ຄະນະ​ກຳມະການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃຊ້ “ຄວາມ​ເປັນ​ນໍ້າ​ໜຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ” ເປັນ​ການ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່

https://youtu.be/a1V5pjUciHQ We all know what “propaganda” means. It is “information, especially of a biased or misleading nature, used to promote or publicize a particular political cause or point of view.” But it may surprise you, as it did me, to learn where the...

ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ

"ໃນຕອນນີ້ຄົນ Beroeans ແມ່ນຄົນທີ່ມີກຽດນິຍົມສູງກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງເທສະໂລນີກາ, ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຖ້ອຍ ຄຳ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ສຸດ, ການພິຈາລະນາພຣະ ຄຳ ພີທຸກໆວັນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້." ກິດຈະການ 17:11 ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນ ...