ໃນວິດີໂອທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຫົວຂໍ້ "ມັນເຮັດໃຫ້ວິນຍານຂອງພະເຈົ້າໂສກເສົ້າບໍເມື່ອເຮົາປະຕິເສດຄວາມຫວັງໃນສະຫວັນສຳລັບອຸທິຍານເທິງແຜ່ນດິນໂລກ?  ເຮົາ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຄົນ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ໃນ​ອຸທິຍານ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ຄລິດສະຕຽນ​ທີ່​ຊອບທຳ​ແທ້​ບໍ? ເຮົາ​ໄດ້​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ວ່າ​ສິ່ງ​ນີ້​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເພາະ​ການ​ເຈີມ​ດ້ວຍ​ພະ​ວິນຍານ​ບໍລິສຸດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບທຳ. ເນື່ອງຈາກຄໍາສອນຂອງ JW ກ່ຽວກັບການເປັນເພື່ອນຂອງພະເຢໂຫວາແລະການມີຄວາມຫວັງໃນແຜ່ນດິນໂລກບໍ່ແມ່ນຄໍາພີໄບເບິນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການອະທິບາຍຈາກພຣະຄໍາພີວ່າຄວາມຫວັງຄວາມລອດທີ່ແທ້ຈິງອັນຫນຶ່ງແມ່ນສໍາລັບຄລິດສະຕຽນ. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ວ່າ​ການ​ແນມ​ເບິ່ງ​ສະ​ຫວັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ເບິ່ງ​ສະ​ຫວັນ​ເປັນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ອາ​ໄສ​ຢູ່. ຕົວຈິງແລ້ວພວກເຮົາຈະຢູ່ໃສ ແລະເຮັດວຽກແນວໃດ ເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າທີ່ຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໃນເວລາອັນເຕັມທີ່ ໂດຍຮູ້ວ່າອັນໃດ ຫຼືອັນໃດກໍ່ຕາມມັນຈະເປັນໄປ, ມັນຈະດີກວ່າ ແລະເປັນທີ່ພໍໃຈຫຼາຍກວ່າການຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ.

ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງບາງຢ່າງຢູ່ທີ່ນີ້ກ່ອນທີ່ຈະໄປຕື່ມອີກ. ຂ້ອຍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຄົນ​ຕາຍ​ຈະ​ຖືກ​ປຸກ​ໃຫ້​ຄືນ​ມາ​ສູ່​ໂລກ. ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ບໍ່​ຊອບທຳ ແລະ​ຈະ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ມະນຸດ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່. ສະນັ້ນ ຢ່າ​ຄິດ​ເຖິງ​ເວລາ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະຄຣິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍໃນວິດີໂອນີ້. ໃນວິດີໂອນີ້, ຂ້ອຍເວົ້າກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງທໍາອິດ. ການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງທຳອິດ. ເຈົ້າ​ເຫັນ, ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ຄົນ​ຕາຍ, ແຕ່​ເປັນ​ຂອງ​ຄົນ​ມີ​ຊີວິດ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມຫວັງຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນ. ຖ້າມັນບໍ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບທ່ານ, ພິຈາລະນາຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ຈາກພຣະເຢຊູເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ:

“ແນ່ນອນ, ເຮົາບອກເຈົ້າທັງຫລາຍວ່າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳຂອງເຮົາ ແລະເຊື່ອໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ຈະມີຊີວິດອັນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ, ແລະຈະບໍ່ມາຢູ່ໃນການພິພາກສາ, ແຕ່ໄດ້ຜ່ານພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍໄປສູ່ຊີວິດ.” (John 5:24 New King James Version)

ເຈົ້າເຫັນ, ການເຈີມຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ຍ້າຍພວກເຮົາອອກຈາກປະເພດຂອງຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຖືວ່າຕາຍແລະເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມທີ່ລາວຖືວ່າມີຊີວິດຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບແລະອາດຈະຕາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ບັດ​ນີ້​ໃຫ້​ເຮົາ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໂດຍ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ຄລິດສະຕຽນ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເບິ່ງຄໍາສັບ "ສະຫວັນ" ແລະ "ສະຫວັນ."

ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ເຖິງ​ສະຫວັນ ເຈົ້າ​ຄິດ​ເຖິງ​ທ້ອງຟ້າ​ໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນ​ທີ່​ມີ​ດວງ​ດາວ, ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ແສງ​ສະຫວ່າງ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ໄດ້, ຫລື​ພຣະ​ບັນລັງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນັ່ງ​ຢູ່​ເທິງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ທີ່​ເຫລື້ອມ​ບໍ? ແນ່ນອນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບສະຫວັນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍສາດສະດາແລະອັກຄະສາວົກໃນພາສາສັນຍາລັກທີ່ສົດໃສເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນສັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຈໍາກັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະຫນາດນອກເຫນືອຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນອາວະກາດແລະເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າຜູ້ທີ່ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ຫຼືມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ກັບສາສະຫນາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ອາດຈະມີຄວາມສົມມຸດຕິຖານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສະຫວັນ; ສະນັ້ນ, ຂໍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຮູ້​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ນັ້ນ ແລະ​ໃຊ້​ວິທີ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ​ສະຫວັນ​ຂອງ​ເຮົາ.

ໃນພາສາກະເຣັກ, ຄໍາສໍາລັບສະຫວັນແມ່ນ οὐρανός (o-ra-nós) ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າບັນຍາກາດ, ທ້ອງຟ້າ, ທ້ອງຟ້າທີ່ມີດາວ, ແຕ່ຍັງ. ສະຫວັນທາງວິນຍານທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເອີ້ນວ່າ "ສະຫວັນ." ບັນທຶກໃນ Help Word-studies ໃນ Biblehub.com ເວົ້າວ່າ "ຄໍານາມ "ສະຫວັນ" ແລະ "ສະຫວັນ" ຫຼາຍພາສາມີສຽງທີ່ໂດດເດັ່ນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນຈະຖືກຈໍາແນກໃນການແປພາສາແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ."

ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາທີ່ເປັນຊາວຄຣິດສະຕຽນຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຫວັງຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັບສະຫວັນທາງວິນຍານ, ຄວາມເປັນຈິງໃນສະຫວັນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພະ​ເຍຊູ​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພໍ່​ມີ​ຫຼາຍ​ຫ້ອງ. ຖ້າ​ບໍ່​ເປັນ​ແນວ​ນັ້ນ ຂ້ອຍ​ຈະ​ບອກ​ເຈົ້າ​ບໍ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ໄປ​ທີ່​ນັ້ນ​ເພື່ອ​ກຽມ​ບ່ອນ​ໃຫ້​ເຈົ້າ?” (ໂຢ​ຮັນ 14:2)

ເຮົາເຂົ້າໃຈການສະແດງອອກຂອງພະເຍຊູແນວໃດກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ແທ້ຈິງ ເຊັ່ນເຮືອນທີ່ມີຫ້ອງເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າ? ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ບໍ່​ໄດ້​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ບໍ? ເຈົ້າຮູ້ບໍ, ມີ patio, ຫ້ອງຮັບແຂກ, ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງຄົວ, ແລະສອງຫຼືສາມຫ້ອງນ້ໍາ? ພະ​ເຍຊູ​ບອກ​ວ່າ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພະອົງ​ມີ​ຫຼາຍ​ຫ້ອງ ແລະ​ພະອົງ​ຈະ​ໄປ​ຫາ​ພໍ່​ຂອງ​ພະອົງ​ເພື່ອ​ຈັດ​ບ່ອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ. ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າລາວກໍາລັງໃຊ້ຄໍາປຽບທຽບ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຊົາ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບ່ອນ​ໜຶ່ງ ແລະ​ເລີ່ມ​ຄິດ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ອື່ນ ແຕ່​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

ແລະ​ເຮົາ​ຮຽນ​ຮູ້​ຫຍັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະຫວັນ​ຈາກ​ໂປໂລ? ຫຼັງ​ຈາກ​ນິມິດ​ທີ່​ລາວ​ຖືກ​ຈັບ​ຂຶ້ນ​ສູ່ “ສະຫວັນ​ຊັ້ນ​ທີ 3” ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ:

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ເຖິງ ຄໍາຂວັນນີ້ ແລະ​ໄດ້​ຍິນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ປະຫລາດ​ໃຈ​ຫລາຍ ຈົນ​ບໍ່​ສາມາດ​ສະແດງ​ອອກ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ເວົ້າ, ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມະນຸດ​ບໍ່​ສາມາດ​ບອກ​ໄດ້. (2 ໂກລິນໂທ 12:4 NLT)

ມັນເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ບໍ່ແມ່ນບໍ, ທີ່ໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຄໍາຂວັນນີ້,” ໃນກເຣັກ παράδεισος, (pa-rá-di-sos) ເຊິ່ງຖືກກໍານົດວ່າເປັນ "ສວນສາທາລະນະ, ສວນ, ສະຫວັນ. ເປັນ​ຫຍັງ​ໂປໂລ​ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ຄຳ​ວ່າ​ອຸທິຍານ​ເພື່ອ​ພັນລະນາ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຕົວ​ຕົນ​ຄື​ສະຫວັນ? ພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຄິດເຖິງອຸທິຍານເປັນສະຖານທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ສວນເອເດນທີ່ມີດອກໄມ້ທີ່ມີສີສັນ ແລະນໍ້າຕົກຕາດທີ່ງົດງາມ. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຄຳພີໄບເບິນບໍ່ເຄີຍກ່າວເຖິງສວນເອເດນໂດຍກົງວ່າເປັນອຸທິຍານ. ຄໍານີ້ເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ສາມເທື່ອໃນພະຄໍາພີຄລິດສະຕຽນພາສາເກັຣກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາສັບສໍາລັບສວນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖິງສວນເອເດນ, ແລະສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງສວນສະເພາະນັ້ນ? ມັນ​ເປັນ​ບ້ານ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ສຳລັບ​ມະນຸດ​ທຳອິດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ບາງ​ທີ​ເຮົາ​ເບິ່ງ​ສວນ​ເອເດນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຄິດ​ເຖິງ​ໃນ​ທຸກ​ຄຳ​ກ່າວ​ເຖິງ​ອຸທິຍານ. ແຕ່​ເຮົາ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຄິດ​ເຖິງ​ອຸທິຍານ​ເປັນ​ບ່ອນ​ດຽວ ແຕ່​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ໃຫ້​ລູກໆ​ຂອງ​ພະອົງ​ອາໄສ​ຢູ່. ອານາຈັກ!” ພະ​ເຍຊູ​ສາມາດ​ຕອບ​ວ່າ, “ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າ​ຕາມ​ຄວາມຈິງ​ວ່າ ມື້​ນີ້​ເຈົ້າ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ຂ້ອຍ ຄໍາຂວັນນີ້.” (ລູກາ 23:42,43). ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ທ່ານຈະຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າໃນສະຖານທີ່ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະກຽມສໍາລັບລູກມະນຸດຂອງພຣະອົງ.

ການປະກົດຕົວສຸດທ້າຍຂອງຖ້ອຍຄໍາແມ່ນພົບຢູ່ໃນພະນິມິດທີ່ພະເຍຊູເວົ້າກັບຄລິດສະຕຽນຜູ້ຖືກເຈີມ. “ຜູ້ ທີ່ ມີ ຫູ, ໃຫ້ ເຂົາ ໄດ້ ຍິນ ສິ່ງ ທີ່ ພຣະ ວິນ ຍານ ກ່າວ ກັບ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ. ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ກິນ​ໝາກ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ, ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ ຄໍາຂວັນນີ້ ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” (ຄຳປາກົດ 2:7)

ພະ ເຍຊູ ກໍາລັງ ກຽມ ບ່ອນ ໄວ້ ສໍາລັບ ກະສັດ ແລະ ພວກ ປະໂລຫິດ ໃນ ບ້ານ ຂອງ ພໍ່ ຂອງ ພະອົງ ແຕ່ ພະເຈົ້າ ຍັງ ຕຽມ ແຜ່ນດິນ ໂລກ ເພື່ອ ໃຫ້ ມະນຸດ ຟື້ນ ຄືນ ມາ ຈາກ ຕາຍ ທີ່ ບໍ່ ຊອບທໍາ—ຜູ້ ທີ່ ຈະ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຈາກ ການ ຮັບໃຊ້ ຂອງ ກະສັດ ຜູ້ ຖືກ ເຈີມ ແລະ ປະໂລຫິດ ກັບ ພະ ເຍຊູ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເຊັ່ນດຽວກັບກໍລະນີໃນສວນເອເດນກ່ອນທີ່ຈະຕົກຢູ່ໃນບາບ, ສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ທາງວິນຍານ ແລະທາງກາຍຈະທັບຊ້ອນກັນ. ພຣະເຈົ້າຈະຢູ່ກັບມະນຸດໂດຍທາງພຣະຄຣິດ. ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ດີ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ເປັນ​ອຸທິຍານ ເຊິ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ບ້ານ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ສຳລັບ​ຄອບຄົວ​ມະນຸດ​ຂອງ​ພະອົງ.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຮືອນອີກຫຼັງໜຶ່ງທີ່ພະເຈົ້າຈັດຕຽມໂດຍທາງພະຄລິດສຳລັບຄລິດສະຕຽນຜູ້ຖືກເຈີມເຊິ່ງເປັນລູກລ້ຽງຂອງລາວສາມາດເອີ້ນວ່າອຸທິຍານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແລະ​ດອກ​ໄມ້ ແລະ​ຫ້ວຍ​ທີ່​ເວົ້າ​ລົມ​ກັນ, ແຕ່​ເປັນ​ເຮືອນ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຂອງ​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ຮູບ​ແບບ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ. ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມຄິດທາງວິນຍານດ້ວຍຄໍາເວົ້າຂອງໂລກໄດ້ແນວໃດ? ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້.

ມັນຜິດບໍທີ່ຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຄວາມຫວັງໃນສະຫວັນ"? ບໍ່, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງວ່າມັນບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນຄໍາທີ່ຫມາຍເຖິງຄວາມຫວັງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເພາະວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄໍາເວົ້າໃນພຣະຄໍາພີ. ໂປໂລ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ສະຫງວນ​ໄວ້​ສຳລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ສະຫວັນ—ຫລາຍ​ຄົນ. ໂປໂລ​ບອກ​ເຮົາ​ໃນ​ຈົດໝາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເຖິງ​ຊາວ​ໂກໂລດ​ວ່າ:

"ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈພຣະເຈົ້າສະເຫມີ, ພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອເຈົ້າ, ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າມີຕໍ່ຜູ້ບໍລິສຸດທັງຫມົດເພາະວ່າ ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຖືກ​ສະຫງວນ​ໄວ້​ສຳລັບ​ເຈົ້າ​ໃນ​ສະຫວັນ.” (ໂກໂລດ 1:3-5 NWT)

“ສະຫວັນ”, ພະຫັດ, ຖືກໃຊ້ຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງໃນພະຄໍາພີ. ມັນບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖິງການບົ່ງບອກເຖິງສະຖານທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສະພາບຂອງມະນຸດ, ແຫຼ່ງອໍານາດຫຼືລັດຖະບານທີ່ຢູ່ເຫນືອພວກເຮົາ. ອຳນາດ​ທີ່​ເຮົາ​ຍອມ​ຮັບ ແລະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແກ່​ເຮົາ.

ຄຳ​ວ່າ “ລາຊະອານາຈັກ​ແຫ່ງ​ສະຫວັນ” ບໍ່​ປາກົດ​ເທື່ອ​ດຽວ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສະບັບ​ແປ​ໂລກ​ໃໝ່ ແຕ່​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ເທື່ອ​ໃນ​ໜັງສື​ຂອງ​ຫໍສັງເກດການ. ຖ້າຂ້ອຍເວົ້າວ່າ "ອານາຈັກສະຫວັນ" ແລ້ວເຈົ້າຈະຄິດເຖິງສະຖານທີ່. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງພິມຕ່າງໆແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຂີ້ຕົວະທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສະຫນອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມັກເອີ້ນວ່າ "ອາຫານໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ". ຖ້າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຄໍາພີໄບເບິນແລະເວົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ, "ອານາຈັກຂອງສະຫວັນ" (ສັງເກດເຫັນຫຼາຍພາສາ) ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນ 33 ຄັ້ງໃນພະທໍາມັດທາຍ, ເຂົາເຈົ້າຈະຫຼີກເວັ້ນການສະແດງສະຖານທີ່. ແຕ່ບາງທີມັນອາດຈະບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຄໍາສອນຂອງພວກເຂົາທີ່ຜູ້ຖືກເຈີມຫາຍໄປຈາກສະຫວັນ, ບໍ່ເຄີຍເຫັນອີກ. ແນ່ນອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າການນໍາໃຊ້ຫຼາຍພາສາຂອງມັນ, ມັນບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖິງຫຼາຍບ່ອນ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນການປົກຄອງທີ່ມາຈາກພະເຈົ້າ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄິດ​ນັ້ນ, ຂໍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ອ່ານ​ສິ່ງ​ທີ່​ໂປໂລ​ເວົ້າ​ກັບ​ຊາວ​ໂກລິນໂທ:

“ບັດນີ້, ອ້າຍ​ນ້ອງ​ທັງຫລາຍ, ເຮົາ​ກ່າວ​ສິ່ງ​ນີ້, ເນື້ອ​ໜັງ​ແລະ​ເລືອດ​ນັ້ນ​ບໍ່​ສາມາດ​ສືບ​ທອດ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້, ຫລື ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ເປັນ​ອະມະຕະ​ສືບ​ທອດ​ມາ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ.” (1 Corinthians 15:50 Beean Literal Bible).

ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບສະຖານທີ່, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນສະຖານະ.

ອີງຕາມສະພາບການຂອງ 1 Corinthians 15, ພວກເຮົາຈະເປັນກາຍວິນຍານ.

“ສະ​ນັ້ນ​ມັນ​ແມ່ນ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ຕາຍ. ມັນໄດ້ຖືກກ້າໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ມັນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາໃນຄວາມບໍ່ເສຍຫາຍ. ມັນ​ຖືກ​ກ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​; ມັນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາໃນລັດສະຫມີພາບ. ມັນໄດ້ຖືກກ້າໃນຄວາມອ່ອນແອ; ມັນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາໃນອໍານາດ. ມັນ​ຖືກ​ກ້າ​ເປັນ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​; ມັນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ ຮ່າງກາຍທາງວິນຍານ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມີ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​, ມີ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຍັງ​. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ: “ອາດາມ​ຜູ້​ທຳອິດ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່.” ອາດາມຄົນສຸດທ້າຍ ກາຍເປັນວິນຍານທີ່ໃຫ້ຊີວິດ.” (1 ໂກລິນໂທ 15:42-45)

ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຢຮັນເວົ້າໂດຍສະເພາະວ່າຄົນຊອບທໍາເຫຼົ່ານີ້ຖືກປຸກໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍຈະມີຮ່າງກາຍຈາກສະຫວັນຄືກັບພະເຍຊູ:

“ທີ່​ຮັກ, ບັດ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ. ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ເມື່ອ​ພຣະ​ຄຣິດ​ສະ​ເດັດ​ມາ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ, ເພາະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນ​ພຣະ​ອົງ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພຣະ​ອົງ.” (1 ໂຢຮັນ 3:2)

ພະ​ເຍຊູ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ເມື່ອ​ຕອບ​ຄຳຖາມ​ລໍ້​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ຟາລິຊຽນ​ວ່າ:

“ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ໃນ​ຍຸກ​ນີ້​ແຕ່ງ​ງານ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ງານ. ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ຖື​ວ່າ​ສົມຄວນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຍຸກ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ແລະ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຈະ​ບໍ່​ແຕ່ງ​ດອງ​ຫຼື​ບໍ່​ໃຫ້​ແຕ່ງງານ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຕາຍໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຄືກັບເທວະດາ. ແລະ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ແຫ່ງ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ, ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” (ລືກາ 20:34-36)

ໂປໂລ​ເວົ້າ​ຊ້ຳ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ໂຢຮັນ​ແລະ​ພະ​ເຍຊູ​ວ່າ ຄົນ​ຊອບທຳ​ທີ່​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ​ຈະ​ມີ​ຮ່າງກາຍ​ທາງ​ວິນຍານ​ຄື​ກັບ​ພະ​ເຍຊູ.

"ແຕ່ຄວາມເປັນພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນສະຫວັນ, ແລະພວກເຮົາລໍຖ້າພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈາກບ່ອນນັ້ນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ທີ່, ໂດຍອໍານາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພຣະອົງຍອມຈໍານົນທຸກສິ່ງຢູ່ໃນພຣະອົງເອງ, ຈະປ່ຽນຮ່າງກາຍທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄືກັບຮ່າງກາຍອັນສະຫງ່າງາມຂອງພຣະອົງ." (ຟີລິບ 3:21)

ພວກເຮົາຄວນຈື່ໄວ້ວ່າການມີຮ່າງກາຍທາງວິນຍານບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກກັກຂັງຕະຫຼອດໄປໃນພື້ນທີ່ແສງສະຫວ່າງທີ່ຈະບໍ່ເຄີຍເຫັນຫຍ້າສີຂຽວຂອງແຜ່ນດິນໂລກອີກເທື່ອຫນຶ່ງ (ຕາມຄໍາສອນຂອງ JW ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອ).

“ແລ້ວ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ຟ້າ​ສະຫວັນ​ໃໝ່ ແລະ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ໃໝ່ ເພາະ​ສະຫວັນ​ແລະ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ທຳອິດ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ ແລະ​ທະເລ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ອີກ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ນະ​ຄອນ​ບໍ​ລິ​ສຸດ, ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ​ໃຫມ່, ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ຫວັນ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ການ​ກະ​ກຽມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສາວ​ປະ​ດັບ​ສໍາ​ລັບ​ສາ​ມີ. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ດັງ​ຈາກ​ບັນ​ລັງ​ເວົ້າ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ກັບ​ມະ​ນຸດ, ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ, ແລະພຣະເຈົ້າເອງຈະຢູ່ກັບເຂົາເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. (ຄຳປາກົດ 21:1-3)

ແລະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກາຍ​ເປັນ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ຂອງ​ປະ​ໂລ​ຫິດ​ສໍາ​ລັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ແລະພວກເຂົາຈະປົກຄອງແຜ່ນດິນໂລກ.” (ຄໍາປາກົດ 5:10 NLT)

ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະສົມມຸດວ່າການຮັບໃຊ້ເປັນກະສັດແລະປະໂລຫິດຫມາຍເຖິງສິ່ງອື່ນນອກເຫນືອຈາກການພົວພັນກັບມະນຸດທີ່ບໍ່ຊອບທໍາໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ທີ່ໄດ້ກັບໃຈໃນຫຼືໃນລະຫວ່າງລາຊະອານາຈັກເມຊີ. ເບິ່ງຄືວ່າລູກໆຂອງພະເຈົ້າຈະຮັບເອົາຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງ (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ) ເພື່ອເຮັດວຽກເທິງແຜ່ນດິນໂລກຄືກັບທີ່ພະເຍຊູເຮັດ, ຫລັງຈາກພະອົງຖືກປຸກໃຫ້ຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍ. ຈື່ໄວ້ວ່າ ພະເຍຊູໄດ້ປາກົດຕົວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກໃນ 40 ມື້ກ່ອນການຂຶ້ນສະເດັດຂຶ້ນຂອງພະອົງ, ຢູ່ໃນຮູບມະນຸດສະເໝີ, ແລະຈາກນັ້ນກໍຫາຍໄປຈາກສາຍຕາ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທູດສະຫວັນພົວພັນກັບມະນຸດໃນພຣະຄໍາພີກ່ອນຍຸກຄຣິສຕຽນ, ເຂົາເຈົ້າເອົາຮູບຂອງມະນຸດ, ປະກົດວ່າເປັນຜູ້ຊາຍປົກກະຕິ. ຍອມຮັບ, ໃນຈຸດນີ້, ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄາດເດົາ. ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ. ແຕ່ຈື່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ? ມັນບໍ່ສໍາຄັນ. ລາຍລະອຽດບໍ່ສຳຄັນໃນຕອນນີ້. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຮັກແລະຄວາມຮັກຂອງພະອົງແມ່ນເກີນຂອບເຂດ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະສົງໃສວ່າການສະເຫນີຂອງພວກເຮົາແມ່ນສົມຄວນທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງແລະການເສຍສະລະທຸກຢ່າງ.

ເຮົາ​ຄວນ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ອາດາມ ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ, ຫລື ແມ່ນ​ແຕ່​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຄວາມ​ລອດ ເພາະ​ວ່າ​ເຮົາ​ຖືກ​ກ່າວ​ໂທດ​ເຖິງ​ຕາຍ. (“ດ້ວຍ​ວ່າ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ບາບ​ຄື​ຄວາມ​ຕາຍ, ແຕ່​ຂອງ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຊີ​ວິດ​ນິ​ລັນ​ດອນ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.” ໂລມ 6:23) ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ (ເບິ່ງ ໂຢ​ຮັນ 1:12). , 13) ແລະ​ຖືກ​ນຳ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຄວາມ​ຫວັງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ລອດ. ກະ​ລຸ​ນາ, ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ພາດ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ອາ​ດາມ​ແລະ​ຄິດ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຄວາມ​ລອດ​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ. ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕາມ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ພະ​ເຍຊູ​ແລະ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ພະ​ບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ. "ບໍ່​ແມ່ນ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເວົ້າ​ກັບ​ເຮົາ​ວ່າ, 'ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ,' ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ສະ​ຫວັນ, ແຕ່​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫວັນ. (ມັດທາຍ 7:21)

ດັ່ງ​ນັ້ນ ບັດ​ນີ້​ໃຫ້​ເຮົາ​ທົບ​ທວນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ບອກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ເຮົາ:

ຫນ້າທໍາອິດ, ພວກ​ເຮົາ​ຮຽນ​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ໂດຍ​ພຣະ​ຄຸນ (ໂດຍ​ຜ່ານ​ສັດ​ທາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ) ເປັນ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. “ແຕ່​ເພາະ​ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ, ພຣະ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ, ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ຄຣິດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຮົາ​ຕາຍ​ໃນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ມັນ​ແມ່ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ຄຸນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບັນ​ທືກ​!” (ເອເຟດ 2:4-5)

ຄັ້ງທີສອງ, ມັນແມ່ນພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານເລືອດຂອງພຣະອົງ. ລູກໆຂອງພະເຈົ້າຖືພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂອງພັນທະສັນຍາໃໝ່ເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ.

"ຄວາມລອດບໍ່ມີຢູ່ໃນຜູ້ອື່ນ, ເພາະວ່າບໍ່ມີຊື່ອື່ນໃດພາຍໃຕ້ສະຫວັນທີ່ມອບໃຫ້ມະນຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມລອດ." (ກິດຈະການ 4:12)

“ເພາະ​ມີ​ພະເຈົ້າ​ອົງ​ດຽວ ແລະ​ມີ​ຜູ້​ໄກ່ເກ່ຍ​ລະຫວ່າງ​ພະເຈົ້າ​ກັບ​ມະນຸດ ຄື​ພະ​ຄລິດ​ເຍຊູ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖວາຍ​ພະອົງ​ເອງ​ເປັນ​ຄ່າໄຖ່​ສຳລັບ​ທຸກ​ຄົນ.” (1 ຕີໂມເຕ 2:5,6).

“…ພຣະ​ຄຣິດ​ເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ​ພັນ​ທະ​ສັນ​ຍາ​ໃໝ່, ເພື່ອ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ເອີ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ນິ​ລັນ​ດອນ​ທີ່​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ໄວ້—ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນ​ເປັນ​ຄ່າ​ໄຖ່ ເພື່ອ​ປົດ​ປ່ອຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ບາບ​ທີ່​ໄດ້​ກະ​ທຳ​ໄວ້​ພາຍ​ໃຕ້​ພັນ​ທະ​ສັນ​ຍາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ.” (ເຫບເລີ 9:15)

ທີສາມການ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ການ​ເອີ້ນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ: “ແຕ່ລະຄົນ​ຄວນ​ນຳ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ເພື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ເຂົາ.” (1 ໂກລິນໂທ 7: 17)

ຂໍ​ເປັນ​ພອນ​ໃຫ້​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ພຣະ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຜູ້​ໄດ້​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ດ້ວຍ​ພອນ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໃນ​ສະ​ຫວັນ. ສໍາລັບ ພຣະອົງໄດ້ເລືອກພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະອົງກ່ອນການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ ບໍລິສຸດ ແລະບໍ່ມີໂທດໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ພຣະອົງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ຕາມ​ພຣະປະສົງ​ຂອງ​ພຣະອົງ.” (ເອເຟດ 1:3-5).

ສີ່, ມີ ຄວາມ ຫວັງ ຄວາມ ລອດ ຂອງ ຄລິດສະຕຽນ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ອັນ ດຽວ ນັ້ນ ຄື ການ ເປັນ ລູກ ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ເຈີມ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ, ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົາ ຊົງ ເອີ້ນ, ແລະ ເປັນ ຜູ້ ຮັບ ຊີວິດ ອັນ ເປັນນິດ. “ມີ​ຮ່າງ​ກາຍ​ອັນ​ໜຶ່ງ ແລະ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ໜຶ່ງ, ຄື​ກັບ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອັນ​ໜຶ່ງ ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ເອີ້ນ; ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງດຽວ, ຄວາມເຊື່ອອັນໜຶ່ງ, ບັບຕິສະມາອັນໜຶ່ງ; ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ດຽວ​ແລະ​ເປັນ​ພຣະ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນ, ຜູ້​ທີ່​ມີ​ເຫນືອ​ທັງ​ຫມົດ​ແລະ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ທັງ​ຫມົດ​ແລະ​ໃນ​ທັງ​ຫມົດ.” (ເອເຟດ 4:4-6).

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເອງ​ໄດ້​ສອນ​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຄວາມ​ລອດ​ອັນ​ດຽວ ແລະ ນັ້ນ​ຄື​ການ​ອົດ​ທົນ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ຍາກ​ລຳ​ບາກ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ສະ​ຫວັນ. “ຄົນ​ທີ່​ສຳນຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງ​ຝ່າຍ​ວິນຍານ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ເປັນ​ຂອງ​ເຂົາ (ມັດທາຍ 5:3).

“ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຂົ່ມເຫງ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ເປັນ​ຂອງ​ເຂົາ.” (ມັດທາຍ 5:10 NWT)

"ມີຄວາມສຸກ ທ່ານ ໃນເວລາທີ່ປະຊາຊົນຕໍານິ ທ່ານ ແລະຂົ່ມເຫັງ ທ່ານ ແລະ​ເວົ້າ​ຕົວະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ຕ້ານ ທ່ານ ສໍາລັບ sake ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ປິຕິຍິນດີແລະໂດດສໍາລັບຄວາມສຸກ, ນັບຕັ້ງແຕ່ YOUR ລາງວັນແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນສະຫວັນ; ເພາະ​ໃນ​ທາງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ສາດ​ສະ​ດາ​ກ່ອນ ທ່ານ.” (ມັດທາຍ 5:11,12, XNUMX NWT)

ຫ້າ, ແລະສຸດທ້າຍ, ກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາ: ມີພຽງແຕ່ສອງການຟື້ນຄືນຊີວິດໃນພຣະຄໍາພີ, ບໍ່ແມ່ນສາມ (ບໍ່ມີເພື່ອນທີ່ຊອບທໍາຂອງພະເຢໂຫວາທີ່ຖືກປຸກໃຫ້ຟື້ນຄືນຊີວິດໃນອຸທິຍານຫຼືຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ຊອບທໍາຂອງອາລະມະເຄໂດນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ). ສອງ​ບ່ອນ​ໃນ​ພະ​ຄຳພີ​ຄລິດສະຕຽນ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ສອນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ:

1) ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ ຊອບທໍາ ເພື່ອ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ພະ​ຄລິດ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ກະສັດ ແລະ​ປະໂລຫິດ​ໃນ​ສະຫວັນ.

2) ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ ບໍ່ຊອບທໍາ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອການພິພາກສາ (ພຣະຄໍາພີຫຼາຍຄໍາແປຄໍາຕັດສິນວ່າ "ການລົງໂທດ" - theology ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດກັບຄົນຊອບທໍາຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຄືນຊີວິດພຽງແຕ່ຖືກໂຍນລົງໃນທະເລສາບໄຟຫຼັງຈາກ 1000 ປີສິ້ນສຸດລົງ).

“ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ​ທະນຸຖະໜອມ, ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ແລະ​ຄົນ​ຊົ່ວ.” (ກິດຈະການ 24:15)

 “ຢ່າ​ປະຫລາດ​ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້, ເພາະ​ເວລາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ເມື່ອ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ຝັງ​ສົບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ສຸລະສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ອອກ​ມາ—ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຊີວິດ, ແລະ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຊົ່ວ​ຈົນ​ເຖິງ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ການ​ພິພາກສາ. .” (ໂຢ​ຮັນ 5:28,29)

ທີ່ນີ້ຄວາມຫວັງຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີ. ຖ້າ​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ພຽງ​ແຕ່​ລໍ​ຖ້າ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ຢ່າງ​ຮອບຄອບ​ຕື່ມ. ຖ້າ​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ເພາະ​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລະ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ທີ່​ດີ, ແລະ​ເຮົາ​ຢາກ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ, ນັ້ນ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ. ໂປໂລ​ເຕືອນ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ແລະ​ຕົວ​ສັ່ນ.

“ສະ​ນັ້ນ, ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ສະ​ເຫມີ​ໄປ, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກອອກຄວາມລອດຂອງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວແລະຕົວສັ່ນ. ເພາະ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ຈະ​ຕັ້ງ​ໃຈ ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແທນ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.” (ຟີລິບ 2:12,13)

ຄວາມຈິງໃຈໃນການປະຕິບັດຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມຮັກຂອງຄວາມຈິງ. ຖ້າ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮັກ​ຄວາມ​ຈິງ, ຖ້າ​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ​ຄວາມ​ຈິງ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຫຼື​ເປັນ​ພີ່​ນ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ແລະ​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ທາງ​ເນື້ອ​ໜັງ​ຂອງ​ເຮົາ ເຮົາ​ກໍ​ຄາດ​ຫວັງ​ບໍ່​ໄດ້​ວ່າ​ພະເຈົ້າ​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ເຮົາ ເພາະ​ພະອົງ​ສະແຫວງ​ຫາ​ຜູ້​ທີ່​ນະມັດສະການ​ດ້ວຍ​ວິນຍານ​ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24)

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສະຫຼຸບ, ພວກເຮົາຕ້ອງການສຸມໃສ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຫຼາຍຄົນພາດກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາທີ່ເປັນຊາວຄຣິດສະຕຽນ. ໂປໂລ​ກ່າວ​ໃນ​ກິດຈະການ 24:15 ວ່າ​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ຊອບທຳ​ແລະ​ຄົນ​ບໍ່​ຊອບທຳ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ​ບໍ? ເປັນ​ຫຍັງ​ລາວ​ຈຶ່ງ​ຫວັງ​ໃຫ້​ຄົນ​ບໍ່​ຊອບທຳ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ? ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ຫວັງ​ໃຫ້​ຄົນ​ບໍ່​ຊອບທຳ? ເພື່ອຕອບວ່າ, ພວກເຮົາກັບຄືນໄປຫາຈຸດທີສາມຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຖືກເອີ້ນ. ເອເຟດ 1:3-5 ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລືອກ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ອນ​ການ​ວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ ແລະ​ໄດ້​ກຳນົດ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ລອດ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຜ່ານ​ທາງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ. ເປັນຫຍັງເລືອກພວກເຮົາ? ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ກຳນົດ​ເອົາ​ມະນຸດ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ລູກ​ລ້ຽງ? ພະອົງ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ທຸກ​ຄົນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ຄອບຄົວ​ບໍ? ແນ່ນອນ, ລາວເຮັດ, ແຕ່ວິທີທີ່ຈະເຮັດສໍາເລັດນັ້ນແມ່ນເພື່ອທໍາອິດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບກຸ່ມຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບບົດບາດສະເພາະ. ບົດບາດ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ທັງ​ເປັນ​ລັດຖະບານ ​ແລະ ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ, ສະຫວັນ​ໃໝ່ ​ແລະ ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ໃໝ່.

ອັນນີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກຄໍາເວົ້າຂອງໂປໂລຕໍ່ຊາວໂກໂລຊາຍວ່າ: “ພຣະອົງ [ພຣະເຢຊູ] ສະຖິດຢູ່ຕໍ່ຫນ້າທຸກສິ່ງ, ແລະໃນພຣະອົງທຸກສິ່ງຢູ່ຮ່ວມກັນ. ແລະ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ຫົວ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ, ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ; [ນັ້ນ​ແມ່ນ​ພວກ​ເຮົາ] ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ແລະ ເກີດ​ຈາກ​ຄົນ​ຫົວ​ປີ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຕາຍ, [ຜູ້​ທຳ​ອິດ, ແຕ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ] ເພື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສູງ​ສົ່ງ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ. ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພໍ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເຕັມ​ປ່ຽມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ຈະ​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ທຸກ​ສິ່ງ, ບໍ່​ວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ ຫລື ສິ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫວັນ, ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໂດຍ​ພຣະ​ໂລ​ຫິດ​ແຫ່ງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.” (ໂກໂລດ 1:17-20)

ພະ​ເຍຊູ​ກັບ​ບັນດາ​ກະສັດ​ແລະ​ປະໂລຫິດ​ຂອງ​ພະອົງ​ຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ປົກຄອງ​ເຊິ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງຄວາມລອດຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນ, ມັນເປັນຄວາມຫວັງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ໂປໂລໄດ້ວາງໄວ້ສໍາລັບຄົນບໍ່ຊອບທໍາ, ແຕ່ສຸດທ້າຍແມ່ນຄືກັນ: ຊີວິດນິລັນດອນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສະຫຼຸບ, ໃຫ້ພວກເຮົາຖາມຄໍາຖາມ: ມັນແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເວົ້າວ່າພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄປສະຫວັນ? ເຮົາ​ຢາກ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ທີ່​ເປັນ​ອຸທິຍານ​ບໍ? ເຮົາ​ໂສກ​ເສົ້າ​ກັບ​ພະ​ວິນຍານ​ບໍລິສຸດ​ບໍ ເມື່ອ​ເຮົາ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ທີ່​ຕັ້ງ ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບົດບາດ​ທີ່​ພະ​ບິດາ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຸດ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະອົງ​ສຳເລັດ? ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາມີວຽກທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດ. ພະອົງ​ເອີ້ນ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ນີ້. ພວກເຮົາຈະຕອບແບບບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວບໍ?

ເຫບເລີ​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ: “ເພາະ​ຖ້າ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ເທວະດາ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ເປັນ​ການ​ຜູກ​ມັດ ແລະ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ແລະ​ການ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລົງໂທດ​ອັນ​ຊອບທຳ. ເຮົາ​ຈະ​ຫລົບ​ໜີ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ ຖ້າ​ເຮົາ​ລະ​ເລີຍ​ຄວາມ​ລອດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ດັ່ງ​ກ່າວ? ຄວາມ​ລອດ​ນີ້​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໂດຍ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ໂດຍ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະ​ອົງ.” (ເຫບເລີ 2:2,3)

“ຜູ້ ໃດ ທີ່ ປະ ຕິ ເສດ ກົດ ຂອງ ໂມ ເຊ ໄດ້ ເສຍ ຊີ ວິດ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ເມດ ຕາ ໃນ ປະ ຈັກ ພະ ຍານ ຂອງ ສອງ ຫຼື ສາມ ພະ ຍານ. ເຈົ້າຄິດວ່າຜູ້ໜຶ່ງສົມຄວນຖືກລົງໂທດໜັກກວ່ານີ້ເທົ່າໃດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢຽບຢໍ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ໝິ່ນປະໝາດພຣະໂລຫິດແຫ່ງພັນທະສັນຍາທີ່ຊຳລະໃຫ້ພຣະອົງບໍລິສຸດ, ແລະ ໄດ້ດູຖູກພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະຄຸນ?” (ເຮັບເຣີ 10:29)

ຂໍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຈົ່ງ​ລະວັງ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໃສ່​ຮ້າຍ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຸນ. ຖ້າ​ເຮົາ​ຢາກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຫວັງ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ເຮົາ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ຊາວ​ຄຣິດ​ສະ​ຕຽນ, ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫວັນ, ຕິດ​ຕາມ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ, ແລະ ຖືກ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ໃຫ້​ເຮັດ​ໃນ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ. ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ອັນ​ໜັກ​ແໜ້ນ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ​ທີ່​ໃຫ້​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄປ​ສູ່​ອຸທິຍານ, ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຈັດ​ຕຽມ​ໄວ້​ໃຫ້​ເຮົາ. ມັນ​ເປັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ການ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຕະ​ຫຼອດ​ໄປ…ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ແລະ​ຕ້ອງ​ການ​ແລະ​ຄວາມ​ຫວັງ. ດັ່ງ​ທີ່​ພະ​ເຍຊູ​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ແງ່​ທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນ “ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເປັນ​ສາວົກ​ຂອງ​ເຮົາ ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ກຽດ​ຊັງ​ຄົນ​ອື່ນ—ພໍ່​ແມ່, ເມຍ​ແລະ​ລູກ, ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ—ແມ່ນ​ແຕ່​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເປັນສານຸສິດຂອງຂ້ອຍໄດ້. ແລະ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແບກ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ ແລະ​ຕິດ​ຕາມ​ເຮົາ, ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ສາ​ນຸ​ສິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້.” (ລືກາ 14:26)

ຂອບໃຈສໍາລັບເວລາແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ.

Meleti Vivlon

ບົດຂຽນໂດຍ Meleti Vivlon.
    31
    0
    ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
    ()
    x