Tadua

Artykuły Tadua.


Duch Święty w działaniu - w czasach przedchrześcijańskich

Pierwsze użycie Ducha Świętego Pierwsza wzmianka o Duchu Świętym znajduje się na samym początku Biblii, przygotowując scenę do jej użycia w całej historii. Znajdujemy to w opisie stworzenia w Księdze Rodzaju 1: 2, w którym czytamy: „Teraz ziemia okazała się bezkształtna, pustka i ...

Niech wasza radość się wypełni

„Piszemy więc te rzeczy, aby nasza radość była w pełni” - 1 John 1: 4 Ten artykuł jest drugim z serii badającej owoce ducha znalezionego w Galacjan 5: 22-23. Jako chrześcijanie rozumiemy, że musimy ćwiczyć ...