Ten artykuł został przedłożony przez Stephanosa Tożsamość starszych 24 w Księdze Objawienia była przedmiotem dyskusji od dawna. Podniesiono kilka teorii. Ponieważ nigdzie w Biblii nie podano jasnej definicji tej grupy osób, to ...