັນທາງການສາມາດພົບໄດ້ທີ່ນີ້: https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-seventh_Dynasty_of_Egypt#Timeline_of_the_27th_Dynasty_(Achaemenid_Pharaohs_only).

ຈຸດ ສຳ ຄັນຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຖືກຍົກໃຫ້ເຫັນ:

 • ມີແຕ່ Cambyses II ແລະ Darius I ເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ກັນວ່າມີຊື່ບັນລັງ, ເປັນ Mesutire ແລະ Stutre ຕາມ ລຳ ດັບ.
 • ກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະກະສັດເປີເຊຍ ເໜືອ ປະເທດເອຢິບແມ່ນອີງໃສ່ບົດລາຍງານເປີເຊຍສ່ວນບົດເລື່ອງທົ່ວເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ບົດປະຫວັດສາດຂອງໂພໂຕມີລາຍລັກອັກສອນໃນ 2nd ສັດຕະວັດ AD. ຍ້ອນວ່າການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ແນະ ນຳ ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຊຸດນີ້, ສິ່ງນີ້ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ວັນເວລາຂອງການປົກຄອງຂອງກະສັດເປີເຊຍໃນປະເທດເອຢິບບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຍ້ອນວ່າມີຫຼັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍຫຼືບໍ່ ໜ້າ ເຊື່ອຖືໂດຍສະເພາະຜ່ານການປະສານງານກັນເຫດການນີ້ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ສຳ ລັບການແກ້ໄຂທີ່ສະ ເໜີ ມາ. ສະນັ້ນ, ວັນເວລາຂອງໂລກ ສຳ ລັບການປົກຄອງເປີເຊຍ ເໜືອ ປະເທດເອຢິບຕ້ອງບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະພຽງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂສອດຄ່ອງກັບວິທີແກ້ໄຂ ສຳ ລັບໄລຍະເວລາແລະໄລຍະເວລາແຫ່ງການປົກຄອງຂອງກະສັດເປີເຊຍ ເໜືອ ເປີເຊຍ.
 • ບັນຊີລາຍຊື່ມີບັນດາກະສັດເປີເຊຍທັງ ໝົດ ຈາກ Cambyses II ເຖິງ Darius II ແລະຍັງລວມເອົາພວກກະບົດ Petubastis III ໃນໄລຍະ XNUMX ປີ ທຳ ອິດຂອງກົດລະບຽບຂອງ Darius I ແລະ Psamtik IV ໃນຊ່ວງເວລາຂອງ Xerxes.
 • ມີຫຼັກຖານ hieroglyphic ສຳ ລັບ Darius (I) ໃນລາວ 4th ປີ, ແລະ ຈຳ ນວນແຜ່ນຈາລຶກທີ່ໃສ່ຊື່ຂອງລາວ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົງວັນທີ.[xii]
 • ມີແຜ່ນຈາລຶກ hieroglyphic ສຳ ລັບ Xerxes ສຳ ລັບປີລາວ 2-13.[xiii]
 • ມີແຜ່ນຈາລຶກ hieroglyphic ສຳ ລັບ Artaxerxes ຝ່າຍໂລກ, ວິທີແກ້ໄຂນີ້, Artaxerxes II. [xiv]
 • ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ hieroglyphic ຂອງ Darius II ຫຼືໂລກ Artaxerxes II, ວິທີແກ້ໄຂນີ້, Artaxerxes III.
 • ຫຼັກຖານ papyri ຫຼ້າສຸດ ສຳ ລັບ Darius (I) ແມ່ນປີ 35 ຂອງລາວ.[xv]
 • ນອກເຫນືອຈາກ papyri Elephantine ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ສຳ ລັບ Darius (II) ທີ່ຖືກສົນທະນາພາຍໃຕ້ Sanballat, ບໍ່ມີຫຼັກຖານ papyri ອື່ນໆທີ່ຜູ້ຂຽນສາມາດຊອກຫາແລະກວດສອບໄດ້.

ລາຊະວົງ Pharaonic ຂອງອີຢິບ 28, 29, 30[xvi]

ລາຊະວົງ ຜາລາ Reign
28th
Amyrteos ປີ 6
29th
Nepherites ຂ້ອຍ ປີ 6
Psammouthis ປີ 1
Achoris ປີ 13
Nepherites II ເດືອນ 4
30th (ຕໍ່ Eusebius)
Nectanebes (I) ປີ 10
ປີ 2
Nectanebus (II) ປີ 8

ຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ລາຍຊື່ຂອງ Manetho ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍ Eusebius.

ເນື່ອງຈາກການຂາດແຄນຂອງເອກະສານທີ່ ໜ້າ ເກງຂາມໃດໆຫລືແຜ່ນຈາລຶກແລະມີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງລາຊະວົງເຫຼົ່ານີ້, ແລະວ່າລາຊະວົງເຫຼົ່ານີ້ມີພຽງແຕ່ປົກຄອງປະເທດອີຢິບຕ່ ຳ ກວ່າ (ເຂດແດນ Nile, ຫຼືພາກສ່ວນຂອງມັນ), ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປົກຄອງພ້ອມໆກັນກັບບັນດາຊາຕານເປີເຊຍທີ່ປົກຄອງ ເໜືອ. ປະເທດເອຢິບລວມທັງ Memphis ແລະ Karnak, ແລະອື່ນໆມັນຍັງ ໝາຍ ຄວາມວ່າບໍ່ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງການປະສານສົມທົບກັນ ສຳ ລັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຄວາມຍາວປົກຄອງ, ແລະອື່ນໆຂອງກະສັດເປີເຊຍ. ຖ້າມີຫຼັກຖານ ໃໝ່ ຂອງຂໍ້ເທັດຈິງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຜູ້ຂຽນແລ້ວພາກນີ້ຈະຖືກປະເມີນຄືນ ໃໝ່. ໂດຍຂໍ້ເທັດຈິງ, ຜູ້ຂຽນແມ່ນອ້າງອີງເຖິງ papyri ກັບປີທີ່ມີຊື່ແລະນາມສະກຸນຂອງກະສັດ, ຫຼືແທັບເລັດ cuneiform ຫຼືແຜ່ນຈາລຶກໃຫ້ກະສັດເປີເຊຍແລະປີແຫ່ງການປົກຄອງຂອງກະສັດ, ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັນ, ຫຼືຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນສະພາບການ.

ໂດຍຕົວຢ່າງ, ຕົວອັກສອນ Papyri ຂອງ Elephantine ມີວັນທີຂອງ Darius ປີ 5, ປີ 14 ແລະປີ 17, ແລະ Jehohanan (ປະໂລຫິດໃຫຍ່ຂອງຊາວຍິວ) ຫຼັງຈາກ Nehemiah ຕາຍ. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປົກຄອງຂອງ Darius II, ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ Darius II ປົກຄອງເມືອງ Elephantine, Upper Egypt, (Aswan ຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່, ໃກ້ກັບເຂື່ອນ).

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/Eusebius

[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/Sextus_Julius_Africanus

[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy

[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdowsi

[v] https://www.livius.org/sources/content/achaemenid-royal-inscriptions/a3pa/ ແລະ

ໂດຍ Herbert Cushing Tolman, ປີ 1908, ປື້ມພາສາເປີເຊຍບູຮານແລະບົດເລື່ອງຕ່າງໆຂອງແຜ່ນຈາລຶກ Achaemenidan ໄດ້ຖືກແປແລະແປດ້ວຍເອກະສານພິເສດໃນການກວດຄືນ ໃໝ່ ຂອງພວກເຂົາ,” ໂດຍ Herbert Cushing Tolman, 42. p.43-XNUMX ຂອງປື້ມ (ບໍ່ແມ່ນ pdf) ປະກອບດ້ວຍການແປແລະການແປ. https://archive.org/details/cu31924026893150/page/n10/mode/2up

[vi] ສະພາບການຂອງພຣະ ຄຳ ພີ, Bezalel Porten, COS 3.51, 2003 AD

[vii] ລາຍລະອຽດແລະຮູບພາບຂອງ ໜັງ ສືໃບລານຊ້າງມີຢູ່ທີ່ນີ້ https://www.bible.ca/manuscripts/bible-manuscripts-archeology-Elephantine-papyrus-Egypt-Aswan-Syene-Darius-persian-Jewish-colony-temple-burned-Bagohi-Sanballat-passover-wine-fortress-Ezek29-10-495-399BC.htm#four.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຂຽນບໍ່ຍອມຮັບເອົາວັນທີທີ່ໄດ້ໃຫ້, ເຊິ່ງແມ່ນການຕີຄວາມຂອງນັກຂຽນເວັບໄຊທ໌້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເບິ່ງຈາກຫຼັກຖານທັງ ໝົດ ໃນພຣະ ຄຳ ພີແລະຫຼັກຖານອື່ນໆທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ໃນຊຸດນີ້. ຂໍ້ເທັດຈິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສາມາດສະກັດເອົາແລະ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ພາບລວມຂອງໄລຍະເວລານີ້ແລະກວດກາເບິ່ງວ່າຂໍ້ເທັດຈິງໃດ ໜຶ່ງ ຂັດກັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ແນະ ນຳ, ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜເຮັດ.

[viii] https://www.academia.edu/9821128/Archaeology_and_Texts_in_the_Persian_Period_Focus_on_Sanballat

[ix] ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 - ຫຼັກຖານ Cuneiform ທີ່ມີຢູ່ ສຳ ລັບບັນດາກະສັດເປີເຊຍ

[X] ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 - Chronology ຂອງ Egypt ສຳ ລັບໄລຍະເວລາ Achaemenid [Medo-Persian]

[xi] https://beroeans.net/2019/06/12/a-journey-of-discovery-through-time-an-introduction-part-1/

[xii] ສຳ ລັບການອ້າງອີງຂອງລາຍການເບິ່ງ https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/darius.html

[xiii] ສຳ ລັບການອ້າງອີງຂອງລາຍການເບິ່ງ https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/xerxesi.html

[xiv] ສຳ ລັບການອ້າງອີງຂອງລາຍການເບິ່ງ https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/artaxerxesi.html

[xv] Hermopolis Papyri https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/107318/preater_1.pdf?sequence=1

[xvi] ອີງຕາມສະບັບ Eusebius ຂອງ Manetho: http://antikforever.com/Egypte/Divers/Manethon.htm

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
  1
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x