Wszystkie tematy > Przekazano

„Będą rządzić jako królowie…” – Kim jest król?

Artykuły „Ratowanie ludzkości” i niedawne o nadziei zmartwychwstania obejmowały część toczącej się dyskusji: czy chrześcijanie, którzy przetrwali, pójdą do nieba, czy będą połączeni z ziemią, jaką znamy teraz. Zrobiłem te badania, kiedy zdałem sobie sprawę...

Zasługa uczynków i Świadków Jehowy

[Niniejszy artykuł został ponownie opublikowany za zgodą autora z jego własnej strony internetowej.] Doktryna Świadka Jehowy na temat stosowania nauczania Jezusa o owcach i kozach w rozdziale 25 Mateusza ma pewne podobieństwo do nauczania rzymskokatolickiego ...