„De hele Schrift is door God geïnspireerd en heilzaam.” - 2 Timotheüs 3:16

[Van ws 11/19 p.20 Studieartikel 47: 20 januari - 26 januari 2020]

Aanvankelijk doet de titel van het artikel de lezer hopen dat dit een artikel is dat het lezen waard is. We kunnen zoveel dingen leren uit het boek Leviticus. Dus, wat is het belangrijkste punt van dit artikel denk je?

Geef een antwoord in gedachten, snel voordat het antwoord rechtstreeks uit het artikel in de Wachttoren wordt gegeven.

En het antwoord is ... Tromgeroffel ... je had het niet geraden ...

"Ben ik dankbaar dat ik geassocieerd ben met het aardse deel van Jehovah's organisatie? Jehovah heeft ons bewijs gegeven dat net zo overtuigend is als het letterlijke vuur uit de hemel in de dagen van Mozes en Aäron ”. ???

„Hoe kunnen we onze steun tonen aan de organisatie die Jehovah gebruikt? Door de op de Bijbel gebaseerde richting te volgen die we krijgen in onze publicaties en onze vergaderingen, vergaderingen en congressen. Bovendien kunnen we onze steun tonen door zo volledig mogelijk te delen in het predikings- en onderwijzingswerk ”. (Beide citaten paragraaf 17)

Wat een absoluut verbazingwekkende openbaring. Van alle dingen die we konden leren, weet ik zeker dat dat niet bovenaan je lijst stond. Wat een adembenemende conclusie!

Nu ben ik er dus zeker van dat je teder aan de haak bent, jeukend om te weten welk bewijs zo overtuigend als het letterlijke vuur uit de hemel was in de tijd van Mozes, Jehovah ons vandaag heeft gegeven.

Geduld, ... het bewijs is ...

" Denk aan de overvloed aan spiritueel voedsel dat vandaag gratis beschikbaar is in meer dan 900 talen! Het is onmiskenbaar bewijs van goddelijke steun ”. „Overweeg verder bewijs van Jehovah's zegen: het predikingswerk. Het goede nieuws wordt echt gepredikt 'op de hele bewoonde aarde' (Par.16).

Ja, dat is de som van het vermeende bewijs dat zo overtuigend bedoeld is als letterlijk vuur uit de hemel!

Pauzeer daar even over na.

Het is vanzelfsprekend bekend dat gewetenloze statistieken kunnen manipuleren om het tegenovergestelde van de werkelijkheid te bewijzen.

Laat staan ​​dat bijvoorbeeld de Bible Gateway heeft talloze bijbelvertalingen in vele talen online beschikbaar, of dat verschillende bijbelgenootschappen bijbels in honderden talen beschikbaar stellen, zoals de British and Foreign Bible Society of de International Bible Society, niet te verwarren met IBSA, een juridische entiteit van JW !.

Bijbelgenootschappen

Is het niet interessant dat de Bijbel duidelijk de primaire focus van deze twee samenlevingen is? Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de vele willekeurig gekozen. Vergelijk de namen van deze twee samenlevingen met het belangrijkste juridische bedrijf dat door de Organisatie wordt gebruikt, namelijk de Watchtower, Bible and Tract Society. Ja, eerst het Wachttorengenootschap, daarna de Bijbel. Is dat niet precies de prioriteit die we in werkelijkheid op de congregatiebijeenkomsten vinden?

Wat betreft de zogenaamde 'Verder bewijs”, Konden de katholieke kerk en vele andere protestantse groepen beweren dat ze dat niet alleen hadden gedaan, maar ook dat vele jaren, zelfs eeuwen eerder. Door de eeuwen heen hebben ze duizenden zendelingen uitgezonden. (Dit bewijst ook niet dat de katholieke kerk of een protestantse groep Gods organisatie op aarde is. Het dient alleen om te benadrukken dat als de organisatie cijfers wil claimen als 'Verder bewijs" dan moet het veel betere cijfers hebben dan elke andere religieuze organisatie en dat is duidelijk niet het geval.)

Bovendien, de "goed nieuws", is nauwelijks goed nieuws als het bestaat uit 'allen die geen deel uitmaken van de grote menigte (door de Organisatie gedefinieerd als Jehovah's Getuigen met een aardse hoop) zullen sterven in Armageddon'.

Er zijn 4 lessen uitgelicht in dit artikel in de Wachttoren, dus we zullen alle vier bekijken.

„Eerste les: we moeten Jehovah's goedkeuring hebben om onze offers te kunnen aanvaarden.” (Par.3)

Het studieartikel is eigenlijk juist in deze verklaring. Helaas is de paragraaf die deze verklaring uitbreidt niet zo nauwkeurig.

Het beweert bijvoorbeeld 'Hij accepteert ons als zijn vrienden! (Psalm 25:14) '. De NWT Vertaalcommissie heeft het ook nodig geacht om de meer gebruikelijke weergave van dit vers, dat in de Referentie-editie was, te wijzigen „De intimiteit met Jehovah behoort aan hen die bang voor hem zijn, ook aan zijn verbond, om hen het te laten weten.” Dit wordt ook vertaald als "geheim" door 13 vertalingen op Biblehub, “Intimate” tegen 1 en “Toevertrouwt” door 2. Nu, door de formulering van de nieuwste NWT-vertaling, impliceert dit dat we vrienden kunnen zijn in plaats van intiem als zonen en dochters.

Dit lijkt weer een geval van vertaalbias te zijn om de aandacht af te leiden van Jezus 'belofte in Galaten 3:26 "Jullie zijn in feite allemaal zonen van God door UW geloof in Christus Jezus '.

„Tweede les: we dienen Jehovah omdat we hem dankbaar zijn. '

Er ontbreekt hier een heel belangrijk kwalificerend woord. Het is "moeten”. Ja, het zou moeten luiden:We moeten dien Jehovah omdat we hem dankbaar zijn ”.

Er zijn veel redenen waarom we Jehovah kunnen dienen, velen hebben ongelijk en velen zijn egoïstisch. In plaats van alleen dankbaarheid, zou het moeten zijn omdat we God liefhebben en hem willen dienen.

„Derde les: uit liefde geven we Jehovah ons best.”

'Wees er dan ook van overtuigd dat Jehovah tevreden is met je gewillige dienst met heel je ziel. (Kol. 3:23) Stel je zijn glimlach van goedkeuring voor. Hij beschouwt uw liefdevolle inspanningen in zijn dienst, groot en klein, als schatten die hij voor altijd zal onthouden en waarderen '(Par.12).

Het voorbehoud dat we hieraan willen toevoegen, is de waarschuwing die Jezus in Mattheüs 7: 21-23 gaf toen hij zei “Niet iedereen die tegen mij zegt: 'Heer, heer', zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar degene die de wil van mijn Vader doet die in de hemelen is, zal dat doen. 22 Velen zullen tegen mij op die dag zeggen: 'Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en demonen in uw naam verdreven en vele krachtige werken in uw naam verricht?' 23 En toch dan zal ik hun bekennen: ik heb JIJ nooit gekend! Ga weg van mij, JIJ werkers van wetteloosheid ”.

In deze passage maakte Jezus duidelijk dat we God konden dienen, maar tevergeefs, omdat we hem niet dienen op de manier die hij wil.

„Vierde les: Jehovah zegent het aardse deel van zijn organisatie”

Alinea 14 beweert dat 'Christus, de grotere Hogepriester, heeft een koninklijk priesterschap van 144,000, die naast hem in de hemel zal dienen. Hebreeën 4:14; 8: 3-5; 10: 1.”. Zoals gewoonlijk wordt er geen bewijs geleverd om de bewering te ondersteunen dat de 144,000 met Christus in de hemel zullen dienen.

De andere belachelijke claims die nog niet aan het begin van onze beoordeling zijn besproken, zijn 'In 1919 stelde Jezus een kleine groep gezalfde broeders aan als 'de getrouwe en discrete slaaf'. Die slaaf neemt het voortouw in het predikingswerk en geeft de volgelingen van Christus 'voedsel op het juiste moment' (Matt. 24:45) '(Matt. par.15).

Natuurlijk, zoals we allemaal weten, werd deze beweerde afspraak zo duidelijk gemaakt dat het moderne Besturende Lichaam het niet realiseerde tot de Studie Watchtower van juli 2013 werd vrijgegeven. Gezien de vertraging van 94 jaar in realisatie, kan een moderne partij vuur uit de hemel eerder handig zijn geweest om hen te helpen het iets sneller te realiseren!

Een interessant punt is ook:Die slaaf neemt [s] de leiding in het predikingswerk ”? Gaat het bestuursorgaan van deur tot deur of staat het emotieloos achter een kar zoals iedereen ook wordt verwacht?

In Conclusie

Als antwoord op de beoordelingsvraag 'Welke lessen kunnen we leren van ... het vuur gezien toen het priesterschap werd geïnstalleerd? (Leviticus 9:23, 24) ”, het juiste en voor de hand liggende antwoord is zeker: geloof geen moderne claims tenzij je het vuur uit de hemel ziet!

Tadua

Artikelen door Tadua.