ຫຼັກຖານສະແດງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພະເຈົ້າ - ລະຫັດການສ້າງ - ຄະນິດສາດ - ສົມຜົນ Mandelbrot

ຫຼັກຖານສະແດງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພະເຈົ້າ - ລະຫັດການສ້າງ - ຄະນິດສາດ - ສົມຜົນ Mandelbrot

ຢືນຢັນຄວາມຈິງຂອງການສ້າງປະຖົມມະການ 1: 1 - "ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຟ້າແລະແຜ່ນດິນ" ຊຸດທີ 1 - ລະຫັດການສ້າງ - ຄະນິດສາດພາກທີ 1 - ສົມຜົນ Mandelbrot - ການເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນຈິດໃຈຂອງພຣະເຈົ້າການແນະ ນຳ ເລື່ອງຂອງຄະນິດສາດ ...

ວິວັດທະນາການຂອງ Christian?

ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຄວາມຈິງ. ຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງນັ້ນແລ້ວ. ທຸກໆສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການສິດສອນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການແລະການຝັງຕົວແລະທິດສະດີສຽງປັ້ງໃຫຍ່, ທັງ ໝົດ ນັ້ນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນຂຸມນະລົກ. ແລະມັນເປັນການຂີ້ຕົວະທີ່ຈະພະຍາຍາມຮັກສາຂ້ອຍແລະທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກ ...