"Blus het vuur van de geest niet"

'Blus het vuur van de geest niet' NWT 1 Thess. 5:19 Toen ik praktiserend rooms-katholiek was, gebruikte ik een rozenkrans om mijn gebeden tot God op te zeggen. Dit bestond uit het zeggen van 10 "Weesgegroetjes" gebeden en vervolgens 1 "Onze Vader", en dit zou ik herhalen ...

Zult u verder worden aangepast?

"Eindelijk, broeders, blijf je verheugen, om opnieuw terecht te komen." 2 Korintiërs 13:11 [Studie 47 uit ws 11/20 p. 18 18 januari - 24 januari 2021] Voordat we met onze bespreking beginnen, zou het goed zijn om de context te onderzoeken van de schriftplaats die door de Organisatie voor het thema is gekozen. ..

Schep moed - Jehovah is uw helper

"Ik zal je nooit verlaten, en ik zal je nooit in de steek laten." Hebreeën 13: 5 [Studie 46 uit ws 11/20, blz. 12 11 januari - 17 januari 2021] Dit studieartikel is weer een gemiste kans om echte hulp te bieden aan de broederschap. Waarom komen we tot deze conclusie? Omdat deze recensie ...

Zullen ze opgroeien om God te dienen?

"Jezus bleef vorderingen maken in wijsheid en in lichamelijke groei en in gunst bij God en de mensen." - LUKE 2:52 [Studie 44 van ws 10/20 p. 26 28 december - 03 januari 2021] Dit is eigenlijk een belangrijke vraag voor alle ouders. Alle christenen willen dat hun kinderen opgroeien ...

Wie zijn er in Jehovah's gemeente?

In de dagtekst van vrijdag 11 december 2020 (Dagelijks de Schriften onderzoeken) stond de boodschap dat we nooit moeten ophouden met bidden tot Jehovah en dat 'we moeten luisteren naar wat Jehovah ons door middel van zijn Woord en organisatie zegt'. De tekst was uit Habakuk 2: 1, die luidt: ...

De rol van vrouwen in de christelijke gemeente (deel 7): Hoofdschap in het huwelijk, het goed doen!

Als mannen lezen dat de Bijbel hen tot het hoofd van de vrouwen maakt, zien ze dit vaak als een goddelijke goedkeuring dat ze hun vrouw mogen vertellen wat ze moeten doen. Is dat het geval? Overwegen ze de context? En wat heeft stijldansen te maken met het gezag als hoofd in het huwelijk? Deze video zal proberen om die vragen te beantwoorden.

Jehovah leidt zijn organisatie

„'Niet door een krijgsmacht, noch door kracht, maar door mijn geest', zegt Jehovah der legerscharen. ' - Zacharia 4: 6 [Studie 43 uit ws 10/20 p.20 21 december - 27 december 2020] Merk op dat "organisatie" 16 keer wordt geciteerd in dit artikel (17 paragrafen & preview) en niet ...

Ben ik echt een afvallige?

Tot ik JW-bijeenkomsten bijwoonde, had ik nooit over afvalligheid nagedacht of gehoord. Ik was daarom niet duidelijk hoe iemand een afvallige werd. Ik heb het vaak horen noemen op JW-bijeenkomsten en wist dat het niet iets was wat je wilde zijn, gewoon zoals het wordt gezegd. Ik heb echter ...

Christelijke doop, in wiens naam? Deel 2

In het eerste deel van deze serie hebben we het schriftuurlijke bewijsmateriaal over deze vraag onderzocht. Het is ook belangrijk om het historische bewijs in overweging te nemen. Historisch bewijs Laten we nu even de tijd nemen om het bewijs van vroege historici te onderzoeken, voornamelijk christelijke schrijvers ...

Christelijke doop, in wiens naam? Deel 1

"... de doop (niet het wegdoen van de vuiligheid van het vlees, maar het verzoek aan God om een ​​goed geweten) door de opstanding van Jezus Christus." (1 Petrus 3:21) Inleiding Dit lijkt misschien een ongebruikelijke vraag, maar de doop is een essentieel onderdeel van een ...

Bewaak wat u is toevertrouwd

"Timotheüs, waak over wat u is toevertrouwd." - 1 Timoteüs 6:20 [Studie 40 van ws 09/20 p. 26 30 november - 06 december 2020] Paragraaf 3 beweert: "Jehovah heeft ons begunstigd met een nauwkeurige kennis van de kostbare waarheden gevonden in zijn Woord, de Bijbel. " Dit betekent dat...

Hoe past Jezus in mijn gebeden?

Toen ik rooms-katholiek was, tot wie ik bad, was dat nooit een probleem. Ik zei mijn uit het hoofd geleerd gebeden en volgde het op met de Amen. De bijbel maakte nooit deel uit van de RK-leer, en daarom was ik er niet mee bekend. Ik ben een fervent lezer en lees sinds ...

Geef christelijke vrouwen uw steun

„De vrouwen die het goede nieuws verkondigen, zijn een groot leger.” - Psalm 68:11. [Studie 39 van ws 09/20 p.20 23 november - 29 november 2020] We zullen deze beoordeling beginnen door af te gaan op wat misschien een raaklijn lijkt, maar de relevantie zal duidelijk worden. De meeste broers en ...

De rol van vrouwen in de christelijke gemeente (deel 4): kunnen vrouwen bidden en onderwijzen?

Paulus lijkt ons in 1 Korinthiërs 14:33, 34 te vertellen dat vrouwen op gemeentevergaderingen moeten zwijgen en wachten tot ze thuiskomen om hun man te vragen of ze vragen hebben. Dit is in tegenspraak met Paulus 'eerdere woorden in 1 Korinthiërs 11: 5, 13, waardoor vrouwen zowel kunnen bidden als profeteren in gemeentevergaderingen. Hoe kunnen we deze schijnbare tegenstrijdigheid in Gods woord oplossen?

Handel verstandig in een vredige tijd

„Het land kende geen opschudding en er was gedurende deze jaren geen oorlog tegen hem, want Jehovah gaf hem rust.” - 2 Kronieken 14: 6. [Studie 38 uit ws 09/20 p.14 16 november - 22 november 2020] De bespreking van deze week zal worden benaderd als een serie van Propaganda en Reality ...

Het gaat over tijd - de ervaring van Chet

Onlangs keek ik naar een video waarin een voormalige Jehovah's Getuige vertelde dat zijn kijk op tijd was veranderd sinds hij het Getuige-geloof had verlaten. Dit trof een zenuw omdat ik hetzelfde bij mezelf heb waargenomen. Opgroeien in "de Waarheid" vanaf iemands vroegste dagen heeft ...