"Ren de race naar de finish"

"Ik heb de race naar de finish gelopen." - 2 Timoteüs 4: 7 [Vanaf ws 04/20 p.26 juni 29 - 5 juli 2020] Volgens de preview is de focus van het artikel hoe we allemaal kunnen winnen de race voor het leven, zelfs als we lijden onder de gevolgen van het ouder worden of een slopende ziekte. De...

'Ik heb je vrienden genoemd'

'Ik heb je vrienden genoemd, omdat ik je alles heb verteld wat ik van mijn Vader heb gehoord.' - JOHANNES 15:15 [Vanaf ws 04/20 p.20 juni 22 - 28 juni] Waarom deze thematekst gebruiken ? Over wie sprak Jezus ook? In Johannes 15 sprak Jezus met zijn discipelen, ...

Luister, leer en toon medeleven

„Stop met oordelen naar de uiterlijke verschijning, maar oordeel met een rechtvaardig oordeel.” - JOHANNES 7:24 [Vanaf ws 04/20 p. 14 juni - 15 juni] “Als onvolmaakte mensen hebben wij allemaal de neiging om anderen te beoordelen door hun uiterlijk. (Lees Johannes 21:7.) Maar we leren maar een klein beetje ...

Hoe ziet u de velden?

„Hef je ogen op en kijk naar de velden, die wit zijn om te oogsten.” - Johannes 4:35 [Vanaf ws 04/20 p. 8 juni - 8 juni] Wat een vreemd thema voor de tekst. Maakt het uit hoe we de velden bekijken? Nee, we kunnen de velden bekijken en ongeacht wat we ...

Een aanval vanuit het noorden!

"Er is een natie in mijn land gekomen." - Joël 1: 6 [Vanaf ws 04/20 p. 2 juni - 1 juni] Betreffende "Broeder CT Russell en zijn medewerkers" staat in het studieartikel in paragraaf 7: "Hun methode van studie was eenvoudig. Iemand zou een vraag stellen en dan zou de groep ...

My Awakening after 30 Years of Deception, Part 3: Achieving Freedom for Myself and My Wife

Inleiding: Felix's vrouw ontdekt voor zichzelf dat de ouderlingen niet de 'liefdevolle herders' zijn die zij en de organisatie beweren te zijn. Ze komt terecht in een zaak van seksueel misbruik waarbij de dader ondanks de beschuldiging tot dienaar in de bediening wordt aangesteld en er wordt ontdekt dat hij meer jonge meisjes heeft misbruikt.

De gemeente ontvangt de 'preventieve order' via sms om weg te blijven van Felix en zijn vrouw vlak voor het regionale congres 'The Love Never Fails'. Al deze situaties leiden tot een gevecht dat het bijkantoor van Jehovah's Getuigen negeert, vermoedend dat het zijn macht heeft, maar dat zowel Felix als zijn vrouw dient om gewetensvrijheid te bereiken.

My Awakening na 30 jaar bedrog, deel 2: Awakening

[Vertaald uit het Spaans door Vivi] Door Felix uit Zuid-Amerika. (Namen zijn gewijzigd om vergelding te voorkomen.) Inleiding: In deel I van de serie vertelde Felix uit Zuid-Amerika ons hoe zijn ouders leerden over de Jehovah's Getuigenbeweging en hoe zijn familie ...

Heb elkaar intens lief

'Heb elkaar intens lief vanuit het hart.' 1 Petrus 1:22 [Vanaf ws 03/20 p.24 25 mei - 31 mei] “OP DE nacht voordat hij stierf, gaf Jezus zijn discipelen een specifiek gebod. Hij zei tegen hen: 'Net zoals ik van je heb gehouden, hou je ook van elkaar.' Vervolgens voegde hij eraan toe: “Door dit alles ...

Mattheüs 24 onderzoeken, deel 13: De gelijkenis van de schapen en de geiten

Getuige-leiders gebruiken de gelijkenis van de schapen en de geiten om te beweren dat de redding van de 'andere schapen' afhangt van hun gehoorzaamheid aan de instructies van het Besturende Lichaam. Ze beweren dat deze gelijkenis "bewijst" dat er een reddingssysteem van twee klassen is met 144,000 die naar de hemel gaan, terwijl de rest 1,000 jaar lang als zondaars op aarde leeft. Is dat de ware betekenis van deze gelijkenis of hebben de Getuigen het helemaal verkeerd? Doe met ons mee om het bewijs te onderzoeken en beslis zelf.

Wanneer is het juiste moment om te spreken?

"Er is ... een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken." - Prediker 3: 1,7 [Vanaf ws 03/20 p. 18 mei - 18 mei] Een tijd om te spreken "Waarom is het zo belangrijk dat hebben we de moed om te spreken waar nodig? Overweeg twee contrasterende voorbeelden: in één geval moest een man ...

Fysiek in, mentaal uit of fysiek in, schriftuurlijk wakker

Advies van Beroeans Creed We kennen inmiddels allemaal het acroniem PIMO [i] voor diegenen onder ons die zich bewust zijn van de malafide en vereiste vegetarische methode van de interpretatie van de Schrift, maar toch in de gemeente blijven om één reden - de angst voor verlies. We kunnen niet...

Matteüs 24, deel 12: de getrouwe en beleidvolle slaaf

Jehovah's Getuigen beweren dat de mannen (momenteel 8) die hun besturende lichaam vormen een vervulling vormen van wat zij beschouwen als de profetie van de getrouwe en beleidvolle slaaf waarnaar in Mattheüs 24: 45-47 wordt verwezen. Is dit een nauwkeurige of slechts een eigenbelangrijke interpretatie? Als de laatste, wat of wie is dan de getrouwe en beleidvolle slaaf, en hoe zit het met de andere drie slaven waarnaar Jezus verwijst in het parallelle verslag van Lucas?

Deze video probeert al deze vragen te beantwoorden met behulp van Bijbelse context en redenering.

Ben je klaar om gedoopt te worden?

"De doop ... redt je nu ook." - 1 Petrus 3:21 [Vanaf ws 03/20 p.8 11 mei - 17 mei] "De doop, die hiermee overeenkomt, redt je nu ook (niet door het verwijderen van het vuil van het vlees, maar door het verzoek aan God om een ​​goed geweten), door de ...