Tadua

Artikelen door Tadua.


Christelijke doop, in wiens naam? Deel 2

In het eerste deel van deze serie hebben we het schriftuurlijke bewijsmateriaal over deze vraag onderzocht. Het is ook belangrijk om het historische bewijs in overweging te nemen. Historisch bewijs Laten we nu even de tijd nemen om het bewijs van vroege historici te onderzoeken, voornamelijk christelijke schrijvers ...

Jij en Deep Blue

Met de grootste, meest efficiënte AI-computercode ter wereld tussen jou en Deep Blue [i], vraag je je misschien af ​​wie de beste AI-computercode heeft. Het antwoord ben JIJ, zelfs als je zelden computers gebruikt of van computers houdt! Nu vraag je je misschien af ​​wat "Deep Blue" is / was. "Diep...

De Heilige Geest in actie - in voorchristelijke tijden

Het eerste gebruik van de Heilige Geest De eerste vermelding van de Heilige Geest staat helemaal aan het begin van de Bijbel en vormt het toneel voor het gebruik ervan door de geschiedenis heen. We vinden het in het verslag van de schepping in Genesis 1: 2 waar we lezen: "Nu bleek de aarde vormloos en woest te zijn en ...

Laat je vreugde vol worden

"En dus schrijven we deze dingen opdat onze vreugde ten volle zal zijn" - 1 Johannes 1: 4 Dit artikel is het tweede van een serie waarin de vruchten van de geest in Galaten 5: 22-23 worden onderzocht. Als christenen begrijpen we dat het voor ons van vitaal belang is om de ...

Een ontdekkingsreis door de tijd - Deel 7

Dit is het zevende en laatste artikel in onze serie waarin onze "Reis van ontdekking door de tijd" wordt afgesloten. Dit zal een overzicht geven van de ontdekkingen van wegwijzers en oriëntatiepunten die we tijdens onze reis hebben gezien en de conclusies die we daaruit kunnen trekken. Het zal ook kort ingaan op de ...

Een ontdekkingsreis door de tijd - Deel 6

De reis loopt ten einde, maar de ontdekkingen gaan nog steeds verder Dit zesde artikel in onze serie gaat verder op onze "Reis van ontdekking door de tijd" die in de vorige twee artikelen is gestart met behulp van de wegwijzers en omgevingsinformatie die we hebben verzameld uit de ...

Een ontdekkingsreis door de tijd - Deel 5

De reis gaat verder - nog meer ontdekkingen Dit vijfde artikel in onze serie gaat verder op onze "Ontdekkingsreis door de tijd" die in het vorige artikel is begonnen met behulp van de wegwijzers en omgevingsinformatie die we hebben verzameld uit de samenvattingen van de Bijbel ...

Een ontdekkingsreis door de tijd - Deel 4

De juiste reis begint De 'Ontdekkingsreis door de tijd' zelf begint met dit vierde artikel. We kunnen onze "Ontdekkingsreis" beginnen met behulp van de wegwijzers en informatie over de omgeving die we hebben verzameld uit de samenvattingen van Bijbelhoofdstukken uit artikelen...

Een ontdekkingsreis door de tijd - Deel 3

Dit derde artikel zal de vaststelling van de wegwijzers die we nodig hebben op onze "Reis van ontdekking door de tijd" afsluiten. Het bestrijkt de periode vanaf het 19e jaar van de ballingschap van Johochin tot het 6e jaar van Darius the Persian (Groot). Er is dan een evaluatie van de ...

Een ontdekkingsreis door de tijd - Deel 2

Het samenstellen van samenvattingen van belangrijke bijbelhoofdstukken in chronologische volgorde [i] Themascript: Luke 1: 1-3 In ons inleidende artikel hebben we de basisregels vastgelegd en de bestemming van onze 'Reis van ontdekking door de tijd' in kaart gebracht. Wegwijzers en monumenten instellen in ...

Een ontdekkingsreis door de tijd - Een inleiding - (Deel 1)

Thematekst: “Maar laat God waarachtig worden bevonden, hoewel ieder mens een leugenaar wordt bevonden”. Romeinen 3: 4 1. Wat is "Een ontdekkingsreis door de tijd"? "A Journey of Discovery Through Time" is een serie artikelen waarin de gebeurtenissen worden onderzocht die in de Bijbel zijn opgetekend tijdens de ...

"De vrede van God die alle gedachte te boven gaat" - Deel 1

“De vrede van God die alle gedachten te boven gaat” Deel 1 Filippenzen 4: 7 Dit artikel is het eerste in een reeks artikelen waarin de Vruchten van de Geest worden onderzocht. Omdat de Vruchten van de Geest van vitaal belang zijn voor alle ware christenen, laten we even de tijd nemen om te onderzoeken wat de Bijbel ...

„Jehovah's dag of de dag des Heren, welke?”

(Luke 17: 20-37) Je vraagt ​​je misschien af, waarom een ​​dergelijke vraag stellen? 2 Peter 3: 10-12 (NWT) zegt tenslotte duidelijk het volgende: „Toch zal Jehovah's dag komen als een dief, waarin de hemel zal verdwijnen met een sissend geluid, maar de elementen die intens heet zijn zullen ...