ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤੀ 11 ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਭਾਗ 24 ਹੈ. ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ: ਮੱਤੀ 24: 4 ਤੋਂ 44 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ, ਕਾਲਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਫਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ.

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਅਦਿੱਖ .ੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ - ਇਹ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ.

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਆਇਤ to 36 ਤੋਂ presence presence ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗਦੀ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. 45 ਵੇਂ ਆਇਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ - ਚਾਰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ.

  • ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ;
  • ਦੱਸ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ;
  • ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ;
  • ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ.

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਤੀ 24 ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ. ਮੱਤੀ 24 ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੱਤੀ 25 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਭਾਗ ਮੈਥਿ his ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਤੂਨ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੀ. ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੱਤੀ ਦੇ 25 ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬੇਵਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਾਂ.

ਕਹਾਵਤਾਂ ਰੂਪਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ. ਇਕ ਰੂਪਕ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ wayੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ. ਸੱਚਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪਕ ਸੁਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:

“ਉਸ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ:“ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ” (ਮੱਤੀ 11:25, 26 ਐਨਡਬਲਯੂਟੀ)

ਰੱਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ. ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਪੇ?

ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ. ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ 40:13 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ [ਪ੍ਰਭੂ] ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ” (ਨੈੱਟ ਬਾਈਬਲ), ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ: “ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਨ ਹੈ”। (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2:16)

ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਦਇਆ, ਅਨੰਦ, ਚੰਗਿਆਈ, ਨਿਰਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ “ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ” ਹੈ, “ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦਾ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ”, ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ. (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 3; 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4: 4) ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਯਿਸੂ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. “[ਯਿਸੂ] ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ।” (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 2: 3)

ਯਿਸੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਖਪਾਤ, ਅਪਵਾਦ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ.

ਨਾਥਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਰਾਜਾ ਦਾ Davidਦ ਨੇ ittਰਿਯਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ .ੱਕਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ riਰਿਯਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਨਾਥਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ.

“ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ; ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਧੀ ਬਣ ਗਈ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੇਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ.

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ Davidਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ. " (2 ਸਮੂਏਲ 12: 1-6)

ਦਾ Davidਦ ਬਹੁਤ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.

“ਫਿਰ ਨਾਥਨ ਨੇ ਦਾ Davidਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:“ ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਹੈਂ! . . ” (2 ਸਮੂਏਲ 12: 7)

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ Davidਦ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਥਨ ਨੇ ਦਾ Davidਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ.

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ.

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਕ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਥਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ Davidਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਯਿਸੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚੰਗੀ ਸਾਮਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਓ. ਲੂਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: “ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:“ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂ ?ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ” (ਲੂਕਾ 10: 29)

ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਗੁਆਂ .ੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਯਕੀਨਨ ਰੋਮਨ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਪਗਾਨ ਸਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਮਰੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਧਰਮੀ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਂ .ੀ ਸੀ. ਇਹ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇਮਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

“ਪਰ, ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿਓ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. " (ਯਾਕੂਬ 1: 22-24)

ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ. ਆਓ ਚੰਗੀ ਸਾਮਰੀਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਇਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ .ੁਕਵਾਂ ਹੈ.

ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਆਇਆ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ. ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੈਥਲਾਈਟ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ fitੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ.

ਯਿਸੂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂ .ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

“ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਦਿਆਲੂ ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ inੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਮਰੀ. — ਲੂਕਾ 10: 30-37. ” (w96 8/1 ਪੰਨਾ 18 ਪਾਰ. 11)

ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ. ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ. (ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ.) ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ. ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ. ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਚੰਗੇ ਸਾਮਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:

“ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ. ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। (ਲੂਕਾ 16:14; 20:47; ਮੱਤੀ 15: 5, 6) ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਮਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਇਕ ਲੇਵੀ ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ. — ਲੂਕਾ 10: 30-37. ” (w06 5/1 ਸਫ਼ਾ 4)

ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ” ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਕਰਮ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਟ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 5: 9) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸੰਗਠਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” (ਮੱਤੀ 7: 2 ਐਨ.ਐਲ.ਟੀ.)

ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ: “ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ. ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ' (w06 5/१ ਸਫ਼ਾ))

ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕਾਚ ਖਰੀਦਣ.

Tਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੈ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੇ:

  • ਅਣਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ,
  • ਪੱਖਪਾਤ, ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ.
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਨ.
  • ਨੈਤਿਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਉਹ ਅੰਤਮ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੈਤੂਨ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੀਅਨ ਪਿਕਟਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਲਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਪੈਨਿਸ਼ ਯੂਟਿ channelਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਲੌਸ ਬੇਰੀਨੋਸ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.