Dit artikel werd ingediend door Stephanos. De identiteit van de 24-oudsten in het boek Openbaring is al lange tijd onderwerp van discussie. Verschillende theorieën zijn opgeworpen. Aangezien nergens in de Bijbel een duidelijke definitie van deze gegeven groep personen wordt gegeven, is het ...