Wszystkie tematy > JW Broadcasts

Znaczenie właściwych badań

„A ci ostatni [Berejczycy] byli bardziej szlachetni niż ci z Tesaloniki, ponieważ przyjęli słowo z największą gorliwością umysłu, codziennie uważnie badając Pismo Święte, czy tak się dzieje”. Dzieje Apostolskie 17:11 Powyższy werset tematyczny to ...