(ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।)

PIMO ਸ਼ਬਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ JW ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ। PIMO ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨ, ਮੈਂਟਲੀ ਆਊਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, PIMOs ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਬਾਹਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ PIMO ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇੱਕ PIMO ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ?! ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ PIMO ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਪਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। PIMO ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ PIMO ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਜੋਂ। ਯੂਹੰਨਾ 14:6

ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ JW.org ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

ਆਓ ਇੱਥੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਸਤਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਂਗ। ਪਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ:

“ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਪੋਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ...ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮੌਤ।” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:8)

“ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ, ਵਿਭਚਾਰੀ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ." (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:15)

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਪਾਪ ਲਈ ਵੀ ਛੇਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਕਿ "ਸੋਚ ਪੁਲਿਸ" ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੇਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੇਕਣਾ 1952 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ "ਨਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ" ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਏ! ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਯਕੀਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਪੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PIMO ਸੀ:

“ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਰਿਮਾਥੇਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਯੂਸੁਫ਼ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ।” (ਯੂਹੰਨਾ 19:38)

ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਰਿਮਾਥੇਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਜਿਸਨੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਲ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਥਿਊ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ “ਜੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।” (ਮੱਤੀ 27:57) ਮਰਕੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ” ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ।” (ਮਰਕੁਸ 15:43) ਲੂਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਸੀ”, ਜਿਸ ਨੇ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ।” (ਲੂਕਾ 23:50-52)

ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੌਨ ਨੇ ਅਰਿਮਾਥੀਆ ਦੇ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਲੀਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿਚ, ਯੂਹੰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ. "ਉਹ [ਦਾ ਜੋਸਫ਼ ਅਰਿਮਾਥੇਆ] ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਕੋਡੇਮਸ ਗੰਧਰਸ ਅਤੇ ਐਲੋ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਗਭਗ XNUMX ਪੌਂਡ।”(ਜੌਹਨ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ)

ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਦਾ ਗੰਧਰਸ ਅਤੇ ਐਲੋ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੂਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਾਮ “ਅਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕ” ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 19:16-26 ਅਤੇ ਲੂਕਾ 18:18-30 ਵਿਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੌਨ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। . ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ, ਜੌਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੌਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗਰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ” ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਲੂਕਾ 9:54)

ਕੀ ਜੌਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸੀ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ.

ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ PIMO ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਬਾਲਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ/ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, “ਕਿਸੇ ਵੀ” ਪਾਸੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, "ਜਾਂ", ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ:

“ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: “ਦੇਖੋ! ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।” ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਘਰ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ—ਘਰ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਖੇਤ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਦੇ ਨਾਲ—ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ।” (ਮਰਕੁਸ 10:28-30)

“ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਦੇਖੋ! ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ; ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?” ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪੁਨਰ-ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 12 ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਘਰ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੌ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ।” (ਮੱਤੀ 19:27-29)

“ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਦੇਖੋ! ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ।” ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਘਰ, ਪਤਨੀ, ਭਰਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ।” (ਲੂਕਾ 18:28-30)

ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਤੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਝੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। . ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ—40 ਅਤੇ 50 ਸਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਮੇਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ. ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ, ਆਪਣੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੀ? ਉਹ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ:

“ਫੇਰ, ਹਰ ਕੋਈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਲਈ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।” (ਮੱਤੀ 10:32-39)

ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

“ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ' ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹਨ। ” (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4:17, 18)

ਅਜਿਹੀ ਸਦੀਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ? ਪਰ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਡਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

"ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:18)

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ, ਝੁੰਡ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਲੇਪਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਆਗੂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ। ਇਸ ਵਿਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੁੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ PIMO ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ.

ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

“ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ।” (ਯਾਕੂਬ 5:19, 20)

ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ.

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” (ਮੱਤੀ 12:36, 37)

ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ, "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?” ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ. ਇਕ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ:

“ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।” ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਿਓ।” (ਮੱਤੀ 8:21, 22)

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਕਠੋਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ।

ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ। ਦੂਸਰੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਵੈ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜੜਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ PIMO ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਕ-ਐਂਡ-ਫਾਈਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

“ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਝੱਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕਿਜ਼ੇਦਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:8-10)

ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ? ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ:

“ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।” (ਮੱਤੀ 10:32-39)

ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਸੂਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਲੀਬ ਜਾਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਮਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। “ਉਸ ਦੀ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਸੂਲੀ” ਜਾਂ “ਉਸਦੀ ਸਲੀਬ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

“ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅਨੰਦ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:1-3 ਈਐਸਵੀ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PIMO ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਲਈ ਉਬਾਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਖੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ। (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26)।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ. ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। (ਮੱਤੀ 5:11-12 ਬੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, [https://beroeans.net/events/] ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

 

 

 

 

 

 

 

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
    75
    0
    ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x