Alle onderwerpen > Getuigenis

Mijn hoorzitting van het gerechtelijk comité - Deel 1

Toen ik in februari op vakantie was in St. Petersburg, Florida, kreeg ik een telefoontje van een van de ouderlingen van mijn voormalige gemeente, waarin hij me de week daarop "uitnodigde" voor een gerechtelijke hoorzitting op beschuldiging van afvalligheid. Ik vertelde hem dat ik pas in de buurt van de ...

A Thought on the JW.org/UN Petition Letter

JackSprat maakte een opmerking onder de recente post over christelijke neutraliteit en de betrokkenheid van de organisatie bij de Verenigde Naties waar ik dankbaar voor ben, want ik weet zeker dat hij een mening naar voren brengt die velen delen. Ik zou dat hier willen bespreken. Ik ben het ermee eens dat de kans voor ...

Een brief van dissociatie

Dit is een brief van afscheiding door een voormalige Portugese ouderling. Ik dacht dat zijn logica bijzonder inzichtelijk was en wilde die hier delen. http://www.desperta.net/testemunhos/letter-of-dissociation-of-carlos-fernandes