Mattheüs 24 onderzoeken, deel 13: De gelijkenis van de schapen en de geiten

Getuige-leiders gebruiken de gelijkenis van de schapen en de geiten om te beweren dat de redding van de 'andere schapen' afhangt van hun gehoorzaamheid aan de instructies van het Besturende Lichaam. Ze beweren dat deze gelijkenis "bewijst" dat er een reddingssysteem van twee klassen is met 144,000 die naar de hemel gaan, terwijl de rest 1,000 jaar lang als zondaars op aarde leeft. Is dat de ware betekenis van deze gelijkenis of hebben de Getuigen het helemaal verkeerd? Doe met ons mee om het bewijs te onderzoeken en beslis zelf.

Het naderen van het 2015 Memorial - Deel 3

[Dit bericht is bijgedragen door Alex Rover] Er is één Heer, één geloof, één doop en één hoop waartoe we geroepen zijn. (Eph 4: 4-6) Het zou godslasterlijk zijn om te zeggen dat er twee heren, twee doopsels of twee hoop zijn, omdat Christus zei dat er maar één kudde zou zijn ...

Satan's geweldige coup!

"Hij zal je hoofd verpletteren ..." (Ge 3: 15) Ik kan niet weten wat er door Satans gedachten ging toen hij die woorden hoorde, maar ik kan me het gevoel van de onderbuik voorstellen dat ik zou ervaren als God zo'n zin op me zou uitspreken . Een ding dat we kunnen weten ...