“ ກວດເບິ່ງພະ ຄຳ ພີຢ່າງຮອບຄອບ” - ກິດຈະການ 17:11

ບົດຂຽນລ້າສຸດ - JW.org Reviewer

ຜູ້ເຖົ້າແກ່ສອງຄົນໄດ້ພົບກັບ Shawn Burke ເພື່ອໃຫ້ ກຳ ລັງໃຈລາວ

Shawn ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເປັນເວລາຫົກປີ, ແຕ່ ກຳ ລັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບ ຄຳ ສອນບາງຢ່າງຂອງອົງການ. ໃນສະຖານະການເຊັ່ນນີ້, ຜູ້ເຖົ້າແກ່ສົນໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຝູງແກະ, ຫຼືພວກເຂົາສົນໃຈໃນການບັງຄັບໃຊ້ຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍກວ່າເກົ່າບໍ?

ອ່ານ​ຕື່ມ

ວິທີ ດຳ ເນີນການສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນທີ່ ນຳ ໄປສູ່ການບັບຕິສະມາ - ພາກທີ 2

“ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕົວເອງແລະ ຄຳ ສັ່ງສອນຂອງເຈົ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.” - 1 ຕີ. 4:16 [ສຶກສາ 42 ຈາກ ws 10/20 p.14 ວັນທີ 14 ທັນວາ - 20 ທັນວາ 2020] ວັກ ທຳ ອິດເປີດເຜີຍເພື່ອເປັນການຊັກຊວນຜູ້ອ່ານວ່າການຮັບບັບເຕມາແມ່ນ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບຄວາມລອດເມື່ອເວົ້າວ່າ“ ພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບ…

ອ່ານ​ຕື່ມ

ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນປະຊາຄົມຄຣິສຕຽນ (ພາກທີ 6): ຫົວ ໜ້າ! ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າມັນແມ່ນ.

ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພາສາກະເຣັກໃນສະ ໄໝ ຂອງໂປໂລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍ້ທີ 1 ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ 11 ໂກລິນໂທ 3: XNUMX ກ່ຽວກັບການເປັນຫົວ ໜ້າ ໄດ້ຖືກແປທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ສຳ ລັບທັງຊາຍແລະຍິງ.

ອ່ານ​ຕື່ມ

ວິທີ ດຳ ເນີນການສຶກສາ ຄຳ ພີໄບເບິນທີ່ ນຳ ໄປສູ່ການບັບຕິສະມາ - ພາກທີ 1

“ ເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເປັນຈົດ ໝາຍ ຂອງພະຄລິດທີ່ຂຽນໂດຍພວກເຮົາໃນຖານະທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີ.” - 2 ໂກ. 3: 3, ລ. ມ. [ສຶກສາ 41 ຈາກ ws 10/20 p.6 ທັນວາ 07 - ທັນວາ 13, 2020] ໃນໄລຍະ 2 ອາທິດຕໍ່ ໜ້າ ຫໍສັງເກດການເວົ້າເຖິງວິທີທີ່ຄລິດສະຕຽນຄວນກຽມກ່ຽວກັບການກະກຽມນັກສຶກສາພະ ຄຳ ພີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ອີງຕາມການຈັດຕັ້ງ - ພາກທີ 3

ປະເດັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນ ຄຳ ສະຫລຸບຂອງການເຂົ້າມາໃນພາກ ໜຶ່ງ ແລະສອງຂອງບົດນີ້, ຄືວ່າ ຄຳ ສັບໃນມັດທາຍ 28:19 ຄວນຖືກ ນຳ ກັບມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາບັບຕິສະມາໃນຄຣິສຕຽນ ສະພາບການຂອງຫໍສັງເກດການ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ຂ້ອຍເປັນອັກຄະສາວົກແທ້ໆບໍ?

ຈົນກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ JW, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຄິດຫລືໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ. ຂ້າພະເຈົ້າເພາະສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າວິທີໃດທີ່ຄົນ ໜຶ່ງ ກາຍມາເປັນຜູ້ປະຖິ້ມ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນມັນໄດ້ກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆໃນກອງປະຊຸມ JW ແລະຮູ້ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກເປັນ, ພຽງແຕ່ເວົ້າຕາມທີ່ເວົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ສ່ວນທີ 2

ໃນພາກ ທຳ ອິດຂອງບົດນີ້ເຮົາໄດ້ກວດເບິ່ງຫຼັກຖານໃນພະ ຄຳ ພີກ່ຽວກັບ ຄຳ ຖາມນີ້. ມັນຍັງມີຄວາມ ສຳ ຄັນໃນການພິຈາລະນາຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ. ຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດຂໍໃຫ້ເຮົາດຽວນີ້ໃຊ້ເວລາ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອກວດກາຫຼັກຖານຂອງນັກປະຫວັດສາດໃນຍຸກກ່ອນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກຂຽນຄຣິສຕຽນ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ການຮັບບັບເຕມາຂອງຄລິດສະຕຽນໃນນາມຂອງໃຜ? ສ່ວນທີ 1

"... ການບັບຕິສະມາ, (ບໍ່ແມ່ນການເອົາຄວາມສົກກະປົກຂອງເນື້ອຫນັງ, ແຕ່ການທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ດີ,) ໂດຍຜ່ານການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ." (1 ເປໂຕ 3:21) ຄຳ ຖາມທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ແຕ່ການບັບຕິສະມາແມ່ນພາກສ່ວນ ສຳ ຄັນຂອງການເປັນ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນປະຊາຄົມຄຣິສຕຽນ (ຕອນທີ 5): ໂປໂລສອນໃຫ້ຜູ້ຍິງບໍ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າກວ່າຜູ້ຊາຍບໍ?

https://youtu.be/rGaZjKX3QyU In this video, we are going to examine Paul’s instructions regarding the role of women in a letter written to Timothy while he was serving in the congregation of Ephesus.  However, before getting into that, we should review what we already...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກມອບ ໝາຍ ມາໃຫ້ທ່ານ

“ ຕີໂມເຕຈົ່ງຮັກສາສິ່ງທີ່ໄດ້ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ເຈົ້າ.” - 1 ຕີໂມເຕ 6:20 [ສຶກສາ 40 ຈາກ ws 09/20 ໜ້າ 26 ວັນທີ 30 ພະຈິກ - 06 ທັນວາ 2020] ວັກ 3 ອ້າງວ່າ“ ພະເຢໂຫວາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ເຮົາ ຄວາມຈິງອັນລ້ ຳ ຄ່າເຊິ່ງພົບໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນພະ ຄຳ ຂອງພະອົງ.” ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ...

ອ່ານ​ຕື່ມ

ຊຸດທີ່ໂດດເດັ່ນ

ອ່ານແບບນີ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານ:

English简体中文DanskNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItaliano日本語한국어ພາສາລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийEspañolKiswahiliSvenskaதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

ໜ້າ ຕ່າງໆຂອງຜູ້ຂຽນ

ທ່ານສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາອອກໄດ້ບໍ?

ຫົວຂໍ້

ບົດຂຽນໂດຍເດືອນ