Volgens archeologisch bewijs en bijbelse chronologie bestonden sommige piramides vóór de zondvloed, maar ze vertonen geen aanwijzingen voor waterschade. Bewijst dit dat er geen bijbelse vloed had kunnen zijn?