Matthew 24, deel 2: de waarschuwing

by | Oktober 6, 2019 | Het onderzoeken van Matthew 24 Series, Video's | 9 reacties

In onze laatste video hebben we de vraag aan Jezus onderzocht die door vier van zijn apostelen werd gesteld zoals vastgelegd in Matthew 24: 3, Mark 13: 2 en Luke 21: 7. We leerden dat ze wilden weten wanneer de dingen die hij had geprofeteerd - met name de vernietiging van Jeruzalem en zijn tempel - zouden gebeuren. We zagen ook dat zij het koninkrijk van God verwachtten (de aanwezigheid van Christus of parousia) om op dat moment te beginnen. Deze verwachting wordt bevestigd door hun vraag aan de Heer vlak voor zijn hemelvaart.

"Heer, wilt U op dit moment het koninkrijk aan Israël herstellen?" (Handelingen 1: 6 BSB)

We weten dat Jezus het hart van de mens heel goed begreep. Hij begreep de zwakte van het vlees. Hij begreep de gretigheid die zijn discipelen voelden voor de komst van zijn koninkrijk. Hij begreep hoe kwetsbaar mensen zijn om te worden misleid. Hij zou snel worden gedood en er dus niet langer zijn om hen te leiden en te beschermen. Zijn openingswoorden als antwoord op hun vraag weerspiegelen dit alles, want hij begon niet met een direct antwoord op hun vraag, maar koos eerder de gelegenheid om hen te waarschuwen voor de gevaren die hen zouden confronteren en uitdagen.

Deze waarschuwingen worden door alle drie de schrijvers opgetekend. (Zie Matteüs 24: 4-14; Marcus 13: 5-13; Lucas 21: 8-19)

In elk geval zijn de eerste woorden die hij uitspreekt:

"Zorg ervoor dat niemand u misleidt." (Matthew 24: 4 BSB)

"Pas op, opdat niemand u misleidt." (Mark 13: 5 BLB)

"Pas op dat je niet wordt bedrogen." (Luke 21: 8 NIV)

Hij vertelt hen dan wie de misleiding zal doen. Luke zegt het naar mijn mening het beste.

"Hij zei:" Pas op dat u niet wordt misleid, want velen zullen komen op basis van mijn naam en zeggen: 'Ik ben het' en 'De tijd is nabij.' Ga ze niet achterna. ”(Luke 21: 8 NWT)

Persoonlijk ben ik schuldig aan 'achter hen aan gaan'. Mijn indoctrinatie begon in de kindertijd. Ik werd onbewust gedreven door een misplaatst vertrouwen in de mannen die de organisatie van Jehovah's Getuigen leiden. Ik heb mijn redding aan hen verbonden. Ik geloofde dat ik gered was door binnen de organisatie te blijven die ze aanstuurden. Maar onwetendheid is geen excuus voor ongehoorzaamheid, noch laten goede bedoelingen iemand toe om aan de gevolgen van zijn daden te ontsnappen. De Bijbel zegt ons duidelijk niet 'om voor onze redding op edelen en de zoon van de aardse mens te vertrouwen'. (Psalm 146: 3) Ik slaagde erin dat gebod te negeren door te redeneren dat het van toepassing was op de "slechte" mannen buiten de organisatie.

Mannen vertelden me in druk en vanaf het podium dat "de bestemde tijd nabij is", en ik geloofde het. Deze mannen verkondigen deze boodschap nog steeds. Gebaseerd op een belachelijke herwerking van hun generatieleer gebaseerd op Mattheüs 24:34 en een alomvattende toepassing van Exodus 1: 6, beweren ze opnieuw vanaf het congresplatform dat 'het einde nabij is'. Ze doen dit al meer dan 100 jaar en zullen het niet opgeven.

Waarom denk je dat dat zo is? Waarom zou je tot zulke belachelijke uitersten gaan om een ​​mislukte leer levend te houden?

Controle, duidelijk en eenvoudig. Het is moeilijk om mensen te beheersen die niet bang zijn. Als ze ergens bang voor zijn en u zien als de oplossing voor het probleem - als het ware hun beschermers - zullen ze u hun trouw, hun gehoorzaamheid, hun diensten en hun geld betuigen.

De valse profeet vertrouwt erop dat zijn toehoorders angst inboezemen, en dat is precies waarom ons wordt verteld hem niet te vrezen. (De 18:22)

Niettemin heeft het verlies van uw angst voor de valse profeet gevolgen. Hij zal boos op je worden. Jezus zei dat degenen die zijn waarheid spreken, vervolgd zullen worden, en dat "goddeloze mensen en bedriegers van kwaad tot erger zullen gaan, misleidend en misleid zullen worden". (2 Timoteüs 3:13)

Van kwaad tot erger. Hmm, maar is die ring niet waar?

De Joden die uit Babylon terugkeerden, werden gekastijd. Ze keerden nooit meer terug naar de afgodische aanbidding die Gods ongenade over hen had gebracht. Toch bleven ze niet zuiver, maar vorderden ze van kwaad tot erger, zelfs tot het punt dat ze eisten dat de Romeinen de zoon van God zouden doden.

Laten we ons niet laten misleiden door te denken dat goddeloze mensen dat duidelijk zijn, of zelfs dat ze zich bewust zijn van de eigen slechtheid. Die mannen - priesters, schriftgeleerden en farizeeën - werden gezien als de heiligste en meest geleerde van Gods volk. Ze beschouwden zichzelf als de beste, de beste, de meest zuivere van alle aanbidders van God. (Johannes 7:48, 49) Maar ze waren leugenaars, zoals Jezus zei, en net als de beste leugenaars gingen ze hun eigen leugens geloven. (Johannes 8:44) Ze misleidden niet alleen anderen, maar werden ook zelf misleid - door hun eigen verhaal, hun eigen verhaal, hun eigen zelfbeeld.

Als je van waarheid houdt en van eerlijkheid, is het erg moeilijk om je geest rond het concept te wikkelen dat iemand goddeloos kan handelen en zich daar niet van bewust lijkt; dat een persoon anderen schade kan toebrengen - zelfs de meest kwetsbare, zelfs kleine kinderen - terwijl hij werkelijk gelooft dat hij de wil van de God van liefde doet. (Johannes 16: 2; 1 Johannes 4: 8)

Misschien realiseerde u zich toen u voor het eerst de nieuwe interpretatie van Mattheüs 24:34 las, de zogenaamde leer van overlappende generaties, dat ze gewoon dingen verzonnen. Misschien dacht je: waarom zouden ze iets leren dat zo transparant onjuist is? Dachten ze echt dat de broers dit zonder twijfel zouden inslikken?

Toen we voor het eerst hoorden dat de Organisatie die we zo hoog achtten als Gods uitverkoren volk een 10-jarige band had met de Verenigde Naties, het beeld van het wilde beest, waren we geschokt. Ze kwamen er pas uit toen ze in een krantenartikel werden blootgesteld. Ze verontschuldigden zich hiervoor om een ​​lenerspas te krijgen. Bedenk dat het overspel met het wilde beest is dat Babylon de Grote veroordeelt.

Stel je voor dat je je vrouw zou vertellen: "Oh schat, ik heb net een lidmaatschap gekocht in het bordeel van de stad, maar alleen omdat ze een echt goede bibliotheek hebben waartoe ik toegang nodig heb."

Hoe konden ze zoiets stoms doen? Wisten ze niet dat uiteindelijk degenen die overspel plegen, altijd op heterdaad betrapt worden?

Onlangs hebben we vernomen dat het Besturende Lichaam bereid is miljoenen dollars uit te geven om te voorkomen dat een lijst met duizenden kindermisbruikers wordt onthuld. Waarom geven ze er zo veel om de identiteit van goddeloze mannen te beschermen dat ze miljoenen dollars aan toegewijde fondsen aan dit streven zouden verspillen? Dit lijken niet de rechtvaardige daden te zijn van mannen die beweren zowel trouw als beleidvol te zijn.

De bijbel spreekt over mannen die "leeghoofdig worden in hun redeneringen" en die "beweren dat ze wijs zijn, ze dwaas worden". Het spreekt van God die zulke mannen overgeeft aan een "afgekeurde mentale toestand". (Romeinen 1:21, 22, 28)

"Leeghoofdige redeneringen", "dwaasheid", "afgekeurde mentale toestand", "van slecht naar erger gaan" - zie je, als je kijkt naar de huidige staat van de organisatie, een verband met waar de Bijbel over spreekt?

De Bijbel staat vol met dergelijke waarschuwingen en het antwoord van Jezus op de vraag van zijn discipelen is geen uitzondering.

Maar hij waarschuwt ons niet alleen voor valse profeten. Het is ook onze eigen neiging om profetische betekenis in catastrofale gebeurtenissen te lezen. Aardbevingen zijn een feit van de natuur en komen regelmatig voor. Pestilenties, hongersnoden en oorlogen zijn allemaal terugkerende gebeurtenissen en zijn het product van onze onvolmaakte menselijke natuur. Maar wanhopig op zoek naar verlichting van lijden, zijn we misschien geneigd om meer in deze dingen te lezen dan er is.

Daarom gaat Jezus verder met te zeggen: “Wees niet gealarmeerd als u over oorlogen en geruchten over oorlogen hoort. Deze dingen moeten gebeuren, maar het einde moet nog komen. Natie zal opstaan ​​tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen op verschillende plaatsen aardbevingen zijn, evenals hongersnoden. Dit zijn het begin van geboorteweeën. ”(Mark 13: 7, 8 BSB)

"Het einde moet nog komen." "Dit is het begin van weeën." "Wees niet ongerust."

Sommigen hebben geprobeerd deze woorden om te zetten in wat zij "een samengesteld teken" noemen. De discipelen vroegen maar om een ​​enkel teken. Jezus spreekt nooit van meerdere tekens of een samengesteld teken. Hij zegt nooit dat oorlogen, aardbevingen, pestilenties of hongersnoden tekenen zijn van zijn op handen zijnde komst. In plaats daarvan waarschuwt hij zijn discipelen dat ze niet gealarmeerd moeten zijn en verzekert hij hen dat als ze zulke dingen zien, het einde nog niet is.

In de 14th en 15th eeuw was Europa verwikkeld in wat de Honderdjarige Oorlog wordt genoemd. Tijdens die oorlog brak de builenpest uit en doodde overal tussen de 25% en 60% van de bevolking van Europa. Het ging verder dan Europa en decimeerde de bevolking van China, Mongolië en India. Het was misschien wel de ergste pandemie aller tijden. Christenen dachten dat het einde van de wereld was gekomen; maar we weten dat het niet zo was. Ze werden gemakkelijk misleid omdat ze Jezus 'waarschuwing negeerden. We kunnen het ze niet echt kwalijk nemen, want de Bijbel was toen niet direct beschikbaar voor de massa; maar dat is in onze tijd niet het geval.

In 1914 vocht de wereld de bloedigste oorlog in de geschiedenis - in ieder geval tot op dat punt. Dit was de eerste geïndustrialiseerde oorlog - machinegeweren, tanks, vliegtuigen. Miljoenen stierven. Toen kwam de Spaanse griep en miljoenen anderen stierven. Dit alles maakte de grond vruchtbaar voor rechter Rutherfords voorspelling dat Jezus in 1925 zou terugkeren, en veel van de bijbelstudenten van die tijd negeerden Jezus 'waarschuwing en' gingen hem achterna '. Hij maakte „een ezel” van zichzelf - zijn woorden - en om die en andere redenen bleef tegen 1930 slechts ongeveer 25% van de bijbelstudiegroepen die nog bij de Watchtower Bible and Tract Society waren aangesloten, nog bij Rutherford.

Hebben we onze les geleerd? Voor velen wel, maar niet allemaal. Ik krijg de hele tijd correspondentie van oprechte Bijbelstudenten die nog steeds proberen Gods chronologie te ontcijferen. Deze geloven nog steeds dat de Eerste Wereldoorlog een profetische betekenis heeft. Hoe is dat mogelijk? Merk op hoe de Nieuwe-Wereldvertaling Mattheüs 24: 6, 7 weergeeft:

“Je gaat horen van oorlogen en rapporten van oorlogen. Zorg dat je niet gealarmeerd bent, want deze dingen moeten plaatsvinden, maar het einde is nog niet bereikt.

7 “Want natie zal opstaan ​​tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen voedseltekorten en aardbevingen op de ene plaats na de andere zijn. 8 Al deze dingen zijn een begin van pijn. "

Er was geen alinea-einde in het origineel. De vertaler voegt de alinea-einde in en wordt geleid door zijn begrip van de Schrift. Dit is hoe leerstellige vooringenomenheid in Bijbelvertaling kruipt.

Door deze alinea te beginnen met het voorzetsel "voor" geeft dit de indruk dat vers zeven een onderbreking is van vers 6. Het zou de lezer ertoe kunnen brengen de gedachte te aanvaarden dat Jezus zegt om niet misleid te worden door geruchten over oorlogen, maar om op te passen. voor wereldwijde oorlog. Wereldwijde oorlog is het teken, concluderen ze.

Niet zo.

Het woord in het Grieks vertaald "voor" is gar en volgens Strong's Concordance betekent het "voor inderdaad (een conjunctie gebruikt om oorzaak, verklaring, gevolgtrekking of voortzetting uit te drukken)." Jezus introduceert geen tegengestelde gedachte, maar breidt eerder zijn uitgangspunt uit om niet door oorlogen opgeschrikt te worden. Wat hij zegt - en de Griekse grammatica bevestigt dit - wordt door de Good News Translation mooi weergegeven in meer eigentijdse taal:

“Je gaat het geluid horen van veldslagen dichtbij en het nieuws van veldslagen ver weg; maar wees niet ongerust. Zulke dingen moeten gebeuren, maar ze betekenen niet dat het einde is gekomen. Landen zullen tegen elkaar vechten; koninkrijken zullen elkaar aanvallen. Overal zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Al deze dingen zijn als de eerste pijn van een bevalling. (Matthew 24: 6-8 GNT)

Nu weet ik dat sommigen een uitzondering zullen maken op wat ik hier zeg en heftig zullen reageren om hun interpretatie te verdedigen. Ik vraag alleen dat u eerst de harde feiten in overweging neemt. CT Russell was niet de eerste die met theorieën kwam op basis van deze en verwante verzen. In feite heb ik onlangs de historicus James Penton geïnterviewd en hoorde dat dergelijke voorspellingen al eeuwen aan de gang zijn. (Trouwens, ik zal binnenkort het Penton-interview vrijgeven.)

Er is een gezegde dat luidt: "De definitie van waanzin is hetzelfde keer op keer doen en een ander resultaat verwachten." Hoe vaak gaan we ons fixeren op Jezus 'woorden en zijn waarschuwende woorden veranderen in precies datgene waartegen hij ons waarschuwde?

Nu denkt u misschien dat we allemaal het recht hebben te geloven wat we willen; dat "leven en laten leven" ons synoniem zou moeten zijn. Na de beperkingen die we binnen de organisatie hebben doorstaan, lijkt dat een redelijk idee, maar nadat we decennia met het ene uiterste hebben geleefd, laten we niet overgaan op het andere uiterste. Kritisch denken is niet beperkend, maar het is evenmin losbandig of tolerant. Kritische denkers willen de waarheid.

Dus als iemand naar je toe komt met een persoonlijke interpretatie van de profetische chronologie, denk dan aan de bestraffing van Jezus aan zijn discipelen toen ze hem vroegen of hij op dat moment het koninkrijk Israël herstelde. 'Hij zei tot hen:' Het behoort jullie niet de tijden of seizoenen te kennen die de Vader onder zijn eigen jurisdictie heeft geplaatst. '' (Han 1: 7)

Laten we daar even bij stilstaan. Na de aanslagen van 9/11 stelde de Amerikaanse regering wat zij noemt "No Fly Zones" in. Je vliegt overal in de buurt van het Witte Huis of de Freedom Tower in New York en je wordt waarschijnlijk uit de lucht geblazen. Die gebieden vallen nu onder de jurisdictie van de regering. Je hebt niet het recht om binnen te dringen.

Jezus zegt ons dat weten wanneer hij als koning zal komen, niet van ons is. Dit is niet ons bezit. We hebben hier geen rechten.

Wat gebeurt er als we iets nemen dat niet van ons is? We lijden onder de gevolgen. Dit is geen spel, zoals de geschiedenis heeft bewezen. Vader straft ons echter niet voor het binnendringen in zijn domein. De straf zit precies in de vergelijking, zie je? Ja, we straffen onszelf - en degenen die ons volgen. Deze straf is het resultaat wanneer de voorzegde gebeurtenissen niet uitkomen. Levens zijn verspild aan het nastreven van ijdele hoop. Er volgt een grote ontgoocheling. Woede. En helaas leidt dit maar al te vaak tot geloofsverlies. Dit is het gevolg van wetteloosheid die het gevolg is van aanmatiging. Jezus heeft dit ook voorspeld. Even vooruit springend lezen we:

'En veel valse profeten zullen opstaan ​​en velen op een dwaalspoor brengen. En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen koud worden. " (Mattheüs 24:11, 12 ESV)

Dus als iemand naar je toe komt in de veronderstelling dat hij de geheimen van God heeft ontcijferd en toegang heeft tot verborgen kennis, ga ze dan niet achterna. Dit ben ik niet aan het praten. Dit is de waarschuwing van onze Heer. Ik heb geen acht geslagen op die waarschuwing, terwijl ik dat had moeten doen. Dus ik spreek hier uit ervaring.

Toch zullen sommigen zeggen: “Maar heeft Jezus ons niet verteld dat alles in een generatie zou gebeuren? Heeft hij ons niet verteld dat we het konden zien aankomen terwijl we de bladeren zien ontluiken die voorspellen dat de zomer nabij is? " Zulke personen verwijzen naar de verzen 32 tot 35 van Mattheüs 24. We zullen daar op tijd op terugkomen. Maar bedenk dat Jezus zichzelf niet tegenspreekt, noch misleidt. Hij vertelt ons in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk: "Laat de lezer onderscheidingsvermogen gebruiken", en dat is precies wat we gaan doen.

Laten we voorlopig verder gaan met de volgende verzen in het verslag van Matteüs. Van de Engelse standaardversie hebben we:

Matthew 24: 9-11, 13 - “Dan zullen ze je overleveren aan verdrukking en je ter dood brengen, en je zult door alle naties worden gehaat omwille van mijn naam. En dan zullen velen wegvallen en elkaar verraden en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan ​​en velen op een dwaalspoor brengen ... Maar degene die volhardt tot het einde zal gered worden. "

Mark 13: 9, 11-13 - “Maar wees op je hoede. Want zij zullen u overleveren aan raden, en u zult geslagen worden in synagogen, en u zult voor gouverneurs en koningen staan ​​voor mijn bestwil, om voor hen te getuigen ... En wanneer zij u voor het gerecht brengen en u verlossen, wees dan niet van tevoren bezorgd wat u te zeggen hebt, maar zeg wat u in dat uur wordt gegeven, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En broer zal broer overleveren aan de dood, en de vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan ​​tegen ouders en hen ter dood brengen. En je zult door iedereen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar degene die volhardt tot het einde zal gered worden. "

Luke 21: 12-19 - “Maar vóór dit alles zullen ze je de handen opleggen en je vervolgen, je overleveren aan de synagogen en gevangenissen, en je zult voor koningen en bestuurders worden gebracht omwille van mijn naam. Dit is uw gelegenheid om te getuigen. Neem het daarom in gedachten op om niet van tevoren te mediteren hoe te antwoorden, want ik zal u een mond en wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan ​​of tegenspreken. Je wordt zelfs door ouders en broers en familieleden en vrienden overgeleverd, en sommigen van jullie zullen ter dood worden gebracht. Je zult door iedereen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal vergaan. Door je uithoudingsvermogen zul je je leven winnen. '

  • Wat zijn de gemeenschappelijke elementen van deze drie accounts?
 • Vervolging zal komen.
 • We zullen gehaat worden.
 • Zelfs degenen die het dierbaarst zijn, zullen zich tegen ons keren.
 • We zullen voor koningen en gouverneurs staan.
 • We zullen getuigen door de kracht van de Heilige Geest.
 • We zullen redding bereiken door uithoudingsvermogen.
 • We hoeven niet bang te zijn, want we zijn gewaarschuwd.

Het is je misschien opgevallen dat ik een paar verzen heb weggelaten. Dat komt omdat ik ze specifiek wil behandelen vanwege hun controversiële aard; maar voordat ik daarop inga, zou ik graag willen dat u dit overweegt: Tot nu toe heeft Jezus de vraag die de discipelen hem stelden nog niet beantwoord. Hij heeft gesproken over oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, pestilenties, valse profeten, valse christussen, vervolgingen en getuigenis afleggen, zelfs voor heersers, maar hij heeft ze geen teken gegeven.

Zijn er de afgelopen 2,000 jaar geen oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, pestilenties geweest? Hebben valse profeten en gezalfden of christussen vanaf Jezus 'dag tot de onze niet velen misleid? Zijn ware discipelen van Christus niet de afgelopen twee millennia vervolgd, en zijn zij niet als getuigen geboren voor alle heersers?

Zijn woorden zijn niet beperkt tot een bepaalde tijdsperiode, noch tot de eerste eeuw, noch tot onze tijd. Deze waarschuwingen waren en blijven relevant totdat de laatste christen naar zijn of haar beloning gaat.

Als ik voor mezelf spreek, heb ik mijn hele leven nooit vervolging gekend totdat ik mezelf publiekelijk voor de Christus verkondigde. Pas toen ik het Woord van de Christus boven het woord van de mensen plaatste, kreeg ik vrienden die zich tot mij keerden en mij overgaven aan de heersers van de Organisatie. Velen van jullie hebben hetzelfde meegemaakt als ik, en veel erger. Ik heb nog geen echte koningen en gouverneurs moeten ontmoeten, maar in sommige opzichten zou dat gemakkelijker zijn geweest. Gehaat worden door iemand voor wie je geen natuurlijke genegenheid hebt, is in zekere zin moeilijk, maar het verbleekt in vergelijking met mensen die je dierbaar zijn, zelfs familieleden, kinderen of ouders, zich tegen je keren en je met haat behandelen. Ja, ik denk dat dat de zwaarste test van allemaal is.

Nu, om met die verzen om te gaan, heb ik het overgeslagen. Vers 10 van Marcus 13 luidt: "En het evangelie moet eerst aan alle naties worden verkondigd." Lukas maakt geen melding van deze woorden, maar Matthew voegt er iets aan toe en geeft daarmee een vers waarop Jehovah's Getuigen fixeren als bewijs dat zij alleen Gods uitverkoren volk zijn. Voorlezen uit de Nieuwe-Wereldvertaling:

"En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle naties, en dan zal het einde komen." (Mt 24: 14)

Hoe belangrijk is dit vers precies voor de geest van een Jehovah's Getuige? Ik zal je vertellen uit herhaalde persoonlijke ontmoetingen. Je kunt praten over de hypocrisie van het VN-lidmaatschap. U kunt de erbarmelijke staat van dienst tonen van talloze gevallen waarin de organisatie haar naam boven het welzijn van de kleintjes heeft gesteld door seksueel misbruik van kinderen te verbergen. U kunt erop wijzen dat hun doctrines van mensen zijn en niet van God. Toch wordt dit alles buiten spel gezet door de weerleggingsvraag: “Maar wie doet het predikingswerk nog meer? Wie geeft nog meer getuigenis aan alle naties? Hoe kan het predikingswerk worden uitgevoerd zonder een organisatie? "

Zelfs als ze de vele tekortkomingen van de organisatie erkennen, lijken veel Getuigen te geloven dat Jehovah alles over het hoofd zal zien of alles op zijn tijd zal herstellen, maar dat hij zijn geest niet zal wegnemen van de enige organisatie op aarde die de profetische woorden vervult van Matthew 24: 14.

Een goed begrip van Matthew 24: 14 is zo belangrijk om onze Getuige-broeders te helpen hun ware rol in de verwezenlijking van het doel van Vader te zien, zodat we dit recht doen aan onze volgende video-overweging.

Nogmaals bedankt voor het kijken. Ik wil ook degenen bedanken die ons financieel steunen. Uw donaties hebben bijgedragen aan het bekostigen van de kosten van het blijven produceren van deze video's en het verlichten van onze last.

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
  9
  0
  Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x