ຫົວຂໍ້ທັງຫມົດ > ການບັບຕິສະມາ

ຂ້ອຍຄວນຈະຮັບບັບເຕມາອີກບໍ? ການພິຈາລະນາວິທີທີ່ພະຍານພະເຢໂຫວາຮັບບັບເຕມາບໍ່ຖືກຕ້ອງ

https://youtu.be/m4gYPwwS114 Since my recent video inviting all baptized Christians to share the Lord’s evening meal with us, there has been a lot of activity in the comment sections of the English and Spanish YouTube channels questioning the whole issue of baptism....

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ອີງຕາມການຈັດຕັ້ງ - ພາກທີ 3

ປະເດັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນ ຄຳ ສະຫລຸບຂອງການເຂົ້າມາໃນພາກ ໜຶ່ງ ແລະສອງຂອງບົດນີ້, ຄືວ່າ ຄຳ ສັບໃນມັດທາຍ 28:19 ຄວນຖືກ ນຳ ກັບມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາບັບຕິສະມາໃນຄຣິສຕຽນ ສະພາບການຂອງຫໍສັງເກດການ ...

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ສ່ວນທີ 2

ໃນພາກ ທຳ ອິດຂອງບົດນີ້ເຮົາໄດ້ກວດເບິ່ງຫຼັກຖານໃນພະ ຄຳ ພີກ່ຽວກັບ ຄຳ ຖາມນີ້. ມັນຍັງມີຄວາມ ສຳ ຄັນໃນການພິຈາລະນາຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ. ຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດຂໍໃຫ້ເຮົາດຽວນີ້ໃຊ້ເວລາ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອກວດກາຫຼັກຖານຂອງນັກປະຫວັດສາດໃນຍຸກກ່ອນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກຂຽນຄຣິສຕຽນ ...

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ສ່ວນທີ 1

"... ການບັບຕິສະມາ, (ບໍ່ແມ່ນການເອົາຄວາມສົກກະປົກຂອງເນື້ອຫນັງ, ແຕ່ການທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ດີ,) ໂດຍຜ່ານການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ." (1 ເປໂຕ 3:21) ຄຳ ຖາມທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ແຕ່ການບັບຕິສະມາແມ່ນພາກສ່ວນ ສຳ ຄັນຂອງການເປັນ ...

ພຣະບັນຍັດໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາແລະສອນ

ຄຳ ສັ່ງຂອງພະເຍຊູແມ່ນງ່າຍດາຍ: ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໄປເຮັດໃຫ້ສາວົກຂອງຊາດທຸກຄົນຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງພຣະບິດາແລະພຣະບຸດແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ສອນພວກເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງ. ເຈົ້າ; ແລະ lo, ຂ້າພະເຈົ້າ ...

ການສຶກສາ WT: ພໍ່ແມ່ລ້ຽງລູກຂອງທ່ານ

[ການທົບທວນບົດຄວາມປະ ຈຳ ເດືອນກັນຍາປີ 15 ໃນ ໜ້າ 2014]“ ເຈົ້າຄວນຮູ້ຈັກຮູບຂອງຝູງແກະຂອງເຈົ້າດີ.” - ສຸພາ. 17:27 ຂ້ອຍອ່ານສອງຄັ້ງຜ່ານບົດຄວາມນີ້ແລະແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ; ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບມັນກໍ່ກວນຂ້ອຍ, ແຕ່ຂ້ອຍເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ ...

ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ພວກເຮົາ

ການແປພາສາ

ແອສປາໂຍນ

ຜູ້ຂຽນ

ຫົວຂໍ້

ບົດຂຽນໂດຍເດືອນ

ປະເພດ