ຮ້ານຂາຍປື້ມ Beroean

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປື້ມ. ແກ້ໄຂ ໜ້າ ນີ້ງ່າຍໆ, ແຕ່ຢ່າລຶບລິງ / ຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້….