Hallo allemaal. Eric Wilson hier. Dit wordt een korte video, want ik ben nog steeds bezig met het opzetten van mijn nieuwe huis. Het was een vermoeiende zet. (Misschien hoef ik er nooit nog een te doen.) Maar binnenkort is de videostudio volledig geconfigureerd, ik hoop er sneller video's mee te kunnen maken.

Zoals we bij eerdere gelegenheden hebben opgemerkt, worden steeds meer Jehovah's Getuigen wakker met de realiteit van de organisatie. De berichtgeving over het schandaal over seksueel misbruik van kinderen gaat niet weg en wordt voor oprechte Getuigen steeds moeilijker te negeren. Dan is er de alarmerende realiteit van de wijdverbreide verkoop van Koninkrijkszalen en de daaropvolgende inkrimping van het aantal gemeenten. Alleen al in mijn omgeving zijn er vijf te koop aangeboden, en dat is nog maar het begin. Veel al lang bestaande gemeenten zijn eenvoudigweg verdwenen en ondergebracht in één van twee of drie. Toename en uitbreiding zijn altijd de dingen geweest waar Jehovah's Getuigen naar verwijzen als ze aanspraak maken op Gods zegen, maar dat klopt niet langer met de realiteit.

Wanneer de dag eindelijk aanbreekt voor sommigen die ontwaken, laat de meerderheid helaas alle hoop varen. Ze zijn zo bang om ooit weer bedrogen te worden dat ze feitelijk ten prooi vallen aan verder bedrog, in de overtuiging dat er geen God is, of als die er is, hij niet echt om ons geeft. Ze gaan op internet en slikken allerlei dwaze samenzweringstheorieën in en iedereen die de Bijbel wil vernielen, wordt hun goeroe.

Nu ze de organisatie hebben gezien voor wat ze is, stellen ze nu alles in vraag. Begrijp me niet verkeerd. Het is belangrijk om alles in twijfel te trekken, maar als je het gaat doen, doe het dan. Kritisch denken trekt sommige dingen niet in twijfel en stopt dan. De kritische denker vindt geen antwoord dat hij of zij leuk vindt en schakelt dan de geest uit. De echte kritische denker stelt alles in vraag!

Laat me dit illustreren. Stel dat u zich afvraagt ​​of de overstroming echt heeft plaatsgevonden. Dat is een heel grote vraag, omdat zowel Jezus als Petrus verwezen naar de zondvloed van Noachs dagen, dus als het nooit heeft plaatsgevonden, betekent dit echt dat we niets van de Bijbel als Gods woord kunnen vertrouwen. Het is gewoon weer een boek van mannen. (Mt 24: 36-39; 1 Pe 3:19, 20) Goed, dus je wilt weten of er iets is dat zou bewijzen of weerleggen dat de zondvloed die in Genesis wordt beschreven, echt heeft plaatsgevonden.

Je gaat op internet en je vindt sommigen die beweren dat het niet had kunnen gebeuren omdat de leeftijd van de piramides bekend is en volgens de bijbelse chronologie al gebouwd waren toen de zondvloed plaatsvond, dus er zou waterschade moeten zijn, maar er is is geen. Daarom is de conclusie dat de zondvloed een bijbelse mythe is.

De redenering klinkt logisch. U accepteert als feit de datum van de zondvloed zoals uitgedrukt in de Schrift en de ouderdom van de piramides zoals vastgesteld door archeologie en wetenschap. Dus de conclusie lijkt onontkoombaar.

Maar denk je echt kritisch na? Twijfel je echt aan alles?

Als je naar mijn video's hebt geluisterd, weet je dat ik een groot voorstander ben van kritisch denken. Dat geldt niet alleen voor de leringen van religieuze leiders, maar moet gelden voor iedereen die veronderstelt ons te onderwijzen, te instrueren of gewoon hun mening met ons te delen. Het is zeker op mij van toepassing. Ik zou niet willen dat iemand alles wat ik zeg op het eerste gezicht zou accepteren. Een spreekwoord zegt: "denkvermogen zal over je waken en onderscheidingsvermogen zal je beschermen ..." (Pr 2: 11)

Ons vermogen om te denken, te onderscheiden en kritisch te analyseren is wat ons beschermt tegen het bedrog dat overal om ons heen is. Maar denkvermogen of kritisch denken is als een spier. Hoe meer je het gebruikt, hoe sterker het wordt. Gebruik het maar een beetje, en het wordt zwakker.

Dus, wat missen we als we de redenering accepteren van degenen die beweren dat de ouderdom van de piramides bewijzen dat er geen zondvloed was?

De Bijbel zegt ons:

"De eerste die zijn zaak verklaart, lijkt goed, totdat de andere partij hem komt onderzoeken." (Pr 18: 17)

Als we alleen naar video's luisteren die proberen te bewijzen dat er geen zondvloed heeft plaatsgevonden, horen we maar één kant van het argument. Toch zouden we kunnen zeggen, hoe kan iemand hiertegen protesteren. Het is maar wiskunde. Dat is waar, maar deze wiskunde is gebaseerd op twee premissen die we zonder twijfel hebben aanvaard. Een kritische denker stelt alles in vraag - alles. Als u de premisse waarop een argument is gebaseerd niet in twijfel trekt, hoe weet u dan dat uw argument een solide basis heeft? Voor zover je weet, bouw je misschien wel op zand.

Het argument dat de zondvloed waar is, is dat 'het tijdperk van de piramides bekend is en dateert van vóór de datum die de Bijbel voor de zondvloed vaststelt, maar er is geen bewijs van waterschade aan een van de piramides.'

Ik ben een Bijbelstudent, dus ik heb een natuurlijke vooringenomenheid waardoor ik geloof dat de Bijbel altijd gelijk heeft. Daarom is het enige element van dit argument dat ik niet graag in twijfel zou trekken, dat de Bijbel het bij het verkeerde eind heeft over de datum van de zondvloed. En het is om deze reden, deze persoonlijke vooringenomenheid, dat de enige premisse die ik boven alle andere moet betwijfelen, is of de bijbelse chronologie juist is.

Dat klinkt misschien als een verbazingwekkende uitspraak, maar ik wil er op deze manier over nadenken: wat ik in mijn hand heb is een bijbel, maar in werkelijkheid is het geen bijbel. We noemen het een bijbel, maar als we de titel lezen, staat er: “De Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift”. Het is een vertaling. Dit is ook een vertaling: The Jerusalem Bible. Het heet een bijbel, maar het is een vertaling; deze door de katholieke kerk. En hier hebben we de Heilige Bijbel - eenvoudigweg de Heilige Bijbel genoemd ... King James. De volledige naam is de King James Version. Het heet een versie. Een versie van wat? Nogmaals, dit zijn allemaal versies, of vertalingen, of weergaven van ... originele manuscripten? Aantal exemplaren. Niemand heeft de originele manuscripten; de eigenlijke perkamenten, of tabletten, of wat het ook moge zijn, die door de oorspronkelijke bijbelschrijvers werden opgeschreven. Alles wat we hebben zijn kopieën. Dat is niet erg. Eigenlijk is het best een goede zaak, zoals we later zullen zien. Maar het belangrijkste om te onthouden is dat we te maken hebben met vertalingen; dus daarom moeten we ons afvragen: waaruit zijn ze vertaald? Zijn er meerdere bronnen en zijn ze het daarmee eens?

Ik zou hier een kleine opmerking moeten toevoegen voor degenen die denken dat de King James de enige echte Bijbel is. Het is een goede bijbel, ja, maar het werd gedaan door een comité dat door King James was aangesteld en zoals elk ander comité dat aan elke bijbelvertaling werkt, werden ze geleid door hun eigen begrip en hun eigen vooroordelen. Dus eigenlijk kunnen we niet een bepaalde vertaling of versie als de ene Bijbel uitsluiten. Maar we moeten ze allemaal gebruiken en dan dieper ingaan op interlinears totdat we de waarheid vinden.

De punten die ik probeer te maken zijn deze: als je iets in de Schrift gaat bevragen, luister dan naar beide kanten van het argument. En als je iets in vraag gaat stellen, zorg er dan voor dat je alles in twijfel trekt, zelfs dingen die je fundamenteel en onveranderlijk waar vindt.

Ik ben gaan geloven dat de leeftijd van de piramides daadwerkelijk bijdraagt ​​aan het bewijs dat er een overstroming was. Maar in plaats van dat uit te leggen, ga ik het iemand anders laten doen. Waarom zou je het wiel immers opnieuw uitvinden als iemand het al heeft gedaan en het beter heeft gedaan dan ik zou hebben gedaan?

Aan het einde van deze video zal ik een videolink plaatsen die u kunt volgen om de antwoorden te krijgen op de vragen die we zojuist hebben gesteld. De auteur van de video is een christen zoals ik. Ik ken hem niet persoonlijk en kan dus niet zeggen dat ik het met al zijn schriftuurlijke opvattingen eens zou zijn, maar ik zal niet toestaan ​​dat meningsverschillen mij scheiden van iemand die oprecht in de Christus gelooft. Dat is de denkwijze van Jehovah's Getuigen en ik accepteer dat niet langer als geldig. Maar wat hier belangrijk is, is niet de boodschapper, maar de boodschap. U moet uw eigen evaluatie maken op basis van het bewijsmateriaal. Zorg ervoor dat u altijd al het bewijs bekijkt voordat u tot een conclusie komt. Ik hoop volgende week weer op de hoogte te zijn, maar moge onze Heer tot die tijd uw werk blijven zegenen.

 

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    14
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x