ຊູມປະຕິທິນກອງປະຊຸມ


ພາສາອັງກິດ

ກອງປະຊຸມວັນເສົາສໍາລັບຊີກໂລກຕາເວັນຕົກແລະກອງປະຊຸມວັນອາທິດສໍາລັບຊີກໂລກຕາເວັນອອກ

ທຸກໆວັນເສົາເວລາ 8 ໂມງແລງເວລານິວຢອກ

ວັນທີ/ເວລາການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ເຈົ້າພາບໂດຍ Wendy W
ການອ່ານຄໍາພີໄບເບິນເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ 2 ໂກລິນໂທ 6: 1

ກອງປະຊຸມນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນເສົາໃນອາເມລິກາ, ກາງຄືນໃນເອີຣົບ, ແລະຕອນເຊົ້າວັນອາທິດໃນຕາເວັນອອກໄກ.

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເລືອກໂດຍກຸ່ມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກ ຄຳ ເຫັນຢ່າງເປີດໃຈ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນະມັດສະການດ້ວຍວິນຍານແລະໃນຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍສຽງດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ຄຳ ເຫັນແລະອະທິຖານ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.

ກອງປະຊຸມວັນອາທິດ (ຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ)

ທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາ 12 ທ່ຽງເວລານິວຢອກ

ວັນທີ/ເວລາການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ Valerie I.
ການ​ອ່ານ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ໂຢຮັນ 10:1

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເລືອກໂດຍກຸ່ມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກ ຄຳ ເຫັນຢ່າງເປີດໃຈ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນະມັດສະການດ້ວຍວິນຍານແລະໃນຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍສຽງດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ຄຳ ເຫັນແລະອະທິຖານ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​

ທຸກໆວັນພຸດ ເວລາ 7:00 ໂມງແລງ ເວລາ Sydney, Australia

ວັນທີ/ເວລາການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ການ​ອ່ານ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ລູກາ 18:1

ກອງປະຊຸມນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນພຸດໃນອອສເຕຣເລຍ, ຕອນເຊົ້າຂອງເອີຣົບ, ແລະໃນກາງຄືນໃນອາເມລິກາ.

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເລືອກໂດຍກຸ່ມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກ ຄຳ ເຫັນຢ່າງເປີດໃຈ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນະມັດສະການດ້ວຍວິນຍານແລະໃນຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍສຽງດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ຄຳ ເຫັນແລະອະທິຖານ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.


ແອສປາໂຍນ

ກອງປະຊຸມວັນສຸກຂອງແອສປາໂຍນ

ວັນສຸກ ເວລາ 7:00 ໂມງ ຕາມເວລາເມັກຊິໂກ

ວັນທີ/ເວລາຂອງການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ແນະນໍາ al Genesis Parte I
E. Villarreal
 

19:00 ໂມງ ອາຣິໂຊນາ ແລະ ໂນກາເລສ; 19:00 ໂມງ ເມັກຊິໂກ ພາກກາງ; ຮຸສຕັນ 20:00 ໂມງ ໂບໂກຕາ, ກີໂຕ ແລະ ລີມາ; ເວລາ 21:00 ໂມງ ທີ່ເມືອງໄມອາມີ, ນິວຢອກ; 22:00 ໂມງ Santiago ແລະ Buenos Aires.
ກວດເບິ່ງເຂດເວລາຂອງທ່ານ

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.

ກອງປະຊຸມວັນເສົາຂອງແອສປາໂຍນ

ວັນເສົາ ເວລາ 14:00 ໂມງ ຕາມເວລານະຄອນນິວຢອກ

ວັນທີ/ເວລາຂອງການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

 
Análisis Bíblico: 2 Corintios 10:1 ແລະ adelante
Conductor: Eric Wilson
 

Leemos un pasaje de las Escrituras seleccionado por el grupo y luego pedimos a todos que comenten libremente, pero con respeto. Nuestro objetivo es adorar en espíritu y en verdad. (ຢຮ 4:23, 24) Las reuniones se abren y se cierran con música y oración. Se anima tanto a hombres como a mujeres a comentar ya orar.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.

ກອງປະຊຸມວັນອາທິດຂອງແອສປາໂຍນ

ທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາເມັກຊິໂກ.

ວັນທີ/ເວລາຂອງການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

 
Análisis Bíblico: 2 Corintios 10:1 ແລະ adelante
Conductor: Manny Machado
 

ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ອ່ານ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄໍາ​ພີ​ທີ່​ເລືອກ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຂໍ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ໃຫ້​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ຢ່າງ​ເສລີ​, ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ນັບ​ຖື​. ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ນະ​ມັດ​ສະ​ການ​ດ້ວຍ​ວິນ​ຍານ​ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແລະອະທິຖານ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.


ພາສາຝຣັ່ງ

ກອງປະຊຸມຝຣັ່ງ

ທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 7:30 ໂມງ (ຕາມເວລາຝຣັ່ງ)

ວັນທີ ແລະເວລາຂອງການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເລືອກໂດຍກຸ່ມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກ ຄຳ ເຫັນຢ່າງເປີດໃຈ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນະມັດສະການດ້ວຍວິນຍານແລະໃນຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍສຽງດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ຄຳ ເຫັນແລະອະທິຖານ.

 


Italian

ກອງ​ປະ​ຊຸມ Italian​

ທຸກໆວັນເສົາ ເວລາ 4:30 ໂມງ (ໂຣມ)

ວັນທີ ແລະເວລາຂອງການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ອ່ານ​ພຣະ​ຄໍາ​ພີ​ຂໍ້​ພຣະ​ຄໍາ​ພີ​ທີ່​ເລືອກ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຂໍ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ໃຫ້​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ຢ່າງ​ເສລີ​ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ນັບ​ຖື. ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ນະ​ມັດ​ສະ​ການ​ດ້ວຍ​ວິນ​ຍານ​ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແລະອະທິຖານ.


ເຢຍລະມັນ

ກອງປະຊຸມວັນພຸດຂອງເຢຍລະມັນ

ວັນພຸດ ເວລາ 20:00 ໂມງ (ເວລາເບີລິນ)

ວັນທີ/ເວລາຂອງການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

Wir lesen aus einer von der Gruppe ausgewählten Bibelstelle vor und bitten dann alle, sich frei, aber respektvoll zu äußern. Unser Ziel ist die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. (ໂຢ. 4:23, 24) Die Treffen beginnen und enden mit Musik und Gebet. Sowohl Männer als auch Frauen werden ermutigt, sich zu äußern und zu beten.

ເຈົ້າພາບ: Sabine Kohler oder Stefan Windisch – Die Bibellesung bei Johannes 9:13

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວັນ​ສຸກ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​

ວັນສຸກ ເວລາ 19:00 ໂມງ (ເວລາເບີລິນ)

ວັນທີ/ເວລາຂອງການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ພວກ​ເຮົາ​ອ່ານ​ຈາກ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ເລືອກ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຂໍ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ເສລີ​ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ນັບຖື. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນະມັດສະການໃນວິນຍານແລະຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການ​ປະຊຸມ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ແລະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ດົນຕີ​ແລະ​ການ​ອະທິດຖານ. ທັງຊາຍ ແລະຍິງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະແດງອອກ ແລະ ອະທິຖານ.

ເຈົ້າພາບ: Stefan Windisch ຫຼື Sabine Kohler - ການອ່ານຄໍາພີໄບເບິນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຫບເລີ 4: 1


ລັດເຊຍ

ກອງປະຊຸມວັນອາທິດຂອງລັດເຊຍ (ເວລາເອີຣົບ)

ທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາ 19:00 ໂມງຕາມເວລາ Moscow.

ວັນທີ/ເວລາຂອງການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນເຂດເວລາຂອງທ່ານ:

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີທີ່ເລືອກໂດຍກຸ່ມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກ ຄຳ ເຫັນຢ່າງເປີດໃຈ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນະມັດສະການດ້ວຍວິນຍານແລະໃນຄວາມຈິງ. (ໂຢຮັນ 4:23, 24) ການປະຊຸມເປີດແລະປິດດ້ວຍສຽງດົນຕີແລະການອະທິດຖານ. ທັງຊາຍແລະຍິງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ຄຳ ເຫັນແລະອະທິຖານ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ


ໃຫ້ສັງເກດວ່າເວລາປະຊຸມອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ, ແລະ ປະຫຍັດເວລາກາງເວັນ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາປະຊຸມ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.