Laten we beginnen met het bekijken van een recente ochtendaanbiddingstoespraak getiteld „Houd uw ogen loyaal aan Jehovah”, waarin Anthony Morris III probeert aan te tonen waarom de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift superieur is aan andere. U kunt de video bekijken hier),. Het relevante deel wordt gevonden vanaf de 3:30 minuten tot ongeveer 6:00 minuten.

Bekijk dat gedeelte voordat je verder leest.

Als u het nu hebt gezien, zou u het ermee eens zijn dat de vertaling van Efeziërs 4: 24 in de NWT die het Griekse woord weergeeft hosiotés als "loyaliteit" is de juiste? Aangenomen dat je geen extern onderzoek hebt gedaan, maar alleen uitgaat van wat Morris zegt samen met het citaat uit het Insight-boek, ben je niet tot de conclusie gekomen dat andere bijbelvertalers gratis licenties gebruiken om het Grieks hier losjes te vertalen als 'heiligheid' , wanneer "loyaliteit" de betekenis van het origineel beter weerspiegelt? Heeft hij je niet doen geloven dat dit een prachtige vertaling gebaseerd op het bewijsgewicht van andere plaatsen in de Bijbel waar het Griekse woord voorkomt hosiotés is gevonden?

Laten we dat nu eens nader bekijken; een meer leergierige blik.

Omstreeks vier uur zegt hij: 'Dit is een van die voorbeelden van de superioriteit van de Nieuwe-Wereldvertaling.  Vaak in de oorspronkelijke taal hebben ze deze licentie om 'gerechtigheid en heiligheid' in veel andere vertalingen te vertalen.  Waarom hebben we hier in de Nieuwe-Wereldvertaling loyaliteit? "

Begreep u die tweede zin? Wie zijn 'zij'? Naar welke vergunning verwijst hij? En als ze met de originele taal werken, waarom moeten 'ze' dan zelfs vertalen? Grammaticaal slaat deze zin nergens op. Dat maakt echter niet uit, want het is bedoeld om als een afwijzende smet te dienen. Hij had net zo goed kunnen zeggen: "Ja, die andere jongens die zichzelf vertalers noemen ... wat dan ook ..."

Kijk nu voordat u verder gaat, hoe deze bijbelvertalingen weergeven Efeziërs 4: 24. (Klik hier),.) Op een totaal van 24 vertalingen, 21 gebruik heilige of heiligheid om te geven hosiotés.  Niemand gebruikt loyaliteit.  De concordantie van Strong geeft "heiligheid, godsvrucht, vroomheid" als de definities voor het woord.  NAS Uitputtende Concordantie en Thayer's Griekse Lexicon mee eens.

Dus tot welk bewijs wendt Anthony Morris III zich in een poging zijn bewering te bewijzen? De Inzicht boek!

Dat klopt. Om te bewijzen dat zijn vertaling correct is, wendt hij zich tot een andere JW-publicatie. Met andere woorden, hij zegt: 'Onze vertaling is correct omdat iets anders dat we schreven dat zegt.'

Behalve dat het eigenlijk niet zo is. Het zegt:

*** het-2 p. 280 Loyaliteit ***
In de Griekse Geschriften dragen het zelfstandig naamwoord ho · si · oʹtes en het bijvoeglijk naamwoord hoʹsi · os de gedachte van heiligheid, gerechtigheid, eerbied; vroom zijn, vroom; de zorgvuldige naleving van alle plichten jegens God. Het gaat om een ​​juiste relatie met God.

Geen vermelding van loyaliteit daar als een definitie van het woord hosiotés.  De volgende paragraaf wijkt echter af van woorddefinities en gaat in op woordinterpretatie, en dit gebruikt Morris om zijn bewering te rechtvaardigen dat de NWT een superieure vertaling is.

*** het-2 p. 280 Loyaliteit ***
Er lijken geen Engelse woorden te zijn die precies de volledige betekenis van de Hebreeuwse en Griekse woorden uitdrukken, maar 'loyaliteit', inclusief, zoals het doet, de gedachte aan toewijding en trouw, wanneer gebruikt in verband met God en zijn dienst, dient om geef een benadering. De beste manier om de volledige betekenis van de betreffende bijbeltermen te bepalen, is hun gebruik in de bijbel te onderzoeken.

Eerlijk genoeg. Laten we eens kijken naar het gebruik van hosiotés in de Bijbel. Omdat noch de Inzicht boek, noch Anthony Morris III, bieden voorbeelden om deze interpretatie te ondersteunen dat "loyaliteit" de beste Engelse benadering is van hosiotés, we zullen zelf op zoek moeten gaan.

Hier zijn alle andere plaatsen waar het woord in de Bijbel voorkomt:

"... met loyaliteit en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen." (Lu 1: 75)

Dat klopt! Een andere plek. Nauwelijks een schat aan referenties om een ​​interpretatie uit te halen!

Kijk nu hoe alle "inferieure" vertalingen worden weergegeven hosiotés in dit vers. (Klik hier),.) Ze geven een overweldigende voorkeur voor 'heiligheid', en van groter belang, geen enkele gaat voor de Inzicht boek's beste benadering van 'loyaliteit'. Bovendien definiëren alle concordanties en lexicons hosiotés als heiligheid, en hier is het grappige deel, zo ook de Inzicht boek!

Dus waarom zou je een woord nemen dat wordt gedefinieerd als 'heiligheid' en het vertalen als 'loyaliteit'? Een man hoeft immers niet heilig te zijn om loyaal te zijn. In feite kunnen en zijn de goddelozen vaak loyaal, zelfs tot de dood toe. De legers van de aarde zullen bijeenkomen om hun leiders loyaal te steunen wanneer ze in Armageddon voor God staan. (Bij 16: 16) Alleen heiligheid is de bevoegdheid van de rechtvaardigen.

De reden voor deze bevooroordeelde weergave is dat loyaliteit zeer hoog op de agenda van het Besturende Lichaam staat, meer nog de laatste tijd. Onze volgende twee Uitkijktoren studieartikelen gaan over loyaliteit. Het thema van de zomerconventie is loyaliteit. Dit wordt altijd gepromoot als loyaliteit aan Jehovah (en overigens nooit Jezus), zoals het geval is met deze ochtendaanbidding, maar aangezien het Besturende Lichaam zichzelf promoot als de getrouwe en beleidvolle slaaf die dient als Jehovah's kanaal voor communicatie en autoriteit, gaat het er echt om loyaliteit aan mannen.

Schaam hen voor het toevoegen (loyaliteit) en het wegnemen (heiligheid) van Gods woord om hun agenda te promoten, en dan beweren dat dit de NWT als "superieure vertaling" maakt. (Bij 22: 1819) .Ze hebben precies datgene begaan waarvoor ze anderen vaak hebben veroordeeld, door toe te staan ​​dat hun persoonlijke vooringenomenheid de getrouwe vertaling van Gods heilig Woord bederft.

 

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    11
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x