ການນໍາສະເຫນີ

ຄຳ ຖາມນີ້ທີ່ວ່າ "ພະເຈົ້າມີທັດສະນະແນວໃດຕໍ່ຊາຍແລະຍິງ?" ແມ່ນການກວດສອບທີ່ສຸມໃສ່ວິທີທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ຊາຍແລະຍິງຄົນ ທຳ ອິດແລະສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທັງໃນແງ່ຂອງຄວາມ ສຳ ພັນຂອງທັງສອງເພດ.

ຊາວຄຣິດສະຕຽນຫລາຍຄົນໃຊ້ປື້ມປະຖົມມະການໂດຍສະເພາະ, ເພື່ອແນະ ນຳ ວ່າຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຍິງຕ້ອງຢູ່ໃຕ້ ອຳ ນາດຂອງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຊາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ລະດັບຂອງການ ຈຳ ແນກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສາສະ ໜາ ທີ່ພວກເຂົາມີ. ການຄິດໃນວັດທະນະ ທຳ ແລະສາສະ ໜາ ອື່ນໆກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາສະ ໜາ ຄຣິສຕຽນທັງໃນອະດີດແລະປະຈຸບັນ. ໃນທຸກມື້ນີ້, ມີທັດສະນະຄະຕິທັງ ໝົດ ຕໍ່ກັບແລະການປະຕິບັດຕໍ່ແມ່ຍິງໂດຍຜູ້ຊາຍ, ເຊິ່ງຖືກກ່າວເຖິງໂດຍພຣະ ຄຳ ພີ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ, "ພະເຈົ້າມີທັດສະນະແນວໃດ?"

ບົດຂຽນນີ້ພຽງແຕ່ພະຍາຍາມກວດກາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກປື້ມປະຖົມມະການແລະຮຽນຮູ້ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ວາງໄວ້, ວິທີທີ່ຄົນອື່ນປະຕິບັດກັບອາດາມແລະເອວາແລະວິທີທີ່ອາດາມແລະເອວາໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັນແລະກັນ. ບົດຂຽນທີ່ກ່າວຕໍ່ໄປຈະບໍ່ພະຍາຍາມສະຫລຸບຂໍ້ສະຫລຸບຂອງຕົນຕໍ່ຜູ້ອ່ານ, ແທນທີ່ຈະ, ມັນຈະຂຶ້ນກັບຜູ້ອ່ານໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງໂດຍອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນພົບແລະມັນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບຂອງພຣະເຈົ້າ.

ບົດຂຽນນີ້ຈະບໍ່ກວດກາທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຂຽນ ຄຳ ພີໄບເບິນອື່ນໆ, ພຣະເຢຊູຫລືພຣະຄຣິສຕະ ທຳ ອິດໃນຄຣິສຕະຈັກຄົນອື່ນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາອ້າງເຖິງຈາກປື້ມປະຖົມມະການຫລືເຫດການທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນ ທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປໃນຊຸດນີ້:“ ພະເຈົ້າມີທັດສະນະແນວໃດຕໍ່ຊາຍແລະຍິງ?”

ຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕໍາ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ:

 1. ປະຖົມມະການ 1: 26-27, ປະຖົມມະການ 5: 1-2 - ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະແລະຮູບຮ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ.
 2. ປະຖົມມະການ 1: 26 ຂ, 28 ຂ - ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງສັດແລະໂລກ.
 3. ປະຖົມມະການ 1: 28-29, ປະຖົມມະການ 5: 2 - ກ່ຽວຂ້ອງກັບພອນແລະເຕັມແຜ່ນດິນໂລກ.
 4. ປະຖົມມະການ 1:29 - ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານທີ່ຖືກມອບໃຫ້ພວກເຂົາ.
 5. ປະຖົມມະການ 1: 28-29 - ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສື່ສານຂອງພຣະເຈົ້າກັບການສ້າງມະນຸດຂອງພຣະອົງ.
 6. ປະຖົມມະການ 2: 18,20 - ບົດບາດຂອງເອວາເປັນ "ຜູ້ຊ່ວຍ" ແລະ "ເສີມສ້າງ".
 7. ຕົ້ນເດິມ 2: 21-23 - ວິທີການສ້າງເອວາ.
 8. ຕົ້ນເດີມ 2:23 - ທັດສະນະຂອງອາດາມຕໍ່ເອວາ.
 9. ປະຖົມມະການ 2:24 - ຄຳ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມ ສຳ ພັນທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ.
 10. ປະຖົມມະການ 3: 1-5 - ຄຳ ຕົວະຂອງງູ, ໃຫ້ກັບໃຜ?
 11. ປະຖົມມະການ 3: 6 - ແມ່ນໃຜຈະ ຕຳ ນິ?
 12. ປະຖົມມະການ 3: 7 - ທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກເຂົາຫລັງຈາກກິນເຂົ້າ.
 13. ປະຖົມມະການ 3: 9-13, 16-19 - ການສື່ສານຂອງພຣະເຈົ້າກັບອາດາມແລະເອວາ.
 14. ປະຖົມມະການ 3: 16-19 - ຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງ.

ຂໍ້ອ້າງອີງທັງ ໝົດ ຈາກພຣະ ຄຳ ພີແມ່ນມາຈາກ New World Translation Reference Edition ປີ 1984 (Rbi8) ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນຂໍ້ສະ ເໜີ ອື່ນໆ.

ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກບັນຊີຕົ້ນເດີມ

1.       ຊາຍແລະຍິງ - ທັງສອງສ້າງຂື້ນໃນຮູບຂອງພະເຈົ້າ?

 

ປະຖົມມະການ 1: 26a “ ແລະພຣະເຈົ້າກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:“ ຂໍໃຫ້ເຮົາສ້າງມະນຸດ[ປະເພດ] ໃນຮູບພາບຂອງພວກເຮົາ, ອີງຕາມລັກສະນະຂອງພວກເຮົາ…”

Genesis 1: 27 “ ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຜູ້ຊາຍໃນຮູບພາບຂອງພຣະອົງ, ໃນຮູບພາບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເຂົາ; ພະອົງສ້າງຜູ້ຊາຍແລະຍິງ.”

Genesis 5: 1-2 “ ນີ້ແມ່ນປື້ມປະຫວັດສາດຂອງອາດາມ. ໃນວັນແຫ່ງການສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊາຍ[i] ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. 2 ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຊາຍລາວໄດ້ສ້າງພວກມັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ອວຍພອນພວກເຂົາແລະໄດ້ຕັ້ງຊື່ມະນຸດໄວ້ໃນວັນແຫ່ງການສ້າງພວກເຂົາ.”

ຄຳ ສັບພາສາເຫບເລີທີ່ໃຊ້

ຄຳ ຍິວໃນປະຖົມມະການ 1:26 ສຳ ລັບມະນຸດແມ່ນ “ adam”[ii].

ການໃຊ້ ຄຳ ສັບປົກກະຕິຂອງ ຄຳ ວ່າອາດາມໃນຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີແມ່ນ ໝາຍ ເຖິງຜູ້ຊາຍຄືກັບ“ ມະນຸດ”, ຈຳ ແນກເລື່ອງຫລືວັດຖຸຈາກສັດ, ນົກ, ອື່ນໆ. ມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະ ໝາຍ ເຖິງຜູ້ຊາຍຄົນດຽວ, ແລະ ໃນເວລາທີ່ມັນເຮັດມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໃນແບບນັ້ນແລະປະໂຫຍກລວມທັງການອ້າງອີງເຖິງພັນລະຍາຂອງຜູ້ຍິງ.  

ການນໍາໃຊ້ຂັ້ນສອງໃນສະພາບການແມ່ນ "ມະນຸດ" (ມະນຸດ \ ມະນຸດໃນຄວາມຮູ້ລວມ).

ຄຳ ສັບພາສາເຫບເລີມັກຈະໃຊ້ ສຳ ລັບຜູ້ຊາຍຄືກັບໃນສາມີຂອງຜູ້ຊາຍ “ ish”[iii], ກັບແມ່ຍິງຜູ້ຍິງ \ ພັນລະຍາ ໝາຍ ເຖິງ "ishshah".[iv]

ປະຖົມມະການ 1: 26 ກແມ່ນເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, "ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງມະນຸດຕາມຮູບຂອງພວກເຮົາ" ແລະເພາະສະນັ້ນທັງຊາຍແລະຍິງ, ຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເທົ່າທຽມກັນໃນຮູບຂອງພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນຊາຍແລະຍິງ ທຳ ອິດຈຶ່ງຖືກສ້າງຂື້ນມາເປັນມະນຸດທີ່ສົມບູນແບບແລະທັງສອງຈະບໍ່ຕໍ່າກວ່າຄົນອື່ນໃນຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆເພາະທັງສອງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບພະເຈົ້າຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຂົາ.

ປະຖົມມະການ 1:27 ກ່າວຄືນນີ້ເມື່ອກ່າວເຖິງຊາຍຄົນນັ້ນຖືກສ້າງຂື້ນໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າແລະເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່“ ຊາຍແລະຍິງທີ່ລາວສ້າງພວກເຂົານັ້ນ”. ຄວາມ ໝາຍ ທີ່ຊັດເຈນນັ້ນແມ່ນວ່າທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກແຕ່ງແບບໃນແບບດຽວກັນ, ໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.

ປະຖົມມະການ 5: 1-2 ຢືນຢັນສິ່ງນີ້ໂດຍກ່າວຊ້ ຳ ວ່າມະນຸດ (ຊະນິດ) ຖືກສ້າງຂື້ນໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາດ້ວຍຊາຍແລະຍິງ, ແລະພວກເຂົາຖືກຕັ້ງຊື່ວ່າ "ມະນຸດ, ມະນຸດຊາດ" ໃນມື້ທີ່ພວກເຂົາຖືກສ້າງຂື້ນ

ທັງຊາຍ (ຍິງ) ແລະຜູ້ຍິງ (ຜູ້ຍິງ) ຖືກສ້າງຂື້ນໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມສູງສົ່ງຂອງທັງສອງຄົນ.

 

2.       ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ - ການຄອບງໍາທັງຫມົດຂອງການສ້າງອື່ນໆໃນໂລກ, ໂດຍໃຜ?

 

Genesis 1: 26b “ …ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃຕ້ທະເລຂອງປາທະເລແລະສັດທີ່ບິນໃນທ້ອງຟ້າແລະສັດທັງໃນປະເທດແລະແຜ່ນດິນໂລກແລະທຸກສັດທີ່ເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.”

ປະຖົມມະການ 1: 28 ຂ…ແລະຢູ່ໃຕ້ປາຂອງທະເລແລະສັດທີ່ບິນຢູ່ເທິງຟ້າແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ທຸກແຜ່ນດິນໂລກ.”

ໃນປະຖົມມະການ 1:26, ຫລັງຈາກພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ "ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງມະນຸດຕາມຮູບຂອງພວກເຮົາ" ລາວໃນເວລາທີ່ຈະປຶກສາຫາລືວ່າມະນຸດ, (ເພາະສະນັ້ນທັງຊາຍແລະຍິງ), ຈະມີ ອຳ ນາດ ເໜືອ ປາ, ສັດທີ່ບິນແລະສັດລ້ຽງ ສັດ, ແລະສັດອື່ນໆທັງ ໝົດ. ນີ້ໄດ້ຖືກຊ້ ຳ ອີກ 2 ປະໂຫຍກຕໍ່ມາໃນປະຖົມມະການ 1: 28 ຂ.

ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງກ່ຽວກັບປະເພດຂອງການຄອບຄອງທີ່ພວກເຂົາຈະມີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າຜູ້ຊາຍຈະມີ ອຳ ນາດ ເໜືອ ເມຍຫຼືຜູ້ຍິງຂອງພວກເຂົາໂດຍທົ່ວໄປ.

 

3.       ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ - ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບພອນແລະຖືກບອກໃຫ້ຕື່ມແຜ່ນດິນໂລກ?

 

Genesis 1: 28 “ ອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພອນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ:“ ຈົ່ງເກີດ ໝາກ ແລະກາຍເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍແລະເຕັມແຜ່ນດິນໂລກແລະຢຽບຍ່ ຳ ລົງ, ແລະໄດ້ຢູ່ໃຕ້ການລ້ຽງປາຂອງທະເລແລະສັດທີ່ບິນຢູ່ເທິງຟ້າແລະທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.” 

Genesis 5: 2 ລາວໄດ້ສ້າງພວກເຂົາທັງຊາຍແລະຍິງ. ຫລັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ອວຍພອນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແລະຮຽກຮ້ອງ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊື່ຜູ້ຊາຍໃນມື້ຂອງ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຖືກສ້າງຂື້ນ.”

ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນ ຄຳ ເວົ້າ, “ ພວກເຂົາ” ແລະ “ ຂອງເຂົາເຈົ້າ” (ສຽງຫລາຍທ່ານ) ທີ່ກ້າຫານໃນຂໍ້ອ້າງຂ້າງເທິງຈາກປະຖົມມະການ. ໃນແຕ່ລະຕົວຢ່າງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບຊາຍແລະຍິງພ້ອມກັນ, ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ທັງສອງແລະເອີ້ນວ່າ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ທັງຊາຍ.

ພອນແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ທັງອາດາມແລະເອວາໂດຍບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ.

 

4.       ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຊາຍ - ຜູ້ທີ່ຖືກມອບໃຫ້ຜັກເປັນອາຫານ?

 

ປະຖົມມະການ 1:29ແລະພະເຈົ້າກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:“ ນີ້ຂ້ອຍໄດ້ມອບໃຫ້ ທ່ານ ແກ່ນພືດທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ເທິງ ໜ້າ ໂລກທັງ ໝົດ ແລະຕົ້ນໄມ້ທຸກຕົ້ນທີ່ມີ ໝາກ ຂອງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ ໝາກ. ເຖິງ ທ່ານ ໃຫ້ມັນເຮັດເປັນອາຫານ.”

ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ກະລຸນາສັງເກດ ຄຳ ນາມ ທ່ານ ຢ່າງກ້າຫານ.

ພືດທັງ ໝົດ ທີ່ເປັນອາຫານໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ອາດາມແລະເອວາໂດຍບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກມັນ (ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ່ານ).

 

5.       ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ - ພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບໃຜ?

 

ປະຖົມມະການ 1: 28-29 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບທັງອາດາມແລະເອວາ, ທັງຊາຍແລະຍິງຮ່ວມກັນ. ລາວບໍ່ໄດ້ສື່ສານກັບເອວາຜ່ານອາດາມ, ຫລືພຽງແຕ່ກັບອາດາມເທົ່ານັ້ນ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າຄໍາສັ່ງທີ່ຈະບໍ່ກິນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມດີແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນປະຖົມມະການ 2:17, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຫ້ກັບອາດາມໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ກໍ່ຍ້ອນວ່າມີພຽງແຕ່ອາດາມເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າປະຖົມມະການ 3: 1-5 ບໍ່ໄດ້ລະບຸມັນເປັນປະເພດ, ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າອາດຈະເຮັດຊ້ ຳ ອີກ ຄຳ ສັ່ງທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ອາດາມກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຄວາມຮູ້, ເພາະວ່ານາງໄດ້ຕອບງູ “ …ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, 'ທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງກິນຈາກມັນ, ບໍ່, ທ່ານ ຕ້ອງບໍ່ແຕະຕ້ອງມັນ ທ່ານ ບໍ່ຕາຍ".

ໃນເລື່ອງລາວໃນປະຖົມມະການ 2:17, ພະເຈົ້າກ່າວເຖິງອາດາມແລະມີ ຄຳ ວ່າ "ເຈົ້າ" ຄືກັນກັບວ່າມີພຽງແຕ່ອາດາມທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນເວລານັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບັນຊີໃນປະຖົມມະການ 3: 3b ມີ ຄຳ ວ່າ "ທ່ານ" ແລະ ຄຳ ສັບແມ່ນແຕກຕ່າງກັບປະຖົມມະການ 2:17. ສິ່ງນີ້ອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ ຄຳ ສັ່ງອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ທີ່ລາວໄດ້ມອບໃຫ້ອາດາມ, ຕໍ່ທັງອາດາມແລະເອວາ, ຫລັງຈາກທີ່ນາງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ, ລວມທັງນາງ. ເອວາເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຄຳ ສັ່ງນີ້ໃຊ້ກັບທັງອາດາມແລະນາງເທົ່າທຽມກັນ. ຖ້ານາງໄດ້ຍິນພຽງແຕ່ ຄຳ ສັ່ງສອນຈາກອາດາມລາວອາດຈະເວົ້າວ່າ "ອາດາມ (ຫຼືຜົວຂອງຂ້ອຍ) ບອກຂ້ອຍວ່າພະເຈົ້າກ່າວ ... "

ຫຼັກຖານທີ່ ໜັກ ແໜ້ນ ຄືວ່າພະເຈົ້າໄດ້ຢໍ້າຂໍ້ ຈຳ ກັດຂອງລາວໃນການກິນອາຫານຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ທັງອາດາມແລະເອວາ.

 

6.       ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງເອວາເປັນຜູ້ຊ່ວຍແລະເສີມ ໝາຍ ຄວາມວ່າແນວໃດ?

 

Genesis 2: 18-20 “ ແລະພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ“ ຜູ້ຊາຍຈະສືບຕໍ່ດ້ວຍຕົວເອງບໍ່ເປັນການດີ. ຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍລາວ ສຳ ລັບລາວ, ເຊິ່ງເປັນການເສີມຂອງລາວ. …ແຕ່ ສຳ ລັບມະນຸດບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ພົບເຫັນເປັນຜູ້ຊ່ວຍຂອງລາວ”.

ສັງເກດວິທີການມີສອງ ຄຳ ສຳ ຄັນ, ຜູ້ຊ່ວຍແລະປະກອບ, ໃນຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີນີ້. ພວກເຂົາຍັງຖືກຊ້ໍາອີກສອງຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນ. ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງກວດເບິ່ງຄວາມ ໝາຍ ຂອງທັງສອງຢ່າງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງພະເຢໂຫວາຕໍ່ທັດສະນະຂອງນາງເອວາ.

ຜູ້ຊ່ວຍ

ຄຳ ພາສາເຫບເລີທີ່ແປວ່າ“ ຜູ້ຊ່ວຍ” ແມ່ນ "ພັນ"[v], ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຫລືການຊ່ວຍເຫລືອ. ການເປັນຜູ້ຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງສະຖານະພາບທາງສັງຄົມຫລືຄວາມ ສຳ ພັນຂອງຜູ້ຊ່ວຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ນອກ ເໜືອ ຈາກການ ນຳ ໃຊ້ປົກກະຕິທີ່ສະແດງເຖິງສະຖານະພາບເທົ່າທຽມກັນຫຼືສູງກວ່າຂອງຜູ້ຊ່ວຍ. ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນມີຄວາມສະ ໝັກ ໃຈໂດຍສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຜູ້ໃຫ້. ຄຳ ສັບອື່ນໆທີ່ ທຳ ມະດາຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ຖ້າຜູ້ຊ່ວຍເປັນຜູ້ຮອງ, ເຊັ່ນວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້, ຂ້າທາດ, ຫລືຜູ້ຝຶກຫັດ, ຫຼືຖືກບັງຄັບຫລືບັງຄັບຫລືບັງຄັບໃຫ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືຊ່ວຍເຫຼືອ.

ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຄວນລືມວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການໃຊ້ ຄຳ ສັບພາສາເຫບເລີນີ້ "ezer" ມີການອ້າງອີງເຖິງພຣະເຈົ້າວ່າເປັນຜູ້ຊ່ວຍ, ແລະແນ່ນອນວ່າລາວແມ່ນຜູ້ທີ່ສູງກວ່າມະນຸດໃນທຸກວິທີທາງ, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃຕ້ ອຳ ນາດ.

ປະສົມ

ຄຳ ພາສາເຫບເລີທີ່ແປວ່າ“ ສົມບູນ” ແມ່ນ “ ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ”[vi] ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ "ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງ, ໃນ sight ຂອງ, ກົງກັນຂ້າມກັບ". ການກໍ່ສ້າງທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ ຄຳ ວ່າມັນແມ່ນ“ ອີງຕາມສິ່ງທີ່ຢູ່ທາງ ໜ້າ ຂອງຕົວຢ່າງ. ເພາະສະນັ້ນການແປແມ່ນການແປທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແລະ ກຳ ລັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເອວາ, ເປັນຜູ້ຍິງຄົນ ທຳ ອິດ, ປຽບທຽບກັບອາດາມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ວ່າຮ່ວມກັບຊາຍຄົນ ທຳ ອິດຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ຍິງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ສຳ ເລັດແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຫົວ ໜ່ວຍ ຮ່ວມ, ທັງບໍ່ດີກວ່າແລະບໍ່ຕໍ່າກວ່າຜູ້ຊາຍ.

ທັງສອງບໍ່ໄດ້ພັນລະນາຂອງເອວາວ່າເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫລືເປັນການເສີມທີ່ບົ່ງບອກເຖິງບົດບາດທີ່ຫຍໍ້ທໍ້ຂອງຜູ້ຍິງຕໍ່ຜູ້ຊາຍ.

 

7.       ຊາຍແລະຍິງ - ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກການສ້າງເອວາຂື້ນ?

 

Genesis 2: 21-23 “ ດັ່ງນັ້ນພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຈຶ່ງນອນຫລັບຢູ່ກັບຊາຍຄົນນັ້ນແລະໃນຂະນະທີ່ລາວ ກຳ ລັງນອນຫຼັບຢູ່ລາວເອົາກະດູກຂ້າງ ໜຶ່ງ ຂອງລາວແລ້ວວາງເນື້ອ ໜັງ ຂອງມັນໄວ້ບ່ອນນັ້ນ. 22 ແລະພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງກະດູກທີ່ລາວເອົາມາຈາກຊາຍຄົນນັ້ນມາເປັນຜູ້ຍິງແລະ ນຳ ນາງໄປທີ່ຊາຍ.

23 ຈາກນັ້ນຊາຍຄົນນັ້ນກ່າວວ່າ:“ ນີ້ແມ່ນກະດູກຂອງກະດູກຂອງຂ້ອຍແລະເນື້ອ ໜັງ ຂອງຂ້ອຍ. ຜູ້ນີ້ຈະຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ຍິງ, ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຖືກເອົາໄປ.”

ຄຳ ອະທິບາຍຢູ່ນີ້ຈະຊີ້ບອກວ່າແມ່ຍິງຜູ້ ທຳ ອິດຊື່ເອວາແມ່ນຜະລິດຈາກ DNA ດຽວກັນກັບອາດາມ, ທີ່ໄດ້ມາຈາກກະດູກຂ້າງຂອງລາວ, ແລະຈາກນັ້ນສາມາດປັບຕົວຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮັດເປັນເພດຍິງ. ພວກເຮົາຍັງຄວນສັງເກດວ່າເອວາບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາເປັນການສ້າງ ໃໝ່, ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງກັບທຸກຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກອາດາມ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະ ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼືລວດລາຍຈາກກະດູກຂອງອາດາມ.

ຄຳ ຖະແຫຼງຂອງ ຄຳ ພີໄບເບິນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈແບບ ທຳ ມະຊາດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມັນ ໝາຍ ເຖິງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບໃນທ້າຍປີ 20th ສັດຕະວັດແລ້ວແລະຕົ້ນ 21st ສັດຕະວັດແລ້ວ.

ຍົກຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາຮູ້ໃນມື້ນີ້ວ່າຜູ້ຊາຍມີໂຄໂມໂຊມ X 2 ໂຕແລະໂຄໂມໂຊມ Y 22 ໂຕ, ແຕ່ຜູ້ຍິງມີໂຄໂມໂຊມ X ຈຳ ນວນ 23 ສະບັບ. ພວກເຮົາຍັງຮູ້ອີກວ່າ 23 ໃນ XNUMX ຄູ່ຂອງໂຄຣໂມໂຊມແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນທັງຊາຍແລະຍິງ. ມັນເປັນພຽງແຕ່ XNUMX ເທົ່ານັ້ນrd ຄູ່, ເອີ້ນວ່າໂຄໂມໂຊມເພດໃນມື້ນີ້, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງ. ຈຳ ນວນ 22 ຄູ່ມີເຖິງ 20,000 ພັນທຸ ກຳ, ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຊາຍແລະຍິງ. ຄວາມແຕກຕ່າງພຽງແຕ່ກັບ 23rd ຄູ່ກັບໂຄໂມໂຊມເພດ X ມີພັນທຸ ກຳ 800, ພົບໃນເພດຍິງ 200 ຄັ້ງແລະຊາຍ XNUMX ຄັ້ງ, ແລະໂຄໂມໂຊມເພດ X ມີ XNUMX ສະເພາະໃນເພດຊາຍ.

ເພື່ອໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນມຸມມອງ, ອອກຈາກ 21,000 ພັນທຸ ກຳ ນ້ອຍກວ່າ 1% ແມ່ນພົບໃນຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ການດຸ່ນດ່ຽງກັບປະມານ 3.8% ແມ່ນພົບສອງຄັ້ງໃນແມ່ຍິງ. ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດໂຕ້ຖຽງວ່າທັງສອງຕໍ່າກວ່າກັນ, ມີແຕ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເພາະສະນັ້ນ, ໃນການສ້າງເອວາ, ຜູ້ຍິງຄົນ ທຳ ອິດ, ບໍ່ມີຫຍັງ ໃໝ່ ທີ່ສົມບູນແລະແຕກຕ່າງກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຫລືສ້າງຂື້ນມາ. ໃນລະດັບໂຄຣໂມໂຊມ, ໂຄໂມໂຊມ Y ໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກໂດຍງ່າຍດາຍ, ແລະໂຄໂມໂຊມ X ທີ່ຊ້ ຳ ຊ້ອນຈາກໂຕທີ່ມີຢູ່ນັ້ນກໍ່ເກີດຂື້ນ.

ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ, ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງອາດາມ, ລາວໄດ້ຈັດຕຽມຕົວເພື່ອສ້າງເອວາແລ້ວບໍ? ຄຳ ຕອບທີ່ພວກເຮົາ ນຳ ໄປສູ່, ແມ່ນ, ແມ່ນແລ້ວ, ລາວໄດ້ເຮັດ.

ຊື່ພາສາເຮັບເຣີ ສຳ ລັບຜູ້ຊາຍ (“ ish”) ແລະຜູ້ຍິງ (“ ishshah”) ກໍ່ໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງຂໍ້ຕົກລົງກັບເລື່ອງນີ້. ມື້ນີ້ໃນພາສາອັງກິດພວກເຂົາມີຊື່ຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຊາຍ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນສະ ເໝີ ໄປ. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ຄຳ ສັບເຫຼົ່ານີ້ໃນພາສາອັງກິດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າແມ່ນ ຄຳ ສັບເດີມ“mann” ໝາຍ ເຖິງຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ, ຄົນ ໜຶ່ງ, ມະນຸດ (ຄືກັບມະນຸດຄົນ ໜຶ່ງ). ຄຳ ສັບພາສາອັງກິດເກົ່າແກ່ ສຳ ລັບຜູ້ຊາຍແມ່ນ “ ດີກວ່າ” ຈາກທີ່ໃນໄລຍະການ "wulf wer" (ຜູ້ຊາຍ wolf ຫຼື werewolf) ມາ. ຫຼັງຈາກ Norman Conquest ຂອງອັງກິດໃນປີ 1066, "mann" ນັບມື້ນັບໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ. ຄຳ ສັບພາສາອັງກິດເກົ່າແກ່ ສຳ ລັບຜູ້ຍິງແມ່ນ“ wif”, ແຕ່ວ່າ“ mann” ຄວາມ ໝາຍ ຂອງ ຄຳ ສັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ ຈຳ ກັດໃນໄລຍະເວລາຂອງແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ (ມື້ນີ້ - ພັນລະຍາ) ແລະດັ່ງນັ້ນ“ wif mann” ກາຍເປັນ ຄຳ ສັບ ສຳ ລັບແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະນີ້ກາຍເປັນ“ mann wim mann” ” ແລະກັບການອອກສຽງອອກເປັນ“ ຜູ້ຍິງ” ສຳ ລັບ ຄຳ ແລະ“ wiman”, ດຽວນີ້“ ແມ່ຍິງ” ສຳ ລັບ ຄຳ ນາມ, ທີ່ພວກເຮົາມີໃນປະຈຸບັນນີ້.[vii]

ເອວາຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກກະດູກຂອງອາດາມ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດ ໃໝ່ ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ, ມີພຽງແຕ່ການຊໍ້າຊ້ອນຂອງໂຄໂມໂຊມ X ແລະການລຶບໂຄໂມໂຊມ Y.

 

8.       ຊາຍແລະຍິງ - ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກທັດສະນະຂອງອາດາມຕໍ່ເອວາ?

 

ປະຖົມມະການ 2:23ແລ້ວຊາຍຄົນນັ້ນກ່າວວ່າ:ໃນປັດຈຸບັນ[viii] ນີ້ແມ່ນກະດູກຂອງກະດູກຂອງຂ້ອຍແລະເນື້ອ ໜັງ ຂອງເນື້ອ ໜັງ ຂອງຂ້ອຍ. ຜູ້ນີ້ຈະຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ຍິງ, ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຖືກເອົາໄປ.” [ຜູ້ຂຽນ ໝາຍ ເຫດ: "ດຽວນີ້ນີ້" ແມ່ນແທນທີ່ "ນີ້ແມ່ນສຸດທ້າຍ" ຈາກ NWT.]

ໃນສະພາບການ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າກ່ອນ ໜ້າ ເອວາຖືກ ນຳ ມາໃຫ້ອາດາມ, ລາວໄດ້ຕັ້ງຊື່ສັດລ້ຽງແລະນົກແລະສັດເດຍລະສານໃນທົ່ງນາ. (ຕົ້ນເດີມ 2:20) ຄຳ ພາສາເຫບເລີ "paam" ໝາຍ ຄວາມວ່າ“ ດຽວນີ້” ຫລື“ ເວລານີ້”. ມັນບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ "ໃນທີ່ສຸດ" ເຊິ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າການລໍຖ້າເປັນເວລາດົນນານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນສະພາບການ, ການເນັ້ນ ໜັກ ແມ່ນວ່າອາດາມໄດ້ເຫັນການສ້າງທຸກຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທັງ ໝົດ ແຕກຕ່າງກັບລາວ, ແລະ ດຽວນີ້, ນີ້ແມ່ນມະນຸດຄືກັບລາວ, ກ່ອນລາວ, ສ້າງຈາກເນື້ອຫນັງແລະກະດູກຂອງລາວ. ມັນເປັນການຢືນຢັນໃນແງ່ດີໃນແງ່ດີວ່າລາວກໍ່ມີເພື່ອນຮ່ວມເພດຍິງຄືກັບສັດເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ລາວຕັ້ງຊື່. ມັນບໍ່ແມ່ນການຮ້ອງທຸກທີ່ລາວໄດ້ລໍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານ ສຳ ລັບນາງ.

ອາດາມຍອມຮັບເອວາວ່າມີສານດຽວກັນກັບຕົວເອງແລະວິທະຍາສາດຢືນຢັນສິ່ງນີ້. ບໍ່ມີຄວາມດີກວ່າຂອງເພດທັງສອງ, ພຽງແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ຊາຍແລະຍິງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້.

 

9.       ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ - ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກ ຄຳ ອະທິບາຍຂອງການແຕ່ງງານ?

 

Genesis 2: 24 "ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຜູ້ຊາຍຈະອອກຈາກພໍ່ແມ່ແລະແມ່ຂອງລາວແລະລາວຕ້ອງຕິດກັບພັນລະຍາຂອງລາວແລະພວກເຂົາຕ້ອງກາຍເປັນເນື້ອ ໜັງ ອັນດຽວກັນ.”

ຫຼັງຈາກທັດສະນະຂອງອາດາມກ່ຽວກັບຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ໃກ້ຊິດຂອງເອວາກັບຕົວເອງ, ບັນຊີຈະເປີດເຜີຍເຖິງທັດສະນະຂອງອາດາມເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຄວາມ ສຳ ພັນລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງໃນການແຕ່ງງານ. ຄຳ ພາສາເຫບເລີທີ່ແປວ່າ "ຕິດກັບ" ແມ່ນ “ dabaq”[ix]. ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມ ໝາຍ“ ຕິດ, ແໜ້ນ, ແລະໃກ້ຊິດ”. ຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນພຣະ ຄຳ ພີ, ມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອພັນລະນາເຖິງກະດູກທີ່ຕິດກັບຜິວ ໜັງ, ແລະລີ້ນຕິດກັບຫລັງຄາຂອງປາກໃນເວລາຫິວ (ວຽກ 19: 20, ບົດ 4: 4). The Interlinear on Biblehub.com ແປວ່າມັນ “ ຜູ້ຊາຍຈະ ໜີ ຈາກພໍ່ແມ່ແລະໄປຢູ່ກັບເມຍຂອງຕົນແລະພວກເຂົາຈະກາຍເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວກັນ”[X]. ຄຳ ວ່າ“ ໜີ ໄປ” ໝາຍ ເຖິງການຈາກໄປ, ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ເປັນລູກ, ກາຍເປັນ ໜ່ວຍ ໜຶ່ງ, ຜູກມັດທີ່ບໍ່ສົມດຸນກັນ, ເນື້ອ ໜັງ ໜຶ່ງ ປະກອບຄືກັນກັບເນື້ອ ໜັງ ແລະກະດູກເຊິ່ງບໍ່ສາມາດແຍກກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ທັງສອງ.

ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ບໍ່ມີ ຄຳ ເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊາຍກັບຍິງໃນ ຄຳ ຖະແຫຼງການນີ້, ນອກ ເໜືອ ຈາກເນື້ອ ໜັງ ທີ່ກ່າວມາແລ້ວ. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າການເປັນເນື້ອ ໜັງ ອັນ ໜຶ່ງ ທັງສອງຕ້ອງເປັນພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງຮ່າງກາຍທີ່ຊັດເຈນ, ການມີເພດ ສຳ ພັນບໍ່ມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍກ່ວາອີກຝ່າຍ ໜຶ່ງ, ແລະການມີເພດ ສຳ ພັນກໍ່ບໍ່ສົມບູນແບບໂດຍບໍ່ມີຝ່າຍອື່ນ.

 

10​.   ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ - ງູນອນກັບໃຜ?

 

Genesis 3: 1-5 ດຽວນີ້ງູໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງທີ່ສຸດກັບສັດປ່າທັງ ໝົດ ໃນສວນທີ່ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ. ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນເວົ້າກັບຜູ້ຍິງວ່າ:“ ແມ່ນແທ້ບໍທີ່ພະເຈົ້າກ່າວ ທ່ານ ບໍ່ຄວນກິນ ໝາກ ໄມ້ໃນສວນບໍ?” 2 ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ເວົ້າກັບງູວ່າ:“ ໝາກ ໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ໃນສວນ we ອາດຈະກິນເຂົ້າ. 3 ແຕ່ວ່າ ສຳ ລັບການກິນ ໝາກ ຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ກາງສວນນັ້ນພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ: 'ທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງກິນຈາກມັນ, ບໍ່, ທ່ານ ຕ້ອງບໍ່ແຕະຕ້ອງມັນ ທ່ານ ບໍ່ຕາຍ. '” 4 ຕອນນີ້ງູເວົ້າກັບຜູ້ຍິງວ່າ:“ທ່ານ ໃນທາງບວກຈະບໍ່ຕາຍ. 5 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຮູ້ສິ່ງນັ້ນໃນວັນເວລາຂອງ YOUR ກິນຈາກມັນ YOUR ຕາຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປີດແລະ ທ່ານ ຖືກຜູກມັດໃຫ້ເປັນຄືກັບພຣະເຈົ້າ, ການຮູ້ສິ່ງທີ່ດີແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ.”

ບັນຊີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າງູ (ເຂົ້າໃຈວ່າຊາຕານອີງໃສ່ ຄຳ ປາກົດ 20: 2 ແລະ ຄຳ ປາກົດ 12: 9) ເວົ້າກັບເອວາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຄວນສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ເວົ້າກັບເອວາງູນັ້ນລວມທັງອາດາມ. ເປັນແນວນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? ບັນຊີດັ່ງກ່າວມີພຽງແຕ່ ຄຳ ນາມ“ ທ່ານ” ແລະບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ວ່າທ່ານ. ງູໄດ້ຕັ້ງ ຄຳ ຖາມວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາທັງສອງບໍວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນກິນ ໝາກ ໄມ້ຈາກສວນທຸກໆຕົ້ນ. ເອວາ, ໃນການເວົ້າຊ້ ຳ ຄຳ ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ນຳ ໃຊ້ ຄຳ ນາມພາສາທີ່ທ່ານສະແດງ ຄຳ ສັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃຊ້ກັບທັງນາງແລະອາດາມ. ຈາກນັ້ນງູໄດ້ອ້າງວ່າທັງເອວາແລະອາດາມຈະບໍ່ຕາຍ. * ເຈົ້າຈະບໍ່ຕາຍ”. ມັນຍັງຖືກອ້າງໂດຍງູວ່າພະເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງນັ້ນໃນມື້ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າ ກິນຈາກຕົ້ນໄມ້ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕາຈະໄດ້ຮັບການເປີດແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະເປັນຄືກັບພຣະເຈົ້າ. ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວ, ສະນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າງູໄດ້ເວົ້າກັບເອວາ, ງູກໍ່ເວົ້າກັບທັງອາດາມແລະເອວາ.

ງູໄດ້ກ່າວເຖິງທັງອາດາມແລະເອວາໂດຍບໍ່ ຈຳ ແນກແລະແນະ ນຳ ວ່າພວກເຂົາທັງສອງຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການກິນ ໝາກ ໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມດີແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ.

 

11​.   ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ - ແມ່ນໃຜຄວນຈະ ຕຳ ນິ?

 

Genesis 3: 6 “ ສະນັ້ນເມື່ອຜູ້ຍິງເຫັນວ່າຕົ້ນໄມ້ນີ້ດີ ສຳ ລັບອາຫານແລະມັນເປັນຕາທີ່ ໜ້າ ຍິນດີແລະເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ມັນຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ຄົນ ໜຶ່ງ ສະຫລາດ ຫຼັງຈາກນັ້ນນາງໄດ້ແລະຮັບປະທານຫມາກໄມ້ຂອງມັນ. ແລະ ນາງໄດ້ເອົາບາງສ່ວນໃຫ້ຜົວຂອງນາງ ແລະລາວໄດ້ກິນເຂົ້າກັບນາງ.” ເບິ່ງ Westminster Leningrad Codex[xi].

ຂໍ້ຄວາມຍິວແລະສ່ວນໃຫຍ່ ການແປພາສາອັງກິດ[xii] ອ່ານວ່າ“ຕົ້ນໄມ້ແມ່ນຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນສະຫລາດ” ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກການເປັນ “ ຍິນດີກັບຕາ”ເຊິ່ງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເອວາຈຶ່ງກິນ ໝາກ ໄມ້ນັ້ນ. ຈຸດອື່ນທີ່ຄວນສັງເກດແມ່ນວ່າອາດາມ, ຜົວຂອງນາງຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນເວລາທີ່ນາງກິນເຂົ້າ, ແລະນາງໄດ້ເອົາ ໝາກ ໄມ້ບາງຢ່າງໃຫ້ລາວຢູ່ທີ່ນັ້ນແລະ “ ລາວໄດ້ກິນ ໝາກ ໄມ້ກັບນາງ”. ຂໍ້ຄວາມໃນພາສາເຫບເລີບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ວ່າອາດາມບໍ່ໄດ້ກິນ ໝາກ ໄມ້ນັ້ນຈົນກວ່າເວລາຕໍ່ມາ.

[ລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກຂອງຂໍ້ຄວາມຍິວ: ຄຳ ວ່າ "ແລະ" ຂອງປະໂຫຍກ 'ແລະນາງໃຫ້' ແລະປະໂຫຍກທີ່ວ່າ 'ແລະລາວກິນ' ມີ ຄຳ ສັບໃນພາສາເຫບເລີ, ເຊັ່ນໃນເວລາດຽວກັນ, ແທນທີ່ຈະເວົ້າຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງຈະ ຊີ້ບອກຕໍ່ໄປນີ້ (ຕາມເວລາ) ການກະ ທຳ ທີ່ຜ່ານມາ.][xiii].

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການກິນ ໝາກ ໄມ້ແມ່ນຖືກສັງເກດ. ບັນຊີບອກວ່າເອວາໄດ້ກິນ ໝາກ ໄມ້ບາງຢ່າງແລະກິນໃນຂະນະທີ່ອາດາມຢູ່ແລະໃນຂະນະທີ່ກິນເຂົ້າ, ນາງໄດ້ເອົາ ໝາກ ໄມ້ບາງຢ່າງໃຫ້ອາດາມເຊິ່ງກິນກັບນາງທັນທີ. ອາດາມບໍ່ໄດ້ບອກເອວາວ່າຢ່າກິນ ໝາກ ໄມ້, ແລະລາວບໍ່ປະຕິເສດທີ່ຈະກິນ ໝາກ ໄມ້ນັ້ນເອງ.

ທັງອາດາມແລະເອວາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວຕໍ່ການກະ ທຳ ຂອງຕົນເອງ. ບໍ່ມີບັນທຶກໃດໆທີ່ບອກຫລືແນະ ນຳ ອີກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນກິນຫລືສືບຕໍ່ກິນ ໝາກ ໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ.

 

12​.   ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ - ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຕກຕ່າງຫຼັງຈາກທີ່ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?

 

Genesis 3: 7-8 “ ເມື່ອນັ້ນຕາຂອງພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ເປີດອອກແລະພວກເຂົາເລີ່ມຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາເປືອຍກາຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເອົາໃບເຕີຍມາປະສົມກັນແລະເຮັດ ໜ້າ ເອິກ ສຳ ລັບຕົວເອງ. ຕໍ່ມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຍ່າງໃນສວນໃນຕອນກາງເວັນທີ່ມີລົມເຢັນແລະຊາຍແລະເມຍຂອງລາວໄດ້ລີ້ຊ່ອນຕົວຈາກໃບ ໜ້າ ຂອງພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຢູ່ລະຫວ່າງຕົ້ນໄມ້ໃນສວນ.”

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທັນທີຫຼັງຈາກກິນ ໝາກ ໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ. ພວກເຂົາທັງສອງຮູ້ວ່າພວກເຂົາເປືອຍກາຍ, ແລະພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ແຕ່ງຕົວເປັນແອວ. ມັນບໍ່ມີ ຄຳ ແນະ ນຳ ຫຍັງທີ່ອາດາມຈົ່ມວ່າເອວາບໍ່ເຊື່ອຟັງລາວ. ພວກເຂົາທັງສອງລີ້ຊ່ອນເມື່ອພະເຢໂຫວາເຂົ້າໄປໃນສວນ.

 

13​.   ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ - ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຂົາແນວໃດຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ກິນ ໝາກ ໄມ້ນັ້ນ?

 

Genesis 3: 9-13 “ ແລະພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຊາຍຄົນນັ້ນແລະເວົ້າກັບລາວວ່າ,“ ເຈົ້າຢູ່ໃສ?” 10 ໃນທີ່ສຸດລາວເວົ້າວ່າ: "ຂ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນສວນ, ແຕ່ຂ້ອຍຢ້ານເພາະວ່າຂ້ອຍເປືອຍກາຍແລະຂ້ອຍກໍ່ເຊື່ອງຕົວຢູ່." 11 ໃນຕອນນັ້ນລາວເວົ້າວ່າ:“ ໃຜບອກເຈົ້າວ່າເຈົ້າເປືອຍກາຍ? ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຮົາສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ກິນເຈົ້າກິນເຂົ້າບໍ?” 12 ແລະຊາຍຄົນນັ້ນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:“ ຜູ້ຍິງທີ່ເຈົ້າໃຫ້ກັບຂ້ອຍ, ນາງໄດ້ເອົາ ໝາກ ໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຂ້ອຍກິນແລະຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ກິນ.” 13 ດ້ວຍສິ່ງທີ່ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າກ່າວກັບຜູ້ຍິງນັ້ນວ່າ:“ ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງນີ້?” ຕໍ່ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຕອບວ່າ:“ ງູ - ມັນລໍ້ລວງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ກິນ.”

ໃນເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມາສວນໃນເວລາຕໍ່ມາໃນມື້ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອາດາມ, ອາດາມໄດ້ເຊື່ອງຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຕອບ. ໃນເວລາທີ່ລາວຖືກສອບຖາມ, ອາດາມໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະ ທຳ ຂອງລາວໂດຍການ ຕຳ ໜິ ພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຍິງນັ້ນ (ຜູ້ຍິງທີ່ເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍ”) ທີ່ໃຫ້ຫມາກ. ລາວໄດ້ຮັບສ່ວນຫມາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມໂດຍເຈດຕະນາ. ເອວາບໍ່ໄດ້ຫຼອກລວງອາດາມ; ນາງຫາກໍ່ເອົາ ໝາກ ໄມ້ໃຫ້ລາວແລະລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈເອງທີ່ຈະກິນມັນ.

ຕາມ ທຳ ມະຊາດ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມໄປຖາມນາງເອວາວ່າ, ນີ້ແມ່ນຫຍັງ ທ່ານ ສໍາ​ເລັດ​ແລ້ວ". ເອວາມີ ຄຳ ຕອບງ່າຍໆ, ນາງຖືກຫຼອກລວງໂດຍງູແລະດັ່ງນັ້ນນາງຈຶ່ງກິນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອ່ານສິ່ງອື່ນໃດໃນ ຄຳ ຖະແຫຼງການນີ້, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຢູ່ໃນນັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພະເຈົ້າຍອມຮັບ ຄຳ ອະທິບາຍຂອງນາງ, ລາວບໍ່ໄດ້ກ່າວຫານາງວ່າຕົວະຫຼືຫາຂໍ້ແກ້ຕົວ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາເປັນບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ພວກເຂົາທັງສອງມີໂອກາດເວົ້າສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖາມອາດາມວ່າເອວາໄດ້ເຮັດຫຍັງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຖາມອາດາມວ່າລາວໄດ້ເຮັດຫຍັງ. ຈາກນັ້ນພະເຈົ້າຖາມເອວາໂດຍກົງວ່ານາງໄດ້ເຮັດຫຍັງ. ພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖາມເອວາຜ່ານອາດາມ.

 

14​.   ຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ - ຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງ.

 

Genesis 3: 16-19 “ ສຳ ລັບຜູ້ຍິງລາວເວົ້າວ່າ:“ ຂ້ອຍຈະເພີ່ມຄວາມເຈັບປວດຂອງການຖືພາຂອງເຈົ້າ; ໃນເວລາເກີດລູກທ່ານຈະເກີດລູກ, ແລະຄວາມຢາກຂອງເຈົ້າຈະເປັນຂອງຜົວຂອງເຈົ້າ, ແລະລາວຈະຄອບ ງຳ ເຈົ້າ.”

17 ແລະຕໍ່ອາດາມເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ:“ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຂອງພັນລະຍາຂອງທ່ານແລະກິນ ໝາກ ໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ທ່ານວ່າ, 'ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງກິນ ໝາກ ໄມ້ນັ້ນ,' ດິນແດນຖືກສາບແຊ່ງ ໃນຄວາມເຈັບປວດທ່ານຈະໄດ້ກິນ ໝາກ ຜົນຂອງມັນຕະຫຼອດຊີວິດ. 18 ແລະມີ ໜາມ ແລະ ໜາມ ມັນຈະເຕີບໃຫຍ່ ສຳ ລັບເຈົ້າ, ແລະເຈົ້າຕ້ອງກິນຜັກໃນສວນ. 19 ໃນເຫື່ອຂອງໃບຫນ້າຂອງທ່ານທ່ານຈະກິນເຂົ້າຈີ່ຈົນກ່ວາທ່ານກັບຄືນສູ່ພື້ນດິນ, ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຖືກເອົາໄປ. ເພາະວ່າເຈົ້າເປັນຂີ້ຝຸ່ນແລະເຈົ້າຈະກັບໄປເປັນຂີ້ຝຸ່ນອີກ.”

Eve

ໃນຂະນະທີ່ພະເຈົ້າ ກຳ ລັງເວົ້າກັບເອວາ, ລາວສືບຕໍ່ເວົ້າກັບນາງແລະບອກລາວກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການກະ ທຳ ຂອງລາວທີ່ລາວຜູ້ດຽວຮັບຜິດຊອບ.

ການ ນຳ ໃຊ້ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່ານີ້ແມ່ນ“ ສຳ ລັບຜູ້ຍິງລາວວ່າ,“ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາລູກອອກ, ຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມຍາກ ລຳ ບາກແລະຄວາມຄິດຂອງທ່ານ [ຫລືຖືພາ] ໃນຄວາມເຈັບປວດ [ຫລືຄວາມຍາກ ລຳ ບາກ]. ຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງເຈົ້າແມ່ນ ສຳ ລັບສາມີຂອງເຈົ້າແລະລາວຈະຄອບ ງຳ ເຈົ້າ.”[xiv] ດັ່ງທີ່ພະເຈົ້າຈະກ່າວຕໍ່ອາດາມຕໍ່ໄປ, ການລົງໂທດແມ່ນວ່າຊີວິດຂອງນາງຈະຍາກກວ່າຕອນນີ້. ບັນຫາອື່ນໆຂອງເອວາຈະເປັນຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບຂອງນາງ. ໃນອະນາຄົດການເກີດລູກຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂື້ນເປັນຜົນສະທ້ອນ, ແລະແທນທີ່ຈະມີຄວາມສຸກເທົ່າກັນ, Eve ຈະມີຄວາມປາຖະ ໜາ ໃຫ້ຜົວຂອງນາງ (ບາງທີຈະປົກປ້ອງແລະລ້ຽງດູນາງ) ແລະໃນທາງກັບກັນ, ຜົວຂອງນາງຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມປາດຖະ ໜາ ນັ້ນ ແລະປົກຄອງຂອງນາງ.

Adam

ຍ້ອນວ່າອາດາມໄດ້ຟັງ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງເອວາແທນ ຄຳ ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ, ລາວກໍ່ຈະມີຄວາມອົດທົນ, ຄວາມ ລຳ ບາກແລະຄວາມເຈັບປວດຫລາຍກວ່າເກົ່າ. ພື້ນດິນຈະຖືກສາບແຊ່ງແລະຍາກກວ່າທີ່ຈະປູກຝັງ. ລາວກໍ່ຈະມີຄວາມເຈັບປວດ, ແລະເຮັດວຽກ ໜັກ (ເຫື່ອອອກ) ຈົນຮອດມື້ທີ່ລາວເສຍຊີວິດ. ພວກເຮົາຍັງຄວນສັງເກດວ່າ ຄຳ ເວົ້າທີ່ວ່າ "ເຈົ້າເປັນຂີ້ຝຸ່ນແລະເຈົ້າຈະກັບມາເປັນຂີ້ຝຸ່ນ" ແມ່ນເວົ້າກັບອາດາມເທົ່ານັ້ນເມື່ອລາວຖືກສ້າງຂື້ນມາຈາກຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະ ຄຳ ວ່າ "ເຈົ້າ" ແມ່ນ ຄຳ ເວົ້າ.

ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ

ເມື່ອພິຈາລະນາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສະນັ້ນ, ທັງອາດາມແລະເອວາກໍ່ມີການລົງໂທດຄືກັນ, ຊີວິດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ເພາະວ່າພື້ນດິນຈະບໍ່ມີຜົນຜະລິດຄືກັບຕົ້ນໄມ້ໃນສວນເອເດນ.

ມັນຍັງຈະມີຜົນສະທ້ອນຈາກຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງພວກເຂົາ, ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄວາມສົມດຸນທີ່ມີຢູ່ຈົນເຖິງເວລານັ້ນ. ໃນອະນາຄົດ, ຜູ້ຍິງຈະປາດຖະ ໜາ ໃຫ້ສາມີແລະຜູ້ຊາຍຈະໃຊ້ຄວາມປາຖະ ໜາ ດັ່ງກ່າວເພື່ອຄອບ ງຳ ຜູ້ຍິງ.

ຄວາມປາຖະ ໜາ ແລະການຄອບ ງຳ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກພະເຈົ້າ, ແຕ່ຍ້ອນການຕົກຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຂົາ.

ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາທັງສອງຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສວນເອເດນແລະຢຸດເຊົາຈາກການກັບມາ.

 

ສະຫຼຸບ

ຈາກການກວດສອບບັນຊີຂອງພວກເຮົາໃນປະຖົມມະການ, ຈາກການສ້າງມະນຸດຊາຍແລະຍິງຄົນ ທຳ ອິດຈົນຕົກຢູ່ໃນບາບ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງທັງອາດາມແລະເອວາໃນລັກສະນະຂອງລາວ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ອັນດຽວກັນແລະພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມສູງສົ່ງຂອງຊາຍແລະຍິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຮັດບາບ, ລາວໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາເປັນບຸກຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຈຸດນີ້ຄວາມແຕກຕ່າງຈະເລີ່ມປາກົດຂື້ນ, ຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບແມ່ນສາເຫດ. ເອວາບໍ່ໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງຫລືຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນ ຕຳ ແໜ່ງ ຕ່ ຳ ກວ່າອາດາມ, ແຕ່ມັນແມ່ນຜົນສະທ້ອນທາງ ທຳ ມະຊາດຂອງການກະ ທຳ ຂອງພວກເຂົາແລະຕົກຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບເຊິ່ງຈະ ນຳ ໄປສູ່ການຄອບ ງຳ ຂອງຜູ້ຊາຍໃນໄລຍະເພດຍິງ.

 

ໃນພາກຕໍ່ໄປຂອງບົດນີ້ເຮົາຈະພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າຄວາມ ສຳ ພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງເລີ່ມປ່ຽນແປງໄປຈາກສິ່ງທີ່ອາດາມແລະເອວາໄດ້ມັກໃນສວນເອເດນກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດບາບ.

 

[i] NWT Reference Edition ມີ "ອາດາມ" ຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່ວ່າ "ມະນຸດ, ມະນຸດຊາດ" ເໝາະ ສົມກັບສະພາບການດັ່ງທີ່ການ ນຳ ໃຊ້ "ອາດາມ" ເປັນຮອງໂດຍສະເພາະທີ່ວ່າມັນຖືກຕິດຕາມມາດ້ວຍ "ຊາຍແລະຍິງ" ເຊິ່ງມະນຸດສ້າງຂື້ນມາ, ແລະ ການຕັ້ງຊື່ໃຫ້ເປັນ "ມະນຸດ / ມະນຸດຊາດ" ກໍ່ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ເຊັ່ນກັນ. ເບິ່ງຕື່ມ https://biblehub.com/interlinear/genesis/5-2.htm

[ii] https://biblehub.com/hebrew/120.htm

[iii] https://biblehub.com/hebrew/376.htm

[iv] https://biblehub.com/hebrew/802.htm

[v] https://biblehub.com/hebrew/5828.htm

[vi] https://biblehub.com/hebrew/5048.htm

[vii] https://en.wikipedia.org/wiki/Woman ພາຍໃຕ້ການ Etymology.

[viii] https://biblehub.com/hebrew/6471.htm

[ix] https://biblehub.com/hebrew/1692.htm

[X] https://biblehub.com/interlinear/genesis/2-24.htm

[xi] https://biblehub.com/interlinear/genesis/3-6.htm

[xii] https://biblehub.com/genesis/3.htm

[xiii] https://en.wikipedia.org/wiki/Waw-conjunctive

[xiv] https://biblehub.com/interlinear/genesis/3-16.htm

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
  7
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x