Matthew 24, deel 2: de waarschuwing

by | Oktober 6, 2019 | Het onderzoeken van Matthew 24 Series, Video's | 9 reacties

In onze laatste video hebben we de vraag aan Jezus onderzocht die door vier van zijn apostelen werd gesteld zoals vastgelegd in Matthew 24: 3, Mark 13: 2 en Luke 21: 7. We leerden dat ze wilden weten wanneer de dingen die hij had geprofeteerd - met name de vernietiging van Jeruzalem en zijn tempel - zouden gebeuren. We zagen ook dat zij het koninkrijk van God verwachtten (de aanwezigheid van Christus of parousia) om op dat moment te beginnen. Deze verwachting wordt bevestigd door hun vraag aan de Heer vlak voor zijn hemelvaart.

"Heer, wilt U op dit moment het koninkrijk aan Israël herstellen?" (Handelingen 1: 6 BSB)

We weten dat Jezus het hart van de mens heel goed begreep. Hij begreep de zwakte van het vlees. Hij begreep de gretigheid die zijn discipelen voelden voor de komst van zijn koninkrijk. Hij begreep hoe kwetsbaar mensen zijn om te worden misleid. Hij zou snel worden gedood en er dus niet langer zijn om hen te leiden en te beschermen. Zijn openingswoorden als antwoord op hun vraag weerspiegelen dit alles, want hij begon niet met een direct antwoord op hun vraag, maar koos eerder de gelegenheid om hen te waarschuwen voor de gevaren die hen zouden confronteren en uitdagen.

Deze waarschuwingen worden door alle drie schrijvers vastgelegd. (Zie Matthew 24: 4-14; Mark 13: 5-13; Luke 21: 8-19)

In elk geval zijn de eerste woorden die hij uitspreekt:

"Zorg ervoor dat niemand u misleidt." (Matthew 24: 4 BSB)

"Pas op, opdat niemand u misleidt." (Mark 13: 5 BLB)

"Pas op dat je niet wordt bedrogen." (Luke 21: 8 NIV)

Hij vertelt hen vervolgens wie het misleidende zal doen. Luke zegt het naar mijn mening het beste.

"Hij zei:" Pas op dat u niet wordt misleid, want velen zullen komen op basis van mijn naam en zeggen: 'Ik ben het' en 'De tijd is nabij.' Ga ze niet achterna. ”(Luke 21: 8 NWT)

Persoonlijk maak ik me schuldig aan 'achter hen aan gaan'. Mijn indoctrinatie begon in de kinderschoenen. Ik werd onbewust aangedreven door misplaatst vertrouwen in de mannen die de organisatie van Jehovah's Getuigen leiden. Ik bond mijn redding aan hen. Ik geloofde dat ik gered was door binnen de organisatie te blijven die ze regisseerden. Maar onwetendheid is geen excuus voor ongehoorzaamheid, noch staan ​​goede bedoelingen toe dat iemand ontsnapt aan de gevolgen van zijn acties. De Bijbel zegt ons duidelijk niet 'te vertrouwen op edelen en de zoon van de aardse mens voor onze redding'. (Psalm 146: 3) Ik slaagde erin dat bevel te negeren door te redeneren dat het van toepassing was op de 'slechte' mannen buiten de organisatie.

Mannen vertelden me in druk en vanaf het platform dat "de gepaste tijd nabij is", en ik geloofde het. Deze mannen verkondigen nog steeds deze boodschap. Gebaseerd op een belachelijke bewerking van hun generatiedoctrine op basis van Matthew 24: 34 en een overkoepelende toepassing van Exodus 1: 6, beweren ze opnieuw van het congresplatform dat 'het einde op handen is'. Ze doen dit al meer dan 100 jaar en zullen het niet opgeven.

Waarom denk je dat dat zo is? Waarom zou je zulke belachelijke extremen doen om een ​​mislukte leer in leven te houden?

Controle, duidelijk en eenvoudig. Het is moeilijk om mensen te beheersen die niet bang zijn. Als ze ergens bang voor zijn en je zien als de oplossing voor het probleem - hun beschermers als het ware - zullen ze je hun trouw, hun gehoorzaamheid, hun diensten en hun geld geven.

De valse profeet vertrouwt op het aanjagen van angst in zijn publiek, en dat is precies de reden waarom ons wordt verteld hem niet te vrezen. (De 18: 22)

Niettemin zijn er consequenties voor het verliezen van je angst voor de valse profeet. Hij zal boos op je worden. Jezus zei dat degenen die zijn waarheid spreken vervolgd zullen worden, en dat "slechte mannen en bedriegers van slecht naar erger, misleidend en misleid zullen worden" (2 Timothy 3: 13)

Van slecht naar erger gaan. Hmm, maar klopt dat niet?

De joden die uit Babylon terugkeerden, werden gekastijd. Ze keerden nooit meer terug naar de afgodische aanbidding die Gods ongenoegen over hen had gebracht. Toch bleven ze niet zuiver, maar gingen van kwaad naar erger, zelfs tot het punt dat ze eisten dat de Romeinen de zoon van God zouden doden.

Laten we niet voor de gek houden door te denken dat slechte mensen duidelijk zo zijn, of zelfs dat ze zich bewust zijn van de eigen slechtheid. Die mannen - priesters, schriftgeleerden en Farizeeën - werden gezien als de heiligste en meest geleerde van Gods volk. Ze beschouwden zichzelf als de beste, de beste, de meest pure van alle aanbidders van God. (John 7: 48, 49) Maar ze waren leugenaars, zoals Jezus zei, en net als de beste leugenaars geloofden ze in hun eigen leugens. (John 8: 44) Ze misleidden niet alleen anderen, maar werden ook zelf misleid - door hun eigen verhaal, hun eigen verhaal, hun eigen zelfbeeld.

Als je van waarheid houdt en van eerlijkheid houdt, is het heel moeilijk je gedachten te omhullen met het idee dat iemand slecht kan handelen en zich niet bewust lijkt te zijn van het feit; dat een persoon anderen schade kan berokkenen - zelfs de meest kwetsbare, zelfs kleine kinderen - terwijl hij in feite gelooft dat hij de wil van de God van liefde doet. (John 16: 2; 1 John 4: 8)

Misschien besefte je toen je voor het eerst de nieuwe interpretatie van Matthew 24: 34 las, de zogenaamde doctrine van overlappende generaties, dat ze gewoon dingen verzonnen. Misschien dacht je, waarom zouden ze iets leren dat zo transparant vals is? Dachten ze echt dat de broers dit gewoon zonder vragen zouden inslikken?

Toen we voor het eerst hoorden dat de Organisatie die we zo hoog achtten als Gods uitverkoren volk een 10-jaar-lange relatie had met de Verenigde Naties, het beeld van het wilde beest, waren we geschokt. Ze kwamen er pas uit toen ze in een krantenartikel werden blootgesteld. Ze verontschuldigden dit indien nodig om een ​​lenerspas te krijgen. Bedenk dat het overspel met het wilde beest is dat Babylon de Grote veroordeelt.

Stel je voor dat je je vrouw zou vertellen: "Oh schat, ik heb net een lidmaatschap gekocht in het bordeel van de stad, maar alleen omdat ze een echt goede bibliotheek hebben waartoe ik toegang nodig heb."

Hoe konden ze zoiets stoms doen? Wisten ze niet dat uiteindelijk degenen die overspel plegen, altijd op heterdaad betrapt worden?

Onlangs hebben we geleerd dat het bestuursorgaan bereid is miljoenen dollars uit te geven om geen lijst met duizenden kindermisbruikers te onthullen. Waarom geven ze er zoveel om om de identiteit van slechte mannen te beschermen dat ze miljoenen dollars aan speciale fondsen zouden verspillen? Dit lijken niet de rechtvaardige daden te zijn van mannen die beweren zowel getrouw als discreet te zijn.

De Bijbel spreekt over mannen die "leeghoofdig worden in hun redeneringen" en dat "terwijl ze beweren dat ze wijs zijn, dwaas worden". Er wordt gesproken over God die zulke mannen in een "afgekeurde mentale staat" brengt. (Romeinen 1: 21, 22, 28)

"Leeghoofdige redeneringen", "dwaasheid", "afgekeurde mentale toestand", "van slecht naar erger gaan" - zie je, als je kijkt naar de huidige staat van de organisatie, een verband met waar de Bijbel over spreekt?

De Bijbel staat vol met dergelijke waarschuwingen en het antwoord van Jezus op de vraag van zijn discipelen is geen uitzondering.

Maar het zijn niet alleen valse profeten waar hij ons voor waarschuwt. Het is ook onze eigen neiging om profetische betekenis te lezen in catastrofale gebeurtenissen. Aardbevingen zijn een feit van aard en komen regelmatig voor. Pestilences, hongersnoden en oorlogen zijn allemaal terugkerende gebeurtenissen en zijn het product van onze onvolmaakte menselijke natuur. Toch zijn we, wanhopig op zoek naar verlichting van het lijden, misschien geneigd om meer in deze dingen te lezen dan er is.

Daarom gaat Jezus verder met te zeggen: “Wees niet gealarmeerd als u over oorlogen en geruchten over oorlogen hoort. Deze dingen moeten gebeuren, maar het einde moet nog komen. Natie zal opstaan ​​tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen op verschillende plaatsen aardbevingen zijn, evenals hongersnoden. Dit zijn het begin van geboorteweeën. ”(Mark 13: 7, 8 BSB)

"Het einde moet nog komen." "Dit zijn het begin van geboorteweeën." "Wees niet ongerust."

Sommigen hebben geprobeerd deze woorden om te zetten in wat zij 'een samengesteld teken' noemen. De discipelen vroegen slechts om een ​​enkel teken. Jezus spreekt nooit over meerdere tekens of een samengesteld teken. Hij zegt nooit dat oorlogen, aardbevingen, pestilenties of hongersnoden tekenen zijn van zijn naderende komst. In plaats daarvan waarschuwt hij zijn discipelen om niet gealarmeerd te worden en verzekert hen dat wanneer ze dergelijke dingen zien, het einde nog niet is.

In de 14th en 15th eeuw was Europa verwikkeld in wat de Honderdjarige Oorlog wordt genoemd. Tijdens die oorlog brak de builenpest uit en doodde overal van 25% tot 60% van de Europese bevolking. Het ging verder dan Europa en decimeerde de bevolking van China, Mongolië en India. Het was aantoonbaar de ergste pandemie aller tijden. Christenen dachten dat het einde van de wereld was gekomen; maar we weten dat het niet zo was. Ze werden gemakkelijk misleid omdat ze Jezus 'waarschuwing negeerden. We kunnen ze niet echt de schuld geven, want toen was de Bijbel niet gemakkelijk beschikbaar voor de massa; maar dat is tegenwoordig niet het geval.

In 1914 vocht de wereld de bloedigste oorlog in de geschiedenis - althans tot op dat punt. Dit was de eerste geïndustrialiseerde oorlog - machinegeweren, tanks, vliegtuigen. Miljoenen stierven. Toen kwam de Spaanse griep en stierven er nog miljoenen. Dit alles maakte de grond vruchtbaar voor de voorspelling van rechter Rutherford dat Jezus zou terugkeren in 1925, en veel van de Bijbelstudenten van die dag negeerden Jezus 'waarschuwing en' gingen achter hem aan '. Hij maakte 'een ezel' van zichzelf - zijn woorden - en om die en andere redenen door 1930 bleef slechts ongeveer 25% van de Bijbelstudentengroepen die nog steeds verbonden waren aan de Watchtower Bible and Tract Society bij Rutherford.

Hebben we onze les geleerd? Voor velen wel, maar niet allemaal. Ik krijg voortdurend correspondentie van oprechte Bijbelstudenten die nog steeds proberen de chronologie van God te ontcijferen. Deze geloven nog steeds dat de Eerste Wereldoorlog een profetische betekenis heeft. Hoe is dat mogelijk? Merk op hoe de Nieuwe-Wereldvertaling Matthew 24: 6, 7 weergeeft:

“Je gaat horen van oorlogen en rapporten van oorlogen. Zorg dat je niet gealarmeerd bent, want deze dingen moeten plaatsvinden, maar het einde is nog niet bereikt.

7 “Want natie zal opstaan ​​tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen voedseltekorten en aardbevingen op de ene plaats na de andere zijn. 8 Al deze dingen zijn een begin van pijn. "

Er was geen alinea-einde in het origineel. De vertaler voegt de alinea-einde in en wordt geleid door zijn begrip van de Schrift. Dit is hoe leerstellige vooringenomenheid in Bijbelvertaling kruipt.

Het beginnen met deze paragraaf met het voorzetsel “voor” geeft de indruk dat vers zeven een pauze is van vers 6. Het zou de lezer ertoe kunnen brengen de gedachte te accepteren dat Jezus zegt niet misleid te worden door geruchten over oorlogen, maar op te passen voor wereldwijde oorlog. Wereldwijde oorlog is het teken, concluderen ze.

Niet zo.

Het woord in het Grieks vertaald "voor" is gar en volgens Strong's Concordance betekent het "want inderdaad (een conjunctie die wordt gebruikt om oorzaak, verklaring, gevolgtrekking of voortzetting uit te drukken)." Jezus introduceert geen contrasterende gedachte, maar breidt eerder zijn vooronderstelling uit om niet van te schrikken oorlogen. Wat hij zegt - en de Griekse grammatica bevestigt dit - wordt mooi weergegeven door de Good News Translation in een meer eigentijdse taal:

“Je gaat het geluid horen van veldslagen dichtbij en het nieuws van veldslagen ver weg; maar wees niet ongerust. Zulke dingen moeten gebeuren, maar ze betekenen niet dat het einde is gekomen. Landen zullen tegen elkaar vechten; koninkrijken zullen elkaar aanvallen. Overal zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Al deze dingen zijn als de eerste pijn van een bevalling. (Matthew 24: 6-8 GNT)

Nu weet ik dat sommigen uitzonderingen gaan maken op wat ik hier zeg en heftig zullen reageren om hun interpretatie te verdedigen. Ik vraag alleen dat u eerst de harde feiten overweegt. CT Russell was niet de eerste die met theorieën kwam op basis van deze en aanverwante verzen. Ik heb recentelijk historicus James Penton geïnterviewd en geleerd dat dergelijke voorspellingen al eeuwen aan de gang zijn. (Trouwens, ik zal binnenkort het Penton-interview vrijgeven.)

Er is een gezegde dat luidt: "De definitie van krankzinnigheid is steeds hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten." Hoe vaak gaan we ons concentreren op de woorden van Jezus en zijn waarschuwende woorden precies veranderen in wat hij was ons waarschuwen tegen?

Nu denkt u misschien dat we allemaal het recht hebben om te geloven wat we willen; dat 'leven en laten leven' ons synoniem zou moeten zijn. Na de beperkingen die we binnen de organisatie hebben doorstaan, lijkt dat een redelijk idee, maar na tientallen jaren met één uiterste te hebben geleefd, laten we niet overgaan op het andere uiterste. Kritisch denken is niet beperkend, maar evenmin is het losbandig of tolerant. Kritische denkers willen de waarheid.

Dus, als iemand naar je toekomt met persoonlijke interpretatie van profetische chronologie, herinner je Jezus 'berisping aan zijn discipelen toen ze hem vroegen of hij op dat moment het Koninkrijk Israël herstelde. "Hij zei tegen hen: 'Het is niet aan jou om de tijden of seizoenen te kennen die de Vader in zijn eigen rechtsgebied heeft geplaatst.'" (Ac 1: 7)

Laten we daar even bij stilstaan. Na de aanvallen van 9 / 11 heeft de Amerikaanse overheid ingesteld wat zij noemt: "No Fly Zones". Je vliegt overal in de buurt van het Witte Huis of de Freedom Tower in New York en je wordt waarschijnlijk uit de lucht geblazen. Die gebieden vallen nu onder de jurisdictie van de overheid. Je hebt geen recht om op te treden.

Jezus vertelt ons dat het niet aan ons is om te weten wanneer hij zal komen als koning. Dit is niet ons bezit. We hebben hier geen rechten.

Wat gebeurt er als we iets nemen dat niet van ons is? We hebben de gevolgen. Dit is geen spel, zoals de geschiedenis heeft bewezen. Vader straft ons echter niet voor het binnendringen in zijn domein. De straf is recht in de vergelijking ingebouwd, zie je? Ja, we straffen onszelf - en degenen die ons volgen. Deze straf is het gevolg wanneer voorspelde gebeurtenissen niet uitkomen. Levens worden verspild door ijdele hoop na te streven. Grote desillusie volgt. Anger. En helaas resulteert er al te vaak een verlies aan vertrouwen. Dit is het gevolg van wetteloosheid die voortkomt uit aanmatigendheid. Jezus voorspelde dit ook. Even vooruit springen we:

“En vele valse profeten zullen opstaan ​​en velen dwalen. En omdat wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen koud worden. ”(Matthew 24: 11, 12 ESV)

Dus als iemand naar je toekomt die veronderstelt de geheimen van God te hebben gedecodeerd en toegang te hebben tot verborgen kennis, ga er dan niet achteraan. Dit ben ik niet die praat. Dit is de waarschuwing van onze Heer. Ik heb geen acht geslagen op die waarschuwing wanneer ik dat had moeten doen. Dus ik spreek hier uit ervaring.

Toch zullen sommigen zeggen: 'Maar heeft Jezus ons niet verteld dat alles in een generatie zou gebeuren? Heeft hij ons niet verteld dat we het konden zien aankomen als we de bladeren zien ontluiken die de zomer voorspellen? 'Zulke verwijzen naar de verzen 32 tot 35 van Matthew 24. We zullen daar te zijner tijd op ingaan. Maar houd er rekening mee dat Jezus zichzelf niet tegenspreekt of misleidt. Hij vertelt ons in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk: "Laat de lezer onderscheidingsvermogen gebruiken", en dat is precies wat we gaan doen.

Laten we voor nu verder gaan naar de volgende verzen in het verslag van Mattheüs. Van de Engelse standaardversie hebben we:

Matthew 24: 9-11, 13 - “Dan zullen ze je overleveren aan verdrukking en je ter dood brengen, en je zult door alle naties worden gehaat omwille van mijn naam. En dan zullen velen wegvallen en elkaar verraden en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan ​​en velen op een dwaalspoor brengen ... Maar degene die volhardt tot het einde zal gered worden. "

Mark 13: 9, 11-13 - “Maar wees op je hoede. Want zij zullen u overleveren aan raden, en u zult geslagen worden in synagogen, en u zult voor gouverneurs en koningen staan ​​voor mijn bestwil, om voor hen te getuigen ... En wanneer zij u voor het gerecht brengen en u verlossen, wees dan niet van tevoren bezorgd wat u te zeggen hebt, maar zeg wat u in dat uur wordt gegeven, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En broer zal broer overleveren aan de dood, en de vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan ​​tegen ouders en hen ter dood brengen. En je zult door iedereen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar degene die volhardt tot het einde zal gered worden. "

Luke 21: 12-19 - “Maar vóór dit alles zullen ze je de handen opleggen en je vervolgen, je overleveren aan de synagogen en gevangenissen, en je zult voor koningen en bestuurders worden gebracht omwille van mijn naam. Dit is uw gelegenheid om te getuigen. Neem het daarom in gedachten op om niet van tevoren te mediteren hoe te antwoorden, want ik zal u een mond en wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan ​​of tegenspreken. Je wordt zelfs door ouders en broers en familieleden en vrienden overgeleverd, en sommigen van jullie zullen ter dood worden gebracht. Je zult door iedereen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal vergaan. Door je uithoudingsvermogen zul je je leven winnen. '

  • Wat zijn de gemeenschappelijke elementen van deze drie accounts?
 • Vervolging zal komen.
 • We zullen gehaat worden.
 • Zelfs degenen die het dierbaarst zijn, zullen zich tegen ons keren.
 • We zullen voor koningen en gouverneurs staan.
 • We zullen getuigen door de kracht van de Heilige Geest.
 • We zullen redding bereiken door uithoudingsvermogen.
 • We hoeven niet bang te zijn, want we zijn gewaarschuwd.

Je hebt misschien gemerkt dat ik een paar verzen heb weggelaten. Dat komt omdat ik ze specifiek wil behandelen vanwege hun controversiële aard; maar voordat ik daarop inga, zou ik willen dat u dit overweegt: tot op dit punt moet Jezus de vraag die de discipelen hem hebben gesteld nog beantwoorden. Hij heeft gesproken over oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, pestilenties, valse profeten, valse christussen, vervolgingen en getuigenis zelfs voor heersers, maar hij heeft hen geen teken gegeven.

Zijn er in de afgelopen 2,000-jaren geen oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, pestilenties geweest? Hebben vanaf de dag van Jezus tot de onze geen valse profeten en valse gezalfden of Christus velen misleid? Zijn niet de ware discipelen van Christus de afgelopen twee millennia vervolgd en zijn zij niet voor alle heersers getuige geboren?

Zijn woorden beperken zich niet tot een bepaalde periode, noch tot de eerste eeuw, noch tot onze tijd. Deze waarschuwingen zijn en blijven relevant totdat de laatste christen zijn of haar beloning ontvangt.

Sprekend voor mezelf, ik heb nooit vervolging gekend gedurende mijn leven totdat ik mezelf publiekelijk voor de Christus verklaarde. Het was pas toen ik het Woord van Christus boven het woord van mensen plaatste dat vrienden mij tegen mij keerde en mij overhandigde aan de heersers van de Organisatie. Velen van jullie hebben hetzelfde meegemaakt als ik, en veel erger. Ik heb nog niet met echte koningen en gouverneurs te maken gehad, maar in sommige opzichten zou dat gemakkelijker zijn geweest. Gehaat worden door iemand voor wie je geen natuurlijke genegenheid hebt, is op één manier moeilijk, maar het verbleekt in vergelijking met het hebben van degenen die je dierbaar zijn, zelfs familieleden, kinderen of ouders, die je aanzetten en je behandelen met haat. Ja, ik denk dat dit de zwaarste test van allemaal is.

Nu, om met die verzen om te gaan, heb ik overgeslagen. Vers 10 van Marcus 13 luidt: "En het evangelie moet eerst aan alle naties worden verkondigd." Luke maakt geen melding van deze woorden, maar Mattheüs voegt eraan toe en verschaft daarmee een vers dat Jehovah's Getuigen bevestigen als bewijs dat zij alleen zijn Gods uitverkoren volk. Lezen uit de Nieuwe-Wereldvertaling:

"En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle naties, en dan zal het einde komen." (Mt 24: 14)

Hoe belangrijk is dit vers voor de geest van een Jehovah's Getuige? Ik zal je vertellen van herhaalde persoonlijke ontmoetingen. Je kunt praten over de hypocrisie van het VN-lidmaatschap. Je kunt het gruwelijke record laten zien van talloze gevallen waarin de organisatie haar naam boven het welzijn van de kleintjes heeft gesteld door seksueel kindermisbruik te verbergen. U kunt erop wijzen dat hun doctrines van mensen zijn en niet van God. Toch wordt dit alles buiten beschouwing gelaten door de weerlegingsvraag: 'Maar wie doet het predikingswerk nog meer? Wie geeft nog een getuigenis aan alle naties? Hoe kan het predikingswerk zonder een organisatie worden uitgevoerd? '

Zelfs als ze de vele tekortkomingen van de organisatie erkennen, lijken veel Getuigen te geloven dat Jehovah alles over het hoofd zal zien of alles op zijn tijd zal herstellen, maar dat hij zijn geest niet zal wegnemen van de enige organisatie op aarde die de profetische woorden vervult van Matthew 24: 14.

Een goed begrip van Matthew 24: 14 is zo belangrijk om onze Getuige-broeders te helpen hun ware rol in de verwezenlijking van het doel van Vader te zien, zodat we dit recht doen aan onze volgende video-overweging.

Nogmaals bedankt voor het kijken. Ik wil ook degenen bedanken die ons financieel steunen. Uw donaties hebben geholpen om de kosten van het blijven produceren van deze video's te dragen en onze last te verlichten.

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.

  Lees dit in uw taal:

  Engels简体 中文DanskNederlandsFilippijnSuomiFrançaisDeutschItaliano日本語한국어ພາ ສາ ລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийSpaans.KiswahiliSvenskaதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZoeloe

  Pagina's van de auteur

  Kun jij ons helpen?

  onderwerpen

  Artikelen per maand

  9
  0
  Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x