https://youtu.be/CTSLVDWlc-g

Zou u de Organisatie van Jehovah's Getuigen beschouwen als het "laaghangende fruit" van de wereldreligies? Ik weet dat dit klinkt als een cryptische vraag, dus laat me het wat context geven.

Jehovah's Getuigen hebben lang gepredikt dat alle religies van de wereld deel uitmaken van de grote hoer of prostituee, Babylon de grote. Wachttoren-publicaties wijzen op een uitgebreide profetie in de hoofdstukken 14, 16, 17 en 18 in het boek Openbaring die voorspelt dat de regeringen van de wereld de hoer, het grote Babylon, zullen vernietigen. Natuurlijk beweert het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen dat de organisatie zal worden vrijgesteld van deze vernietiging omdat het de alleen ware religie op aarde, en kan daarom geen deel uitmaken van de hoer, het grote Babylon.

Oké, laten we één punt duidelijk maken: het Besturende Lichaam leert dat om deel uit te maken van Babylon de grote, je een religie moet zijn die onwaarheden leert, of een valse religie. Dat is de interpretatie van de Organisatie van Jehovah's Getuigen. Ik zeg niet dat hun interpretatie juist is. Ik zeg niet dat hun interpretatie fout is. Maar het is hun interpretatie.

Jezus zegt: “Want je zult worden behandeld zoals je anderen behandelt. De maatstaf die u gebruikt bij het beoordelen, is de maatstaf waarnaar u zult worden beoordeeld.” (Matteüs 7:2 NLT)

Dus de criteria die Watch Tower gebruikt om een ​​religie als onderdeel van Babylon te verklaren, zijn dezelfde criteria die ook van toepassing moeten zijn op de organisatie. Als het een religie is die onwaarheden leert, maakt het deel uit van de grote hoer, dan kan de Watch Tower alleen hetzelfde oordeel vermijden door een religie te zijn die geen onwaarheden leert.

Oké. Welnu, volgens de Watch Tower-theologie zullen de regeringen van de wereld eerst valse religie beroven van haar rijkdom, en dan zullen ze haar vernietigen. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit fragment uit de Wachttoren-publicatie „Openbaring — Haar grootse climax is nabij!”

De engel vestigt nu de aandacht van Johannes weer op de hoer: “En hij zegt tegen mij: 'De wateren die je zag, waar de hoer zit, betekenen volken en scharen en naties en talen. En de tien hoorns die je zag, en het wilde beest, deze zullen de hoer haten en zullen haar woest en naakt maken, en zullen haar vleesdelen opeten en haar volledig met vuur verbranden.'” — Openbaring 17:15, 16 .

16 Net zoals Babylon uit de oudheid vertrouwde op haar waterige verdedigingswerken, vertrouwt Babylon de Grote thans op haar enorme lidmaatschap van „volken en scharen en naties en talen”. [Met andere woorden, de valse religie vertrouwt voor haar steun op haar leden.] De engel vestigt hier terecht onze aandacht op alvorens over een schokkende ontwikkeling te vertellen: politieke regeringen van deze aarde zullen zich met geweld tegen Babylon de Grote keren. Wat zullen al die „volken en scharen en natiën en talen” dan doen? Gods volk waarschuwt Babylon de Grote al dat het water van de rivier de Eufraat zal opdrogen. (Openbaring 16:12) Die wateren zullen uiteindelijk volledig wegvloeien. [Dat betekent dat het aantal supporters, van gemeentebezoekers, zal wegvloeien.] Zij zullen de walgelijke oude hoer geen enkele doeltreffende steun kunnen geven in haar grootste nood. — Jesaja 44:27; Jeremia 50:38; 51:36, 37.

17 De immense materiële rijkdom van Babylon de Grote zal haar beslist niet redden. Het kan haar vernietiging zelfs bespoedigen, want het visioen laat zien dat wanneer het wilde beest en de tien horens hun haat op haar uiten ze zullen haar koninklijke gewaden en al haar sieraden uittrekken. Ze zullen haar rijkdom plunderen. Ze „maken haar . . . naakt', waarmee ze op schandelijke wijze haar echte karakter blootlegde. Wat een verwoesting! Ook haar einde is verre van waardig. Ze vernietigen haar, 'eten haar vlezige delen op' en reduceren haar tot een levenloos skelet. Ten slotte 'verbranden ze haar volledig met vuur'.

(re hfdst. 35 p. 256 pars. 15-17 Executie van Babylon de Grote)

Overheden worden in de Bijbel vaak afgeschilderd als wilde beesten. Wanneer een wild beest, zoals een leeuw, een kudde dieren aanvalt, kiest het dan niet meestal de langzaamste en meest kwetsbare uit? Of om terug te komen op mijn beginvraag, als grazende beesten fruit van een boom plukken, gaan ze dan niet eerst voor het laagst hangende fruit, omdat dat het makkelijkst te bereiken is?

Dus als de Organisatie met haar Besturende Lichaam gelijk heeft over hun interpretatie van Babylon de grote valse religie, dan zou de enige reden dat ze zouden worden uitgesloten van naakt worden uitgekleed door hun rijkdom te laten plunderen, zijn als ze de ware religie zijn. Omdat ze onder de religies van de wereld zwak zijn en als laaghangend fruit zouden worden beschouwd. Ik ben er zeker van dat als ze een ware religie zijn, Jehovah God hen te hulp zou komen; maar als ze onwaarheden verkondigen, dan zouden ook zij ervaren dat hun rivier de Eufraat opdroogt door een afnemend lidmaatschap en bezoekersaantallen in hun koninkrijkszalen. En als de meest kwetsbare van de wereldreligies, of op zijn minst een van de meest kwetsbare, zou Watch Tower een gemakkelijk doelwit voor aanvallen zijn; met andere woorden, laaghangend fruit.

Ik wijs daar alleen op ter overweging terwijl we de enorme gevolgen bespreken van gebeurtenissen die worden onthuld in de "2022 Governing Body Update #8" op JW.org, gehost door een lid van het Governing Body, Tony Morris.

Het grootste deel van de update is gewijd aan Morris' aansporing aan de gelovigen om terug te keren naar de fysieke vergaderingen in de Koninkrijkszaal. Rapporten die binnenkomen bevestigen dat een aanzienlijk percentage van Jehovah's Getuigen tevreden is om thuis te blijven en in te loggen op de vergaderingen op Zoom. Of ze echt luisteren en opletten, of gewoon inloggen en dan tv gaan kijken of een boek lezen, is natuurlijk een raadsel. Zien we het opdrogen van de JW "rivier de Eufraat" waarnaar wordt verwezen in Openbaring 16:12?

Als u regelmatig naar het nieuws op internet kijkt dat betrekking heeft op de Organisatie van Jehovah's Getuigen, weet u waarschijnlijk dat ze onlangs twee verwoestende klappen hebben gekregen van het land Noorwegen. Tony Morris vertelt ons hierover in Update #8.

Tony Morris: We hebben weer een spannende update over vrijheid van aanbidding. Zoals Jezus in Mattheüs 10:22 voorzei, krijgen we veel tegenstand te verduren. Jezus zei: "en jullie zullen door alle mensen gehaat worden vanwege mijn naam." Om Jehovah's volk te helpen, hebben we onlangs het kantoor voor vrijheid van aanbidding opgericht op het bijkantoor in Midden-Europa. De afdeling van dit hoofdkwartier zal onze inspanningen coördineren om onze aanbidding in Europa te verdedigen. Nu vraag je je misschien af: het werk is al vele jaren in heel Europa gevestigd, dus is dit echt nodig? Ja dat is zo. Zo heeft de regering van Noorwegen onlangs besloten dat Jehovah's Getuigen niet langer bepaalde overheidsuitkeringen zouden ontvangen die aan alle geregistreerde religies worden verstrekt.

Eric Wilson: Waar Tony Morris naar verwijst is de naar verluidt 1.5 miljoen dollar staatssubsidie ​​die Noorwegen jaarlijks aan het Wachttorengenootschap verstrekt. Alle geregistreerde religies in Noorwegen ontvangen een jaarlijkse financiële subsidie. Wat zou de regering van dat land motiveren om die subsidie ​​aan de religie van Jehovah's Getuigen in te trekken? Laten we luisteren:

Tony Morris: Broeder Jorgen Pedersen legt hier meer over uit: We waren geschokt toen we een brief ontvingen van de regeringsautoriteiten in Oslo, Noorwegen, die dreigden onze registratie als religieuze gemeenschap te verwijderen. Jehovah's Getuigen prediken al meer dan 120 jaar actief het goede nieuws in Noorwegen. Jehovah's Getuigen hebben zelfs voor hun geloof geleden onder de nazi-bezetting van Noorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In een commentaar op het feit dat Jehovah's Getuigen de enige religieuze groepering waren die standvastig tegen de nazi's waren, legde een eerdere minister van godsdienst uit: "Mensen in het hele land zouden hiervan moeten weten, vooral jongeren zouden baat hebben bij deze informatie."

We hebben altijd bekend gestaan ​​als goede burgers. In het openbare rapport stond zelfs dat Jehovah's Getuigen er alles aan doen om de wetten van het land te gehoorzamen. Nu hebben ze onze subsidies opgeschort, terwijl er meer dan 700 religieuze gemeenschappen zijn die dergelijke overheidsuitkeringen blijven ontvangen. Deze beslissing is ongrondwettelijk en een ongekende aanval op de godsdienstvrijheid in Noorwegen. Met de hulp van het nieuw opgerichte bureau voor vrijheid van aanbidding streven we naar rechtsmiddelen. Tegelijkertijd voeren we een dialoog met overheidsfunctionarissen en we bidden dat deze situatie in der minne wordt opgelost.

Eric Wilson: Pedersen noemt dit een ongrondwettelijke aanval op Jehovah's Getuigen, van wie hij beweert dat ze bekend staan ​​als de meest gezagsgetrouwe Noorse burgers. Natuurlijk levert hij hier, op typische Watch Tower-manier, geen bewijs van.

Blijkbaar is de regering van Noorwegen het niet eens met Pedersens mening dat Getuigen zich aan de wet houden. Natuurlijk hebben we het hier niet over verkeerswetten of belastingwetten. Er zijn hogere wetten die de rechten van het individu regelen, wat naties 'mensenrechten' noemen, en het zijn die rechten waarvan Noorwegen beweert dat Jehovah's Getuigen deze hebben geschonden en nog steeds schenden door het beleid van het Besturende Lichaam te implementeren.

Tony weet dit, maar hij maakt er absoluut geen melding van. Hoe kon hij? Daarvoor zou hij in details moeten treden en zoals het gezegde luidt: "De duivel zit in de details."

In plaats daarvan doet Morris een emotionele oproep gebaseerd op de geschiedenis van Jehovah's Getuigen in Noorwegen als degenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd werden onder het bewind van de nazi's. Dit alles is bedoeld om goedgelovige Jehova's Getuigen te laten geloven dat de beslissing van Noorwegen een ongrondwettelijke aanval is op 'Gods volk', op de vrijheid van godsdienst. Tony wil niet dat Getuigen te weten komen dat Noorwegen in feite zijn grondwet en godsdienstvrijheid handhaaft door diegenen te straffen die deze schenden. Tony wil dat zijn toehoorders geloven dat Noorwegen de Bijbelse profetie vervult die zegt dat ware christenen vervolgd zullen worden. Men zou kunnen stellen dat Noorwegen de Bijbelse profetieën vervult, alleen niet de profetie die Tony in gedachten heeft. Zou dit de eerste fase kunnen zijn van wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot de vervulling van de profetie over de aanval op Babylon de Grote? De tijd zal het leren.

De kwestie baart de Watch Tower Corporation grote zorgen, niet alleen vanwege het verlies van miljoenen dollars aan gratis overheidsgeld. Er is nog een zorg waar Tony Morris zich zorgen over maakt:

Tony Morris: De autoriteiten in Noorwegen hebben gedreigd onze wettelijke registratie te verwijderen vanwege onze schriftuurlijke overtuigingen en praktijken met betrekking tot uitsluiting.

Eric Wilson: Wat Tony vreesde dat zou gebeuren op het moment dat deze JW.org-video werd gemaakt, is nu gebeurd. De regering van Noorwegen heeft inderdaad de religieuze registratie van het Wachttorengenootschap verwijderd. Dat betekent dat hun status als religieuze liefdadigheidsinstelling is verdwenen, evenals alle bescherming die religieuze gemeenschappen onder de Noorse wet genieten. Ik neem aan dat ze nu belasting moeten betalen over alle donaties die in hun schatkist komen. Natuurlijk kunnen Getuigen elkaar nog steeds ontmoeten en prediken in Noorwegen. Ze zijn niet verboden. Dit is nauwelijks waar Jezus naar verwees toen hij sprak over vervolging vanwege zijn naam. De gemeenten in de eerste eeuw kregen immers geen overheidssubsidies en waren ook niet vrijgesteld van belasting. Het lijkt erop dat deze "vervolging" alleen maar om geld draait.

Wordt de Watch Tower (financieel gezien) uitgekleed in Noorwegen? Zal dit stoppen in Noorwegen, of zullen andere First World Nations dit voorbeeld volgen? Groot-Brittannië heeft een lopend onderzoek naar de charitatieve status van de Watch Tower. Frankrijk heeft ook een hardere houding tegenover de Organisatie ingenomen, waardoor het enige tijd geleden zijn Franse tak moest sluiten en kantoren naar de Britse tak moest verhuizen.

Tony Morris: Verschillende regeringen zullen onze vrijheid van aanbidding aanvechten. Ze kunnen ons onder druk zetten om onze schriftuurlijke overtuigingen te veranderen, maar dat gaan we zeker niet doen!

Eric Wilson: Tony neemt een harde lijn. Ik weet zeker dat loyale Jehovah's Getuigen hem aanmoedigen, en dat zou ook moeten als hij de waarheid spreekt. Maar is hij dat? Hij beweert dat de Organisatie haar schriftuurlijke overtuigingen nooit zal veranderen, maar zijn die overtuigingen in feite schriftuurlijk? Want als ze dat niet zijn, dan zijn ze vals, en als ze vals zijn, dan is de religie van Jehovah's Getuigen net als alle andere valse religies waarvan ze beweren dat ze Babylon de grote, de hoer van Openbaring, omvatten.

Tony Morris: Er worden inspanningen geleverd om dit probleem aan te pakken. Maak er ondertussen een kwestie van gebed van

Eric Wilson: Als een persoon of religie de wet van God niet gehoorzaamt, zal Jehovah God hun gebeden horen? De Bijbel vertelt ons:

"Hij die zijn oor afwendt van het horen van de wet, zelfs zijn gebed is iets verfoeilijks." (Spreuken 28:9)

Zie je, het is gemakkelijk om te beweren dat elke straf van "wereldse" regeringen precies het soort vervolging is waarvan Jezus zei dat het zijn discipelen zou overkomen. Het is gemakkelijk om te beweren dat het feit dat de organisatie wordt "vervolgd" een bewijs is van Gods goedkeuring, maar dat maakt het nog niet zo. De Bijbel vertelt ons:

“Laat elke persoon onderworpen zijn aan de superieure autoriteiten, want er is geen autoriteit dan door God; de bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve posities geplaatst. Daarom heeft iedereen die tegen de autoriteit is, stelling genomen tegen de regeling van God; degenen die zich ertegen hebben verzet, zullen een oordeel over zichzelf brengen. Want die heersers zijn een voorwerp van angst, niet voor de goede daad, maar voor de slechte. Wil je vrij zijn van angst voor de autoriteit? Blijf het goede doen, en u zult er lof van ontvangen; want het is Gods dienaar voor u voor uw bestwil. Maar als je doet wat slecht is, wees dan bang, want het is niet zonder doel dat het het zwaard draagt. Het is Gods dienaar, een wreker om zijn toorn te uiten tegen degene die het slechte beoefent.” (Romeinen 13:1-4)

De enige basis om de heerschappij van de superieure autoriteiten tegen te gaan, is wanneer hun wetten in strijd zijn met de wet van God. De apostelen vertelden het Sanhedrin dat ze het bevel van de rechtbank om te stoppen met prediken in de naam van Jezus niet zouden gehoorzamen. Ze verkondigden stoutmoedig: "We moeten God als heerser meer gehoorzamen dan mensen." (Handelingen 5:29)

Is het je opgevallen dat Tony je niet vertelde waartegen de regering van Noorwegen bezwaar had? Hij heeft u niet verteld welke 'schriftuurlijke overtuigingen' de regering Jehovah's Getuigen vroeg te veranderen? Het enige wat hij zei was dat het om "uitsluiting" ging. Maar er was onlangs een zaak in Noorwegen die helemaal tot aan het hooggerechtshof ging, waarin een zuster beweerde dat haar uitsluiting onrechtvaardig was, en toch handhaafde het hooggerechtshof van Noorwegen het recht van Jehovah's Getuigen om haar lidmaatschap van de organisatie in te trekken. De Wachttoren heeft gewonnen! Dus Tony is hier niet helemaal open en eerlijk tegen ons.

Tony zou zeker weten van die zaak van het Hooggerechtshof, dus waar heeft hij het over? Welke waarheid verbergt hij voor Jehovah's Getuigen? Als de regering van Noorwegen echt onrechtvaardig handelt en de vrijheid van religieuze keuze van Jehovah's Getuigen beperkt, waarom geeft u ons dan geen details, Tony? Laten we hier eerlijk en open zijn, oké? Zou het kunnen dat het beleid van de Organisatie dat volgens de regering van Noorwegen fout is, niet schriftuurlijk is, maar door de mens gemaakt?

Jezus waarschuwt ons dat dit onderscheid cruciaal is om te bepalen of onze aanbidding van God aanvaardbaar is. Jezus zegt: “Jullie huichelaars, Jesaja profeteerde treffend over jullie toen hij zei: 'Dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd. Het is tevergeefs dat ze mij blijven aanbidden, want ze leren geboden van mensen als doctrines.'”” (Matteüs 15:7-9)

Zullen de gebeden die Tony Jehovah's Getuigen vraagt ​​om Noorwegen ertoe te brengen de religieuze registratie van het Wachttorengenootschap te herstellen, worden verhoord? Of zullen ze „iets verfoeilijks” blijken te zijn, zoals in Spreuken 28:9 staat?

Komt het rechtssysteem van Jehovah's Getuigen van God, of wordt Getuigen geleerd "geboden van mensen als doctrines"? Schendt het rechtssysteem van de Watch Tower Corporation fundamentele mensenrechten en brengt het smaad op Gods heilige naam?

Als je een Jehovah's Getuige bent en deze video bekijkt, daag ik je uit om je Nieuwe-Wereldvertaling van de Bijbel tevoorschijn te halen en de vragen te beantwoorden die ik je ga stellen.

Toen ik ouderling was, kreeg ik het ks-boek dat alleen aan ouderlingen wordt gegeven (https://thetruthofjehowaswittness.files.wordpress.com/2012/12/jehovas-vitner.pdf) Hier is een afbeelding van de 2021-versie van dit boek, genaamd "Weid de kudde van God". Dit is het boek met regels waar ouderlingen zich aan houden bij het behandelen van gerechtelijke aangelegenheden in de gemeente. Waarom is het geheim? Waarom is het geen publieke kennis? In Canada, mijn thuisland, zijn alle wetten van het land algemeen bekend. Ik stel me voor dat hetzelfde geldt voor jou in je eigen land, tenzij je toevallig in een totalitaire staat leeft.

In feite heeft het gerechtelijk systeem van de Organisatie van Jehovah's Getuigen veel kenmerken die, indien geïmplementeerd in de rechtbanken van de meeste beschaafde landen, zouden neerkomen op grove schendingen van de mensenrechten.

Wist u bijvoorbeeld dat als u wordt geroepen om een ​​rechterlijk comité van JW-oudsten bij te wonen, u geen onafhankelijke raadsman mag meebrengen. Je kunt niet eens iemand in je omgeving inschakelen voor ondersteuning. Als je een tiener bent of een jonge vrouw die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, moet je alleen zitten tegenover drie of meer oudere mannen die je zullen uitdagen over elk specifiek detail van je vermeende zonde. Hetzelfde geldt als je slachtoffer bent van verkrachting of kindermishandeling, er wordt weer van je verwacht dat je in je eentje je verhaal doet.

Vanaf hoofdstuk 16 par. 1 van de meest recente (2021) ouderlingenhandleiding die we lazen:

“De terechtzitting wordt geopend met gebed in aanwezigheid van de beklaagde.

Over het algemeen zijn waarnemers niet toegestaan. (Zie 15:12-13, 15.) De voorzitter vermeldt vervolgens de reden voor de hoorzitting en legt uit dat audio- of video-opnamen van de hoorzitting niet zijn toegestaan.”

De toevoeging van "over het algemeen" is recent, waarschijnlijk een knipoog naar de druk die op de organisatie is uitgeoefend na de hoorzittingen van de Australische koninklijke commissie van 2015.

In de 2010-versie van de handleiding stond simpelweg: "Waarnemers mogen niet aanwezig zijn voor morele ondersteuning." De hemel verhoede dat een slachtoffer van misbruik morele steun krijgt.

Het punt is: Waar zegt de Bijbel dit, Tony Morris? Vertel?

Geen raad, geen morele steun, geen opnames of verslag van de procedure!

In beschaafde landen, zoals mijn thuisland, is er een griffier die elk gezegd woord optekent. Proeven zijn publieke aangelegenheden. Er zijn geen geheime rechtbanken in de sterrenkamer. Dat zou een schending zijn van fundamentele mensenrechten.

Deze JW-praktijk is niet schriftuurlijk. In Bijbelse tijden hoorden de oudere mannen rechtszaken in het openbaar aan de poorten van de stad. Dus, Tony, is er een precedent in de Schrift voor het verbieden van waarnemers en opnames van gerechtelijke procedures van JW? Nee!

Oeps. Ik ben verkeerd. Tony kan wijzen op een schriftuurlijke basis voor dit geloof, zijn rechtssysteem.

Hij zou kunnen wijzen op de rechtszaak van Jezus Christus die helemaal alleen voor het Joodse Sanhedrin werd gesleept zonder dat iemand hem steunde, met geweld werd meegenomen om te worden berecht in een geheime zitting achter gesloten deuren voordat hij ter dood werd veroordeeld. Het lijkt er dus op dat het rechtssysteem van Jehovah's Getuigen toch een Bijbelse basis heeft. Ze hoefden alleen maar over te gaan naar de duistere kant, de weg van de Farizeeën.

Oh, maar we hebben nauwelijks het oppervlak bekrast.

Waar in de Bijbel vinden we de basis voor gerechtelijke zaken die door drie of meer ouderlingen moeten worden behandeld? Laat me het hoofdstuk en het vers zien, alsjeblieft Tony. Een man met jouw ervaring zou het zich uit zijn geheugen moeten kunnen herinneren?

Ah, die is er niet, of wel? De enige aanwijzing die we van onze Heer Jezus hebben over hoe om te gaan met zondaars in de gemeente, is te vinden in Mattheüs 18:15-17. Laten we dat eens lezen.

“Bovendien, als je broer een zonde begaat, ga dan zijn fout tussen jou en hem alleen onthullen. Als hij naar je luistert, heb je je broer gewonnen. Maar als hij niet luistert, neem er dan nog een of twee mee, zodat op de getuigenis van twee of drie getuigen elke zaak kan worden bevestigd. Als hij niet naar hen luistert, spreek dan tot de gemeente. Als hij zelfs niet naar de gemeente luistert, laat hem dan voor u zijn als een man uit de natiën en als een tollenaar.” (Matteüs 18:15-17)

(Trouwens, ik neem al deze geschriften uit de Nieuwe-Wereldvertaling omdat ik niet beschuldigd wil worden van vooringenomenheid.)

Hier geeft Jezus ons dus een procedure in drie stappen om met zonde om te gaan, en tussen haakjes, het is de enige procedure die hij ons geeft.

Laten we het door een voorbeeldscenario halen. Laten we zeggen dat er twee alleenstaande vrouwen zijn, Alice en Jane. Alice is zich ervan bewust dat Jane seks heeft gehad met een collega, een niet-Getuige. Alice gaat naar Jane en vertelt haar wat ze weet. Jane voelt wroeging. Ze luistert naar Alice en heeft berouw en bidt tot God om vergeving. Einde verhaal.

"Wacht even," zal Tony tegenwerpen. 'Alice moet Jane informeren en het de ouderlingen vertellen.' Echt, Tonnie? Waar zegt Jezus dat? "Nou," zal Tony ongetwijfeld tegenwerpen, "we kunnen een ernstige zonde als hoererij niet laten gaan zonder enige vorm van straf."

Nogmaals, ik vraag: "Waar staat dat?"

En Tony zal antwoorden in overeenstemming met wat de publicaties zeggen, dat Mattheüs 18:15-17 alleen gaat over kleine zonden, niet over ernstige zonden.

Nogmaals, waar staat dat? (De ouderlingen haten het als je die vraag stelt. Als je ooit door de ouderlingen wordt geconfronteerd, ga dan niet met hen in discussie en reageer niet op hun indringende vragen. Vraag ze gewoon: "Waar staat dat in de Bijbel?" ?" Het zal ze gek maken.)

Je zult bij het lezen van Mattheüs 18:15 opmerken dat Jezus niet zegt: "Bovendien, als je broer een kleine zonde begaat..." Hij categoriseert de ernst van de zonde niet, omdat alle zonden hetzelfde zijn. Alle zonde leidt tot de dood. Eva heeft een stuk fruit gegeten. We zouden dat categoriseren als een misdrijf. Ananias en Saphira vertelden, wat we tegenwoordig zouden noemen, "een leugentje om bestwil", maar God sloeg hen ervoor dood.

Zeg eens, Tony, als Jezus ons alleen maar een procedure geeft die we moeten volgen bij het omgaan met wat je 'kleine zonden' zou willen noemen, waar zijn dan zijn instructies voor het omgaan met 'grote zonden'? Dat zou hij toch niet over het hoofd zien?

Dan is er de hele herplaatsingsprocedure die is geïmplementeerd in de handleiding voor ouderlingen.

De verloren zoon werd door zijn vader vergeven terwijl hij ver weg was. Maar als die vader een Jehova's Getuige was geweest, had hij moeten wachten tot de ouderlingen hem de "alles veilig" hadden gegeven voordat hij met zijn zoon sprak. Dat zou waarschijnlijk een jaar hebben geduurd. Ja, de zoon zou 12 maanden lang stil achter in de koninkrijkszaal hebben moeten zitten terwijl hij deprimerende vernedering moest doorstaan, zodat hij zou leren onderdanig te zijn aan het gezag van de ouderlingen voordat hij ooit zou kunnen worden hersteld en vergeven. De 12 maanden is slechts een richtlijn. Ik heb mensen gekend die veel langere periodes van vernedering hebben doorstaan ​​voordat ze uiteindelijk weer in dienst werden genomen. De Bijbel vertelt ons dat Jehovah God bereid is om het berouwvolle hart te vergeven, maar helaas maakt Hij geen deel uit van het JW-herstelprogramma.

In de eerste eeuw ontmoetten christenen elkaar in particuliere woningen.

"En zij bleven zich wijden aan het onderwijzen van de apostelen, aan het verenigen, aan het nemen van maaltijden en aan gebeden." (Handelingen 2: 42)

Als iemand berouw had en terug wilde komen, hoefde hij niet maandenlang in een donkere hoek van het huis te zitten om genegeerd te worden terwijl iedereen at, bad en God aanbad zonder dat ze meededen en behandelden als ze bestaan ​​niet. Dit laat zien hoe verdorven het rechtssysteem van Jehovah's Getuigen werkelijk is.

Tony, je praat veel over je schriftuurlijke overtuigingen. Toon me uit de Bijbel de rechtvaardiging voor het herstelbeleid van de Organisatie.

Je kudde loyale Jehovah's Getuigen hebben veel geleerd van je leringen, Tony. Ik ken een geval waarin grootouders de toegang tot hun kleinkinderen wordt ontzegd omdat ze weigeren een van hun andere kinderen te mijden. De schoonzoon die dit kleine beetje emotionele chantage doet, eist dat ze hun andere kind "beschamen" (zijn woord) door hem te mijden, anders laat hij ze hun kleinkinderen niet meer zien. Nogmaals, de organisatie is verhuisd naar de duistere kant van de Farizeeën, of herinner je je niet, beste Tony, dat onze Heer ook werd beschaamd.

“. . .we kijken aandachtig naar de Voornaamste Bewerker en Volmaker van ons geloof, Jezus. Voor de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, verdroeg hij een martelpaal, schande verachtend. . .” (Hebreeën 12:2)

Het Besturende Lichaam beweert graag dat Getuigen het slachtoffer zijn van vervolging, maar zij zijn zelf de vervolgers geworden.

Ze hebben een simpele en ongecompliceerde procedure gevolgd om de gemeente schoon te houden en degenen die zondigen te redden van verloren gaan, en hebben het veranderd in een wapen van de duisternis, een middel om controle uit te oefenen door middel van angst en intimidatie. "Doe het op onze manier, anders sluiten we je af van je familie en vrienden, allemaal in de naam van God."

Alles wat Jezus ons gaf is Mattheüs 18:15-17. Drie stappen te volgen. Maar Tony en zijn cohorten willen niet dat je dat gelooft, omdat het hun macht wegneemt. Zie je, als Jane in ons kleine scenario de raad van Alice niet opvolgde, dan moest Alice er nog een of twee meebrengen om nog een poging te wagen om Jane ervan te overtuigen zich te bekeren. Er staat niet één of twee oudsten, maar slechts één of twee anderen, zodat op de mond van twee of drie getuigen (Alice is de tweede of derde getuige) de zaak kan worden opgelost. Als Jane dan nog steeds niet luistert, legt Alice de zaak voor aan de gemeente. Niet voor het lichaam van ouderlingen, maar voor de hele gemeente. Zowel mannen als vrouwen. De hele gemeente. Wat Jezus hier aan het instellen is, is wat we tegenwoordig een interventie zouden noemen.

Als Jane niet wil luisteren naar de hele gemeente, het lichaam van Christus, dan zegt Jezus ons dat we haar moeten beschouwen als “een persoon uit de naties en een tollenaar”. De Joden zouden praten met een man van de naties en een tollenaar, maar ze zouden hen niet in hun huis uitnodigen. Jezus at met zondaars en tollenaars. De Farizeeërs maakten hem daarover verwijten. Maar Jezus probeerde altijd mensen terug te winnen, hen te redden van de zonde.

Jezus zegt dus niet tegen zijn discipelen dat als er een onberouwvolle zondaar in hun midden is, ze die persoon totaal moeten mijden, zelfs niet zozeer als zijn of haar bestaan ​​te erkennen met een simpele "hallo". Hij zegt dat de spirituele omgang die ze hebben genoten met die persoon, het delen van een maaltijd en de emblemen van brood en wijn, iets zou zijn dat ze die persoon nu zouden ontkennen.

Is dit waar Noorwegen bezwaar tegen heeft, de uitsluitingspraktijken van Jehovah's Getuigen? Nee. Het feit dat Jehovah's Getuigen zich niet houden aan de Bijbel door de manier waarop ze hun gerechtelijke procedures met betrekking tot uitsluiting toepassen, is van weinig belang voor de regeringen van de wereld, inclusief Noorwegen. Wat Noorwegen specifiek zorgen baart, is dat sommige praktijken en beleidslijnen van de organisatie de vrijheid van godsdienst en keuzevrijheid schenden. Kortom, de Watch Tower Corporation schendt fundamentele mensenrechten, aldus Noorwegen.

Hoezo dat? Er is geen grotere voorvechter voor de rechten van mensen dan onze hemelse Vader. Hij heeft zijn eniggeboren Zoon gezonden om voor ons te sterven, zodat we gered kunnen worden van zonde en dood. Zijn woord opvolgen zal ervoor zorgen dat we mensenrechten en vrijheid voor iedereen hooghouden. Inderdaad, Jezus – ook wel bekend als “het woord van God” – zegt ons dat 'als we in zijn woord blijven, we de waarheid zullen kennen en de waarheid ons zal bevrijden' (Johannes 8:31, 32)

Daarom volgen Jehovah's Getuigen, eenvoudigweg afgeleid, niet het woord van God bij het instellen van hun gerechtelijke procedures. Ben je het niet met me eens, Tony Morris? Ik weet zeker dat je dat zou doen. Oké, laat me dan zien waar christenen worden verteld dat ze iemand moeten mijden als ze besluiten zich terug te trekken uit de gemeente van Jehovah's Getuigen. Jij noemt dat 'dissociatie'. Er is een hele sectie over het onderwerp in de ouderlingenhandleiding, "Weidt de kudde van God".

Deze situatie kwam aan het licht tijdens de Royal Australia Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse in 2015. Ik zal een link naar hun rapport plaatsen in de beschrijving van deze video (https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-studies/case-study-29-jehovahs-witnesses).

Hier komt de schending van mensenrechten en godsdienstvrijheid aan het licht. Het real-life scenario is van een kind dat werd misbruikt en dat het misbruik aan de ouderlingen meldde, maar dat ze er niet naar handelden en de superieure autoriteiten niet informeerden. Vervolgens werd van het jonge meisje verwacht dat ze de vergaderingen bleef bezoeken en de aanwezigheid van haar misbruiker zou verdragen. Toen het meisje een bepaalde leeftijd bereikte, kon ze de situatie niet langer verdragen en omdat het JW-systeem haar niet had beschermd, nam ze ontslag. (Ik moet er tussen haakjes aan toevoegen dat dit nauwelijks een uniek of zeldzaam scenario is.)

Dit resulteerde in een aankondiging vanaf het platform die identiek is aan wat wordt voorgelezen wanneer iemand wordt uitgesloten. Als gevolg hiervan werd van de hele gemeente verwacht dat ze het slachtoffer van misbruik zouden mijden, wat betekent dat ze niet langer met haar zouden praten of op enigerlei wijze met haar om zouden gaan.

Hoe is dat een schriftuurlijke procedure, Tony? Waar zegt de Bijbel dat we dat moeten doen? Waar zegt de Bijbel iets over dissociatie als het verdienen van totale uitsluiting? Waar is de liefde daarin? Ik kan je laten zien waar de haat is, maar waar is de liefde?

De handleiding voor ouderlingen die ik je net heb laten zien, somt 1 Johannes 2:19 op om het dissociatiebeleid te rechtvaardigen. Dat vers luidt:

“Ze gingen van ons uit, maar ze waren niet van ons soort; want als ze van ons soort waren geweest, zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar ze gingen naar buiten om te laten zien dat niet iedereen van ons soort is.” (1 Johannes 2:19)

Ten eerste zegt dat niets over hen mijden, toch? Maar het is erger dan dat. Het is erger dan gewoon verder gaan dan wat hier is geschreven. Dit is een schoolvoorbeeld van cherrypicking. Merk op dat het voorgaande vers niet wordt geciteerd. Er staat: "Jonge kinderen, het is het laatste uur, en net zoals jullie hebben gehoord dat de antichrist komt, zijn er zelfs nu vele antichristen verschenen, waaruit we weten dat het het laatste uur is." (1 Johannes 2:18)

Het gaat over antichristen, Tony. Je weet wel, mensen die zich actief tegen Jezus Christus verzetten. Geen slachtoffers van seksueel misbruik van kinderen. Er zijn velen die de Organisatie van Jehovah's Getuigen hebben verlaten, niet omdat ze tegen Christus waren, maar juist het tegenovergestelde. Ze vertrokken omdat ze van Jezus Christus houden en moe zijn van de valse leringen en de gemene praktijken die onze Heer Jezus Christus verkeerd voorstellen zoals gevonden in de organisatie.

Ik ken een zuster die werd uitgesloten omdat ze haar kennis van Jezus Christus wilde uitbreiden en daarom naar een online studiegroep ging die niet bij een religie was aangesloten. Waar zegt de Bijbel dat zo iemand een antichrist is, Tony?

Tony zou beweren dat de beslissing om te mijden een persoonlijke beslissing is. Nee dat is het niet. Ik ben veertig jaar ouderling geweest en ik weet dat dat een leugen is.

Waarom is dit zowel een mensenrechtenkwestie als een vrijheid van godsdienstkwestie? Want als een jong kind wordt gedoopt en later besluit een andere levenswijze te kiezen, zelfs een waarin ze God blijven aanbidden en Jezus Christus blijven gehoorzamen, zullen ze worden afgesneden van al hun familie en vrienden. Dit is bij besluit van de Organisatie en het is een beleid dat wordt gehandhaafd door de plaatselijke ouderlingen en reizende opzieners. Als je wordt gestraft voor het veranderen van je religie, dan ontzegt degene die straft je de vrijheid van keuze en de vrijheid van religie!

Laten we de zogenaamde Bijbelse overtuigingen samenvatten waarvan Tony trots verkondigt dat ze nooit zullen opgeven, ongeacht de druk die de overheid uitoefent:

  • Rechterlijke commissies bestaande uit drie ouderlingen: niet schriftuurlijk.
  • Bijeenkomsten achter gesloten deuren zonder getuigen of opnames: niet schriftuurlijk.
  • Alle zonden moeten aan de oudsten worden gemeld: niet schriftuurlijk.
  • Ouderlingen beoordelen oprechtheid van berouw: niet schriftuurlijk.
  • Leden van de gemeente moesten mijden, hoewel ze niets weten van de aard van de zonde: niet schriftuurlijk.
  • De hele, vernederende herstelprocedure: dus niet schriftuurlijk.
  • Een afgescheiden persoon behandelen als een zondaar: niet schriftuurlijk.
  • Volledig mijden van degenen die vertrekken: niet schriftuurlijk.
  • Volledig mijden van uitgesloten personen: niet schriftuurlijk.

"Wacht even op dat laatste," zou goede oude Tony kunnen tegenwerpen. 'Je hebt het mis,' zou hij zeggen. “Dat beleid is gebaseerd op 2 Johannes. We mogen niet eens een groet zeggen aan uitgeslotenen.”

Oh Tony, ik denk niet dat je wilt dat ik daarheen ga, maar weet je wat? Ik wil er wel heen.

John heeft ons gezegd bepaalde personen niet te begroeten, maar nogmaals, de context is alles.

“Want vele bedriegers zijn de wereld ingegaan, degenen die niet erkennen dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. Dit is de bedrieger en antichrist. Let op jezelf, zodat je niet verliest waar we aan hebben gewerkt om te produceren, maar dat je een volledige beloning kunt krijgen. Iedereen die gaat door en blijft niet bij de leer van de Christus heeft God niet. Degene die in deze leer blijft, is degene die zowel de Vader als de Zoon heeft. Als iemand naar je toe komt en deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in je huis en groet hem niet. Want degene die hem een ​​groet zegt, is een deler in zijn slechte werken.” (2 Johannes 7-11)

John heeft het niet over iemand die besluit de gemeente te verlaten, misschien om zich aan te sluiten bij een andere groep mensen die God in geest en waarheid aanbidden. Nee, Johannes heeft het over sommigen die in de samenkomst van de heiligen, de kinderen van God, komen en valse leringen brengen. Dit zijn "bedriegers". Een voorbeeld van een bedrieger is iemand die je vertelt dat God wil dat je iets op een bepaalde manier doet (zoals je zoon of dochter mijden), terwijl God dat in feite niet wil. ‘Laat me de Schrift zien!’ Jij bedrieger.

John vertelt je dat deze ervoor zullen zorgen dat je "de dingen verliest waarvoor je hebt gewerkt om te produceren, zodat je geen volledige beloning krijgt". Welke volledige beloning? Welnu, de beloning van eeuwig leven in het koninkrijk van God als een van zijn geadopteerde kinderen. Nu, wie heeft dat gedaan? Wie heeft tegen je gezegd: “Waag het niet om het brood en de wijn aan te raken tijdens de herdenking, want je bent het niet waard. Je bent slechts een vriend van God, niet een van zijn kinderen.” Hm... wie??

Jezus vertelt ons in Mattheüs 18:15-17 hoe we moeten omgaan met zondaars in de gemeente. Wie is 'die leer vooruitgegaan en wie is niet in de leer van de Christus gebleven'? Denk er eens over na, want deze instructie komt niet van mij, maar van een gezalfde apostel, op zijn post aangesteld door Jezus Christus en schrijvend onder inspiratie van Gods heilige geest.

Als we eenmaal zo'n persoon hebben geïdentificeerd, wat zegt God dan dat we moeten doen? Hij zegt ons dat we hem niet eens in vriendschap mogen begroeten, want als we dat doen, worden we 'deelgenoot van zijn goddeloze werken'.

De Organisatie van Jehovah's Getuigen heeft andere religies lange tijd bestempeld als afvalligen en de antichrist. Waarom? Omdat ze valse leerstellingen onderwijzen en mensen misleiden. De organisatie noemt ze bedriegers, antichrist, en beweert dat ze doorzetten en niet in de leer van Christus zijn gebleven.

Moet ik hier de puntjes op de i zetten?

Als je het gevoel hebt dat de leringen van het Besturende Lichaam neerkomen op bedrog, een doorduwen, door niet in de leer van de Christus te blijven, hebben we dan niet de kenmerken van weer een andere antichrist? Hebben zij, door oprechte christenen zover te krijgen dat zij onterecht hun eigen kinderen mijden, zelfs wanneer zij het slachtoffer zijn van kindermisbruik, hun kudde niet tot zonde aangezet?

Denk aan de slotwoorden van Johannes: “Als iemand naar je toe komt en deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in je huis en groet hem niet. Want degene die hem een ​​groet zegt, is een deler in zijn slechte werken.” (2 Johannes 11)

In de Aramese manuscripten staat er niet "groeten", maar "verheugen". Als we de religie steunen van iemand die een "antichrist" is door een "bedrieger" te zijn en "vooruit te gaan en niet in de leer van de Christus te blijven", iemand die ons onze "volledige beloning" ontzegt, dan zijn we dat niet "zich verheugen" met die persoon of groep mensen?

Let wel, de organisatie begrijpt niet alles verkeerd. Geen enkele valse religie heeft alles verkeerd. Als de organisatie gelijk heeft dat valse religie de grote hoer is, dan maken zij als valse religie ook deel uit van Babylon de grote. En als dat zo is, dan zou het heel goed kunnen dat Noorwegen (een van de landen van de Eerste Wereld) de bal aan het rollen heeft gebracht door achter het laaghangende fruit aan te gaan en de rijkdom van de Organisatie weg te halen.

Er zal een tijd komen dat Jehovah God, door bemiddeling van Jezus, die hij heeft aangesteld als de rechter van de gehele aarde, vergelding zal brengen over degenen die beweren zijn volk te zijn, maar blijken vals te zijn tegenover hun meester. Daarom roept onze Heer ons toe door te zeggen: "Ga uit haar, mijn volk, als je niet met haar wilt delen in haar zonden, en als je geen deel van haar plagen wilt ontvangen." (Openbaring 18:4)

De vraag is: luisteren we? Want, broeders en zusters, het schrift hangt aan de muur.

4.6 9 stemmen
Artikelbeoordeling
Inschrijven
Melden van

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

50 Heb je vragen? Stel ze hier.
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
jwc

Ik denk dat een deel van de reden waarom we met dit probleem worstelen, te wijten is aan het isolement dat we voelen. Voor mij was de boekstudie op dinsdag veruit de leukste bijeenkomst. Als jonge MS kreeg ik de taak om na de bijeenkomst de thee en koekjes te serveren. Het was echt een tijd van echte christelijke gemeenschap, ook al hield Mary (het zusterhuis waar we elkaar ontmoetten) iedereen streng in de gaten. In de zomermaanden bleven we uren na de vergadering praten en onze bediening voor de komende week plannen. Oh! wat mis ik die dagen.... Lees verder "

jwc

. . . maar ik krijg geen kopje thee en koekje bij deze samenkomsten. Ik heb ongeveer 5 weken de vergadering van zondag 6 uur bijgewoond.

Tijdens de vergadering van vandaag zou ik graag een vraag willen stellen: “Wie zijn mijn broeders in Christus, en waar vind ik ze”?

jwc

xrt469 – ga alsjeblieft niet dood!!!

Mijn naam is John, ik woon in Sussex, Engeland. Als je over deze kwestie op een 121 wilt praten, ben ik RWA om mijn tijd met je te delen.

Mijn e-mailadres is: atquk@me.com.

Ik hoop dat Eric het niet erg vindt dat ik mijn e-mailadres post.

Leonardo Josephus

Er waren enkele goede dingen in de manier waarop problemen werden aangepakt in de tijd van de Israëlieten. Bij de stadspoorten zodat mensen weten wat er gaande is. Maar niet zodat mensen zich konden verdiepen in andermans tegenslagen, maar zodat ze konden weten dat recht werd gedaan, openlijk en onpartijdig. Ik vraag me af of dat de hele tijd is gebeurd, en op de een of andere manier betwijfel ik het. Geen wonder dat Jehovah woedend werd op de mensen. Geen uitoefening van gerechtigheid (Micha 6:8 en verloren van andere plaatsen). Voor degenen die enkele van de harde stukjes van de wet noemen... Lees verder "

jwc

Over humor gesproken; Ik denk dat we allemaal ABC moeten worden in onze aanbidding = een Beroean christen 😄

Leonardo Josephus

Vriendelijke gedachten, Erik. Altijd gewaardeerd, vooral na 7 jaar op BP.

rusticshore

Ik zie op een gegeven moment aan de horizon een class action-rechtszaak door exJW's op grond van schending van hun natuurlijke mensenrechten als het gaat om dit wrede en genadeloze gedrag door de WT-organisatie.

Gezien het tijdselement en de omvang van het lijden dat exJW's wereldwijd wordt opgelegd... Ik voorzie dit gebeuren! En als er eenmaal een juridisch precedent is geschapen, zullen anderen waarschijnlijk wereldwijd volgen.

rusticshore

In aanvulling op mijn opmerking hierboven, zou ik (indien mogelijk) graag zien dat er een staats- of federaal proces wordt aangespannen op grond van het aanzetten tot haat door het gebruik van verschillende termen als wapen om de natuurlijke mensenrechten van exJW te vernietigen.

"Afvallige" is gebruikt als een wapen en een vorm van haatdragende taal om haat en een vitriool-geïnduceerde uitbarsting tegen degenen die de JW-organisatie verlaten te nivelleren! Er zijn meer dan genoeg video's van overheidsfunctionarissen, evenals honderden (zo niet duizenden) artikelen die aanzetten tot deze heftige minachting voor exJW's.

Frankie

Beste engeland. Ik ben het absoluut niet eens met de conclusie van uw opmerking. Nu spreek ik voor mezelf en uit de Bijbel. Ik ben niet zoals zij (bijvoorbeeld die JW's die mijden) en ik zal nooit iemand negeren, ik zal niet hetzelfde kwaad beantwoorden. Voor mij is Jezus Christus doorslaggevend en niet het intellectuele commentaar van scholastici. Vermeed Jezus de Farizeeën, schuwde hij ze? De liefde in mijn hart staat boven alles, zelfs boven geloof en boven hoop. Dus – zijn bepaalde JW's zelfs mijn vijanden geworden? Oké, dan hou ik van ze. En ik zal praten... Lees verder "

jwc

Mijn beste Frankie – je woorden zijn zeer waar:

Ik denk dat er veel aardige broeders en zusters in de organisatie zijn die gewoon geprogrammeerd zijn zoals ik was en vele anderen op ons forum. We moeten proberen de deur voor hen te openen, dat is Jezus Christus. Juist omdat ik het weet en zij nog niet weten, ben ik verplicht hun mijn Heer, Jezus Christus, te verkondigen. Amen.

nieuwe engeland

Dit is gerelateerd materiaal dat ik ongeveer een maand geleden heb geschreven en op mijn Facebook-pagina heb gezet. Goedemorgen lezers, Vanmorgen wil ik het even hebben over de Tweede Brief van Johannes. In het bijzonder wil ik het hebben over de verzen 9 tot en met 11. Deze drie verzen worden door Jehovah's Getuigen gebruikt om hun leden een verbod op te leggen om te spreken met degenen die uit hun organisatie zijn uitgesloten. Dit verbod voor Getuigen om met een persoon te spreken is voor het leven voor de uitgeslotenen die niet terugkeren naar de Getuigenorganisatie. Tweede Johannes verzen 9 tot en met... Lees verder "

Advertentie_Taal

Het is intrigerend om dit detail naar buiten te brengen, over de komst van Jezus Christus in het vlees. Ik maak me echter grote zorgen over de conclusie. Merk op dat Johannes schrijft over bedriegers die de wereld in zijn gegaan. Waar vandaan? Als ze in die dagen een vals goed nieuws zouden verkondigen, zouden ze dan niet in de gemeente hebben gezeten, nadat ze het oorspronkelijke goede nieuws hadden geleerd? Ik herinnerde mezelf aan 1 Korintiërs 5 en 1 Timoteüs 1, beide plaatsen waar Paulus schrijft over het uitleveren van bepaalde individuen aan Satan. Zouden deze personen in eerste instantie het goede nieuws niet hebben geaccepteerd? Zo schrijft Peter ook... Lees verder "

jwc

Voor het grootste deel ben ik het met je eens. Onze liefde zou ons ertoe bewegen om iedereen te helpen. Als we een fout maken, zal Jezus onze harten lezen en onze motivatie zien om diegenen te redden die misleid zijn.

Het is een complex onderwerp, maar onze liefde voor iedereen staat altijd op de eerste plaats in ons leven.

jwc

Eric – het is niet alleen ingewikkeld, het is ook zo frustrerend!! Ik denk soms dat we het probleem te ingewikkeld maken. Ik heb nog steeds familie en vrienden (en mijn pionierspartners) op WT.org, maar ik heb liefde voor ze allemaal. Ik bid regelmatig voor ze. Nu ik mijn geestelijke kracht herwin, ben ik een plan aan het ontwikkelen om meer proactief te zijn in mijn bediening – de B/S van de lokale gemeenten kunnen maar beter uitkijken (ik hoop dat ze geen Stephen over mij doen)! Bedankt Eric (en je team) en ik bid dat je plannen voor de juli-conventie veel vruchten afwerpen -... Lees verder "

Advertentie_Taal

Geen zorgen, het kwam nooit bij me op dat je dat had kunnen suggereren.

Je doet er goed aan een duidelijk onderscheid te maken, want het lijkt mij dat veel mensen het verschil tussen het individu en de handeling niet echt begrijpen. Het heeft de neiging hen tot snelle conclusies te leiden dat iemand die een fout begaat een slecht individu moet zijn.

jwc

Ik las gisteren pas over Saul; wat hij Stephen heeft aangedaan was slecht, heel slecht. Maar Jehova & Jezus zagen iets in hem dat Paulus een buitengewone apostel werd!

Laten we een race houden en kijken wie van ons een lid van de GB kan krijgen om een ​​nobele Beroean te worden 🙏

jwc

Hallo xrt469 - er zijn enkele zeer goede punten in uw artikel. Maar we hebben een manier nodig om deze punten over te brengen aan de gemeenten van JW's (niet de GB, die in feite de directeuren zijn van WT.org).

jwc

Het is een moeilijk proces. Ik was 25 jaar in de spirituele wildernis totdat ik op een zondagmorgen op mijn voordeur hoorde kloppen … Ik heb zes maanden lang tegen mezelf gevochten over wat ik moest doen. Ik bad, las mijn Bijbel, bad, maakte mijn Bijbel klaar en een paar maanden geleden kwam ik BP tegen. Dit zorgde voor meer verwarring, dus ik bad, las mijn Bijbel … Ik voel me nu gesterkt en een paar weken geleden nam ik voor het eerst in mijn leven van het brood en de wijn. We maken allemaal onze eigen reis maar voelen... Lees verder "

jwc

Krijgen we korting bij een bulkaankoop 🤣

Leonardo Josephus

Er zijn twee woorden voor "Groeten" - Khairo (wat "verheugen" betekent) en Aspazomai (Een begroeting of begroeting). Voor zover ik weet, heeft de organisatie geprobeerd de twee woorden om te wisselen wat betreft hun betekenis, in een poging Khairo een gewone begroeting te maken en Aspazomai een veel wormer vorm van begroeting. The Watchtower 2/7 15 pagina 1985 besprak dit onderwerp en citeerde R Lenski ter ondersteuning, waarbij hij verklaarde dat het een gebruikelijke begroeting was bij ontmoeting of afscheid. Ik heb het origineel niet gelezen... Lees verder "

Advertentie_Taal

Ik kijk altijd uit naar nieuwe video's die uitkomen; Ik vind ze bemoedigend om in het geloof te blijven. In deze ben ik vooral dol op de opmerkingen over de Aramese vertaling van 2 Johannes 11. Ik heb geworsteld met het idee of ik op de een of andere manier afstand moest houden van de Getuigen. Ik kon onderscheiden dat ik ze als individuen redelijkerwijs niet kan mijden, maar hoe zit het met het vinden van hen in de bediening van deur tot deur? Het gebruik van het woord "verheugen" maakt het allemaal duidelijk. Ik kan ze inderdaad benaderen, zelfs als ik op de bediening ben, maar ik kan het niet... Lees verder "

James Mansoor

Dat is een interessant scenario dat je hebt stilgestaan ​​bij het ontvangen van een brief van een al lang bestaande pionier in de gemeente. Misschien vind je mijn benadering leuk toen ik een van de oude oudsten in onze congregatie een relevante vraag stelde... Is er enig bewijs van de katholieken, en ook van de paus, om te stellen dat hij de stem van Christus is hier op de aarde? Er is geen. Dus ik vroeg, is er enig bewijs dat het besturende lichaam hier op aarde door Christus is aangesteld, afgezien van het feit dat zij dat zeggen en wij dat zeggen? Toen koning David aan was... Lees verder "

Advertentie_Taal

Bedankt voor je inzet. Ik heb uw suggestie overwogen en ik zal er een deel van opnemen, maar alleen voor zover ik zeg dat ik eerder contact heb gehad met Getuigen. Het probleem is dat wanneer je suggereert dat je verbonden bent geweest met een gemeente, je onvermijdelijk de vraag krijgt welke en waar. Het zou je verbazen hoe klein die wereld is en hoeveel er wordt gepraat. Met andere woorden, noem een ​​gemeente en vroeg of laat zullen ze iemand vinden die ze kennen die op de een of andere manier verbonden is met die gemeente, of er zelfs deel van uitmaakt. ik kan... Lees verder "

jwc

Ik sta voor een vergelijkbare situatie (hoewel ik werd uitgesloten, maar werd hersteld en viel weg), en ik heb regelmatig contact met de B/S als ik ze in de bediening zie. Getuigen tegen de “getuigen” is voor mij een kans om hen te helpen de waarheid te zien, het maakt deel uit van mijn bediening. Soms trakteer ik ze op een kopje koffie terwijl we kletsen. Naar mijn mening is er een onderscheid tussen uw typische "koninkrijksuitgever" en degenen die proberen uw geest te beheersen. Ik maak me helemaal geen zorgen, want ik wil altijd liefde tonen aan al mijn buren – Matt... Lees verder "

Advertentie_Taal

Dank je. Goede herinnering dat het tonen van liefde inderdaad te allen tijde het doel moet zijn.

Zoals blijkt, ben ik niet geheel immuun voor valse leringen, ook al ben ik het er niet mee eens. Het is in zekere zin goed om jullie allemaal in de buurt te hebben, om me stabiel te houden in mijn geloof.

Mattlunsford

Een ding dat moeilijk uit mijn denken en mentaliteit als exjw is te wissen, is het idee dat sommigen echte christenen zijn, terwijl anderen onwaar zijn. Wie ben ik om te beoordelen of iemand christen is of niet? Lukas 6:37, In zijn tijd drukte de apostel Paulus uit hoe hij niet gekwalificeerd was om zelfs zichzelf te beoordelen. 1 Kor 4:5 Zijn wij groter dan Paulus omdat wij nu 2000 jaar later leven? Het is uiterst trotse domheid om te denken dat wij met ons onvolmaakte lichaam de redding van een mens kunnen beoordelen. Of er ware discipelen en valse discipelen zijn... Lees verder "

jwc

Een vriend herinnerde me deze week aan het juiste om te doen: "Het is niet wat we geloven dat ons redding brengt, maar het is wat we doen met waar we in geloven dat ons redding brengt?"

Leonardo Josephus

Briljant artikel, Erik. Helaas hebben de acties van ouders, wanneer hun kind gewoon geen Getuige wil zijn (en geen enkele ernstige zonde heeft begaan), door hen te vragen hun huis te verlaten, zelfs tot zelfmoord geleid. Dus wie draagt ​​daarvoor de bloedschuld?
Laten we hopen dat de acties van Noorwegen leiden tot correctie van enkele van de verschrikkelijke gevolgen van uitsluiting.

jwc

"Leonardo Josephus" - is dat omdat je geïnteresseerd bent in kunst of geschiedenis of beide?

Ik ben een kunstenaar en heb net een schilderij gemaakt voor een heel speciale zus:

Zie je de “geschiedenis” in het schilderij?

616DEE8B-C8E5-4303-AAB8-6C7A755D35F7.png
marielle

Merci Eric,
Rien à jouter, tout est clairement dit.
Comme Paul, je spreekt met de moed van het heilige geheim van de bonne nouvelle. Que la Parole éclaire ceux y sont attachés, malgré le martèlement don't ils font l'objet, et qui leur donne l'illusion qu'ils sont dans le vrai.

wolli

Hallo Eric, nach Eilantrag der Zeugen hat the norwegische Regierung ihre Entscheidung whoder zurückgezogen.
Warum is het niet eens iets?
Ben 30 december hoed man in Noorwegen wieder zurück gezogen. Das wurde dus kommuniziert.

Sachanordwald

Hallo Wolli,

mijn laatste update is dat Jehovah's Getuigen een bevel van één regel hebben verkregen tegen uitschrijving, dat is verleend door de regionale rechtbank. Dit betekent dat er geen oordeel is geveld. Nu gaat de zaak verder bij de rechtbank. De Noorse regering heeft hier dus niets ingetrokken. Nu is het afwachten hoe de rechtszaken aflopen.

Broederlijke groeten
Sacha

jwc

Ik denk dat dit waar is. Op de website JW.org staat dat de uitschrijving is stopgezet.

simon1288

Bedankt Erik! Goede samenvatting op het einde. Ik vind het leuk.

Mike West

Spot op. Bedankt voor weer een goed commentaar, Eric.

Oliver

Een zeer toepasselijke verhandeling. Ik hield van de hint dat Jezus geen verschil maakte met betrekking tot de omvang van zonden. Slechts een klein bezwaar: voor zover ik me herinner van mijn (verspilde) 35 jaar als JW, verwachten ze niet dat ze gespaard zullen blijven van de pogingen van de regering om alle religies af te schaffen. Ze denken gewoon dat wanneer de machten met hen gaan rotzooien, dit direct zal leiden tot armageddon, wat ze vooral zien als een reddingsoperatie van god, volgens Zacharia 2:8 “Wie jou aanraakt, raakt de pupil van mijn oog aan”. Nog een hilarisch voorbeeld van kersenplukkende bijbelverzen.

nieuwe engeland

Getuigen wordt nu geleerd dat ze de aanval op alle andere religies bespaard zullen blijven. In het Wachttoren-artikel van oktober 2019 met de titel Trouw blijven tijdens de grote verdrukking staat het volgende: “Op een gegeven moment kunnen de mensen van wie de religie is vernietigd, het kwalijk nemen dat Jehovah's Getuigen hun religie blijven beoefenen. We kunnen ons alleen maar voorstellen hoeveel opschudding dit zou kunnen veroorzaken, ook op sociale media. De naties en hun heerser, Satan, zullen ons haten omdat we de enige overgebleven religie hebben. Ze zullen hun doel om alle religie van de aardbodem te bannen niet hebben bereikt. Dus dat zullen we doen... Lees verder "

Psalmbee

Er zijn veel goede mensen in de WT ORG. Het is jammer dat hun geest op zichzelf niet zo goed werkt. Bedankt voor het artikel Meleti.

jwc

Ik ben het ermee eens, veel liefdevolle B / S. Ik geloof dat onze woorden altijd effectiever worden als we ze omhullen met de warmte van onze liefde.

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.