Beroeans Creed


ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ອອກທາງຈິດຫຼືທາງຮ່າງກາຍ, ໂດຍການປຸກຕາມ ຄຳ ພີໄບເບິນ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ Beroeans Creed ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ໂດຍ PIDO [ຂ້າພະເຈົ້າ] ໃນປັດຈຸບັນ ສຳ ລັບພວກເຮົາທີ່ຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ບໍ່ດີຂອງອົງການແລະວິທີການແປຂອງພຣະ ຄຳ ພີ, ແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນປະຊາຄົມໂດຍທົ່ວໄປດ້ວຍເຫດຜົນ ໜຶ່ງ - ຄວາມຢ້ານກົວຂອງການສູນເສຍ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້...