Alle onderwerpen > Opstanding

De hoop van de mensheid op de toekomst. Waar zal het zijn?' - Deel 7

Hadden vroege christenen hoop op opstanding tot de aarde of opstanding tot de hemel? Vroeg-christelijke geschriften onderzocht. De eerdere zes artikelen in deze serie van "Mankind's Hope for the Future. Waar zal het zijn?" beoordeelde het bewijsmateriaal dat in de Schrift wordt gevonden ...

WT Study: De opstanding van Jezus - de betekenis ervan voor ons

[Een recensie van het Wachttoren-artikel van 15 november 2014 op pagina 3] „Hij werd opgewekt”. - Mt 28: 6 Inzicht in de waarde en betekenis van de opstanding van Jezus Christus is natuurlijk van vitaal belang voor ons om ons geloof te behouden. Het is een van de elementaire of primaire dingen die Paulus ...

WT Study: De laatste vijand, de dood, tot niets gebracht

[Een overzicht van het artikel van 15, 2014 Watchtower van september op pagina 23] "De laatste dood van de vijand heeft niets opgeleverd." - 1 Cor. 15: 26 Er staat een interessante openbaring in het Watchtower-studieartikel van deze week die waarschijnlijk door miljoenen Getuigen zal worden gemist ...

Kan de opgestane trouwen?

(Lukas 20: 34-36) Jezus zei tot hen: „De kinderen van dit samenstel van dingen trouwen en worden ten huwelijk gegeven, 35 maar zij die waardig worden geacht om dat samenstel van dingen en de opstanding uit de doden te verwerven, trouwen evenmin noch worden uitgehuwelijkt. 36 In ...