14 ਵਿਚ ਨੀਸਾਨ 2020 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 5780)?

ਪੱਛਮੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾ

ਪੱਛਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ 12 ਚੰਦਰਮਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 29.5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ” ਨੂੰ 354 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੌਰ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 11 ਅਤੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ).

4 ਵਿੱਚth ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਦੀ, ਰੱਬੀ ਹਿਲੇਲ II ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਏ 13th ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਮਹੀਨਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 19 ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਾਲ (13 ਮਹੀਨੇ) ਚੱਕਰ ਦੇ 3, 6, 8, 11, 14, 17 ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮੀਟਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮ ਯੁੱਗ.

ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈਟਰਨ ਪਿਆਨੋ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਪਿਆਨੋ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਟੋਨਿਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਟਰਨ

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ patternੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ, 19-ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1902 ਵਿਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1921, 1940, 1959, 1978, 1997 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ. ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 13-ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਾਲ 3 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਨੋ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸੀ # ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ.

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ 2020 ਵਿਚ, ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 5 (12 ਮਹੀਨੇ) ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਾਹ 10 ਵੇਂ ਸਾਲ (ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਲ 1, 9 ਅਤੇ 12 ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. , ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 6, 14 ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਆਦਰ-ਅਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13 ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 14 ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਗਵਾਹ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨ 14 ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਸਾਨ 14 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 (5780) ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਸਾਨ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਹ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੇਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 29: 24 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾth (28th ਯਹੂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਰ ਦਾ ਦਿਨ) ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਮੌਸਮ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 29 ਅਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਪ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ at 0.508 360 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ. ਲੋੜੀਂਦੀ 22 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ XNUMX ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਸ਼ਾਮ GMT + 5) ਸ਼ਾਮ 54:2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ. Irty. ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ horiz ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉਮਰ .8 30.5. hours ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇth. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਸਾਨ 14 ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾthਜੋ ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ.

(ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 2020 ਵਿਚ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ April ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇਕੋ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਮੈਥਿ's ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਸਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ “ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਵੈਸਟ” ਜਰਨਲ, ਭਾਗ 7, ਨੰਬਰ 1 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। - ਐਮ ਜੇਮਜ਼ ਪੈਂਟਨ, ਆਗਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਕ. TheChristianQuest.org ਵੀ ਦੇਖੋ)

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ?

ਵਿਲੀਅਮ ਈ. ਏਲੀਸਨ ਦੁਆਰਾ

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11: 25,26 ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਫਰੇਸ Force ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੋਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਰ:

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11:25 (ਰੋਥਰੈਮ) ਵਿਖੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ: "ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੀਓ." ਸਮਾਰਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ (22: 19) ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ὁσάκις ἐὰν (ਹੋਜ਼ਾਕਿਸ ਈਨ) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ. (1 ਕੁਰਿੰ. 11:23) ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਤ 26 ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ.

ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਕਣ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੋਥਰੈਮ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਪਵਾਦ ਹੈ). ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ, ਦੂਜਾ, ὁσάκις of ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ (ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਸੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਅਰਥ

ਥਾਇਰਜ਼ ਲਿਕਸਿਕਨ (ਪੰਨਾ 456) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ὁσάκις of ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: “ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ,” ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰੌਬਿਨਸਨ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ” ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ὁσάκις ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: “ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ,” ਅਤੇ ਕਣ generally ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ, ਫਿਰ, ਸਿਰਫ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11: 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ (ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਗੀ) ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ. ਉਥੇ ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ “ਮਾਰਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ”

CORINTHIAN ਦੀ ਕਸਟਮ

ਪੌਲੁਸ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: "ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ." ਪ੍ਰਸੰਗ (1 ਕੁਰਿੰ, 11: 20-22,33,34) ਤੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿਚ ਲਾਰਡਸ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਜਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ (ਅਗਾਪ ਜਾਂ “ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ”) ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਿ ਅਕਸਰ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨਾਉਣ ਦੇ .ੰਗ ਅਨੁਸਾਰ. ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਜੀ.ਜੀ. ਫੰਡਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਨੋਟ ἐὰν ἐὰν ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: “ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ; ਪੌਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸਵ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ”

2
0
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x