ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ: ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਹੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਮ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਸਬੂਤ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੀ, “ਤ੍ਰਿਏਕ: ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?” ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ: “ਕੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ?” ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਪਰਦ ਜਾਂ "ਪ੍ਰਗਟ" ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੀ।

ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ-ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ:

"ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ)। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਲਟ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ: "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ."

ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਕ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ "ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ... ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ" ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿ? ਉਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ?

ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਿਸ਼ਪ ਐਨਟੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਕੀ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? (NT ਰਾਈਟ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ)"

“ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਧਾਰ ਲਈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ" ਵਰਗੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ - ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਤ੍ਰਿਏਕ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ।"

ਇਸ ਲਈ, ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ... ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨ " ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਦਿੱਤਾ।”

ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ "ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ" ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ "ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ" ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 381 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਥੀਓਡੋਸੀਅਸ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ.

ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉ.

ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1.2 ਅਰਬ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ; ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਰੱਖਿਅਕ; ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਅਸਲੀ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਰਕ ਇਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ?

ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਤ੍ਰਿਏਕ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਏਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ-ਇੱਕ-ਰਹੱਸ-ਸਾਡੀ-ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੂਤ ਹਵਾਲੇ. ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤ ਪਾਠਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਟੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ. ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ "ਵਿਅਕਤੀ" ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ "ਹੋਣ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ:

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਧਰਮ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ "ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ"। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: "ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ." ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ "ਵਿਅਕਤੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ:

“ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰੀਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: “ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵ ਬਣਿਆ”; ਆਖ਼ਰੀ ਆਦਮ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ।” (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:42-45 NIV)

ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ “ਹੋਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ।

ਜੀਵ, ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ-ਹੁੱਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ "ਹੋਰ" ਹਨ।

ਜੋ ਦਲੀਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ - ਜੋ ਦਲੀਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ:

ਜੈਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜੈਕ ਜਿਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਲ ਜੈਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਜੈਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਕ ਨਾਂਵਾਂ (ਚੀਜ਼ਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੈਕ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਲ ਹੈ. "ਮਨੁੱਖੀ" ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ.

ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕ ਅਤੇ ਜਿਲ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਆਓ ਉਹ ਕਰੀਏ।

ਯਹੋਵਾਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਮਨੁੱਖੀ" ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਾਂਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਮਨੁੱਖੀ" ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾਂਵ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕੇਪ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਜੈਕ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ। ਜਿਲ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ। ਜੈਕ ਜਿਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਲ ਜੈਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਸੁਪਰਮੈਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈ ਕੌਨ ਹਾ? ਐਰਿਕ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ" (ਯੂਹੰਨਾ 4:24 NIV)। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੈਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਿਸੂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। "ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ, ਆਦਮ, ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ." ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦਮ - ਯਾਨੀ ਮਸੀਹ - ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ।" (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:45 NLT)

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੋਵੇਂ ਆਤਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਪਰ ਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੂਤ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹਨ: “ਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ।” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:7)

ਪਰ "ਹੋਣ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੀਏ:

ਹੋਣ, ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ-ਹੁੱਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ "ਹੋਰ" ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ "ਹੋਣਾ" ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੁਣ ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ "ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ" ਵਜੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

"ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ; ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੋ।" (ਉਤਪਤ 1:XNUMX NIV)

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ YHWH ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੀਸ਼ੂਆ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ।” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:22 NIV)

ਪੁਨਰ-ਉਥਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਵਜੋਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” (ਮੱਤੀ 28:18 NIV)

ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ "ਹੋਣਾ… ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ," ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਵੱਲ. ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ: “ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ: ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੈ: "ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ।"

ਮੈਰਿਅਮ-ਵੈਬਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1: ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ।
"ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"

2: ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ।
"ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।"

3: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ।
"ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।"

ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 99% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਏ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜ਼ਰੂਰ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਰੱਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੁਦਰਤ" ਅਤੇ "ਪਦਾਰਥ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ।

"ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖਿਆ।” (ਉਤਪਤ 5:1, 2 ਈਐਸਵੀ)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ "ਕੁਦਰਤ" ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ: "ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ।"

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ! ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ" (ਯੂਹੰਨਾ 4:24 NIV)? ਕੀ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਖੈਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:45 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ" ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

"ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ।” (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:2 NIV)

ਜੇ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਆਰਥੀ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਾਗਲਪਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2:10-16 ਸਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮੀ ਬਾਈਬਲ)

ਪੌਲੁਸ ਯਸਾਯਾਹ 40:13 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ, YHWH, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? (ਯਸਾਯਾਹ 40:13 ASV)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ:

 • ਆਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।
 • ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ.
 • ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ।
 • ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
 • ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ.
 • ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ।

ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ "ਆਤਮਾ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਜੀਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ?

ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ”? ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ "ਆਤਮਾ" ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਧਰ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਹਵਾ ਜਾਂ ਸਾਹ"। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਤਿਆ ਜਿਧਰ (ਸਾਹ ਜਾਂ ਹਵਾ) ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਕੀ ਸੀ? ਰੱਬ ਸੀ ਨਮੂਮਾ ਦੂਤ ਕੀ ਹਨ? ਦੂਤ ਹਨ ਜਿਧਰ. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਭੂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਜਿਧਰ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਜਾਂ ਹਵਾ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਧਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਚਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦੂਤ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਧਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ. (ਦਾਨੀਏਲ 10:13) ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ,” ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹ ਲਓ।” PNEUMA. ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ “ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,” ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।”

ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਧਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ:

"ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ।” (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:2 NIV)

ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਤੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ, ਪਿਤਾ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕਵਾਦੀ ਇਸ ਵਿਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਪਾਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਾਠ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ 10:30 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ; 12:41 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 6:1-3; 44:24.

ਤਦ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।

 

 

 

 

 

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
  14
  0
  ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x