PIMO No More: Bekänna Kristus före män

  (Den här videon riktar sig specifikt till Jehovas vittnen, så jag kommer att använda Nya världens översättning hela tiden om inte annat anges.) Termen PIMO är av nyare ursprung och myntades av Jehovas vittnen som tvingas gömma sig...

Treenigheten: Given av Gud eller hämtad av Satan?

Varje gång jag har släppt en video om treenigheten – det här kommer att vara den fjärde – får jag folk som kommenterar att jag inte riktigt förstår treenighetsläran. De har rätt. Jag förstår det inte. Men här är grejen: Varje gång någon har sagt det till mig har jag frågat...