ຫໍສັງເກດການ: ວິທີ​ທີ່​ຫໍສັງເກດການ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສະບັບ​ແປ​ໂລກ​ໃໝ່​ປີ 1950 ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ບໍ່​ຈິງ

https://youtu.be/aMijjBAPYW4 In our last video, we saw overwhelming scriptural evidence proving that loyal, god-fearing men and women who lived before Christ have gained the reward of entry into the Kingdom of God by means of their faith. We also saw how the...

ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ? ' - ພາກທີ 7

ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນຍຸກກ່ອນມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະຟື້ນຄືນຊີວິດແຜ່ນດິນໂລກຫລືການຄືນມາຈາກຕາຍສູ່ສະຫວັນບໍ? ການກວດກາບົດຂຽນຂອງຄລິດສະຕຽນໃນຕອນຕົ້ນ. 6 ບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໃນບົດບັນຍາຍນີ້ຂອງ "ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ?" ທົບທວນຫລັກຖານທີ່ພົບໃນພຣະ ຄຳ ພີ ...

ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ? - ການສອບເສັງທາງພຣະ ຄຳ ພີພາກທີ 6

ຄຳ ສອນກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຈາກຕາຍ, ການປຽບທຽບກັນໃນພຣະ ຄຳ ພີແລະພຣະ ຄຳ ພີອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ (1) ບັນພະບຸລຸດແລະໂມເຊ, (2) ນັກຂຽນເພງສັນລະເສີນ, ຊາໂລໂມນແລະສາດສະດາ, (3) ຊາວຢິວສະຕະວັດທີ 1, (4) ພຣະເຢຊູຄຣິດແລະ (5) ອັກຄະສາວົກ ...

'ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ? ' - ການສອບເສັງທາງພຣະ ຄຳ ພີພາກ 5

ຄຳ ສອນແລະຄວາມເຊື່ອຂອງອັກຄະສາວົກ - ພາກທີ 5 ໃນບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ (1) ບັນພະບຸລຸດແລະໂມເຊ, (2) ນັກຂຽນເພງສັນລະເສີນ, ຊາໂລໂມນ, ແລະສາດສະດາ, (3) ຊາວຢິວຊາວ 1st ສະຕະວັດ, (4) ແລະພຣະເຢຊູ ພຣະຄຣິດຊົງເຊື່ອໃນ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ“ ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບຄົນ…

ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ? ' - ການສອບເສັງທາງພຣະ ຄຳ ພີພາກທີ 4

ຄຳ ສອນແລະຄວາມເຊື່ອຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໃນບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ (1) ບັນພະບຸລຸດແລະໂມເຊ, (2) ນັກຂຽນເພງສັນລະເສີນ, ຊາໂລໂມນແລະສາດສະດາ, (3) ຊາວຢິວສະຕະວັດທີ 1st, ເຊື່ອກ່ຽວກັບ ຄຳ ຖາມ , "ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ, ບ່ອນທີ່ ...

'ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ? ' - ການສອບເສັງທາງພຣະ ຄຳ ພີພາກທີ 3

ຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວຢິວໃນສະຕະວັດ ທຳ ອິດໃນບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ (1) ບັນພະບຸລຸດແລະໂມເຊ (2) ນັກຂຽນເພງສັນລະເສີນ, ຊາໂລໂມນແລະສາດສະດາໄດ້ເຊື່ອກ່ຽວກັບ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ“ ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ?” ຕອນນີ້ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງ ...

ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ? - ການສອບເສັງທາງພຣະ ຄຳ ພີພາກທີ 2

ໃນບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດແລະໂມເຊເຊື່ອໃນ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າ“ ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ບ່ອນໃດ? ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະ ...

'ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດ. ມັນຈະຢູ່ໃສ? ' - ການສອບເສັງທາງພຣະ ຄຳ ພີພາກທີ 1

ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການກວດກາພຣະ ຄຳ ພີໃນຫົວຂໍ້“ ຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດ ສຳ ລັບອະນາຄົດແມ່ນຫຍັງ?” ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະພິຈາລະນາ ໃໝ່ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາລ່ວງ ໜ້າ …

ຄວາມລອດ, ສ່ວນທີ 5: ເດັກນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ

ເດັກນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າມີບົດບາດຫຍັງໃນຄວາມລອດຂອງມະນຸດຊາດ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນ ຄຳ ສອນ“ ໂອກາດດຽວ” ແຫ່ງຄວາມລອດແລະເປັນຫຍັງ ຄຳ ສອນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງກວ້າງຂວາງ? ພຣະເຈົ້າໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດບໍ?

ຄວາມລອດ, ສ່ວນທີ 4: ທັງ ໝົດ ໃນຄອບຄົວ

ບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ສອງເມັດທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຕະຫຼອດເວລາຈົນກວ່າຈະຮອດຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງຄວາມລອດຂອງມະນຸດຊາດ. ດຽວນີ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຊຸດທີ XNUMX ຂອງຊຸດນີ້ແລະພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢຸດຖາມ ຄຳ ຖາມວ່າ: ແມ່ນຫຍັງ ...

ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ!

ຂ້ອຍໄດ້ຖືກລ້ຽງດູເປັນພະຍານພະເຢໂຫວາ. ດຽວນີ້ຂ້ອຍ ກຳ ລັງເຂົ້າໄປເຈັດສິບປີແລ້ວ, ແລະໃນຊຸມປີທີ່ຂ້ອຍມີຊີວິດ, ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ເບເທນສອງ, ມີບົດບາດ ນຳ ໜ້າ ໃນຫລາຍໆໂຄງການພິເສດຂອງເບເທນ, ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າໃນສອງປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາສະເປນ ໂອ້ລົມທີ່ ...

ຄວາມລອດ, ສ່ວນ 3: ແກ່ນ

ແມ່ຍິງໃນປະຖົມມະການ 3:15 ແມ່ນໃຜ? ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມກຽດຊັງລະຫວ່າງນາງແລະຊາຕານແນວໃດ? ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງພະຍາກອນການສ້າງລູກຫລານສອງສາຍແລະພວກນີ້ແມ່ນໃຜ?

ຄວາມລອດ, ສ່ວນທີ 2: ຄຳ ຂວັນສູນເສຍ

ໃນບົດຂຽນທີສອງນີ້ໃນຊຸດ "ຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາ", ພວກເຮົາກັບໄປເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ສູນເສຍໄປແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງຄວາມລອດພົ້ນລວມເຖິງ.

ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ພວກເຮົາ

ການແປພາສາ

ແອສປາໂຍນ

ຜູ້ຂຽນ

ຫົວຂໍ້

ບົດຂຽນໂດຍເດືອນ

ປະເພດ