Hallo, mijn naam is Eric Wilson. Ik ben opgegroeid als een van Jehovah's Getuigen en werd in 1963 op 14-jarige leeftijd gedoopt. Ik heb veertig jaar als ouderling gediend binnen de religie van Jehovah's Getuigen. Met die geloofsbrieven kan ik zonder vrees voor geldige tegenstrijdigheid zeggen dat de vrouwen in de Organisatie worden behandeld als tweederangsburgers. Ik ben van mening dat dit niet met slechte bedoelingen gebeurt. Getuigenmannen en -vrouwen geloven dat ze slechts de aanwijzingen van de Schrift volgen met betrekking tot de rol van elk geslacht. 

 Binnen de gemeenteregeling van Jehovah's Getuigen is het vermogen van een vrouw om God te aanbidden ernstig beperkt. Ze kan geen lesgeven vanaf het podium, maar kan wel deelnemen aan interviews of demonstraties als een broer het onderdeel voorzit. Ze kan binnen de gemeente geen enkele verantwoordelijke positie bekleden, zelfs niet zo min mogelijk als het beheren van de microfoons die worden gebruikt om tijdens vergaderingen commentaar van het publiek te krijgen. De enige uitzondering op deze regel is wanneer er geen gekwalificeerde man beschikbaar is om de taak uit te voeren. Zo kan een gedoopte 12-jarige jongen het werk doen van het omgaan met de microfoons terwijl zijn eigen moeder onderdanig moet blijven zitten. Stel je dit scenario eens voor, als je wilt: een groep rijpe vrouwen met jarenlange ervaring en superieure onderwijsvaardigheden moet zwijgen, terwijl een pas gedoopte 19-jarige met een puistig gezicht zich voordoet om namens hen te onderwijzen en te bidden voordat ze eropuit trekt. het predikingswerk.

Ik suggereer niet dat de situatie van vrouwen binnen de organisatie van Jehovah's Getuigen uniek is. De rol van vrouwen in veel kerken van de christenheid is al honderden jaren een bron van twist. 

De vraag waar we voor staan ​​als we ernaar streven terug te keren naar het model van het christendom dat door de apostelen en christenen uit de eerste eeuw werd beoefend, is wat de werkelijke rol van vrouwen is. Hebben de Getuigen gelijk in hun harde standpunt?

We kunnen dit opsplitsen in drie hoofdvragen:

  1. Mogen vrouwen namens de gemeente bidden?
  2. Mogen vrouwen de gemeente onderwijzen en instrueren?
  3. Mogen vrouwen toezichthoudende posities binnen de gemeente bekleden?

Dit zijn belangrijke vragen, want als we het verkeerd hebben, zouden we de aanbidding van de helft van het lichaam van Christus kunnen belemmeren. Dit is geen academische discussie. Dit is niet een kwestie van "Laten we het eens zijn om het oneens te zijn." Als we in de weg staan ​​van iemands recht om God te aanbidden in geest en waarheid en op de manier zoals God het bedoeld heeft, dan staan ​​we tussen de Vader en zijn kinderen in. Geen goede plek om op de dag des oordeels te zijn, ben je het daar niet mee eens?

Omgekeerd, als we de juiste aanbidding van God verdraaien door praktijken te introduceren die verboden zijn, kunnen er ook consequenties zijn die van invloed zijn op onze redding.

Laat me proberen dit in een context te plaatsen waarvan ik denk dat iedereen het zal kunnen begrijpen: ik ben half Iers en half Schots. Ik ben ongeveer net zo blank als ze komen. Stel je voor dat ik een mede-christelijke man zou vertellen dat hij in de gemeente niet kon onderwijzen of bidden omdat zijn huid de verkeerde kleur had. Wat als ik zou beweren dat de Bijbel een dergelijk onderscheid toestond? Sommige christelijke denominaties hebben in het verleden zulke buitensporige en onschriftuurlijke beweringen gedaan. Zou dat geen reden tot struikelen zijn? Wat zegt de Bijbel over het tot struikelen brengen van de kleine?

Je zou kunnen zeggen dat dat geen eerlijke vergelijking is; dat de Bijbel mensen van verschillende rassen niet verbiedt om te onderwijzen en te bidden; maar dat het vrouwen verbiedt dit te doen. Nou, dat is het hele punt van de discussie, is het niet? Verbiedt de bijbel vrouwen eigenlijk om te bidden, te onderwijzen en toezicht te houden in de gemeenteregeling? 

Laten we geen aannames doen, oké? Ik weet dat hier een sterke sociale en religieuze vooroordelen spelen, en het is erg moeilijk om de vooringenomenheid te overwinnen die sinds onze kindertijd is ingebakken, maar we moeten het proberen.

Dus verwijder al die religieuze dogma's en culturele vooringenomenheid uit je brein en laten we beginnen bij af.

Klaar? Ja? Nee, ik denk het niet.  Ik vermoed dat je er niet klaar voor bent, ook al denk je dat je dat wel bent. Waarom stel ik dat voor? Omdat ik bereid ben dat net als ik te wedden, denk je dat het enige dat we moeten oplossen de rol van vrouwen is. U werkt misschien vanuit de veronderstelling - zoals ik aanvankelijk was - dat we de rol van mannen al begrijpen. 

Als we beginnen met een gebrekkig uitgangspunt, zullen we nooit het evenwicht bereiken dat we zoeken. Zelfs als we de rol van vrouwen goed begrijpen, is dat maar één kant van de balans. Als het andere uiteinde van de balans een scheef beeld geeft van de rol van mannen, dan zijn we nog steeds uit balans.

Zou het je verbazen te horen dat de eigen discipelen van de Heer, de oorspronkelijke 12, een scheef en onevenwichtig beeld hadden van de rol van mannen in de gemeente. Jezus moest herhaaldelijk pogingen doen om hun denken te corrigeren. Mark vertelt een dergelijke poging:

'Dus Jezus riep hen bij elkaar en zei:' Je weet dat de heersers in deze wereld heersen over hun volk, en dat ambtenaren pronken met hun gezag over degenen die onder hen staan. Maar onder jullie zal het anders zijn. Wie een leider onder u wil zijn, moet uw dienaar zijn, en wie de eerste onder u wil zijn, moet de slaaf zijn van alle anderen. Want zelfs de Mensenzoon kwam niet om gediend te worden, maar om anderen te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. " (Markus 10: 42-45)

We gaan er allemaal van uit dat mannen het recht hebben om namens de gemeente te bidden, maar doen ze dat ook? We zullen dat onderzoeken. We gaan er allemaal van uit dat mannen het recht hebben om in de gemeente te onderwijzen en toezicht uit te oefenen, maar in welke mate? De discipelen hadden daar een idee van, maar ze hadden het mis. Jezus zei dat degene die een leider wil zijn, moet dienen, hij moet inderdaad de rol van slaaf op zich nemen. Handelt uw president, premier, koning of wat dan ook als een slaaf van het volk?

Jezus kwam met een behoorlijk radicale houding ten opzichte van regeren op de proppen, nietwaar? Ik zie niet dat de leiders van veel religies tegenwoordig zijn aanwijzingen volgen, jij wel? Maar Jezus gaf het goede voorbeeld.

“Bewaar deze mentale houding in u die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in Gods gedaante bestond, geen rekening hield met een aanval, namelijk dat hij gelijk aan God zou zijn. Nee, maar hij maakte zichzelf leeg en nam de gedaante van een slaaf aan en werd mens. Meer nog, toen hij als man kwam, vernederde hij zichzelf en werd gehoorzaam tot op het punt van de dood, ja, de dood aan een martelpaal. Om deze reden heeft God hem tot een superieure positie verheven en hem vriendelijk de naam gegeven die boven elke andere naam staat, zodat in de naam van Jezus elke knie zou buigen - van degenen in de hemel en degenen op aarde en degenen onder de grond - en elke tong zou openlijk moeten erkennen dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. " (Filippenzen 2: 5-11)

Ik weet dat de Nieuwe-Wereldvertaling veel kritiek krijgt, deels gerechtvaardigd, deels niet. Maar in dit geval heeft het een van de beste weergaven van Paulus 'gedachten over Jezus die hier worden uitgedrukt. Jezus was in Gods vorm. Johannes 1: 1 noemt hem "een god", en Johannes 1:18 zegt dat hij de "eniggeboren god" is. Hij bestaat in de natuur van God, de goddelijke natuur, op de tweede plaats na de almachtige Vader van allen, maar hij is bereid alles op te geven, zichzelf te ledigen en meer om de vorm aan te nemen van een slaaf, een louter mens, en dan als zodanig te sterven.

Hij probeerde niet zichzelf te verheffen, maar alleen om zichzelf te vernederen, om anderen te dienen. God was het die zo'n zelfverloochende dienstbaarheid beloonde door hem tot een superieure positie te verheffen en hem een ​​naam te geven die boven elke andere naam uitging.

Dit is het voorbeeld dat zowel de mannen als de vrouwen binnen de christelijke gemeente moeten nastreven. Dus terwijl we ons concentreren op de rol van vrouwen, zullen we de rol van mannen niet over het hoofd zien, noch aannames doen over wat die rol zou moeten zijn. 

Laten we bij het allereerste begin beginnen. Ik heb gehoord dat het een heel goede plek is om te beginnen.

De mens is eerst geschapen. Toen werd de vrouw geschapen, maar niet op dezelfde manier als de eerste man. Ze is van hem gemaakt.

Genesis 2:21 luidt:

„Dus Jehovah God zorgde ervoor dat de man in een diepe slaap viel, en terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot toen het vlees over zijn plaats. En Jehovah God bouwde de rib die hij van de man had genomen tot een vrouw, en hij bracht haar bij de man. " (Nieuwewereldvertaling)

Vroeger werd dit bespot als een fantasierijk verhaal, maar de moderne wetenschap heeft ons aangetoond dat het mogelijk is om een ​​levend wezen te klonen vanuit een enkele cel. Verder ontdekken wetenschappers dat stamcellen uit beenmerg kunnen worden gebruikt om verschillende soorten cellen te maken die in het lichaam worden aangetroffen. Dus, door Adams genetisch materiaal te gebruiken, had de meesterontwerper er gemakkelijk een vrouwelijk mens van kunnen maken. Adams poëtische reactie op het eerste bezoek aan zijn vrouw was dus niet alleen een metafoor. Hij zei:

“Dit is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal Vrouw worden genoemd, omdat ze van de man is weggenomen. " (Genesis 2:23 NWT)

Op deze manier zijn we allemaal echt afgeleid van één man. We zijn allemaal van één bron. 

Het is ook van vitaal belang dat we begrijpen hoe uniek we zijn in de fysieke schepping. Genesis 1:27 zegt: “En God ging ertoe over de mens te scheppen naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk heeft hij ze gemaakt. " 

Mensen zijn gemaakt naar het beeld van God. Dit kan van geen enkel dier worden gezegd. We maken deel uit van Gods familie. In Lukas 3:38 wordt Adam een ​​zoon van God genoemd. Als kinderen van God hebben we het recht om te erven wat onze Vader bezit, waaronder het eeuwige leven. Dit was het eerstgeboorterecht van het oorspronkelijke paar. Het enige wat ze hoefden te doen, was loyaal aan hun vader te blijven om binnen zijn gezin te blijven en leven van hem te ontvangen.

(Even terzijde, als je het gezinsmodel in je achterhoofd houdt tijdens je studie van de Schrift, zul je merken dat heel veel dingen logisch zijn.)

Heb je iets opgemerkt aan de bewoording van vers 27. Laten we nog eens kijken. "God ging ertoe over de man naar zijn beeld te scheppen, naar Gods beeld schiep hij hem". Als we daar stoppen, denken we misschien dat alleen de man naar Gods beeld is geschapen. Maar het vers gaat verder: “man en vrouw schiep hij hen”. Zowel de mannelijke man als de vrouwelijke man zijn gemaakt naar het beeld van God. In het Engels betekent de term "vrouw" letterlijk "man met een baarmoeder" - baarmoeder man. Ons voortplantingsvermogen heeft niets te maken met geschapen zijn naar het beeld van God. Hoewel onze fysieke en fysiologische gesteldheid verschilt, is de unieke essentie van de mensheid dat wij, man en vrouw, kinderen van God zijn die naar zijn beeld zijn gemaakt.

Als we beide seksen als groep kleineren, kleineren we Gods ontwerp. Bedenk dat beide geslachten, mannelijk en vrouwelijk, naar Gods beeld zijn geschapen. Hoe kunnen we iemand die naar het beeld van God gemaakt is, vernederen zonder God zelf te kleineren?

Er is nog iets interessants dat uit dit verslag kan worden afgeleid. Het Hebreeuwse woord dat in Genesis met "rib" is vertaald, is tsela. Van de 41 keer dat het in de Hebreeuwse Geschriften wordt gebruikt, vinden we het alleen hier vertaald als "rib". Elders is het een algemenere term die de kant van iets betekent. De vrouw is niet gemaakt van de voet van de man, noch van zijn hoofd, maar van zijn zijde. Wat zou dat kunnen betekenen? Een aanwijzing komt uit Genesis 2:18. 

Voordat we dat lezen, is het u misschien opgevallen dat ik citeer uit de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, uitgegeven door de Watchtower Bible & Tract Society. Dit is een vaak bekritiseerde versie van de Bijbel, maar het heeft zijn goede punten en de eer moet worden gegeven waar de eer toekomt. Ik moet nog een bijbelvertaling vinden die zonder fouten en vooringenomenheid is. De vereerde King James Version is geen uitzondering. Ik moet er echter ook op wijzen dat ik liever de versie uit 1984 van de Nieuwe-Wereldvertaling gebruik boven de laatste uitgave van 2013. Dat laatste is eigenlijk helemaal geen vertaling. Het is gewoon een opnieuw bewerkte versie van de editie uit 1984. Helaas heeft de redactiecommissie, in een poging de taal te vereenvoudigen, ook nogal wat JW-vooringenomenheid geïntroduceerd, en daarom probeer ik deze editie te vermijden die Getuigen graag 'The Silver Sword' noemen vanwege de grijze omslag.

Dat gezegd hebbende, de reden dat ik de Nieuwe-Wereldvertaling hier gebruik, is dat van de tientallen versies die ik heb besproken, ik geloof dat het een van de beste weergaven biedt van Genesis 2:18, dat luidt: 

„En Jehovah God vervolgde met te zeggen:„ Het is niet goed dat de man alleen blijft. Ik ga een helper voor hem maken, als een aanvulling op hem. ”” (Genesis 2:18 NWT 1984)

Hier wordt de vrouw zowel een helper van de man als zijn complement genoemd.

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien vernederend, maar onthoud dat dit een vertaling is van iets dat meer dan 3,500 jaar geleden in het Hebreeuws is opgetekend, dus we moeten naar het Hebreeuws om de betekenis van de schrijver te bepalen.

Laten we beginnen met "helper". Het Hebreeuwse woord is duizend. In het Engels zal men onmiddellijk een ondergeschikte rol toewijzen aan iedereen die "een helper" wordt genoemd. Als we echter de 21 keer dat dit woord in het Hebreeuws voorkomt, doornemen, zullen we zien dat het vaak wordt gebruikt met verwijzing naar de Almachtige God. We zouden Yehovah nooit in een ondergeschikte rol werpen, toch? Het is in feite een nobel woord, dat vaak wordt gebruikt voor iemand die iemand in nood te hulp schiet, hulp, troost en verlichting geeft.

Laten we nu eens kijken naar het andere woord dat de NWT gebruikt: "complement".

Dictionary.com geeft een definitie die volgens mij hier past. Een complement is “ofwel uit twee delen ofwel dingen die nodig zijn om het geheel te voltooien; tegenhanger."

Een van de twee delen die nodig zijn om het geheel te voltooien; of een "tegenhanger". Interessant is de weergave die dit vers geeft door Young's letterlijke vertaling:

En Jehovah God zei: 'Het is niet goed voor de man om alleen te zijn, ik maak hem een ​​helper - als zijn tegenhanger.'

Een tegenhanger is een gelijk maar tegengesteld deel. Bedenk dat de vrouw is gemaakt van de kant van de man. Zij aan zij; deel en tegenhanger.

Niets wijst hier op een relatie tussen baas en werknemer, koning en onderdaan, heerser en geregeerd.

Dit is waarom ik de NWT verkies boven de meeste andere versies als het gaat om dit vers. Door de vrouw een "geschikte helper" te noemen, zoals veel versies doen, klinkt het alsof ze een heel goede assistent is. Dat is niet de smaak van dit vers gezien de hele context.

In het begin was er evenwicht in de relatie tussen de man en de vrouw, deel en tegenhanger. Hoe dat zich zou hebben ontwikkeld toen ze kinderen kregen en de menselijke bevolking groeide, is een kwestie van gissen. Het ging allemaal naar het zuiden toen het paar zondigde door Gods liefdevolle toezicht af te wijzen.

Het resultaat vernietigde het evenwicht tussen de seksen. Yehovah zei tegen Eva: "je verlangen zal naar je man uitgaan, en hij zal je domineren." (Genesis 3:16)

God bracht deze verandering in de man / vrouw-relatie niet tot stand. Het groeide op natuurlijke wijze uit de onbalans binnen elk geslacht die het gevolg was van de verderfelijke invloed van zonde. Bepaalde eigenschappen zouden overheersen. Je hoeft alleen maar te kijken naar hoe vrouwen tegenwoordig in de verschillende culturen op aarde worden behandeld om de juistheid van Gods voorspelling te zien.

Dat gezegd hebbende, zoeken we als christenen geen excuses voor ongepast gedrag tussen de seksen. We kunnen erkennen dat zondige neigingen aan het werk kunnen zijn, maar we streven ernaar om de Christus na te volgen en daarom weerstaan ​​we het zondige vlees. We werken om te voldoen aan de oorspronkelijke standaard die God bedoeld had om relaties tussen de seksen te leiden. Daarom moeten christelijke mannen en vrouwen werken aan het vinden van het evenwicht dat verloren is gegaan door de zonde van het oorspronkelijke paar. Maar hoe kan dit worden bereikt? Zonde is tenslotte zo'n krachtige invloed. 

We kunnen het doen door de Christus na te volgen. Toen Jezus kwam, versterkte hij de oude stereotypen niet, maar legde hij in plaats daarvan de basis voor de kinderen van God om het vlees te overwinnen en de nieuwe persoonlijkheid aan te doen, gevormd naar het model dat hij voor ons had opgesteld.

Efeziërs 4: 20-24 luidt:

'Maar je leerde de Christus niet zo te zijn, als je hem inderdaad hoorde en door hem werd onderwezen, net zoals de waarheid in Jezus is. U werd geleerd de oude persoonlijkheid weg te doen die overeenkomt met uw vroegere gedrag en die wordt gecorrumpeerd volgens zijn bedrieglijke verlangens. En je moet doorgaan om nieuw gemaakt te worden in je dominante mentale houding, en je zou de nieuwe persoonlijkheid moeten aandoen die volgens Gods wil in ware rechtvaardigheid en loyaliteit is geschapen. "

Kolossenzen 3: 9-11 vertelt ons:

“Trek de oude persoonlijkheid uit met haar praktijken, en bekleed u met de nieuwe persoonlijkheid, die door nauwkeurige kennis nieuw wordt gemaakt naar het beeld van Degene die haar heeft geschapen, waar geen Griek of Jood is, geen besnijdenis of onbesnedenheid, vreemdeling , Scyth, slaaf of vrije man; maar Christus is alles en in alles. "

We hebben veel te leren. Maar eerst moeten we veel afleren. We zullen beginnen met te kijken welke rollen God aan vrouwen heeft toebedeeld, zoals vastgelegd in de Bijbel. Dat zal het onderwerp zijn van onze volgende video.

 

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    28
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x