ਮੱਤੀ 24, ਭਾਗ 13 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ” ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਵਤ “ਸਾਬਤ” ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 144,000 ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1,000 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗਵਾਹ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹਨ? ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ.

ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮੈਮੋਰੀਅਲ - ਭਾਗ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ

[ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਅਲੇਕਸ ਰੋਵਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ] ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਤੇ ਇਕ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (ਐੱਫ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਾਰਡਸ, ਦੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਜਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ...

ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮੈਮੋਰੀਅਲ - ਭਾਗ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ "ਗਰਮ ਬਟਨ" ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਵਿਚ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ...

ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮੈਮੋਰੀਅਲ - ਭਾਗ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ

ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ (ਜੀ ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ), ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ofਿਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ her ਨਿਰਾਸ਼. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ...

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੋੜ

“ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ…” (ਜੀ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਸੁਣਾਉਂਦਾ. . ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ...

ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਸਟੱਡੀ: ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ

[ਡਬਲਯੂਐਸਐਕਸਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸ / ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਪੀ ਤੋਂ. 15 ਮਾਰਚ 01-13] "ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ." - ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ titleੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਵੇਗਾ "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ." ਲੇਖ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੈਰਾ ਵਿਚ "ਕਿਉਂ" ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਦੇ ਬਾਅਦ ...