Strażnica poddaje się Królewskiej Komisji

[Wszystkie nieprzypisane odniesienia w tym dokumencie są zgodne z formatem (P. n par. Nn) odnoszą się do omawianego dokumentu WT Submission]. Starszy doradca pomagający australijskiej komisji królewskiej w reagowaniu instytucjonalnym na seksualne wykorzystywanie dzieci ostatnio ...