Wszystkie tematy > Nadzieja biblijna

„Będą rządzić jako królowie…” – Kim jest król?

Artykuły „Ratowanie ludzkości” i niedawne o nadziei zmartwychwstania obejmowały część toczącej się dyskusji: czy chrześcijanie, którzy przetrwali, pójdą do nieba, czy będą połączeni z ziemią, jaką znamy teraz. Zrobiłem te badania, kiedy zdałem sobie sprawę...

Jak otrzymać zbawienie

Świadkowie Jehowy głoszą, że zbawienie jest silnie uzależnione od uczynków. Posłuszeństwo, lojalność i bycie częścią ich organizacji. Przyjrzyjmy się czterem wymogom zbawienia przedstawionym w pomocy do badań: „Możesz żyć wiecznie w raju na ziemi - ale jak?” (WT ...

Sieroty

Niedawno miałem dość głębokie duchowe doświadczenie - jeśli wolisz, przebudzenie. Teraz nie zamierzam na was wszystkich „fundamentalistycznych objawień od Boga”. Nie, to, co opisuję, to rodzaj wrażenia, które można uzyskać w rzadkich przypadkach, gdy kluczowym elementem układanki jest ...

Przecinek tutaj; Przecinek Tam

[Na ten punkt zwrócił mi uwagę Apollos. Czułem, że powinno to być tutaj przedstawione, ale zasługa tego, że wymyślił początkową myśl i późniejszy tok rozumowania] (Łukasza 23:43). I powiedział mu: „Zaprawdę, powiadam ci dzisiaj, będziesz ja w ...