Alle onderwerpen > Bijgedragen

“Ze zullen heersen als koningen …” – Wat is een koning?

De "Saving Humanity"-artikelen en de recente artikelen over de opstandingshoop hebben een deel van een voortdurende discussie behandeld: zullen christenen die hebben doorstaan ​​naar de hemel gaan, of verbonden zijn met de aarde zoals we die nu kennen. Ik deed dit onderzoek toen ik me realiseerde...

De verdienste van werken en Jehovah's Getuigen

[Dit artikel is opnieuw gepubliceerd met toestemming van de auteur van zijn eigen website.] De doctrine van Jehovah's Getuigen over de toepassing van de leer van Jezus over de schapen en de geiten in hoofdstuk 25 van Mattheus vertoont enige gelijkenis met de leer van de rooms-katholicisme ...