Wanneer het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen iets verkeerd doet en een correctie moet aanbrengen die gewoonlijk in de gemeenschap wordt geïntroduceerd als 'nieuw licht' of 'verfijningen in ons begrip', wordt vaak het excuus herhaald om de verandering te rechtvaardigen: geïnspireerd. Er is geen kwade bedoeling. De verandering is eigenlijk een weerspiegeling van hun nederigheid en erkennen dat ze net zo onvolmaakt zijn als de rest van ons en alleen hun best doen om de leiding van de heilige geest te volgen.

Het doel van deze meerdelige serie is om die overtuiging op de proef te stellen. Hoewel we een goedbedoelende persoon kunnen excuseren die met de beste bedoelingen handelt als er fouten worden gemaakt, is het iets heel anders als we ontdekken dat iemand tegen ons heeft gelogen. Wat als de persoon in kwestie weet dat iets niet waar is en het toch blijft onderwijzen? Wat als hij zijn uiterste best doet om een ​​afwijkende mening te onderdrukken om zijn leugen te verbergen? In dat geval maakt hij ons misschien smaad vanwege de uitkomst die in Openbaring 22:15 wordt voorspeld.

“Buiten zijn de honden en degenen die spiritisme beoefenen en degenen die seksueel immoreel zijn en de moordenaars en de afgodendienaars en iedereen die van liegen houdt en liegt."(Re 22: 15)

We zouden niet schuldig willen zijn aan het liefhebben en beoefenen van een leugen, zelfs niet door omgang; dus het is goed voor ons om zorgvuldig te onderzoeken wat we geloven. De leer van Jehovah's Getuigen dat Jezus in 1914 onzichtbaar vanuit de hemel begon te regeren, vormt voor ons een uitstekend testgeval om te onderzoeken. Deze leer berust volledig op een tijdberekening die 607 vGT als uitgangspunt heeft. Vermoedelijk begonnen de bestemde tijden van de heidenen waarover Jezus in Lukas 21:24 sprak, in dat jaar en eindigden in oktober 1914.

Simpel gezegd, deze leerstelling is een hoeksteen van het geloofssysteem van Jehovah's Getuigen; en het berust allemaal op 607 vGT, het jaar waarin Jeruzalem werd verwoest en de overlevenden in ballingschap naar Babylon werden gevoerd. Hoe belangrijk is 607 vGT om te getuigen?

 • Zonder 607 is de 1914 onzichtbare aanwezigheid van Christus niet gebeurd.
 • Zonder 607 begonnen de laatste dagen niet in 1914.
 • Zonder 607 kan er geen generatieberekening plaatsvinden.
 • Zonder 607 kan er geen geclaimde 1919-benoeming van het Besturende Lichaam als de Trouwe en Discrete Slaaf (Mt 24: 45-47) worden beweerd.
 • Zonder 607 wordt het uiterst belangrijke huis-aan-huisbediening om mensen te redden van vernietiging aan het einde van de laatste dagen een zinloze verspilling van miljarden uren inspanning.

Gezien dit alles is het heel begrijpelijk dat de organisatie veel moeite zou doen om de geldigheid van 607 als een geldige historische datum te ondersteunen, ondanks het feit dat geen geloofwaardig archeologisch onderzoek of wetenschappelijk werk een dergelijk standpunt ondersteunt. Getuigen worden ertoe gebracht te geloven dat al het archeologische onderzoek dat door wetenschappers wordt gedaan, onjuist is. Is dit een redelijke aanname? De Organisatie van Jehovah's Getuigen heeft een krachtig geïnvesteerd belang dat bewezen kan worden als de datum waarop koning Nebukadnezar Jeruzalem verwoestte. Aan de andere kant heeft de wereldwijde gemeenschap van archeologen er geen belang bij om te bewijzen dat Jehovah's Getuigen ongelijk hebben. Ze zijn alleen bezig met het verkrijgen van een nauwkeurige analyse van de beschikbare gegevens. Als gevolg hiervan zijn ze het er allemaal over eens dat de datum van de vernietiging van Jeruzalem en de joodse ballingschap naar Babylon plaatsvond in 607 of 586 vGT

Om deze bevinding tegen te gaan, heeft de organisatie zelf onderzoek gedaan dat we in de volgende bronnen zullen vinden:

Laat je koninkrijk komen, pagina's 186-189, bijlage

de Wachttoren, Okt 1, 2011, pagina's 26-31, "When Was Ancient Jerusalem Destroyed, Part 1".

de Wachttoren, Nov 1, 2011, pagina's 22-28, "When Was Ancient Jerusalem Destroyed, Part 2".

Wat betekent de Wachttoren claim?

Op pagina 30 van oktober 1, 2011 Public Edition van de Wachttoren wij lezen:

“Waarom houden veel autoriteiten vast aan de datum 587 vGT? Ze steunen op 2 informatiebronnen; de geschriften van klassieke historici en de Canon van Ptolemaeus. "

Dit is gewoon niet waar. Tegenwoordig leunen onderzoekers op letterlijk tienduizenden Neo-Babylonische geschreven documenten die in klei zijn bewaard, gelegen in het British Museum en vele andere musea over de hele wereld. Deze documenten zijn zorgvuldig vertaald door experts en vervolgens met elkaar vergeleken. Vervolgens combineerden ze deze hedendaagse documenten als puzzelstukjes om een ​​chronologisch beeld te voltooien. De uitgebreide studie van deze documenten levert het sterkste bewijs op, omdat de gegevens afkomstig zijn uit primaire bronnen, mensen die leefden tijdens het Nieuw-Babylonische tijdperk. Met andere woorden, ze waren ooggetuigen.

De Babyloniërs waren nauwgezet in het vastleggen van alledaagse alledaagse activiteiten zoals huwelijken, aankopen, landaankopen, etcetera. Ze dateerden deze documenten ook op basis van het regeringsjaar en de naam van de huidige koning. Met andere woorden, ze hielden een overweldigende overvloed aan zakelijke ontvangstbewijzen en juridische documenten bij, waarbij ze per ongeluk een chronologisch spoor vastlegden voor elke regerende koning tijdens het Nieuw-Babylonische tijdperk. Er zijn zoveel van deze documenten in chronologische volgorde dat de gemiddelde frequentie er een is voor elke paar dagen - niet voor weken, maanden of jaren. Deskundigen hebben dus voor elke week documenten met de naam van een Babylonische koning erop geschreven, samen met het genummerde jaar van zijn regering. Het complete Neo-Babylonische tijdperk is door archeologen in kaart gebracht en zij beschouwen dit als primair bewijs. Daarom is de bovenstaande verklaring gemaakt in de Wachttoren artikel is niet waar. Het vereist dat we zonder enig bewijs accepteren dat deze archeologen al het bewijs negeren dat ze zo hard hebben gewerkt om te verzamelen ten gunste van "de geschriften van klassieke historici en de Canon van Ptolemaeus".

Een argument van Strawman

Een klassieke logische denkfout die bekend staat als een 'stromanargument' bestaat uit het maken van een valse bewering over wat je tegenstander zegt, gelooft of doet. Zodra uw publiek dit valse uitgangspunt accepteert, kunt u doorgaan met het slopen en de winnaar lijken. Dit specifieke Wachttoren-artikel (w11 10/1) gebruikt een afbeelding op pagina 31 om precies zo'n stroman-argument op te bouwen.

Deze "Korte samenvatting" begint met iets te zeggen dat waar is. "Seculiere historici zeggen gewoonlijk dat Jeruzalem in 587 vGT werd verwoest". Maar alles wat "seculier" is, wordt door Getuigen als zeer verdacht beschouwd. Deze vooringenomenheid speelt in op hun volgende verklaring, die onjuist is: de bijbelchronologie geeft niet sterk aan dat de vernietiging plaatsvond in 607 vGT. In feite geeft de bijbel ons helemaal geen data. Het verwijst alleen naar het 19e regeringsjaar van Nebukadnezar en geeft aan dat de periode van dienstbaarheid 70 jaar duurt. We moeten voor onze begindatum vertrouwen op seculier onderzoek, niet op de bijbel. (Denk je niet dat als God wilde dat we een berekening maakten zoals Getuigen hebben gemaakt, hij ons in zijn eigen woord een begindatum zou hebben gegeven en niet van ons zou hebben verlangd dat we op wereldlijke bronnen leunen?) Zoals we hebben gezien, is de tijd periode van 70 jaar is niet ongetwijfeld verbonden met de vernietiging van Jeruzalem. Niettemin kunnen de verkondigers nu hun fundament hebben gelegd en kunnen ze nu hun stroman bouwen.

We hebben al aangetoond dat de derde bewering niet waar is. Seculiere historici baseren hun conclusies niet voornamelijk op de geschriften van klassieke historici, noch op de canon van Ptolemaeus, maar op harde gegevens die zijn verkregen uit duizenden opgegraven kleitabletten. De uitgevers verwachten echter van hun lezers dat ze deze onwaarheid zonder meer accepteren, zodat ze de bevindingen van 'seculiere historici' in diskrediet kunnen brengen door te beweren dat ze vertrouwen op onbetrouwbare bronnen, terwijl ze in feite vertrouwen op het harde bewijs van duizenden kleitabletten.

Natuurlijk is er nog steeds het feit van die kleitabletten om mee om te gaan. Merk als volgt op hoe de Organisatie wordt gedwongen deze overvloed aan harde gegevens te erkennen die de precieze datum van de vernietiging van Jeruzalem vaststellen, maar het allemaal verwerpen met een ongefundeerde veronderstelling.

“Zakelijke tablets bestaan ​​al jaren die traditioneel worden toegeschreven aan de Nieuw-Babylonische koningen. Wanneer het aantal jaren dat deze koningen regeerden zijn opgeteld en er een berekening wordt gemaakt van de laatste Nieuw-Babylonische koning, Nabonidus, is de datum voor de vernietiging van Jeruzalem 587 vGT bereikt Deze manier van daten werkt echter alleen als elke koning de andere in hetzelfde jaar volgde, zonder tussentijdse pauzes. '
(w11 11 / 1 p. 24 Wanneer werd het oude Jeruzalem verwoest? - Deel twee)

De gemarkeerde zin introduceert twijfel in de bevindingen van 's werelds archeologen, maar levert nu bewijs om dit te staven. Moeten we aannemen dat de Organisatie van Jehovah's Getuigen tot dusverre onbekende overlappingen en hiaten in regeringsjaren heeft blootgelegd die talloze toegewijde onderzoekers hebben gemist?

Dit is vergelijkbaar met het afwijzen van vingerafdrukken van een beschuldigde op de plaats van een misdrijf ten gunste van een schriftelijke verklaring van zijn vrouw die beweert dat hij de hele tijd bij haar thuis was. Deze duizenden kosten van spijkerschrifttabletten zijn primaire bronnen. Ondanks incidentele schrift- of coderingsfouten, onregelmatigheden of ontbrekende stukjes, als een gecombineerde set, bieden ze overweldigend een samenhangend en coherent beeld. Primaire documenten bieden onpartijdig bewijs, omdat ze geen eigen agenda hebben. Ze kunnen niet worden geslingerd of omgekocht. Ze bestaan ​​alleen als een onbevooroordeelde getuige die vragen beantwoordt zonder een woord te zeggen.

Om hun doctrine te laten werken, vereisen de berekeningen van de organisatie dat er een 20-jaarkloof in het Neo-Babylonische tijdperk is die eenvoudig niet kan worden verklaard.

Wist u dat Wachttoren-publikaties de aanvaarde regeringsjaren van de Nieuw-Babylonische koningen werkelijk hebben gepubliceerd zonder dat ze daar tegen op tegen waren? Deze ambiguïteit lijkt onbewust te zijn gedaan. U moet uw eigen conclusies trekken uit de hier vermelde gegevens:

Terugtellend vanaf 539 vGT toen Babylon werd vernietigd - een datum waarover zowel archeologen als Jehovah's Getuigen het eens zijn - hebben we Nabonidus die 17 jaar regeerde vanaf 556 naar 539 BCE. (it-2 p. 457 Nabonidus; zie ook Aid to Bible Understanding, p. 1195)

Nabonidus volgde Labashi-Marduk die pas vanaf 9 regeerde 557 BCE  Hij werd benoemd door zijn vader, Neriglissar, die vier jaar lang regeerde 561 naar 557 BCE na het vermoorden van Evil-merodach die 2 jaar regeerde van 563 naar 561 BCE
(w65 1 / 1 p. 29 De vreugde van de goddelozen is van korte duur)

Nebuchadnezzar regeerde 43 jaar vanaf 606-563 BCE (dp hoofdstuk. 4 p. 50 par. 9; it-2 p. 480 par. 1)

Het optellen van deze jaren samen geeft ons een beginjaar voor de regel van Nebuchadnezzar als 606 BCE

koning Einde van heerschappij Regeringsduur
Nabonidus 539 BCE 17 jaar
Labashi-Marduk 557 BCE 9 maanden (genomen een 1 jaar)
Neriglissar 561 BCE 4 jaar
Evilmerodach 563 BCE 2 jaar
Nebucadnezar 606 BCE 43 jaar

De muren van Jeruzalem werden doorbroken in het 18e jaar van Nebukadnezar en vernietigd in het 19e jaar van zijn regering.

“In de vijfde maand, op de zevende dag van de maand, dat wil zeggen in het 19e jaar van koning Nebukadnezar, de koning van Babylon, kwam Nebuzaradan, de leider van de wacht, de dienaar van de koning van Babylon, naar Jeruzalem. Hij verbrandde het huis van Jehovah, het huis van de koning, en alle huizen van Jeruzalem; hij heeft ook het huis van elke prominente man platgebrand. ”(2 Kings 25: 8, 9)

Daarom geeft het toevoegen van 19-jaren aan het begin van het bewind van Nebuchadnezzar ons 587 BCE, dat is precies waar alle experts het over eens zijn, inclusief onbewust de organisatie op basis van hun eigen gepubliceerde gegevens.

Dus, hoe omzeilt de organisatie dit? Waar vinden ze de ontbrekende 19 jaar om het begin van Nebukadnezars regering terug te dringen tot 624 vGT om hun vernietiging van Jeruzalem in 607 vGT te laten werken?

Zij doen niet. Ze voegen een voetnoot toe aan hun artikel die we al hebben gezien, maar laten we het nog eens bekijken.

“Zakelijke tablets bestaan ​​al jaren die traditioneel worden toegeschreven aan de Nieuw-Babylonische koningen. Wanneer het aantal jaren dat deze koningen regeerden zijn opgeteld en er een berekening wordt gemaakt van de laatste Nieuw-Babylonische koning, Nabonidus, is de datum voor de vernietiging van Jeruzalem 587 vGT bereikt Deze manier van daten werkt echter alleen als elke koning de andere in hetzelfde jaar volgde, zonder tussentijdse pauzes. '
(w11 11 / 1 p. 24 Wanneer werd het oude Jeruzalem verwoest? - Deel twee)

Dit komt erop neer dat de 19 jaar er moeten zijn omdat ze er moeten zijn. We hebben ze nodig om daar te zijn, dus ze moeten er zijn. De redenering is dat de Bijbel niet verkeerd kan zijn, en volgens de interpretatie van Jeremia 25: 11-14 door de Organisatie, zou er zeventig jaar van verwoesting zijn die eindigde in 537 vGT toen de Israëlieten naar hun land terugkeerden.

Nu zijn we het erover eens dat de Bijbel niet verkeerd kan zijn, waardoor we twee mogelijkheden hebben. Of de archeologische gemeenschap van de wereld heeft het bij het verkeerde eind, of het Besturende Lichaam interpreteert de Bijbel verkeerd.

Hier is de relevante passage:

“. . .En dit hele land moet een verwoeste plaats worden, een object van verbazing, en deze naties zullen de koning van Babylon zeventig jaar moeten dienen. '' '' En het moet gebeuren dat wanneer zeventig jaar is vervuld, ik ter verantwoording zal roepen tegen de koning van Babylon en tegen die natie ', is de uitspraak van Jehovah', hun dwaling, zelfs tegen het land van de Chaldeeën, en ik zal het woest maken tot onbepaalde tijd. En ik zal in dat land al mijn woorden brengen die ik ertegen heb gesproken, zelfs alles wat in dit boek staat dat Jeremia heeft geprofeteerd tegen alle naties. Want zelfs zijzelf, vele naties en grote koningen, hebben hen als dienaren uitgebuit; en ik zal ze terugbetalen volgens hun activiteit en volgens het werk van hun handen. '”” (Jer 25: 11-14)

Zie je het probleem meteen? Jeremia zegt dat zeventig jaar zou eindigen wanneer Babylon ter verantwoording wordt geroepen. Dat was in 539 BCE. Daarom tellen we 70 jaar terug als 609 BCE niet 607. Dus vanaf het begin zijn de berekeningen van de organisatie onjuist.

Kijk nu eens goed naar vers 11. Het zegt, "deze naties zal moeten dienen de koning van Babylon 70 jaar. " Het heeft niet over verbanning naar Babylon. Het gaat over het dienen van Babylon. En het gaat niet alleen over Israël, maar ook over de naties eromheen - "deze naties".

Israël werd ongeveer twintig jaar door Babylon veroverd voordat Babylon terugkeerde om de stad te vernietigen en de bevolking te verdrijven. Aanvankelijk diende het Babylon als een vazalstaat en betaalde het eer. Babylon nam ook alle intellectuelen en jongeren van de natie mee bij die eerste verovering. Daniël en zijn drie metgezellen behoorden tot die groep.

Dus de startdatum van de 70-jaren is niet vanaf het moment waarop Babylon Jeruzalem volledig verwoestte, maar vanaf de tijd waarin het voor het eerst al die naties veroverde, inclusief Israël. Daarom kan de organisatie 587 vGT accepteren als de datum waarop Jeruzalem werd vernietigd zonder de 70-jaarprofetie te schenden. Toch hebben ze resoluut geweigerd om dit te doen. In plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om opzettelijk het harde bewijs te negeren en een leugen te plegen.

Dit is het echte probleem dat we onder ogen moeten zien.

Als dit alleen maar het gevolg zou zijn van onvolmaakte mannen die eerlijke fouten maken als gevolg van onvolmaaktheid, dan zouden we het misschien over het hoofd kunnen zien. We zouden dit kunnen zien als een theorie die ze hebben ontwikkeld, meer niet. Maar de realiteit is dat zelfs als het begon als een goedbedoelende theorie of interpretatie, niet echt gebaseerd op bewijs, ze nu toegang hebben tot het bewijs. We doen het allemaal. Gezien dit, op welke basis blijven ze deze theorie als feit naar voren brengen? Als wij, zittend in onze huizen zonder het voordeel van formeel onderwijs in archeologie en forensische wetenschappen, deze dingen kunnen leren, hoeveel te meer de organisatie met de aanzienlijke middelen tot haar beschikking? Toch blijven ze een valse leer in stand houden en straffen ze iedereen die het openlijk niet met hen eens is, op een agressieve manier – wat, zoals we allemaal weten, het geval is. Wat zegt dit over hun ware motivatie? Het is aan een ieder om hier serieus over na te denken. We zouden niet willen dat onze Heer Jezus de woorden van Openbaring 22:15 op ons persoonlijk zou toepassen.

“Buiten zijn de honden en degenen die spiritisme beoefenen en degenen die seksueel immoreel zijn en de moordenaars en de afgodendienaars en iedereen die van liegen houdt en liegt. '”(Re 22: 15)

Zijn de Watchtower-onderzoekers niet op de hoogte van deze feiten? Maken ze zich alleen schuldig aan een fout door imperfectie en slordig onderzoek?

We willen u graag een extra bron geven om over na te denken:

Er is een Neo-Babylonische primaire bron wiens betekenis bij het dateren van de duur van het bewind van deze koningen iets is de Wachttoren vertelt ons er niet over. Dit is een inscriptie op een grafsteen die bewijst dat er geen kloof was gelijk aan twintig jaar tussen deze koningen. Het vervangt de verslagen van de historici omdat de vertellers er waren tijdens het bewind van deze koningen.

Deze inscriptie is de korte biografie van de koningin-moeder van koning Nabonidus ', Adad-Guppi. Deze inscriptie werd ontdekt op een gedenksteen in het jaar 1906. Een tweede exemplaar werd 50 jaar later gevonden op een andere opgravingslocatie. Dus nu hebben we bevestigend bewijs van de nauwkeurigheid ervan.

Daarop vertelt de koningin-moeder haar leven, hoewel een deel ervan postuum werd voltooid door haar zoon, koning Nabonidus. Ze was een ooggetuige die de regering van alle koningen uit de Nieuw-Babylonische periode heeft meegemaakt. De inscriptie geeft haar 104-jarige leeftijd op basis van de gecombineerde jaren van alle regerende koningen en onthult dat er duidelijk geen hiaten waren, zoals de Organisatie beweert. Het document waarnaar wordt verwezen, is NABON. N ° 24, HARRAN. We hebben de inhoud hieronder weergegeven voor uw onderzoek. Daarnaast is er een website genaamd Worldcat.org. Als u wilt bevestigen of dit document echt is en niet is gewijzigd. Deze geweldige website laat zien welke bibliotheek bij jou in de buurt een relevant boek op de planken heeft staan. Dit document bevindt zich in De oude teksten uit het Nabije Oosten door James B Pritchard. Het staat vermeld onder de inhoudsopgave onder Moeder van Nabonidus. Volume 2, pagina 275 of Volume 3, pagina 311, 312.

Hier is een link naar een vertaling online.

Adad-Guppi Memorial Stone-tekst

Vanaf het 20e jaar van Assurbanipal, koning van Assyrië, dat ik ben geboren (in)
tot het 42e jaar van Assurbanipal, het 3e jaar van Asur-etillu-ili,
zijn zoon, het 2 I St-jaar van Nabopolassar, het 43e jaar van Nebuchadrezzar,
het 2e jaar van Awel-Marduk, het 4e jaar van Neriglissar,
in 95 jaar van de god Sin, koning van de goden van hemel en aarde,
(in) waarnaar ik de heiligdommen van zijn grote godheid zocht,
(voor) mijn goede daden keek hij me glimlachend aan
hij hoorde mijn gebeden, hij schonk mijn woorden, de toorn
van zijn hart kalmeerde. Richting E-hul-hul de tempel van Sin
die (is) in Harran, de verblijfplaats van de vreugde van zijn hart, hij was verzoend, hij had
beschouwen. Zonde, koning van de goden, keek naar mij en
Nabu-na'id (mijn) enige zoon, de kwestie van mijn baarmoeder, voor het koningschap
hij riep, en het koningschap van Sumer en Akkad
van de grens van Egypte (op) de bovenzee zelfs tot de benedenzee
alle landen die hij hier heeft toevertrouwd
aan zijn handen. Mijn twee handen hief ik op en tot Sin, koning van de goden,
eerbiedig met smeking [(ik bad) aldus, ”Nabu-na'id
(mijn) zoon, nakomelingen van mijn baarmoeder, geliefde van zijn moeder,]
Kol. II.

je hebt hem tot het koningschap geroepen, je hebt zijn naam uitgesproken,
op bevel van uw grote godheid mogen de grote goden
ga naar zijn twee kanten, mogen zij zijn vijanden laten vallen,
vergeet niet, (maar) maak goede E-hul-hul en de afwerking van de fundering (?)
Toen in mijn droom zijn twee handen waren opgelegd, Sin, koning van de goden,
sprak aldus tot mij: 'Met u zal ik Nabu-na'id, uw zoon, de terugkeer van de goden en de woning van Harran in handen geven;
Hij zal E-hul-hul bouwen, zijn structuur perfectioneren, (en) Harran
meer dan (het was) voordat hij het zal vervolmaken en op zijn plaats herstellen.
De hand van Sin, Nin-gal, Nusku en Sadarnunna
I. hij zal zich vastgrijpen en ervoor zorgen dat ze E-hul-hul binnengaan “. Het woord van zonde,
koning van de goden, die hij tot mij sprak, eerde ik en ik zag zelf (het vervulde);
Nabu-na'id, (mijn) enige zoon, nakomelingen van mijn baarmoeder, de riten
vergeten van Sin, Nin-gal, Nusku en
Sadarnunna vervolmaakte hij, E-hul-hul
opnieuw bouwde en perfectioneerde hij de structuur, meer Harran
dan daarvoor perfectioneerde en herstelde hij het op zijn plaats; de hand
van Sin, Nin-gal, Nusku en Sadarnunna uit
Suanna zijn koninklijke stad sloeg hij vast, en in het midden van Harran
in E-hul-hul de verblijfplaats van hun harten gemak met vreugde
en verheugend liet hij hen wonen. Wat uit vroegere tijden Sin, koning van de goden,
had het niet gedaan en aan niemand gegeven (hij deed het) voor de liefde van mij
die ooit zijn godheid had aanbeden, de zoom van zijn mantel-Sin, koning van de goden, had aangegrepen,
hief mijn hoofd op en legde een goede naam op mij in het land,
lange dagen, jaren van gemoedsrust vermenigvuldigde hij mij.
(Nabonidus): vanaf de tijd van Assurbanipal, koning van Assyrië, tot het 9e jaar
van Nabu-na'id koning van Babylon, de zoon, nakomelingen van mijn baarmoeder
104 jaar van geluk, met de eerbied die Sin, koning van de goden,
geplaatst in mij, liet hij mij bloeien, mijn eigen zelf: de aanblik van mijn twee is duidelijk,
Ik ben uitstekend in begrip, mijn hand en beide voeten zijn gezond,
goed gekozen zijn mijn woorden, vlees en drinken
ben het met me eens, mijn vlees is goed, blij is mijn hart.
Mijn afstammelingen tot vier generaties van mij bloeien in zichzelf
Ik heb gezien, ik ben tevreden (met) nakomelingen. O Sin, koning van de goden, voor gunst
gij hebt naar mij gekeken, mijn dagen verlengd; Nabu-na'id, koning van Babylon,
mijn zoon, aan Sin mijn heer heb ik hem toegewijd. Zolang hij leeft
laat hem u niet beledigen; het genie van gunst, genie van gunst die (bij) met mij is
gij hebt aangesteld en zij hebben mij (ook) met mij verwekt
benoem (hen) en goddeloosheid en aanstoot tegen uw grote godheid
verdraag niet, maar laat hem uw grote godheid aanbidden. In de 2I-jaren
van Nabopolassar, koning van Babylon, in de 43-jaren van Nebukadrezar,
zoon van Nabopolassar, en 4 jaar van Neriglissar, koning van Babylon,
(wanneer) zij 68 jaar het koningschap uitoefenden
met heel mijn hart heb ik hen vereerd, ik waakte over hen,
Nabu-na'id (mijn) zoon, nakomelingen van mijn baarmoeder, voor Nebukadrezar
zoon van Nabopolassar en (voorheen) Neriglissar, koning van Babylon, ik liet hem staan,
dag en nacht waakte hij over hen
wat hen aangenaam was, speelde hij voortdurend,
mijn naam maakte hij (om) favoriet te zijn in hun ogen, (en) leuk vinden
[een dochter van] hun [eigen] zij hieven mijn hoofd op
Kol. III.

Ik voedde (hun geest) en wierookoffer
rijk, van zoete smaak,
Ik ben voortdurend voor hen aangesteld en
ooit voor hen gelegd.
(Nu) in het 9e jaar van Nabu-na'id,
koning van Babylon, het lot
van zichzelf droeg haar weg, en
Nabu-na'id, koning van Babylon,
(haar) zoon, kwestie van haar baarmoeder,
haar lijk begroef en [gewaden]
prachtig, een heldere mantel
goud, helder
mooie stenen, [kostbare] stenen,
dure stenen
zoete olie haar lijk hij [gezalfde]
ze legden het op een geheime plek. [Ossen en]
schapen (vooral) vetgemest hij [geslacht]
voor het. Hij verzamelde [de mensen]
van Babylon en Borsippa, [met het volk]
wonen in verre gebieden, [koningen, prinsen en]
gouverneurs, van [de grens]
van Egypte aan de Bovenzee
(even) naar de Benedenzee, [maakte hij omhoog],
rouw een
huilend trad hij op, [stof?]
zij wierpen 7 dagen op hun hoofd
en 7 nachten met
ze snijden zichzelf (?), hun kleding
werden neergeworpen (?). Op de zevende dag
de mensen (?) van het hele land hun haar (?)
geschoren, en
hun kleren
van hun kleren
in (?) hun plaatsen (?)
ze ? naar
bij vlees (?)
parfums verfijnd hij vergaarde (?)
zoete olie op de hoofden [van het volk]
hij stortte uit, hun harten
hij maakte blij, hij [juichte (?)]
hun geest, de weg [naar hun huizen]
hij heeft (?) niet onthouden (?)
naar hun eigen plaatsen gingen ze.
Doe je, of het nu een koning of een prins is.
(De rest is te fragmentarisch voor vertaling tot: -)
Angst (de goden), in hemel en aarde
bid tot hen, [verwaarlozing] niet [de uiting]
van de mond van zonde en de godin
maak uw zaad veilig
[ever (?)] en voor [ever (?)].

Er is dus gedocumenteerd dat vanaf het 20e jaar van Assurbanipal tot het 9e jaar van zijn eigen regering, Nabonidus 'moeder, Adad Guppi * 104 werd. Ze liet de jonge koning Labashi-Marduk achterwege, omdat wordt aangenomen dat Nabonidus zijn moord heeft bedacht nadat hij enkele maanden had geregeerd.

Ze zou ongeveer 22 of 23 zijn geweest toen Nabopolasar naar de troon opsteeg.

Leeftijd Regeringslengte van Adad + koningen
23 + 21 jaar (Nabonassar) = 44
44 + 43 jaar (Nebuchadnezzar) = 87
87 + 2 jaar (Amel-Marduk) = 89
89 + 4 jaar (Neriglissar) = 93
93 Haar zoon Nabonidus klom op naar de troon.
+ 9 Ze stierf 9 maanden later
* 102 Nabonidus '9e jaar

 

* Dit document vermeldt haar leeftijd van 104 jaar. De afwijking van 2 jaar is algemeen bekend bij deskundigen. De Babyloniërs hielden geen rekening met verjaardagen, dus de schrijfster moest haar jaren optellen. Hij maakte een fout door geen rekening te houden met een 2-jarige overlap van de regering van Asur-etillu-ili, (koning van Assyrië) met de regering van Naboplassar, (koning van Babylon). Zie pagina 331, 332 van het boek, Gentile Times heroverwogen, door Carl Olof Jonsson voor een meer diepgaande uitleg.

Er zijn geen hiaten zoals aangegeven door deze eenvoudige grafiek, alleen een overlap. Als Jeruzalem in 607 vGT was verwoest, zou Adad Guppi een onwaarschijnlijke 122 jaar zijn geweest toen ze stierf. Bovendien komen de jaren van de regering van de koningen op dit document overeen met de namen / regeringsjaren van elke koning die te vinden zijn op de tienduizenden Babylonische dagelijkse zakelijke en wettelijke ontvangsten.

De leerstelling van de Getuigen van 607 vGT als het jaar van de vernietiging van Jeruzalem is slechts een hypothese die niet door harde bewijzen wordt ondersteund. Bewijs, zoals de inscriptie Adad Guppi, bestaat uit vaststaand feit. Deze primaire bron, de inscriptie van Adad Guppi, vernietigt de hypothese van 20 jaar tussen koningen. De schrijvers van Steun aan Bible Understanding zou de biografie van Adad Guppi te zien hebben gekregen, maar er wordt in geen van de eigen publicaties van de Organisatie over gesproken.

"Spreek de waarheid van jullie allemaal met zijn buurman" (Efeziërs 4: 25).

Hebt u, gegeven dit gebod van God, het recht om de biografie van Adad-Guppi niet te zien? Hadden we niet alle bewijzen moeten krijgen Van het Wachttorengenootschap onderzoekers hadden gevonden? Hadden we niet het recht om een ​​weloverwogen beslissing te nemen over wat we moesten geloven? Kijk naar hun eigen mening over het delen van bewijsmateriaal.

Dit bevel betekent echter niet dat we iedereen die ons vraagt ​​alles moeten vertellen wat hij wil weten. We moeten de waarheid vertellen aan iemand die het recht heeft om te weten, maar als iemand dat niet heeft, kunnen we ontwijkend zijn. (de Wachttoren, Juni 1, 1960, pp. 351-352)

Misschien weten ze niets van deze inscriptie, zou je kunnen denken. Dat is simpelweg niet het geval. De organisatie is hiervan op de hoogte. Ze verwijzen er eigenlijk naar in het betreffende artikel. Zie het gedeelte Opmerkingen, punt 9 op pagina 31. Ze bevatten zelfs nog een misleidende verklaring.

"Ook de Harran Inscripties van Nabonidus, (H1B), regel 30, heeft hem (Asur-etillu'ili) net voor Nabopolassar vermeld."  (Opnieuw is een misleidende verklaring van het Wachttorengenootschap, terwijl ze proberen de lijst van de koningen van Ptolemaeus te claimen, onjuist omdat de naam van Asur-etillu-ili niet voorkomt op zijn lijst van Babylonische koningen). In feite was hij een koning van Assyrië, nooit een dubbele koning van Babylon en Assyrië. Als hij dat wel was, zou hij op de lijst van Ptolemaeus zijn opgenomen.

Dit is dus slechts een van de weinige bewijsstukken waarvan het Besturende Lichaam zich bewust is, maar waarvan zij de inhoud hebben verborgen voor de achterban. Wat is er nog meer? Het volgende artikel zal meer primair bewijs leveren dat voor zichzelf spreekt.

Om het volgende artikel in deze serie te bekijken, volg deze link.

 

 

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
  30
  0
  Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x