ປະເດັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາ

ໃນຄວາມສະຫລຸບຂອງການສະຫລຸບໄດ້ມາຮອດພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ແລະສອງຂອງຊຸດນີ້, ຄືວ່າ ຄຳ ເວົ້າຂອງມັດທາຍ 28:19 ຄວນຖືກ ນຳ ກັບມາໃຊ້ "ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ”ໃນຕອນນີ້ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນສະພາບການຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາແລະພະຍານພະຍານທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນອົງການຂອງພະເຢໂຫວາທີ່ຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກໂດຍພະຍານພະເຢໂຫວາ.

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ ພວກເຮົາຄວນກວດເບິ່ງປະຫວັດຂອງ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ນຳ ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາຂອງອົງການຕັ້ງແຕ່ປີ 1870

ຄຳ ຖາມບັບຕິສະມາປີ 1913

ກັບມາໃນສະ ໄໝ ທີ່ Bro CT Russell, ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາແລະການບັບຕິສະມາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກັບສະພາບການໃນປະຈຸບັນ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າປື້ມຫົວຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຫຍັງ “ ສິດຍາພິບານ Russell ໄດ້ເວົ້າຫຍັງ” ໜ້າ 35-36[i] ເວົ້າວ່າ:

“ BAPTISM – ຄຳ ຖາມທີ່ມີຜູ້ສະ ໝັກ ສອບຖາມ. ຄຳ ຖາມທີ 35: 3 :: ຄຳ ຖາມ (1913-Z) –3 Brother ອ້າຍ Russell ມັກຖາມ ຄຳ ຖາມຫຍັງເມື່ອໄດ້ຮັບຜູ້ສະ ໝັກ ສຳ ລັບການຈຸ່ມນ້ ຳ? ຄຳ ຕອບ: ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຂົາມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ຄຣິສຕຽນໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສາລະພາບຂອງລາວ, ຄວນຕອບ ຄຳ ຖາມຢ່າງບໍ່ກ້າໂດຍທີ່ລາວຈະ ເໝາະ ສົມທີ່ຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະ ໜາ ຈັກຂອງພຣະຄຣິດ: {ໜ້າ ຄຳ ຖາມທີ 36}

 (1) ທ່ານໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບກັບການຊົດເຊີຍທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້, ແລະທ່ານໄວ້ວາງໃຈໃນຄຸນຄ່າຂອງການເສຍສະຫຼະຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອການໃຫ້ອະໄພບາບຂອງທ່ານແລະພື້ນຖານຂອງການເປັນຄົນຊອບທໍາຂອງທ່ານບໍ?

 (2) ທ່ານໄດ້ອຸທິດຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງທ່ານດ້ວຍ ອຳ ນາດທັງ ໝົດ ທີ່ທ່ານມີ - ພອນສະຫວັນ, ເງິນ, ເວລາ, ມີອິດທິພົນ - ທັງ ໝົດ ຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ໄດ້ໃຊ້ຢ່າງສັດຊື່ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ, ຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍບໍ?

 (3) ບົນພື້ນຖານຂອງການສາລະພາບເຫລົ່ານີ້, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນແຫ່ງສັດທາ, ແລະມອບໃຫ້ທ່ານເປັນມືຂວາຂອງການຄົບຫາ, ບໍ່ແມ່ນໃນນາມຂອງນິກາຍໃດຫລືຝ່າຍໃດຫລືສາດສະ ໜາ, ແຕ່ໃນນາມ ກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ໄຖ່, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ແລະຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຊື່ສັດຂອງພຣະອົງ.”

ມັນກໍ່ແມ່ນກໍລະນີທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນສາສະ ໜາ ອື່ນຂອງຄຣິສຕຽນບໍ່ໄດ້ຖືກຂໍໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາອີກ, ເພາະວ່າການຮັບບັບຕິສະມາກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ຖືກຍອມຮັບແລະຖືກຮັບຮູ້ວ່າຖືກຕ້ອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະເວລາ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການຮັບບັບເຕມາແລະຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນແປງ.

ຄຳ ຖາມ ສຳ ລັບການຮັບບັບເຕມາ: ປີ 1945, ວັນທີ 1 ກຸມພາ, ຫໍສັງເກດການ (ໜ້າ 44)

 • ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຕົວທ່ານເອງວ່າເປັນຄົນບາບແລະຕ້ອງການຄວາມລອດຈາກພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າບໍ? ແລະທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ບໍວ່າຄວາມລອດນີ້ໄດ້ຈາກພຣະອົງແລະໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດຜູ້ໄຖ່ຂອງພຣະອົງ?
 • ບົນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອນີ້ໃນພຣະເຈົ້າແລະໃນການຈັດຕຽມຂອງພຣະອົງ ສຳ ລັບການໄຖ່, ທ່ານໄດ້ ຊຳ ລະຕົວທ່ານເອງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂບໍທີ່ຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປຕາມທີ່ພຣະປະສົງຈະເປີດເຜີຍແກ່ທ່ານຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຜ່ານພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າເພາະວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມັນແຈ່ມແຈ້ງ?

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຖິງປີ 1955 ຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ກໍ່ຍັງບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຮັບບັບເຕມາເພື່ອຈະເຂົ້າເປັນພະຍານພະເຢໂຫວາຖ້າຄົນ ໜຶ່ງ ເຄີຍຮັບບັບເຕມາໃນຄລິດສາສະ ໜາ ຈັກເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ຮຽກຮ້ອງບາງຢ່າງກໍ່ຕິດພັນກັບສິ່ງນີ້.

"20 ມີບາງຄົນອາດເວົ້າວ່າ, ຂ້ອຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ, ຈຸ່ມຫລືຫົດຫລືມີການຖອກນ້ ຳ ໃສ່ຂ້ອຍໃນອະດີດ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບການ ນຳ ເຂົ້າມັນດັ່ງທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນ ຄຳ ຖາມທີ່ກ່າວມາແລະການສົນທະນາທີ່ກ່າວມາກ່ອນ. ຂ້ອຍຄວນຮັບບັບເຕມາອີກບໍ? ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄຳ ຕອບແມ່ນແມ່ນແລ້ວ,, ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ, ເຈົ້າໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ເຮັດຕາມໃຈປະສົງຂອງພະເຢໂຫວາ, ແລະຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອຸທິດຕົວກ່ອນ ໜ້າ ນີ້, ແລະຖ້າການຮັບບັບເຕມາກ່ອນນີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ ສັນຍາລັກຂອງການອຸທິດເປັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກຄົນອາດຈະຮູ້ວ່າລາວໄດ້ອຸທິດຕົນໃນອະດີດ, ຖ້າລາວພຽງແຕ່ເປື້ອນຫລືຖອກນ້ ຳ ໃສ່ລາວໃນພິທີທາງສາດສະ ໜາ ບາງຢ່າງ, ລາວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລະຍັງເປັນຍ້ອນສັນຍາລັກແຫ່ງການບັບຕິສະມາຂອງຄຣິສຕຽນກ່ອນທີ່ພະຍານໃນ ຫຼັກຖານສະແດງການອຸທິດຕົນທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ.” (ເບິ່ງຫໍສັງເກດການ, ວັນທີ 1 ເດືອນກໍລະກົດ, ປີ 1955 p.412 ໜ້າ 20.)[ii]

ຄຳ ຖາມ ສຳ ລັບການຮັບບັບເຕມາ: ປີ 1966, ວັນທີ 1 ສິງຫາ, ພະລາທິການ (ໜ້າ 465)[iii]

 • ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຕົວເອງຕໍ່ ໜ້າ ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າວ່າເປັນຄົນບາບທີ່ຕ້ອງການຄວາມລອດແລະທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກັບລາວບໍວ່າຄວາມລອດນີ້ໄດ້ມາຈາກພະອົງພະບິດາໂດຍຜ່ານພະເຍຊູຄລິດພະບຸດຂອງພະອົງ?
 • ບົນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອນີ້ໃນພຣະເຈົ້າແລະໃນການຈັດຕຽມ ສຳ ລັບຄວາມລອດຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ແກ່ພະເຈົ້າເພື່ອເຮັດຕາມໃຈປະສົງຂອງທ່ານຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປບໍເມື່ອທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍມັນຕໍ່ທ່ານຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຜ່ານ ຄຳ ພີໄບເບິນພາຍໃຕ້ພະລັງແຫ່ງຄວາມສະຫວ່າງຂອງພະວິນຍານບໍລິສຸດ?

ຄຳ ຖາມ ສຳ ລັບການຮັບບັບເຕມາ: ປີ 1970, ວັນທີ 15 ເດືອນພຶດສະພາ, ວາລະສານ, p.309 para. . 20[iv]

 • ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຕົວທ່ານເອງວ່າເປັນຄົນບາບແລະຕ້ອງການຄວາມລອດຈາກພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າບໍ? ແລະທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ບໍວ່າຄວາມລອດນີ້ໄດ້ຈາກພຣະອົງແລະຜ່ານພຣະຄຣິດຜູ້ໄຖ່ຂອງລາວ?
 • ບົນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອນີ້ໃນພະເຈົ້າແລະໃນການຈັດຕຽມ ສຳ ລັບການໄຖ່ທ່ານໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ແກ່ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າແລ້ວບໍ?

ຄຳ ຖາມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຕອບກັບ ຄຳ ຖາມປີ 1945 ແລະ ຄຳ ສັບຄ້າຍຄືກັນໃນ ຄຳ ສັບຍົກເວັ້ນແຕ່ 3 ຄຳ ສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, "ການອຸທິດຕົນ" ໄດ້ປ່ຽນເປັນ "ການອຸທິດ", "ການໄຖ່" ໃຫ້ "ຄວາມລອດ" ແລະການໃສ່ "ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າ" ໃນ ຄຳ ຖາມທີສອງ.

ຄຳ ຖາມ ສຳ ລັບການຮັບບັບເຕມາ: ປີ 1973, ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ວາລະສານ, p.280 para 25 [v]

 • ທ່ານໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງທ່ານແລ້ວຫັນມາຮັບຮູ້ຕໍ່ ໜ້າ ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າວ່າເປັນຄົນບາບທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດເຊິ່ງຕ້ອງການຄວາມລອດແລະທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກັບລາວບໍວ່າຄວາມລອດນີ້ໄດ້ມາຈາກພະອົງພະບິດາໂດຍຜ່ານພະເຍຊູຄລິດພະບຸດຂອງພະອົງ?
 • ບົນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອນີ້ໃນພຣະເຈົ້າແລະໃນການຈັດຕຽມ ສຳ ລັບຄວາມລອດຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ແກ່ພະເຈົ້າເພື່ອເຮັດຕາມໃຈປະສົງຂອງທ່ານຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປບໍເມື່ອທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍມັນຕໍ່ທ່ານຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຜ່ານ ຄຳ ພີໄບເບິນພາຍໃຕ້ພະລັງແຫ່ງຄວາມສະຫວ່າງຂອງພະວິນຍານບໍລິສຸດ?

ຄຳ ຖາມຮັບບັບເຕມາ: ປີ 1985, ວັນທີ 1 ເດືອນມິຖຸນາ, ວາລະສານ, ໜ້າ 30

 • ບົນພື້ນຖານການເສຍສະລະຂອງພະເຍຊູຄລິດເຈົ້າໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຈົ້າແລະໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ພະເຢໂຫວາເພື່ອເຮັດຕາມໃຈປະສົງຂອງພະອົງບໍ?
 • ເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍວ່າການອຸທິດຕົວແລະການຮັບບັບເຕມາຂອງເຈົ້າລະບຸວ່າເຈົ້າເປັນພະຍານພະເຢໂຫວາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ ນຳ ຈາກພະວິນຍານຂອງພະເຈົ້າ?

ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາ: ປີ 2019, ຈາກປື້ມທີ່ຈັດຂື້ນ (od) (2019)

 • ທ່ານໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງທ່ານແລ້ວ, ໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ກັບພະເຢໂຫວາແລະຍອມຮັບເອົາແນວທາງແຫ່ງຄວາມລອດຂອງລາວໂດຍທາງພະເຍຊູຄລິດບໍ?
 • ເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າການຮັບບັບເຕມາຂອງເຈົ້າລະບຸວ່າເຈົ້າເປັນພະຍານພະເຢໂຫວາບໍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງການຂອງພະເຢໂຫວາ?

ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ

ທ່ານຈະສັງເກດການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວຂອງ ຄຳ ສັບແລະການເນັ້ນ ໜັກ ໃນ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການຮັບບັບເຕມາດັ່ງນັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1985, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນ ຄຳ ປະຕິຍານຂອງການຮັບບັບຕິສະມາແລະ ຄຳ ປະຕິຍານທີ່ສຸດໃນປີ 2019 ຫຼຸດລົງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພຣະເຢຊູຄຣິດບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເປີດເຜີຍຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ (ຄືກັບ ຄຳ ຖາມປີ 1973) ຈາກ ຄຳ ຖາມປີ 1985 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ເລື່ອງນີ້ສາມາດເວົ້າໄດ້ແນວໃດວ່າຈະຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ, ເມື່ອການເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ພະເຢໂຫວາແລະອົງການ (ຂອງໂລກ)?

ຂໍ້ສະຫຼຸບ:

 • ສຳ ລັບອົງການທີ່ອ້າງວ່າຕິດຕາມພຣະຄຣິສຕະ ທຳ ຄຳ ພີຢ່າງໃກ້ຊິດ, ການບັບຕິສະມາຂອງມັນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແບບສາມຫລ່ຽມມັດທາຍ 28:19, ຄືແຕ່ປີ 2019, ພະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ.
 • ອົງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມແບບແຜນເດີມຂອງພຣະ ຄຳ ພີ“ ໃນນາມຂອງຂ້ອຍ” /“ ໃນນາມຂອງພະເຍຊູ” ດັ່ງທີ່ເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ພະເຢໂຫວາກັບພະເຍຊູເປັນຮອງ.
 • ຕັ້ງແຕ່ປີ 1985 ໄດ້ ຄຳ ຖາມຮັບບັບເຕມາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ການຈັດຕັ້ງແທນທີ່ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຫລືສານຸສິດຂອງພຣະຄຣິດ.
 • ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພະເຍຊູມີໃນໃຈເມື່ອແນະ ນຳ ເຫຼົ່າສາວົກໃນມັດທາຍ 28:19 ບໍ? ແນ່ນອນບໍ່!

New World Translation

ໃນໄລຍະການຄົ້ນຄວ້າ ສຳ ລັບພາກສ່ວນທີ່ຜ່ານມາໃນຊຸດນີ້, ຜູ້ຂຽນຄົ້ນພົບວ່າເນື້ອໃນຕົ້ນສະບັບຂອງມັດທາຍ 28:19 ແມ່ນ“ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ” ຫຼື“ໃຫ້ບັບຕິສະມາພວກເຂົາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ”. ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄຳ ຖາມຂຶ້ນວ່າເປັນຫຍັງອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂມັດທາຍ 28:19 ເມື່ອແປພາສາສະບັບແປໂລກ ໃໝ່. ນີ້ແມ່ນໂດຍສະເພາະ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ "ແກ້ໄຂ" ການອ່ານການແປທີ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ເໝາະ ສົມ. ຄະນະ ກຳ ມະການການແປພາສາ NWT ໄດ້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການທົດແທນ“ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ” ກັບ“ ພະເຢໂຫວາ”, ການຍົກເລີກຂໍ້ຄວາມທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມັນ ໜ້າ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ແລະອື່ນໆ. ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ແປກໃຈອີກຕໍ່ໄປນັບຕັ້ງແຕ່ການອ່ານມັດທາຍ 28:19 ຕາມປົກກະຕິໃນ NWT ຈຳ ກັດການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສອນຂອງ Trinity.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພຽງແຕ່ທົບທວນແນວໂນ້ມຂອງ ຄຳ ຖາມການບັບຕິສະມາໃນແຕ່ລະໄລຍະກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ ໜັກ ແໜ້ນ ວ່າເຫດຜົນທີ່ບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບມັດທາຍ 28:19. ກັບມາຮອດສະ ໄໝ ທີ່ Bro Russell, ມີການເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ພຣະເຢຊູຫລາຍຂື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍສະເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1945, ສິ່ງນີ້ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປສູ່ການເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ພະເຢໂຫວາຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍມີບົດບາດຂອງພະເຍຊູເທື່ອລະກ້າວ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ວ່າຄະນະ ກຳ ມະການແປພາສາ NWT ບໍ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະແກ້ໄຂມັດທາຍ 28:19 (ບໍ່ຄືກັບການທົດແທນ 'ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ' ກັບ 'ພະເຢໂຫວາ' ແມ່ນແຕ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ) ເພາະວ່າມັນຈະເປັນຜົນຕໍ່ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການຮັບບັບເຕມາໃນປະຈຸບັນແລະການສຸມໃສ່ພະເຢໂຫວາແລະອົງການຕ່າງໆໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຖ້າອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ແກ້ໄຂມັດທາຍ 28:19 ແລ້ວ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການຮັບບັບເຕມາຈະຕ້ອງເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ພະເຍຊູ, ເມື່ອການປະຕິສັງຂອນຕອນນີ້ເປັນຄວາມຈິງ.

ເປັນຕາ ໜ້າ ເສົ້າຄືກັບບົດຂຽນທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນບໍ່ຄືກັບວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານຫຍັງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທາງປະຫວັດສາດຂອງມັດທາຍ 28:19. ໃນສະ ໄໝ ນີ້ນັກວິຊາການຮູ້ຈັກເລື່ອງນີ້ແລະຂຽນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 1900 ຖ້າບໍ່ຮອດກ່ອນ.

 • ນັກວິຊາການຄົນ ໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ Conybeare ໄດ້ຂຽນຢ່າງລຶກລັບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນປີ 1902-1903, ແລະລາວບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວ.
 • ສົນທະນາກ່ຽວກັບມັດທາຍ 28:19 ກັບສູດສູດສາມຫລ່ຽມ, ກັບມາໃນປີ 1901 James Moffatt ໃນປື້ມຂອງລາວ ພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ ປະຫວັດສາດ (ປີ 1901) ລະບຸໄວ້ໃນ p648, (681 pdf online)“ການ ນຳ ໃຊ້ສູດການບັບຕິສະມາເປັນຂອງອາຍຸຕໍ່ໆໄປຂອງພວກອັກຄະສາວົກ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍກ ທຳ ມະດາຂອງການບັບຕິສະມາໃສ່ຊື່ຂອງພຣະເຢຊູ. ຖ້າປະໂຫຍກນີ້ມີຢູ່ແລ້ວແລະ ນຳ ໃຊ້, ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ ໜ້າ ເຊື່ອບໍ່ທີ່ວ່າຮ່ອງຮອຍບາງຢ່າງຂອງມັນບໍ່ຄວນຈະລອດຊີວິດ; ບ່ອນທີ່ກະສານອ້າງອີງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ຢູ່ນອກຂໍ້ນີ້, ແມ່ນຢູ່ໃນ Clem Rom. ແລະ Didache (Justin Martyr, Apol. i 61). "[vi] ການແປຂອງພຣະ ຄຳ ພີເດີມແລະເກົ່າທັງສອງແມ່ນສິ່ງທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດພາຍໃນອົງກອນ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ຊື່ສະຫວັນແລະການແປຂອງໂຢຮັນ 1: 1 ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ສະນັ້ນພວກເຂົາຄວນຈະຮູ້ເຖິງ ຄຳ ເຫັນຂອງລາວໃນເລື່ອງອື່ນໆ.

ການບັບຕິສະມາເດັກແລະເດັກ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ“ ອົງການຈັດຕັ້ງສອນການບັບຕິສະມາເດັກຫລືເດັກ?”, ທ່ານຈະຕອບແນວໃດ?

ຄຳ ຕອບແມ່ນ: ແມ່ນແລ້ວ, ອົງການດັ່ງກ່າວສອນການບັບຕິສະມາເດັກ.

ກໍລະນີທີ່ມີຈຸດປະສົງແມ່ນບົດຄວາມສຶກສາຂອງວາລະສານປະ ຈຳ ເດືອນມີນາ 2018 ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ“ທ່ານ ກຳ ລັງຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານກ້າວ ໜ້າ ສູ່ການບັບຕິສະມາບໍ?”. (ເບິ່ງເບິ່ງວາລະສານສຶກສາທັນວາ 2017) “ ພໍ່ແມ່ - ຊ່ວຍລູກຂອງເຈົ້າໃຫ້ເປັນຄົນສະຫລາດເພື່ອຄວາມລອດ””.

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫຼາຍທີ່ຈະສັງເກດ ຄຳ ຄັດຫຍໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ຈາກບົດຂຽນ online ກ່ຽວກັບ“ຄຳ ສອນຂອງການບັບຕິສະມາປ່ຽນແປງແນວໃດ"[vii]

“ ສາສະ ໜາ ພື້ນຖານ

ໃນຍຸກ postapostolic ຂອງສະຕະວັດທີສອງ, ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງ ຄຳ ສອນຂອງຄຣິສຕະຈັກສ່ວນໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈິງໃນພຣະ ຄຳ ພີດຽວບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຊາວຢິວຫລືຄົນນອກຮີດ.

ປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຊ່ວຍໃນຂະບວນການນີ້. ອິດທິພົນທີ່ ສຳ ຄັນອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນຄວາມເຊື່ອຖືສາສະ ໜາ, ເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບສາດສະ ໜາ ເລື່ອງຄວາມລຶກລັບຂອງພວກນອກຮີດ, ບ່ອນທີ່ພິທີການສັກສິດທີ່ປະຕິບັດໂດຍຖານະປະໂລຫິດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ລຶກລັບໄດ້ບົ່ງບອກການ ຊຳ ລະລ້າງທາງວິນຍານ. ໃນຖານະເປັນແນວຄິດທາງດ້ານວັດຖຸຂອງນ້ ຳ ບັບຕິສະມາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂບດ, ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງ ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີກ່ຽວກັບການກັບໃຈໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຮັບໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ. ຄວາມເຊື່ອທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນປະສິດທິພາບທາງກົນຈັກຂອງການບັບຕິສະມາໄດ້ ດຳ ເນີນໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດໃນພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ ກ່ຽວກັບຄວາມລອດໂດຍພຣະຄຸນເທົ່ານັ້ນ.

ພໍ່ແມ່ຄຣິສຕຽນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນຄວາມລຶກລັບ, ພະລັງແຫ່ງການຮັບບັບຕິສະມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ ຳ ທີ່“ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ” ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແນວຄິດດຽວກັນນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ບາງຄົນເລື່ອນການກະ ທຳ ຂອງການຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການເຮັດບາບຫລັງເກີດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ເຈົ້າຊີວິດ Constantine ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຄັ້ງ ທຳ ອິດໃນການຕາຍຂອງລາວ, ເພາະວ່າລາວເຊື່ອວ່າຈິດວິນຍານຂອງລາວຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຈາກຄວາມຜິດພາດໃດໆທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໃນຖານະມະນຸດທີ່ເປັນມະຕະນີ້ຜ່ານປະສິດທິພາບຂອງ ຄຳ ເວົ້າທີ່ລຶກລັບແລະນ້ ຳ ທີ່ ສຳ ຄັນຂອງການບັບຕິສະມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດການບັບຕິສະມາຂອງເດັກຄ່ອຍໆຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງ ໜັກ ແໜ້ນ, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກພໍ່ຂອງໂບດ Augustine (ຕາຍ AD 430) ໄດ້ເບິ່ງຂ້າມປະສິດທິພາບທີ່ລຶກລັບຂອງການບັບຕິສະມາຂອງເດັກກັບ ຄຳ ສອນຂອງບາບຕົ້ນສະບັບ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ສຸດຂອງ NICENE

ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງບັນດາພໍ່ຫລັງນີເຊນີສ (ປີ 381-600), ການບັບຕິສະມາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໄປພ້ອມກັບການບັບຕິສະມາຂອງເດັກຈົນກວ່າການປະຕິບັດຕໍ່ມາກາຍເປັນການປະຕິບັດທົ່ວໄປໃນສະຕະວັດທີ 397 ອະທິການ Ambrose ແຫ່ງເມືອງ Milan (ເສຍຊີວິດ 34) ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຄັ້ງ ທຳ ອິດຕອນອາຍຸ 407 ປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວເປັນລູກຂອງພໍ່ແມ່ຄຣິສຕຽນ. ທັງສອງ Chrysostom (ເສຍຊີວິດ 420) ແລະ Jerome (ເສຍຊີວິດ 360) ແມ່ນຢູ່ໃນອາຍຸ 390 ປີຂອງພວກເຂົາເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ. ກ່ຽວກັບ AD 3 Basil ກ່າວວ່າ "ເວລາໃດໃນຊີວິດຂອງຄົນ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບການບັບຕິສະມາ," ແລະ Gregory of Nazianzus (ຕາຍ XNUMX), ເມື່ອຕອບ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ, "ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ເດັກນ້ອຍບໍ?" ໄດ້ຮັບການປະນີປະນອມໂດຍການເວົ້າວ່າ,“ ແນ່ນອນຖ້າວ່າໄພອັນຕະລາຍຈະເປັນໄພຄຸກຄາມ. ເພາະມັນຈະຖືກ ຊຳ ລະໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວດີກວ່າທີ່ຈະຈາກໄປຈາກຊີວິດນີ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປິດບັງແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດ.” ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອບໍ່ມີອັນຕະລາຍເຖິງຄວາມຕາຍ, ການຕັດສິນໃຈຂອງລາວແມ່ນ "ພວກເຂົາຄວນລໍຖ້າຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະມີອາຍຸ XNUMX ປີເມື່ອພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນແລະຕອບບາງສິ່ງກ່ຽວກັບສິນລະລຶກ. ສຳ ລັບໃນເວລານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ ກຳ ນົດ.”

ຄຳ ຖະແຫຼງການນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງສາດສະ ໜາ ທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ ສຳ ລັບການຮັບບັບຕິສະມາ (ການໄດ້ຍິນສ່ວນຕົວແລະການຍອມຮັບຂ່າວປະເສີດໂດຍຄວາມເຊື່ອ) ແລະຄວາມເຊື່ອໃນປະສິດທິພາບທີ່ມະຫັດສະຈັນຂອງນ້ ຳ ບັບຕິສະມາ. ແນວຄວາມຄິດສຸດທ້າຍໄດ້ຮັບມືສູງສຸດໃນເວລາທີ່ Augustine ເຮັດໃຫ້ການບັບຕິສະມາຂອງເດັກຍົກເລີກຄວາມຜິດຂອງບາບຕົ້ນສະບັບແລະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງແຂງແຮງກວ່າເກົ່າຍ້ອນວ່າໂບດໄດ້ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະຄຸນຂອງສິນລະລຶກ (ທັດສະນະວ່າສິນລະລຶກເຮັດເປັນພາຫະນະແຫ່ງພຣະຄຸນອັນສູງສົ່ງ).

ການພັດທະນາປະຫວັດສາດຂອງການຮັບບັບຕິສະມາຂອງເດັກໃນໂບດໂບຮານໄດ້ເປັນຈຸດ ສຳ ຄັນທີ່ສະພາ Carthage (418). ເປັນເທື່ອ ທຳ ອິດທີ່ສະພາໄດ້ອອກ ຄຳ ສັ່ງໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາຂອງເດັກ:“ ຖ້າຜູ້ໃດເວົ້າວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດ ໃໝ່ ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາ…ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປັນປະເພນີ.”

ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນບາງຈຸດທີ່ ນຳ ໄປສູ່ການຍອມຮັບແລະແລ້ວຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການຮັບບັບຕິສະມາຂອງເດັກບໍ? ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນຈຸດເຫຼົ່ານີ້ຫຼືຈຸດທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນປະຊາຄົມຂອງທ່ານຫລືຜູ້ທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກບໍ?

 • ຄວາມເຊື່ອທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນປະສິດທິພາບກົນຈັກຂອງການບັບຕິສະມາ
  • ເດືອນມີນາປີ 2018 ການສຶກສາຫໍສັງເກດການ p9 para.6 ກ່າວ “ ມື້ນີ້ພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນຄລິດສະຕຽນມີຄວາມສົນໃຈຄ້າຍຄືກັນໃນການຊ່ວຍລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງສຸຂຸມ. ການເລື່ອນການຮັບບັບເຕມາຫລືການຊັກຊ້າບໍ່ ຈຳ ເປັນສາມາດເປັນບັນຫາທາງວິນຍານ.”
 • ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດໃນພຣະສັນຍາ ໃໝ່ ແຫ່ງຄວາມລອດໂດຍພຣະຄຸນເທົ່ານັ້ນ.
  • ການຊຸກຍູ້ທັງ ໝົດ ຂອງ ຄຳ ສອນຂອງອົງການແມ່ນວ່າຖ້າພວກເຮົາບໍ່ປະກາດຕາມທີ່ພວກເຂົາ ກຳ ນົດວ່າມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຮັດແລ້ວພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດ.
 • ພໍ່ແມ່ຄຣິສຕຽນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນຄວາມລຶກລັບ, ພະລັງແຫ່ງການຮັບບັບຕິສະມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ ຳ ທີ່“ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ” ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ.
  • ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ແມ່ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫຼາຍຈະປະຕິເສດການເຊື່ອໃນພະລັງແຫ່ງການບັບຕິສະມາ, ແຕ່ການກະ ທຳ ທີ່ຍອມຮັບເອົາການຮັບບັບຕິສະມາຂອງລູກຂອງພວກເຂົາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ແລະໃນຫລາຍໆກໍລະນີກົດດັນເດັກນ້ອຍ“ ຢ່າຢູ່ໃນປະຊາຄົມ ໃນຖານະເປັນໄວ ໜຸ່ມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເທົ່ານັ້ນ” ສະແດງວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງບາງຢ່າງພວກເຂົາເຊື່ອວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງ (ໂດຍບໍ່ມີການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເພາະສະນັ້ນ mystically) ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດໂດຍການບັບຕິສະມາກ່ອນ.
 • ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແນວຄິດດຽວກັນນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ບາງຄົນເລື່ອນການກະ ທຳ ຂອງການຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການເຮັດບາບຫລັງເກີດ.
  • ເດືອນມີນາປີ 2018 ການສຶກສາຫໍສັງເກດການ p11 para.12 ກ່າວວ່າ“ໃນການອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງລາວທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກສາວບໍ່ຢາກຮັບບັບຕິສະມາ, ແມ່ຍິງຄຣິສຕຽນຄົນ ໜຶ່ງ ກ່າວວ່າ,“ ຂ້ອຍອາຍທີ່ຈະເວົ້າວ່າສາເຫດ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຖືກຕັດ ສຳ ພັນ.” ຄືກັບເອື້ອຍຄົນນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ບາງຄົນມີເຫດຜົນວ່າມັນຈະດີກວ່າ ສຳ ລັບລູກຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະເລື່ອນການຮັບບັບຕິສະມາຈົນກວ່າລາວຈະອອກໄປແນວໂນ້ມທີ່ຈະດູຖູກເດັກນ້ອຍທີ່ໂງ່.. "

ຢູ່ໃນອົງການ, ບໍ່ມີທັດສະນະທີ່ເດັ່ນວ່າການຮັບບັບເຕມາຕອນຍັງ ໜຸ່ມ ຈະປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອເຖົ້າແກ່ບໍ? ບົດຮຽນການສຶກສາວາລະສານສະບັບດຽວກັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສົບການຂອງ Blossom Brandt ທີ່ໄດ້ຮັບບັບເຕມາໃນຂະນະທີ່ລາວອາຍຸພຽງ 10 ປີ.[viii]. ໂດຍການຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງອາຍຸ ໜຸ່ມ ສາວທີ່ບາງຄົນໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ, ອົງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ tacit ແລະກົດດັນຕໍ່ເດັກນ້ອຍວ່າພວກເຂົາຈະຂາດສິ່ງໃດສິ່ງ ໜຶ່ງ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ. ຫໍສັງເກດການສະບັບວັນທີ 1 ມີນາປີ 1992 ກ່າວໃນ ໜ້າ 27 “ ໃນລະດູຮ້ອນປີ 1946 ຂ້ອຍໄດ້ຮັບບັບເຕມາໃນການປະຊຸມສາກົນທີ່ເມືອງ Cleveland ລັດ Ohio. ເຖິງວ່າຂ້ອຍມີອາຍຸໄດ້ພຽງແຕ່ XNUMX ປີ, ແຕ່ຂ້ອຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການອຸທິດຕົວຂອງຂ້ອຍຕໍ່ພະເຢໂຫວາ”.

ອົງການຈັດຕັ້ງເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ສົນໃຈບັນທຶກປະຫວັດສາດທີ່ມັນໄດ້ກ່າວມາ. ຫລັງຈາກຖາມ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ“ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະເຮັດການອຸທິດຕົນທີ່ສະຫຼາດບໍ? ພະ ຄຳ ພີບໍ່ໄດ້ ກຳ ນົດອາຍຸ ສຳ ລັບການຮັບບັບເຕມາ.”, ໃນວາລະສານປະ ຈຳ ເດືອນເມສາ 1, ໜ້າ 2006 .27 para. 8, ບົດຄວາມໃນວາລະສານຫໍສັງເກດການໄດ້ອ້າງເຖິງ ຄຳ ເວົ້າຂອງນັກປະຫວັດສາດ  “ ກ່ຽວກັບຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນສະຕະວັດ ທຳ ອິດ, ນັກປະຫວັດສາດ Augustus Neander ກ່າວໃນປື້ມປະຫວັດສາດທົ່ວໄປຂອງສາສະ ໜາ ຄຣິສຕຽນແລະໂບດ: “ ທຳ ອິດການຮັບບັບເຕມາແມ່ນ ສຳ ລັບຜູ້ໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍມັກເຮັດບັງຄັບການຮັບບັບຕິສະມາແລະສັດທາທີ່ຕິດພັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.”[ix]. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດຄວາມຂອງ ໜັງ ສືພິມສະບັບປັບປຸງເວົ້າເຖິງທັນທີ "9 ໃນກໍລະນີຂອງໄວ ໜຸ່ມ, ບາງຄົນພັດທະນາທາງດ້ານຈິດວິນຍານໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຂ້ອນຂ້າງອ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມກ່ອນທີ່ຈະຮັບບັບເຕມາເດັກນ້ອຍຄວນມີຄວາມ ສຳ ພັນສ່ວນຕົວກັບພະເຢໂຫວາ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງຂໍ້ພະ ຄຳ ພີແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການອຸທິດຕົວເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫຍ່.”  ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນ ກຳ ລັງໃຈໃຫ້ເດັກຮັບບັບເຕມາບໍ?

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈທີ່ຈະອ່ານອີກ ຄຳ ອ້າງອີງນີ້ໂດຍກົງຈາກ Augustus Neander ກ່ຽວກັບຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນສະຕະວັດ ທຳ ອິດແມ່ນ“ການປະຕິບັດຂອງການບັບຕິສະມາຂອງເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ. . . . ວ່າບໍ່ຈົນເຖິງໄລຍະເວລາຊັກຊ້າດັ່ງທີ່ (ຢ່າງ ໜ້ອຍ ກໍ່ບໍ່ໄວກວ່າ) Irenaeus [ຄ. 120/140-ຄ. 200/203 ປີຄ. ສ.], ຮ່ອງຮອຍແຫ່ງການບັບຕິສະມາຂອງເດັກເກີດຂື້ນ, ແລະມັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນປະເພນີອັກຄະສາວົກໃນສະຕະວັດທີສາມ, ເປັນຫຼັກຖານແທນທີ່ຈະເປັນການຍອມຮັບເອົາຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງອັກຄະສາວົກ. "-ປະຫວັດຂອງການປູກແລະການຝຶກອົບຮົມຄຣິສຕະຈັກຄຣິສຕະຈັກໂດຍອັກຄະສາວົກ, 1844, ໜ້າ. 101-102.”[X]

ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງບໍທີ່ຈະເວົ້າວ່າຄຣິສຕຽນແທ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພະຍາຍາມກັບຄືນສູ່ ຄຳ ສອນແລະການປະຕິບັດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນສະຕະວັດ ທຳ ອິດ? ສາມາດເວົ້າໄດ້ແທ້ບໍວ່າການຊຸກຍູ້ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຍົາວະຊົນ (ໂດຍສະເພາະອາຍຸຕໍ່າກວ່າກົດ ໝາຍ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ - ໂດຍປົກກະຕິອາຍຸ 18 ປີໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່) ຮັບບັບຕິສະມາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດໃນສະຕະວັດທີ ໜຶ່ງ ຂອງພວກອັກຄະສາວົກບໍ?

ການອຸທິດຕົວແກ່ພະເຢໂຫວາເປັນສິ່ງທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການຮັບບັບເຕມາບໍ?

ການອຸທິດ ໝາຍ ເຖິງການແບ່ງແຍກເພື່ອຈຸດປະສົງອັນສັກສິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຫາພຣະ ຄຳ ພີ ໃໝ່ / ພຣະ ຄຳ ພີພາກພາສາເກັຣກສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບການອຸທິດສ່ວນຕົວເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຫລືພຣະຄຣິດ ສຳ ລັບເລື່ອງນັ້ນ. ຄຳ ວ່າການອຸທິດ (ແລະ ຄຳ ສັບຂອງມັນ, ອຸທິດຕົນ, ການອຸທິດ, ການອຸທິດ) ແມ່ນໃຊ້ໃນສະພາບການຂອງໂຄບ, ຂອງຂວັນທີ່ອຸທິດໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ (ມາລະໂກ 7:11, ມັດທາຍ 15: 5).

ເພາະສະນັ້ນ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄຳ ຖາມອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການ ສຳ ລັບການຮັບບັບຕິສະມາ. ເຮົາຕ້ອງອຸທິດຕົວໃຫ້ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະຮັບເອົາການຮັບບັບເຕມາບໍ? ແນ່ນອນບໍ່ມີຫຼັກຖານໃນພຣະ ຄຳ ພີວ່າມັນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ.

ແຕ່ປື້ມບັນທຶກ p77-78 ເວົ້າວ່າ “ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ຈັກແລະຮັກພະເຢໂຫວາໂດຍການເຮັດຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງພະເຈົ້າແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກາດເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສາຍ ສຳ ພັນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ແໜ້ນ ແຟ້ນກັບພະອົງ. ແນວໃດ? ໂດຍການອຸທິດຊີວິດຂອງເຈົ້າໃຫ້ກັບພະອົງແລະເປັນສັນຍາລັກເລື່ອງນີ້ໂດຍການຮັບບັບເຕມາໃນນໍ້າ .— ມັດ. 28:19, 20, ລ. ມ.

17 ການອຸທິດ ໝາຍ ເຖິງການຕັ້ງສະຖາປະນາ ສຳ ລັບຈຸດປະສົງອັນສັກສິດ. ການອຸທິດຕົວແກ່ພະເຈົ້າ ໝາຍ ເຖິງການເຂົ້າຫາພະອົງໃນການອະທິດຖານແລະສັນຍາຢ່າງຈິງຈັງວ່າຈະໃຊ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າໃນວຽກຮັບໃຊ້ຂອງພະອົງແລະເດີນຕາມແນວທາງຂອງພະອົງ. ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າໃຫ້ລາວມີຄວາມອຸທິດຕົນສະເພາະຕະຫຼອດໄປ. (ພະບັນຍັດ 5: 9) ນີ້ແມ່ນເລື່ອງສ່ວນຕົວ, ເລື່ອງສ່ວນຕົວ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດມັນໄດ້ ສຳ ລັບທ່ານ.

18 ແນວໃດກໍຕາມເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່າບອກກັບພະເຢໂຫວາຢ່າງເປັນສ່ວນຕົວວ່າເຈົ້າຢາກເປັນຂອງພະອົງ. ເຈົ້າຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າເຈົ້າໄດ້ອຸທິດຕົວໃຫ້ແກ່ພະເຈົ້າແລ້ວ. ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍການຮັບບັບເຕມາໃນນໍ້າຄືກັບທີ່ພະເຍຊູໄດ້ເຮັດ. (1 ເປ. 2:21; 3:21) ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພະເຢໂຫວາແລະຢາກຮັບບັບເຕມາເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ? ເຈົ້າຄວນເຮັດໃຫ້ຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງເຈົ້າເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຜູ້ປະສານງານຂອງຄະນະຜູ້ເຖົ້າແກ່. ລາວຈະຈັດແຈງຜູ້ເຖົ້າແກ່ຫລາຍຄົນໃຫ້ເວົ້າລົມກັບທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ບັນລຸຂໍ້ ກຳ ນົດອັນສູງສົ່ງ ສຳ ລັບການຮັບບັບຕິສະມາ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາກວດເບິ່ງ“ ຂໍ້ຄວາມ ສຳ ລັບຜູ້ຈັດພິມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ,” ເຊິ່ງພົບໃນ ໜ້າ 182-184 ຂອງ ໜັງ ສືນີ້ແລະ“ ຄຳ ຖາມ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບບັບເຕມາ” ພົບໃນ ໜ້າ 185-207.”

ພວກເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເອງ, ໃຜເປັນຜູ້ ນຳ ກ່ອນ? ການຈັດຕັ້ງຫລືພະ ຄຳ ພີບໍ? ຖ້າມັນແມ່ນຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີເປັນພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລ້ວພວກເຮົາກໍ່ມີ ຄຳ ຕອບຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ແມ່ນ, ການອຸທິດຕົວໃຫ້ພະເຢໂຫວາບໍ່ແມ່ນຄວາມ ຈຳ ເປັນອັນດັບ ທຳ ອິດໃນການຮັບບັບເຕມາຕາມພະ ຄຳ ພີ“ ໃນນາມຂອງພະຄລິດ” ເພື່ອຈະເປັນຄລິດສະຕຽນ.

ອົງການໄດ້ຈັດຕັ້ງຂໍ້ ກຳ ນົດຫຼາຍຢ່າງກ່ອນທີ່ອົງການ ໜຶ່ງ ສາມາດມີຄຸນສົມບັດ ສຳ ລັບການຮັບບັບຕິສະມາໂດຍອົງການ.

ເຊັ່ນ​ວ່າ:

 1. ກາຍເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
 2. ການອຸທິດຕົວຕໍ່ພະເຢໂຫວາ
 3. ຕອບ 60 ຄຳ ຖາມຕໍ່ຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຖົ້າແກ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ
  1. ເຊິ່ງປະກອບມີ“ 14. ເຈົ້າເຊື່ອບໍວ່າຄະນະ ກຳ ມະການປົກຄອງຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາແມ່ນ“ ຂ້າໃຊ້ຜູ້ສັດຊື່ແລະສຸຂຸມ” ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພະເຍຊູ?”
 1. ການເຂົ້າຮ່ວມແລະການມີສ່ວນຮ່ວມເປັນປະ ຈຳ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ

ບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງໄວ້ ສຳ ລັບຊາວຢິວ, ສະມາລີ, ແລະໂຄເນເລຍແລະຄອບຄົວຂອງລາວຕາມຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີ (ເບິ່ງບັນຊີໃນກິດຈະການ 2, ກິດຈະການ 8, ກິດຈະການ 10). ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນບັນຊີໃນກິດຈະການ 8: 26-40 ໃນເວລາທີ່ຟີລິບຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຊາວອີທິໂອເປຍຢູ່ເທິງລົດມ້າ, ຜູ້ອາວຸໂສໄດ້ຖາມ “ ເບິ່ງ! ຮ່າງກາຍຂອງນໍ້າ; ສິ່ງໃດກີດຂວາງຂ້ອຍຈາກການຮັບບັບເຕມາ?” 37 - 38 ດ້ວຍວ່າເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລົດຮົບຢຸດ, ແລະພວກເຂົາທັງສອງກໍ່ໄດ້ລົງໄປໃນນໍ້າ, ທັງຟີລິບແລະນາງອີ; ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາເພິ່ນ.” ສະນັ້ນງ່າຍດາຍແລະບໍ່ຄືກັບກົດລະບຽບຂອງອົງກອນ.

ສະຫຼຸບ

ໂດຍໄດ້ກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການຮັບບັບຕິສະມາຜ່ານຫລາຍປີຂອງການມີຢູ່ຂອງອົງກອນ, ພວກເຮົາພົບເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ພຽງແຕ່ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາຂອງເວລາຂອງ Bro Russell ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະມີຄຸນສົມບັດເປັນ "ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ".
 2. ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແບບສາມຫລ່ຽມຫລືແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດທິສາມຫລ່ຽມ, ແຕ່ໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນຫລາຍຕໍ່ພະເຢໂຫວາ, ໃນຂະນະທີ່ ຈຳ ກັດບົດບາດຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະຜູກມັດອົງການທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍຜູ້ຊາຍແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກພຣະ ຄຳ ພີ.
 3. ຜູ້ ໜຶ່ງ ສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ແກ້ໄຂ 1 ໂຢຮັນ 5: 7 ໃນ NWT ໂດຍການຖອດປະໂຫຍກທີ່ງົດງາມວ່າ“ ພຣະບິດາ, ພຣະ ຄຳ ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ” ຍ້ອນວ່າມັນຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄຳ ສອນຂອງ Trinity, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະແກ້ໄຂມັດທາຍ 28: 19 ໂດຍການເອົາ“ ພໍ່ແລະ…. ແລະດ້ວຍພະວິນຍານບໍລິສຸດ” ເພາະວ່າສິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນທີ່ເຂົາເຈົ້າເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ພະເຢໂຫວາໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະເຍຊູຄລິດ.
 4. ບໍ່ມີຫຼັກຖານ ສຳ ລັບການບັບຕິສະມາຂອງເດັກກ່ອນກາງເດືອນ 2nd ສະຕະວັດ, ແລະມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ ທຳ ມະດາຈົນຮອດຕົ້ນປີ 4th ແຕ່ອົງການ, ຜິດ, ໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ເດັກນ້ອຍ (ອາຍຸ 6 ປີ!) ແລະສ້າງສະພາບອາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນຈາກເພື່ອນຮ່ວມກັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ, ຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຈະພະຍາຍາມດັກພວກເຂົາພາຍໃນອົງກອນດ້ວຍຄວາມ ໝາຍ. ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການຫລີກລ້ຽງໂດຍການຕັດສິດແລະການສູນເສຍຄວາມ ສຳ ພັນໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການຈະອອກຈາກຫລືເລີ່ມບໍ່ເຫັນດີກັບ ຄຳ ສອນຂອງອົງກອນ.
 5. ການເພີ່ມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການຮັບບັບເຕມາວ່າບັນທຶກ ຄຳ ພີໄບເບິນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານຫຼືການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເຊັ່ນການອຸທິດຕົວແກ່ພະເຢໂຫວາກ່ອນຮັບບັບເຕມາແລະ ຄຳ ຕອບທີ່ພໍໃຈຕໍ່ 60 ຄຳ ຖາມແລະການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກຮັບໃຊ້ພາກສະ ໜາມ ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມທຸກຄັ້ງແລະເຂົ້າຮ່ວມ ພວກເຂົາ.

 

ການສະຫລຸບເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຮົາສາມາດແຕ້ມໄດ້ແມ່ນວ່າຂັ້ນຕອນການຮັບບັບເຕມາ ສຳ ລັບພະຍານພະເຢໂຫວາທີ່ມີທ່າແຮງບໍ່ ເໝາະ ສົມກັບຈຸດປະສົງແລະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດແລະການປະຕິບັດ.

 

 

 

 

[i] https://chicagobible.org/images/stories/pdf/What%20Pastor%20Russell%20Said.pdf

[ii]  w55 7/1 ນ. 412 par. 20 ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນ ສຳ ລັບສະມາຄົມໂລກ ໃໝ່ - ມີຢູ່ໃນ WT Library CD-Rom

[iii]  w66 8/1 ໜ້າ. 464 ຂໍ້. 16 ການຮັບບັບຕິສະມາສະແດງຄວາມເຊື່ອ - ມີຢູ່ໃນ WT Library CD-Rom

[iv] w70 5/15 ນ. 309 par. 20 ສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບຂອງທ່ານຕໍ່ພະເຢໂຫວາ - ມີຢູ່ໃນຫ້ອງສະຫມຸດ WT CD-Rom

[v] w73 5/1 ໜ້າ. 280 ຕອນ. 25 ການຕິດຕາມການບັບຕິສະມາການຄົ້ນຄ້ວາ - ມີຢູ່ໃນ WT Library CD-Rom

[vi] https://www.scribd.com/document/94120889/James-Moffat-1901-The-Historical-New-Testament

[vii] https://www.ministrymagazine.org/archive/1978/07/how-the-doctrine-of-baptism-changed

[viii] ປະສົບການວັນທີ 1 ເດືອນຕຸລາປີ 1993 ကင်းຊາການ p.5. ມໍລະດົກຄຣິສຕຽນທີ່ຫາຍາກ.

[ix] ເອກະສານອ້າງອິງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມຂອງວາລະສານ. ມັນແມ່ນເຫຼັ້ມທີ 1 p 311 ພາຍໃຕ້ການບັບຕິສະມາຂອງເດັກ. https://archive.org/details/generalhistoryof187101nean/page/310/mode/2up?q=%22baptism+was+administered%22

[X] https://archive.org/details/historyplanting02rylagoog/page/n10/mode/2up?q=%22infant+baptism%22

ທາດາ

ບົດຂຽນໂດຍ Tadua.
  13
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x